Dosje javnega naročila 001360/2018
Naročnik: Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Storitve: Protikorozijska zaščita in izvedba oznak drogov VM
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 265.966,34 EUR

JN001360/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 07.03.2018
JN001360/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.03.2018
JN001360/2018-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.03.2018
JN001360/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.04.2018
JN001360/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 17.05.2018
JN001360/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.05.2018

    JN001360/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
olga.zupancic@slo-zeleznice.si
+386 12914326
+386 12914833

Internetni naslovi
www.http://slo-zeleznice.si/sl/infrastruktura
www.http://slo-zeleznice.si/sl/infrastruktura
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/246361/JAVNI_RAZPIS.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/246361/espd/Narocnik_ESPD.zip
I.6 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Protikorozijska zaščita in izvedba oznak drogov VM
Referenčna številka dokumenta: 30/2018/22
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50800000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Protikorozijska zaščita in označba drogov VM
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Dobova - Ljubljana, Zidani most - Šentilj in Ljubljana - Sežana
II.2.4 Opis javnega naročila
Storitev vključuje AKZ zaščito drogov VM in izvedbo oznak na drogovih
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 200
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji so določeni v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.03.2018   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.03.2018   11:00
Kraj: SŽ d.o.o., Ljubljana, Kolodvorska 11, Sektor za nabavo, soba 606


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.03.2018   13:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.03.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.03.2018   09:07
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

naročnik v obrazcu 14 kot referenco zahtevano za ponudnika navaja, da se zahteva da je ponudnik v zadnjih 3 (treh) letih pred dnevom objave tega naročila uspešno izvajal primerljiva dela protikorozijske zaščite, kot so predmet tega javnega naročila v skupni vrednosti del 220.000,00 EUR brez DDV. Od tega mora biti vsaj 30 odstotkov izvedenih del na železniški infrastrukturi na drogovih vozne mreže (dela v neposredni bližini delov, ki so pod visoko napetostjo in ob odvijanju železniškega prometa).

Naročnika pozivamo, da kot ustrezno referenco dopusti reverenco s katero ponudnik dokazuje, da je v zadnjih 3 (treh) letih pred dnevom objave tega naročila uspešno izvajal primerljiva dela protikorozijske zaščite, kot so predmet tega javnega naročila v skupni vrednosti del 220.000,00 EUR brez DDV. Od tega mora biti vsaj 30 odstotkov izvedenih del na železniški infrastrukturi.

Naročnika opozarjamo, da je izvedba protikorozijske zaščite, v primerljivem obsegu in v primerljivi zahtevnosti mogoča tudi na drugih delih infrastrukture, torej ne zgolj na drogovih vozne mreže. Naročnikov pogoj je diskriminatoren in upoštevaje načela ZJN-3 nedopusten. Načelo sorazmernosti jasno določa, da se mora javno naročanje izvajati sorazmerno predmetu javnega naročanja, predvsem glede izbire, določitve in uporabe pogojev, zahtev in meril, ki morajo biti smiselno povezana s predmetom javnega naročila.

Glede na to, da je izvedba protikorozijske zaščite na železniški infrastrukturi po vsebini in zahtevnosti primerljivo delo pozivamo naročnika, da spremeni pogoj, tako da se ta glasi:
"Od ponudnikov se zahteva, da je ponudnik v zadnjih 3 (treh) letih pred dnevom objave tega naročila uspešno izvajal primerljiva dela protikorozijske zaščite, kot so predmet tega javnega naročila v skupni vrednosti del 220.000,00 EUR brez DDV. Od tega mora biti vsaj 30 odstotkov izvedenih del na železniški infrastrukturi (dela v neposredni bližini delov, ki so pod visoko napetostjo in ob odvijanju železniškega prometa)."

ODGOVOR

Od ponudnikov se zahteva, daje ponudnik v zadnjih 3 (treh) letih pred dnevom objave tega naročila uspešno izvajal primerljiva dela protikorozijske zaščite, kot so predmet tega javnega naročila v skupni vrednosti del 220.000,00 EUR brez DDV. Od tega mora biti vsaj 30 % izvedenih del na železniški infrastrukturi (dela v neposredni bližini delov, ki so pod visoko napetostjo in ob odvijanju železniškega prometa). Za neposredno bližino delov pod napetostjo se smatrajo dela, ki so se izvajala bližje kot 1,5 metra od delov pod napetostjo.


