Dosje javnega naročila 002039/2018
Naročnik: VRTEC ČRNUČE, Dunajska cesta 400, 1231 Ljubljana - Črnuče
Blago: Sukcesivna dobava živil za obdobje treh let za potrebe Vrtca Črnuče
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 6.712.933,85 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN002039/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 28.03.2018
JN002039/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.04.2018
JN002039/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.06.2018
JN002039/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 09.08.2018
JN002039/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 22.08.2018
JN002039/2018-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 24.08.2018
JN002039/2018-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 24.08.2018
JN002039/2018-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 24.08.2018
JN002039/2018-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 24.08.2018
JN002039/2018-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 24.08.2018
JN002039/2018-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 24.08.2018
JN002039/2018-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 24.08.2018
JN002039/2018-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 24.08.2018
JN002039/2018-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 24.08.2018
JN002039/2018-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 24.08.2018
JN002039/2018-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 24.08.2018
JN002039/2018-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 24.08.2018
JN002039/2018-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 24.08.2018
JN002039/2018-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 24.08.2018
JN002039/2018-Pog16 - Pogodba, objavljeno dne 24.08.2018
JN002039/2018-Pog17 - Pogodba, objavljeno dne 24.08.2018
JN002039/2018-Pog18 - Pogodba, objavljeno dne 24.08.2018
JN002039/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.08.2018
JN002039/2018-Pog19 - Pogodba, objavljeno dne 29.08.2018
JN002039/2018-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.09.2018
JN002039/2018-Pog20 - Pogodba, objavljeno dne 28.09.2018
JN002039/2018-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 26.10.2018
JN002039/2018-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.12.2018
JN002039/2018-Pog21 - Pogodba, objavljeno dne 04.01.2019
JN002039/2018-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 21.01.2019
JN002039/2018-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.03.2019
JN002039/2018-Pog22 - Pogodba, objavljeno dne 26.03.2019
JN002039/2018-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 29.04.2019
JN002039/2018-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.06.2019
JN002039/2018-Pog23 - Pogodba, objavljeno dne 17.06.2019
JN002039/2018-C05 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 19.07.2019
JN002039/2018-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.09.2019
JN002039/2018-Pog24 - Pogodba, objavljeno dne 30.09.2019
JN002039/2018-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.10.2019
JN002039/2018-Pog25 - Pogodba, objavljeno dne 16.10.2019
JN002039/2018-C06 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 17.10.2019
JN002039/2018-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.12.2019
JN002039/2018-Pog26 - Pogodba, objavljeno dne 23.12.2019
JN002039/2018-C07 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 23.01.2020
JN002039/2018-ODL06 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.03.2020
JN002039/2018-Pog27 - Pogodba, objavljeno dne 06.04.2020
JN002039/2018-C08 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 23.04.2020
JN002039/2018-ODL07 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.06.2020
JN002039/2018-Pog28 - Pogodba, objavljeno dne 15.06.2020
JN002039/2018-C09 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 20.07.2020
JN002039/2018-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.09.2020
JN002039/2018-Pog29 - Pogodba, objavljeno dne 25.09.2020
JN002039/2018-C10 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 23.10.2020
JN002039/2018-ODL06 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.12.2020
JN002039/2018-Pog30 - Pogodba, objavljeno dne 16.12.2020
JN002039/2018-C11 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 21.01.2021
JN002039/2018-ODL07 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.03.2021
JN002039/2018-Pog31 - Pogodba, objavljeno dne 24.03.2021
JN002039/2018-C12 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 23.04.2021
JN002039/2018-ODL08 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.06.2021
JN002039/2018-ODL09 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.06.2021
JN002039/2018-Pog32 - Pogodba, objavljeno dne 18.06.2021
JN002039/2018-C13 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 19.07.2021
Zahtevek za revizijo

    JN002039/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 062-136818
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
VRTEC ČRNUČE
Dunajska cesta 400
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija
Mestna uprava, Služba za javna naročila, ga. Marjeta Bizjak
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/247460/OBJAVA.zip

Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, Marjeta Bizjak
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442
+386 13061206

