Dosje javnega naročila 001388/2018
Naročnik: OBČINA KRANJSKA GORA, Kolodvorska ulica 1B, 4280 Kranjska Gora
Gradnje: Ureditev hudournika v Ratečah
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 69.219,44 EUR

JN001388/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 08.03.2018
JN001388/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.04.2018
JN001388/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 30.05.2018
JN001388/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 30.05.2018

    JN001388/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KRANJSKA GORA
Kolodvorska ulica 1B
4280
SI
Kranjska Gora
Slovenija
Bojana Hlebanja
hlebanja@kranjska-gora.si
+386 45809800
+386 45809824

Internetni naslovi
http://www.obcina.kranjska-gora.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.obcina.kranjska-gora.si
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Ureditev hudournika v Ratečah
Referenčna številka dokumenta: 430-15/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45246200
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je ureditev struge hudournika "Ženski potok" v Ratečah.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45246200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Rateče
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je ureditev struge hudournika s stopnjevanjem in izvedbo vmesnih pragov, s čimer se predvidi zmanjšanje padca struge na še sprejemljiv naklon I = 12,00 %. Strugo bo potrebno skoraj v celoti zaščititi s kamnom, tako da bo struga čim bolj groba, s tem pa se bo upočasnil pretok visokih voda. Med izvedbo del bo potrebno ohraniti čim več obstoječe zarasti ob hudourniku, na vrhu brežine pa posaditi razno grmovje in vrbove potaknjence. Projekt za izvedbo je razdeljen na tri odseke in sicer: 1. odsek – ureditev vtoka, prepusta in iztoka na zgornji ceste v dolžini 67,00 m, 2. odsek – zaščita struge in podpora desne brežine na srednjem odseku v dolžini 76,00 m ter 3. odsek – ureditev vtoka in prepusta na spodnji cesti do iztoka v Trebižo v dolžini 52,00 m.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.03.2018   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 28.06.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.03.2018   12:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.03.2018   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.03.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.