Datum objave: 20.03.2018   09:17
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

naročnik je kot pogoj za kadrovsko sposobnost zahteval, da ima ponudnik 1 (enega) strokovnjaka z nalogo delovodja z najmanj 3 leta delovnih izkušenj z delom na železniški infrastrukturi na drogovih vozne mreže (dela v neposredni bližini delov, ki so pod visoko napetostjo in ob odvijanju železniškega prometa)

Naročnika pozivamo, da kot ustrezne izkušnje navedenega strokovnjaka prizna primerljiva dela protikorozijske zaščite, kot so predmet tega javnega naročila na železniški infrastrukturi.

Naročnika opozarjamo, da je izvedba protikorozijske zaščite, v primerljivem obsegu in v primerljivi zahtevnosti mogoča tudi na drugih delih infrastrukture, torej ne zgolj na drogovih vozne mreže. Naročnikov pogoj je diskriminatoren in upoštevaje načela ZJN-3 nedopusten. Načelo sorazmernosti jasno določa, da se mora javno naročanje izvajati sorazmerno predmetu javnega naročanja, predvsem glede izbire, določitve in uporabe pogojev, zahtev in meril, ki morajo biti smiselno povezana s predmetom javnega naročila.

Glede na to, da je izvedba protikorozijske zaščite na železniški infrastrukturi po vsebini in zahtevnosti primerljivo delo pozivamo naročnika, da dopusti, da ima delovodja najmanj 3 leta delovnih izkušenj z delom na železniški infrastrukturi (dela v neposredni bližini delov, ki so pod visoko napetostjo in ob odvijanju železniškega prometa).


ODGOVOR
Popravek kadrovske zahteve:
Ponudnik mora imeti na podlage o zaposlitvi ali drugih pravnih podlagah najmanj sledeče strokovnjake:
- 1 (en) strokovnjak z nalogo delovodja z najmanj 3 leta delovnih izkušenj z delom na železniški infrastrukturi (dela v neposredni bližin delov, ki so pod visoko napetostjo in ob odvijanju železniškega prometa). Za neposredno bližino delov pod napetostjo se smatrajo dela, ki so se izvajala bližje kot 1,5 metra od delov pod napetostjo.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

naročnik v obrazcu 14 kot referenco zahtevano za ponudnika navaja, da se zahteva da je ponudnik v zadnjih 3 (treh) letih pred dnevom objave tega naročila uspešno izvajal primerljiva dela protikorozijske zaščite, kot so predmet tega javnega naročila v skupni vrednosti del 220.000,00 EUR brez DDV. Od tega mora biti vsaj 30 odstotkov izvedenih del na železniški infrastrukturi na drogovih vozne mreže (dela v neposredni bližini delov, ki so pod visoko napetostjo in ob odvijanju železniškega prometa).

Naročnika pozivamo, da kot ustrezno referenco dopusti reverenco s katero ponudnik dokazuje, da je v zadnjih 3 (treh) letih pred dnevom objave tega naročila uspešno izvajal primerljiva dela protikorozijske zaščite, kot so predmet tega javnega naročila v skupni vrednosti del 220.000,00 EUR brez DDV. Od tega mora biti vsaj 30 odstotkov izvedenih del na železniški infrastrukturi.

Naročnika opozarjamo, da je izvedba protikorozijske zaščite, v primerljivem obsegu in v primerljivi zahtevnosti mogoča tudi na drugih delih infrastrukture, torej ne zgolj na drogovih vozne mreže. Naročnikov pogoj je diskriminatoren in upoštevaje načela ZJN-3 nedopusten. Načelo sorazmernosti jasno določa, da se mora javno naročanje izvajati sorazmerno predmetu javnega naročanja, predvsem glede izbire, določitve in uporabe pogojev, zahtev in meril, ki morajo biti smiselno povezana s predmetom javnega naročila.