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava živil za obdobje treh let za potrebe Vrtca Črnuče
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je sukcesivna dobava konvencionalnih živil, ekoloških živil in živil iz drugih shem kakovosti, za obdobje treh let za potrebe Vrtca Črnuče.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Smetana, sir, namaz, puding
Številka sklopa: 1.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
15512000
15540000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtca Črnuče Ljubljana.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je smetana, sir, namaz in puding.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Sladoled
Številka sklopa: 1.2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15555100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtca Črnuče Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je sladoled.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Bio mleko, jogurt, kislo mleko, kefir, maslo, skuta
Številka sklopa: 1.3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
15511000
15530000
15540000
15551300
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtca Črnuče Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je bio mleko, jogurt, kislo mleko, kefir, maslo in skuta.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Pasterizirano mleko, fermentirani mlečni izdelki, sladka smetana, skuta, maslo, namaz iz shem kakovosti
Številka sklopa: 1.4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15511100
15512000
15530000
15542000
15542100
15551000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtca Črnuče Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je pasterizirano mleko, fermentirani mlečni izdelki, sladka smetana, skuta, maslo, namaz iz shem kakovosti.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Trajno mleko in sveži sir iz shem kakovosti
Številka sklopa: 1.5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15511000
15542000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtca Črnuče Ljubljana.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je trajno mleko in sveži sir iz shem kakovosti.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Kisla smetana in sir iz shem kakovosti
Številka sklopa: 1.6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15512000
15540000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtca Črnuče Ljubljana.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je kisla smetana in sir iz shem kakovosti
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Sveže svinjsko, žrebičkovo, kunčje meso in mesni izdelki
Številka sklopa: 2.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15110000
15113000
15118100
15119100
15130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtca Črnuče Ljubljana.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je sveže svinjsko, žrebičkovo, kunčje meso in mesni izdelki.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Sveža mlada govedina, teletina in goveje kosti iz shem kakovosti
Številka sklopa: 2.2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15111100
15111200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtca Črnuče Ljubljana.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je sveža mlada govedina, teletina in goveje kosti iz shem kakovosti.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: Sveže piščančje meso in izdelki iz shem kakovosti
Številka sklopa: 2.3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15112130
15131500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtca Črnuče Ljubljana.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je sveže piščančje meso in izdelki iz shem kakovosti.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: Sveže puranje meso iz shem kakovosti
Številka sklopa: 2.4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15112120
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtca Črnuče Ljubljana.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je sveže puranje meso iz shem kakovosti.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: Bio sveže goveje, telečje meso in izdelki
Številka sklopa: 2.5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15111100
15111200
15131600
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtca Črnuče Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je bio sveže goveje, telečje meso in izdelki.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: Bio sveže piščančje meso
Številka sklopa: 2.6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15112130
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtca Črnuče Ljubljana.
II.2.4 Opis javnega naročila
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamrznjene ribe
Številka sklopa: 3.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15221000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtca Črnuče Ljubljana.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila so zamrznjene ribe.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: Konzervirane ribe
Številka sklopa: 3.2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15235000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtca Črnuče Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila so konzervirane ribe.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: Kokošja jajca
Številka sklopa: 4.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03142500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtca Črnuče Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila so kokošja jajca.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvevzi z oddajo javnega naročila.

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: Bio kokošja jajca
Številka sklopa: 4.2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03142500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtca Črnuče Ljubljana.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila so bio kokošja jajca.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 17

II.2.1 Naslov
Naslov: Predelana kokošja jajca
Številka sklopa: 4.3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03140000
03142000
03142500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtca Črnuče Ljubljana.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila so predelana kokošja jajca.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 18

II.2.1 Naslov
Naslov: Sveža zelenjava in sadje
Številka sklopa: 5.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtca Črnuče Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je sveža zelenjava in sadje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 19

II.2.1 Naslov
Naslov: Bio južno sadje in zelenjava
Številka sklopa: 5.2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtca Črnuče Ljubljana.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je bio južno sadje in zelenjava.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokuemntu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 20

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamrznjena zelenjava in sadje
Številka sklopa: 6.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15331100
15332000
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtca Črnuče Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je zamrznjena zelenjava in sadje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 21

II.2.1 Naslov
Naslov: Konzervirana, vložena zelenjava in sadje ter marmelade
Številka sklopa: 6.2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15331000
15331400
15332000
15332200
15332400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtca Črnuče Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je konzervirana, vložena zelenjava in sadje ter marmelade.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v razpisni dokumentaciji.

Sklop 22

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO MARMELADA
Številka sklopa: 6.3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15332100
15332230
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtca Črnuče Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila so bio marmelade.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v razpisni dokumentaciji.

