Dosje javnega naročila 001252/2018
Naročnik: OBČINA BOVEC, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec
Gradnje: Investicijsko vzrževalna dela na cesti Čezsoča - Jablanca
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 317.132,58 EUR

JN001252/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 02.03.2018
JN001252/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.03.2018
JN001252/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.04.2018
JN001252/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 12.06.2018
JN001252/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 12.06.2018

    JN001252/2018-K01 Popravek (EU 14 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA BOVEC
Trg golobarskih žrtev 8
5230
SI
Bovec
Slovenija
Klavdij Berginc
obcina.gradnje@bovec.si
+386 53841913
+386 53841915

Internetni naslovi
http://www.obcina.bovec.siOddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Investicijsko vzrževalna dela na cesti Čezsoča - Jablanca
Referenčna številka dokumenta: 4313-01/2018-2
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233120
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Investicijsko vzdrževalna dela na cesti Čezsoča - Jablanca JP 518200


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.03.2018
VI.6 Referenca izvirnega obvestila
Številka objave: JN001252/2018-W01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 02.03.2018


Oddelek VII: Spremembe

VII.1.1 Razlog za spremembo
Sprememba izvirnih informacij, ki jih je predložil javni naročnik
VII.1.2 Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu
Številka oddelka: VI.3 Dodatne informacije
Besedilo:

Se glasi:

Objavljamo popravljeno razpisno dokumentacijo, v kateri se spremeni točka 4.5 razpisne dokumentacije in obrazec 4/5 Menična izjava za resnost ponudbe.
VII.2 Druge dodatne informacije
Ponudnike obveščamo, da je na spletnem naslovu naročnika od 13.3.2018 objavljena popravljena razpisna dokumentacija.
Povezava do razpisne dokumentacije: http://obcina.bovec.si/javna/investicijsko-vzdrzevalna-dela-na-cesti-cezsoca-jablanca/