Glede na to, da je izvedba protikorozijske zaščite na železniški infrastrukturi po vsebini in zahtevnosti primerljivo delo pozivamo naročnika, da spremeni pogoj, tako da se ta glasi:
"Od ponudnikov se zahteva, da je ponudnik v zadnjih 3 (treh) letih pred dnevom objave tega naročila uspešno izvajal primerljiva dela protikorozijske zaščite, kot so predmet tega javnega naročila v skupni vrednosti del 220.000,00 EUR brez DDV. Od tega mora biti vsaj 30 odstotkov izvedenih del na železniški infrastrukturi (dela v neposredni bližini delov, ki so pod visoko napetostjo in ob odvijanju železniškega prometa)."

ODGOVOR
Datum objave: 20.03.2018   09:19
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

naročnik v okviru kadrovske sposobnosti zahteva (stran 8 v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, podtočka 4. v okviru točke 2.6.3.), da ima ponudnik vsaj 6 zaposlenih peleskarjev. Naročnika opozarjamo, da je tovrstni pogoj diskriminatoren, saj skladno z ZJN-3 in prakso DKOM ponudniku ni potrebno vseh pogojev izpolnjevati sam, saj se za ta namen lahko oslanja na sposobnost drugih gospodarskih subjektov, prav tako pa ima poleg delovnega razmerja s posameznimi fizičnimi osebami lahko sklenjene tudi druge pogodbe civilnega prava.

Skladno z navedenim pozivamo naročnika, da (enako kot za delovodjo) tudi za pleskarje dovoil, da ponudnik z njimi razpolaga na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali drugih pravnih podlagah.

ODGOVOR
Ponudnik mora predložiti seznam 6 (šestih) pleskarjev, ki so pri njem zaposleni ali z njimi razpolaga na podlagi drugih pravnih podlag.


Datum objave: 21.03.2018   10:25
VPRAŠANJE
Pozivamo naročnika, da natančneje pojasni zahtevo: “Naročnik je v pojasnilih določil, da se za neposredno bližino delov pod napetostjo se smatrajo dela, ki so se izvajala bližje kot 1,5 metra od delov pod napetostjo.”.

V primeru, ko je izvajalec izvajal več del na železniškem omrežju kot zgolj izvajanje protikorozijske zaščite na drogovih je vrednost del, ki so se izvajala bližje kot 1,5 metra od delov pod napetostjo zanemarljiva. To pomeni, da zaradi tovrstne zahteve naročnika, ponudnik, ki je na železiškem omrežju že izvajal primerljiva dela ne bo mogel oddati ponudbe, zgolj zato, ker ni bilo 30% del izvedenih manj kot 1,5 m od delov pod napetostjo. Takšni pogoji so diskriminatorni, zato naročniku predlagamo, da spremeni pogoj za ponudnika na naslednji način:
“Od ponudnikov se zahteva, daje ponudnik v zadnjih 3 (treh) letih pred dnevom objave tega naročila uspešno izvajal primerljiva dela protikorozijske zaščite, kot so predmet tega javnega naročila v skupni vrednosti del 220.000,00 EUR brez DDV. Od tega mora biti vsaj 30 % izvedenih del na železniški infrastrukturi. Ponudnik so morali v okviru referenčnega posla izvajati tudi dela v neposredni bližini delov, ki so pod visoko napetostjo. Za neposredno bližino delov pod napetostjo se smatrajo dela, ki so se izvajala bližje kot 1,5 metra od delov pod napetostjo.”

ODGOVOR


Naročnik že objavljenih odgovorov ne bo spremenil.

Datum objave: 21.03.2018   10:26
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

naročnik je na Portalu JN objavil pojasnilo s katerim je spremenil pogoje za tehnično sposobnost ponudnika in strokovno sposobnost strokovnjaka z nalogo delovodja. Naročnik je v pojasnilih določil, da se za neposredno bližino delov pod napetostjo se smatrajo dela, ki so se izvajala bližje kot 1,5 metra od delov pod napetostjo. Vezano na to pozivamo naročnika, da pojasni kakšna dela ozrima reference bo sploh smatral kot ustrezne. Na primer: če je drog visok 6m, napetostna žica pa poteka na višini 5 m, 1,2 m oddaljena od droga, je na 6 metrih droga (upoštevaje zahtevo naročnika) le 0,5 m stebra oddaljeno največ 1,5 m. To pomeni, da se minimalni del javnega naročila nanaša na delo v neposredni bližini (manj kot 1,5m) delov pod napetostjo.