Sklop 23

II.2.1 Naslov
Naslov: Bio kisla repa in zelje
Številka sklopa: 6.4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15331000
15331500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtca Črnuče Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je bio kisla repa in zelje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 24

II.2.1 Naslov
Naslov: Sadni, zelenjavni sokovi, nektarji
Številka sklopa: 7.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
15320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtca Črnuče Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila so sadni, zelenjavni sokovi, nektarji.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 25

II.2.1 Naslov
Naslov: Bio sadni sok
Številka sklopa: 7.2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
15321000
15321600
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtca črnuče Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je bio sadni sok.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Da
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 26

II.2.1 Naslov
Naslov: Izdelki iz testa
Številka sklopa: 8.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtca Črnuče Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila so izdelki iz testa.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 27

II.2.1 Naslov
Naslov: Mlevski izdelki in kaše
Številka sklopa: 9.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
15610000
15613000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtca Črnuče Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila so mlečni izdelki in kaše.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 28

II.2.1 Naslov
Naslov: Testenine
Številka sklopa: 9.2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15850000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrca Črnuče Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila so testenine.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 29

II.2.1 Naslov
Naslov: Riž
Številka sklopa: 9.3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03211300
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtca Črnuče Ljubljana.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je riž.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 30

II.2.1 Naslov
Naslov: Vodni vlivanci, sveže vlečeno testo
Številka sklopa: 9.4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
15850000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtca Črnuče Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila do vodni vlivanci in sveže vlečeno testo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 31

II.2.1 Naslov
Naslov: Bio moke, kaše in kosmiči
Številka sklopa: 9.5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
15612000
15613300
15613310
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtca Črnuče Ljubljana.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila so bio moke, kaše in kosmiči.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 32

II.2.1 Naslov
Naslov: Bio testenine
Številka sklopa: 9.6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15850000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vtrca Črnuče Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila so bio testenine.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 33

II.2.1 Naslov
Naslov: Kruh
Številka sklopa: 10.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15811100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtca Črnuče Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je kruh.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 34

II.2.1 Naslov
Naslov: Kruh in drobno pekovsko pecivo brez vseh aditivov
Številka sklopa: 10.2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15811000
15811100
15811200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtca Črnuče Ljubljana.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je kruh in drobno pekovsko pecivo brez vseh aditivov.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 35

II.2.1 Naslov
Naslov: Drobno pekovsko pecivo - žemlje, štručke, bombete
Številka sklopa: 10.3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
15811000
15811200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je drobno pekovsko pecivo - žemlje, štručke, bombete.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 36

II.2.1 Naslov
Naslov: Rogljiči, torte, biskvitne rezine, zavitki in peciva
Številka sklopa: 10.4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15812000
15812200
15813000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtca Črnuče Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila so rogljiči, torte, biskvitne rezine, zavitki in peciva.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 37

II.2.1 Naslov
Naslov: Keksi
Številka sklopa: 10.5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15821200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtca Črnuče Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila so keksi
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 38

II.2.1 Naslov
Naslov: Bio kruh in drobno pekovsko pecivo - žemlje, štručke,...
Številka sklopa: 10.6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15811000
15811100
15811200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtca Črnuče Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je bio kruh in drobno pekovsko pecivo - žemlje, štručke,...
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 39

II.2.1 Naslov
Naslov: Bio keksi
Številka sklopa: 10.7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15821200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtca Črnuče Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila so bio keksi.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 40

II.2.1 Naslov
Naslov: Čaji
Številka sklopa: 11.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15863000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtca Črnuče Ljubljana.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila so čaji.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila

Sklop 41

II.2.1 Naslov
Naslov: Začimbe
Številka sklopa: 11.2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15870000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtca Črnuče Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila so začimbe.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 42

II.2.1 Naslov
Naslov: Ostala živila in dodatki
Številka sklopa: 11.3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
15890000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtca Črnuče Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila so ostala živila in dodatki.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 43

II.2.1 Naslov
Naslov: Suho sadje in stročnice
Številka sklopa: 11.4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03212200
15332410
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtca Črnuče Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je suho sadje in stročnice.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 44

II.2.1 Naslov
Naslov: Dietna živila
Številka sklopa: 11.5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15880000
15882000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtca Črnuče Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila so dietna živila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.05.2018   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.05.2018   13:00
Kraj: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, II. nadstropje, velika sejna soba.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Predstavniki ponudnikov, ki želijo sodelovati pri javnem odpiranju ponudb, morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.04.2018   09:00

Dodatne informacije:
Naročnik, Vrtec Črnuče, Dunajska cesta 400, 1000 Ljubljana, je za izvedbo postopka oddaje javnega naročila, na podlagi tretjega odstavka 66. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15) pooblastil Mestno občino Ljubljana, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
VRTEC ČRNUČE
Dunajska cesta 400
1231
Ljubljana - Črnuče
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.03.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 29.03.2018   14:36
VPRAŠANJE

Pozdravljeni,

Ali je možno točneje definirati za katero vrsto osliča se povprašujete?
Namreč na tržišču obstaja veliko različnih kvalitet osliča.
Prosim vas za informacijo kateri je za vas primeren:
Merlucius hubbsi - argentinski oslič ali
Theragra chalcogramma - aljaški polak oziroma
Katera druga vrsta?

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR – ZAMRZNJENE RIBE

Naročnik pod zap. št. 6, sklopa 3.1 povprašuje po ribi rodu Merluccius – osliči. Ponudnik lahko ponudi ribo Merluccius hubbis – argentinski oslič, če ustreza vsem navedenim zahtevam, podanim v razpisni dokumentaciji.
Lep pozdrav.


Datum objave: 03.04.2018   10:11
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Med merili na strani 19 je zapisano:

"3. Merila za izbor za sklope živil iz shem kakovosti (brez eko živil):
- ponudbena vrednost (PC): do 100 točk:"

Prosimo za informacijo kateri sklopi živil so "sklopi iz shem kakovosti"?
Hvala
Lep pozdrav,

ODGOVOR – SKLOPI IZ SHEM KAKOVOSTI
Naročnik bo navedena merila, pod točko 3 (merila za izbor za sklope živil iz shem kakovosti (brez eko živil)) upošteval pri naslednjih sklopih:
1.4 (Pasterizirano mleko, fermentirani mlečni izdelki, sladka smetana, skuta, maslo, namaz iz shem kakovosti),
1.5 (trajno mleko in sveži sir iz shem kakovosti),
1.6 (Kisla smetana in sir iz shem kakovosti),
2.2 (Sveža mlada govedina, teletina in goveje kosti iz shem kakovosti),
2.3 (Sveže piščančje meso in izdelki iz shem kakovosti),
2.4 (Sveže puranje meso iz shem kakovosti).
Pri teh sklopih bo edino merilo ponudbena vrednost.

Enako bo pri sklopih:
2.5 (Bio sveže goveje, telečje meso in izdelki),
2.6 (Bio sveže piščančje meso),
4.2 (Bio kokošja jajca),
5.2 (Bio južno sadje in zelenjava),
6.3 (Bio domača marmelada),
6.4 (Bio kisla repa in zelje),
7.2 (Bio sadni sok),
9.5 (Bio moke, kaše in kosmiči),
9.6 (Bio testenine),
10.6 (Bio kruh in drobno pekovsko pecivo),
10.7 (Bio keksi),
edino merilo ponudbena vrednost, tako kot je navedeno v 2. točki meril (merila za izbor za sklope ekoloških živil).

Prav tako naročnik ponudniku sporoča, da so merila za vsak sklop posebej opredeljena v obvestilu o naročilu.


Datum objave: 03.04.2018   10:12
VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
Ponudniki moramo v ponudbenem predračunu navesti tudi blagovne znamke vseh živil, ki jih ponujamo.

Že v preteklem obdobju se je pojavila zahteva naročnika po dobavi izključno v ponudbenem predračunu navedene blagovne znamke živil, kljub temu, da so določena živila kot je npr. sladkor, sol, olje ali podobni t.i. borzni artikli. Isti proizvajalci, iste surovine imajo lahko pakiranje embalaže za več različnih blagovnih znamk, poleg tega pa pogosto tudi menjajo svoje blagovne znamke.

Zato menimo, da smo manjši ponudniki v neenakopravnem položaju v primerjavi z velikimi trgovskimi družbami, ki v predračunu na primer navedejo lastno blagovno znamko in nato tekom trajanja sporazuma celo zamenjajo proizvajalca izdelkov, včasih pa le dobavitelja, blagovna znamka (nalepka) pa ostaja ista, medtem, ko se manjši ponudniki, ki si tega ne moremo privoščiti, zavežemo, da bomo 3 leta dobavljali isto blagovno znamko, ki je slučajno v tistem trenutku na voljo na trgu.

Mnogokrat se pri dobavi pojavi težava, ker naročniki kljub temu, da gre za enakovredne ali boljše izdelke, pogosto istega proizvajalca, zavračajo dobave živil, ker niso iste blagovne znamke, kot je bila navedena v ponudbenem predračunu.