Skladno z navedenim smatramo, da je zahteva naročnika, da se za neposredno bližino delov pod napetostjo smatrajo dela, ki so se izvajala bližje kot 1,5 metra od delov pod napetostjo povsem nesorazmerna s predmetom javnega naročila. Namen pogojev za ugotavljanje sposobnosti je, da naročnik sklene pogodbo s ponudnikom, ki je primerljiva dela v primerljivem obsegu že uspešno izvedel. Tovrstne zahteve v pogojih naročnika so tako povsem nesorazmerne predmetu javnega naročila in diskriminatorne.

Pozivamo naročnika, da skladno z ZJN-3 določi primerne, jasne in nedvoumne pogoje za ugotvaljanje tehnične in strokovne sposobnosti ponudnika.

ODGOVOR


Naročnik že objavljenih odgovorov ne bo spremenil.

Datum objave: 22.03.2018   12:42
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Naročnik v svojem odgovoru dne 20.03.2018 ob 09:07 glede zahtevanih referenc navaja sledeče:
Od ponudnikov se zahteva, da je ponudnik v zadnjih 3 (treh) letih pred dnevom objave tega naročila uspešno izvajal primerljiva dela protikorozijske zaščite, kot so predmet javnega naročila v skupni vrednosti del 220.000,00 EUR brez DDV. Od tega mora biti vsaj 30% izvedenih del na železniški infrastrukturi (dela v neposredni bližini delov, ki so pod visoko napetostjo in ob odvijanju železniškega prometa). Za neposredno bližino delov pod napetostjo se smatrajo dela, ki so se izvajala bližje kot 1,5 metra od delov pod napetostjo.

Naročnik v svojem odgovoru in tudi v razpisni dokumentaciji ne navaja za kakšno visoko napetost gre, je pa splošno znano da določene napetosti imajo različne varnostne razdalje za varno delo, zato je ta pogoj diskriminatoren in naročnika pozivamo, da to pojasni, še posebej za to, ker naročnik v razpisni dokumentaciji navaja, da si pridržuje pravico do spremembe predvidenih lokacij, kar je v nasprotju z zahtevanim pogojem o obveznem ogledu objektov.
Naročnik zahteva oziroma priznava reference samo za zadnja 3 (tri) leta, kar je tudi v nasprotju z veljavno prakso, ki upošteva reference za zadnjih 5 (pet) let.
Glede na naše navedbe smo mnenja, da naročnik zahteva diskriminatorne pogoje in tako omejuje konkurenco. Na osnovi našega poznavanja trga in konkurence zahtevane pogoje izpolnjuje samo en od ponudnikov, kar dobro ve tudi naročnik, zato pozivamo naročnika, da zahtevane reference spremeni in podaljša rok za dostavo ponudbe, v nasprotnem primeru bomo sprožili ustrezen postopek.

ODGOVOR

V vseh vodnikih vozne mreže, kjer se bo delo izvajalo je visoka napetost (3.000 voltov)
Določitev referenčnega obdobja je skladna z 8. odst. 77. člena ZJN-3.
Zahtevani referenčni pogoji se ne spremenijo.Datum objave: 22.03.2018   12:52
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Naročnik v razpisni dokumentaciji zahteva da ima ponudnik zaposlenih 6 pleskarjev.
S kakšnim dokumentom ponudnik dokazuje, da gre res za pleskarje?( spričevalo, delovna knjiga ali kakšen drug dokument?)
Kateri je od teh dokumentov je veljavnen ob morebitnem vpogledu drugih ponudnikov v ponudbeno dokumentacijo?

ODGOVOR

Ponudnik izpolni razpisni obrazec 16 upoštevajoč pri tem spremembe posredovane v odgovoru z dne 20.03. 2018 ob 09.19


Datum objave: 22.03.2018   12:52
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Glede na to da je naročnik danes spremenil razpisne obrazce 15 in 16 za potrjevanje referenc in se bodo morale poslati reference ponovno v podpis na novih - spremenjenih obrazcih, prosimo naročnika da podaljša rok za oddajo ponudbe.

ODGOVOR

Naročnik ne podaljšuje roka za oddajo ponudb.