Gre za izdelke, ki so po sestavi popolnoma neproblematični in večinoma vsebujejo le eno sestavino in ne gre za sestavljene/procesirane izdelke iz več sestavin. Zato prosimo naročnika, da v času trajanja sporazuma dobav borznih artiklov, kot so sladkor, olje, sol ipd. ne pogojujejo z blagovno znamko, kajti s tem dajejo prednost velikim trgovskim družbam s trgovskimi blagovnimi znamkami.

ODGOVOR – DOBAVA PONUJENEGA ŽIVILA
Naročnik ne bo spreminjal zahtev iz razpisne dokumentacije. Navedba proizvajalca ali blagovne ali trgovinske znamke naročniku omogoča presojo ustreznosti ponujenih izdelkov. Obveznost dobavitelja pa je, da naročnika pisno obvesti o morebitnem nastopu okoliščin, ki bi vplivale na vsebinsko, vrednostno in terminsko izvršitev določil sporazuma.


Datum objave: 03.04.2018   10:12
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V točki 4.1. in 4.2. razpisne dokumentacije ter v četrtem členu okvirnih sporazumov je navedeno, v kakšnem primeru lahko ponudnik predlaga zvišanje ponudbenih cen. Podlaga je Pravilnik o načinu valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04; v nadaljevanju Pravilnik).
Kot podlaga za valorizacijo denarnih obveznosti v večletnih pogodbah pravnih oseb javnega sektorja se lahko uporabi indeks cen ali indeks življenjskih potrebščin, vendar se valorizacija lahko izvede šele po enem letu in ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen preseže 4% vrednosti, povišanje denarnih obveznosti pa lahko znaša največ 80% povišanja indeksa cen.

Vsekakor se strinjamo, da obstaja možnost povišanja cen, ki pa je glede na pretekle izkušnje zelo majhna oz. nična, saj je za kumulativno zvišanje indeksa za več kot 4% potrebno precejšnje splošno povišanje cen, poleg tega pa so indeksi cen za hrano indikatorji za preteklost in ne odražajo trenutnega stanja na tržišču.

Kot smo že poudarili, cene nekaterih živil na trgu zelo nihajo, saj so odvisne od borznih špekulacij, cen energentov in naravnih vplivov. Poleg tega so se cene nekaterih segmentov živil v Sloveniji v zadnjem letu povišale tudi za 15%, prav zaradi povišanja cen energentov in neugodnih vremenskih vplivov, ki čedalje bolj vplivajo na cene živil.

Zato ponovno prosimo naročnika, da v primeru dokazljivega znatnega povišanja cen posameznih živil ali segmentov živil dopusti povišanje cen posameznih artiklov oz blagovnih skupin.

Verjamemo, da je tudi naročniku v interesu, da dobi čim ugodnejšo ponudbo, ki pa je ob upoštevanju trenutnih določil fiksnosti cen verjetno ne bo dobil, saj se bomo ponudniki vseeno zavarovali in ponudili višje cene, kot bi bilo to potrebno.

ODGOVOR – VIŠANJE CEN V ČASU TRAJANJA OKVIRNEGA SPORAZUMA
Naročnik je vezan na veljavno zakonodajo, kot javni zavod pa tudi na zakonodajo s področja javnih financ in jo mora spoštovati. Kot sami ugotavljate je v točki 4.1. in 4.2. razpisne dokumentacije ter v četrtem členu okvirnih sporazumov navedeno, v kakšnem primeru, skladno z veljavno zakonodajo s področja javnih financ, med drugim tudi zgoraj v vprašanju navedenim Pravilnikom o načinu valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04; v nadaljevanju Pravilnik), ponudnik lahko predlaga zvišanje ponudbenih cen. Hkrati sta tako ponudnik kot naročnik vezana na ostalo pozitivno adekvatno zakonodajo s področja, ki ureja izvrševanje pogodb javnega naročanja ter v vprašanju navedeno situacijo.


Datum objave: 03.04.2018   10:14
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V razpisni dokumentaciji smo zasledili da bo naročnik ob morebitnem vzorčenju zahteval deklaracije, proizvodne specifikacije ali vzorce živil, z namenom preverjanja ustrezne kvalitete, ter da morajo biti vzorci živil brezplačni.
Prosimo naročnika, da lahko po morebitnem preverjanju neodprte vzorce prevzamemo nazaj, saj vsako vzorčenje s predložitvijo živil povzroča ponudnikom finančno breme, sploh v primeru kadar gre za masovno vzorčenje npr. vseh živil v sklopu.
Običajna praksa je, da naročniki v primeru vzorčenja neodprte vzorce vrnejo, zato vas prosimo, da v primeru vzorčenja ravnate enako.

Hvala za razumevanje,
Lep pozdrav,

ODGOVOR - VZORCI
Vzorce naročnik zahteva le za preverjanje ustrezne kvalitete ponujenega blaga in v kolikor to lahko ugotovi le z odprtjem vzorca, se vzorci odprejo. Prav tako je vzorec izbranega ponudnika bistven za kasnejše preverjanje ali dobavitelj ohranja kakovost (izpolnjevanje zahtev iz razpisa) v ponudbi opredeljenega živila tudi ves čas trajanja okvirnega sporazuma.
Glede na raznolikost živil in druge navedene okoliščine naročnik ne more pri vseh vzorcih živil postopati enako.


Datum objave: 03.04.2018   10:16
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Ali 1/1, 2/1, 3/1 pomeni 1/1=1kg oz. 1l, 2/1=2kg oz. 2l, 3/1=3kg oz. 3l itd.?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR – OPREDELITEV ŽIVIL
Ponudnika prosimo, da navede, pri katerem živilu katerega sklopa je naročnik zahtevo zapisal na zgoraj naveden način.


Datum objave: 06.04.2018   10:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali so ocenjene količine v predračunu za eno leto ali za tri leta?

Lep pozdrav.


ODGOVOR – OCENJENE KOLIČINE
Ocenjene količine v predračunskem obrazcu so za triletno obdobje.

Lep pozdrav.


Datum objave: 06.04.2018   13:46
VPRAŠANJE
6.2. sklop: KONZERVIRANA, VLOŽENA ZELENJAVA IN SADJE TER MARMELADE
11. Paradižnik pelati, steriliziran, brez kem. konz., 2,5-4,5 kg - ali lahko ponudimo pelate pakirane po 2490g?
12 Rdeča pesa – pasterizirana, rezana na rezine 1-3 mm, brez kem. konz. in sladil, do 800 g - kaj pomeni zahteva brez sladil brez umetnih sladil, ker vložena pesa vsebuje sladkor, enako pri poziciji 13?
18 Slivov kompot, brez koščic, manj sladek, min 55% plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez kem. konz., 2,0-4,5 kg - ali lahko ponudimo kompot pakiran po 680g?
27 Ekstra džem borovnice, min 45% sadni delež, brez kem. konz., sladil in barvil, do 700 g - ali pomeni zahteva brez sladil brez umetnih sladil, džem vsebuje sladkor, enako pri poziciji 28?

ODGOVOR – POPISI ŽIVIL
Naročnik pojasnjuje:
6.2. sklop: KONZERVIRANA, VLOŽENA ZELENJAVA IN SADJE TER MARMELADE
- postavki pod zap. št. 12 in 13: Naročnik zahteva artikla brez kemičnih konzervansov in brez kemičnih – umetnih sladil;
- postavki pod zap. št. 27 in 28: Naročnik zahteva artikla brez kemičnih konzervansov, brez kemičnih-umetnih sladil in brez kemičnih barvil.

Naročnik spreminja naslednje postavke živil:
6.2. sklop: KONZERVIRANA, VLOŽENA ZELENJAVA IN SADJE TER MARMELADE
- postavko pod zap. št. 11 na “Paradižnik pelati, steriliziran, brez kem. konz., 2,0-4,5 kg”,
- postavko pod zap. št. 18 na “Slivov kompot, brez koščic, manj sladek, min 55% plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez kem. konz., do 4,5 kg”.


Lep pozdrav.


Datum objave: 10.04.2018   08:58
VPRAŠANJE
3.2. sklop: KONZERVIRANE RIBE
1 Sterilizirane sardine v rastlinskem olju, min 75% sardin, 750-1000g - izdelka ne najdemo na trgu ali lahko ponudimo sardine v rastlinskem olju 697g z
minimalno 70% sardel?

ODGOVOR – POPISI ŽIVIL
Ne.

VPRAŠANJE
9.3. sklop: RIŽ
1 Riž bel, glaziran, okroglozrnati, 1. vrste, do 5 kg - ali lahko ponudimo izdelek pakiran po 10kg, glede na to da je razpisana velika količina?
VPRAŠANJE:
9.2. sklop : TESTENINE
11 Kodrasti široki rezanci - pšenični z jajci, do 5 kg - ali lahko ponudimo izdelek pakiran po 12kg glede na to, da je razpisana velika količina?
18 Ajdove testenine (široki rezanci,….), do 1 kg - ali lahko ponudimo izdelek pakiran po 2kg glede na to, da je razpisana velika količina?
20 Polnozrnate testenine (polžki,…), do 1 kg - ali lahko ponudimo špagete?

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal opisov živil:
- pod zap. št. 1 9.3 sklopa (Riž).
- pod zap. št. 11 in 20 9.2 sklopa (Testenine). Naročnik dodatno pojasnjuje, da pod zap. št. 20 želi polnozrnate testenine v obliki polžkov, svedrov ali v drugi obliki krajših testenin.

Naročnik spreminja opis živila:
9.2. sklop : TESTENINE
- pod zap. št. 18 na »Ajdove testenine (široki rezanci,…), do 2 kg«.

Lep pozdrav.


Datum objave: 10.04.2018   13:43
VPRAŠANJE
11.2. sklop: ZAČIMBE
5 Česen zrnati, steklena embalaža, do 50 g - dobavitelj je spremenil gramaturo pakiranja ali lahko ponudimo česen zranti 70g v steklenički?
12 Mleta sladka paprika, v embalaži, ki omgoča neprodušno zapiranje, do 500 g - ali lahko ponudimo izdelek pakiran po 640g?
15 Pehtran, steklena embalaža, do 20 g - ali lahko ponudimo izdelek pakiran v vrečki?

ODGOVOR – POPISI ŽIVIL
Naročnik spreminja opise živil:
11.2. sklop: ZAČIMBE
- pod zap. št. 5 na »Česen zrnati, steklena embalaža, do 70 g«,
- pod zap. št. 12 na »Mleta sladka paprika, v embalaži, ki omogoča neprodušno zapiranje, do 640 g«,
- pod zap. št. 15 na »Pehtran, v stekleni embalaži ali v vrečki, do 20 g«.

VPRAŠANJE
11.1. sklop: ČAJI
2 Šipkov čaj, filter vrečke, pakiranje do 100 g - ta trgu je manjše pakiranje šipkovega čaja vedno kombinirano z hibiskusom - ali lahko ponudimo čaj z okusom šipek- hibiskus.

ODGOVOR - POPIS ŽIVIL
Naročnik spreminja opis živila:
11.1. sklop: ČAJI
- pod zap. št. 2 na »Šipkov čaj ali čaj šipek – hibiskus, filter vrečke, pakiranje do 100 g«.

Lep pozdrav.

Datum objave: 17.04.2018   14:52
VPRAŠANJE
SADNI SOKOVI, NEKTARJI
7 Sadno zelenjavni sok (jabolka, pomaranče in korenje), 100% sadni delež, brez dodanega sladkorja, umetnih sladil, arom in kem. konz., embalaža omogoča ponovno zapiranje, do 1 L_ ali lahko ponudimo sadno zelenjavni sok iz Jabolk; breskve in korenja 100% sadno zelenjavni delež Slovenskega proizvajalca ?

Pod zaporednimi št. 10, 14, 19 imate razpisane nektarje ( breskev, jagoda in ribez ). Ali sprejemate tudi pijače oz. napitke s 40% sadnim deležem, ki jim je dodana aroma?


ODGOVOR – POPISI ŽIVIL
7.1 sklop: SADNI, ZELENJAVNI SOKOVI, NEKTARJI
Pod zaporedno številko 7 naročnik dovoljuje sadno zelenjavni sok iz jabolk, breskve in korenja, 100 % sadno zelenjavni delež.
Pod zaporednimi številkami 10, 14 in 19 naročnik ne sprejema pijač oz. napitkov s 40 % sadnim deležem, ki jim je dodana aroma.

Lep pozdrav.

Datum objave: 18.04.2018   11:57
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo za odgovore na spodnje vprašanje

9.3. sklop: RIŽ
1 Riž bel, glaziran, okroglozrnati, 1. vrste, do 5 kg

Okroglozrnati riž Zlato polje je 800 g ali 10 kg.
Srednje zrnati je pa lahko do 5 kg in sicer riž vrste Santa Andrea Zlato polje - 4kg, Parboiled Zlato polje -4kg
Kaj vam lahko ponudimo ?

11.1. sklop: ČAJI
4 Metin čaj, filter vrečke, gastro do 1 kg
5 Lipov čaj, filter vrečke, gastro do 1 kg
6 Bezgov čaj, filter vrečke, gastro do 1 kg
8 Čaj borovnica, filter vrečke, gastro do 1 kg

Ali vam lahko zgornje čaje ponudimo v pakiranju do 100g, filter vrečke 1001 cvet, ker ne obstajajo v gastru pakiranju 1001 cvet?

Najlepša vam hvala za odgovore in lepo pozdravljeni,


ODGOVOR – POPISI ŽIVIL
9.1 sklop: RIŽ
Naročnik spreminja opis živila pod zaporedno številko 1 na: “Riž bel, glaziran, okroglozrnati, 1. vrste, do 10 kg”.

Naročnik opisov živil 11.1 sklopa (Čaji) pod zaporednimi številkami 4, 5, 6 in 8 ne bo spreminjal.

Lep pozdrav.


Datum objave: 20.04.2018   10:45
VPRAŠANJA
Pozdravljeni.
Lepo prosimo za odgovore na spodnja vprašanja.

3.2. sklop: KONZERVIRANE RIBE
3 Sterilizirani kosi skuše v rastlinskem olju, do 2000g – ali lahko ponudimo artikel v sončničnem olju?

6.2. sklop: KONZERVIRANA, VLOŽENA ZELENJAVA IN SADJE TER MARMELADE
20 Hruškov kompot, manj sladek, min 55% plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez kem. konz., 820 g - 3,5 kg – ali lahko ponudimo artikel, ki vsebuje 54% neto ploda v 4200g pakiranju?
22 Ananasov kompot – rezine, manj sladek, min 55% plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez kem. konz., do 850 g – ali lahko ponudimo v 3050g pakiranju, saj imate razpisano večjo količino tega artikla?

9.1. sklop: MLEVSKI IZDELKI IN KAŠE
10 Kus kus – instant, do 2 kg – ali lahko ponudimo 5kg pakiranje, saj imate razpisano večjo količino izdelka?

9.2. sklop : TESTENINE
6 Zvezdice - jušna zakuha pšenična z jajci, do 1 kg – ali lahko ponudimo 5kg pakiranje, saj imate razpisano večjo količino izdelka?
8 Polžki, pšenični brez jajc, do 1 kg - ali lahko ponudimo 5kg pakiranje, saj imate razpisano večjo količino izdelka?
11 Kodrasti široki rezanci - pšenični z jajci, do 5 kg - artikel ne obstaja v gastro pakiranju. Na trgu obstajajo kodrasti široki rezanci brez jajc v 8kg in 12 kg pakiranju, kodrasti jajčni široki rezanci v 500g pakiranju in pa jajčni široki rezanci v 8kg pakiranju. Ker pa imate pri tem artiklu razpisano večjo količino, vas prosimo, če lahko ponudimo gastro pakiranje brez jajc ali pa navadne široke rezance v 8kg pakiranju. Hvala za odgovor.
17 Školjke ali metuljčki - pšenični z jajci, do 5 kg - artikel ne obstaja v gastro pakiranju. Ker pa imate pri tem artiklu razpisano večjo količino, vas prosimo, če lahko ponudimo gastro pakiranje brez jajc v 5kg pakiranju. Hvala za odgovor.
18 Ajdove testenine (široki rezanci,….), do 1 kg – ali lahko ponudimo 5kg pakiranje, saj imate razpisano večjo količino tega artikla?
19 Pirine testenine (peresniki,….), od 1 kg – prosimo za dodatno pojasnilo ali ste mogoče tukaj mislili gramaturo do 1kg, saj imate pri večini artiklov napisano do 1kg. Samo pri temu artiklu imate napisano od 1kg. Ali lahko ponudimo 5kg pakiranje, saj imate razpisano večjo količino tega artikla? Hvala za odgovor.
20 Polnozrnate testenine (polžki,…), do 1 kg - ali lahko ponudimo 5kg pakiranje, saj imate razpisano večjo količino tega artikla?
22 Kapelati - pšenični polnozrnati s sirom - sveži do 5 kg - prosimo ,da ta artikel premaknete v drug sklop, saj ta artikel spada pod sveže blago, mi pa smo ponudniki trajnega blaga. Hvala.
23 Tortelini - pšenični s sirom - sveži, do 5 kg - prosimo ,da ta artikel premaknete v drug sklop, saj ta artikel spada pod sveže blago, mi pa smo ponudniki trajnega blaga. Hvala.

9.3. sklop: RIŽ
4 Riž neoluščen, ekstra kvalitete, do 1 kg – ali lahko ponudimo 5kg pakiranje, saj imate razpisano večjo količino tega artikla?

9.4. sklop: VODNI VLIVANCI, SVEŽE VLEČENO TESTO
3 Sveže vlečeno testo, zvito-rola, do 500 g – prosimo ,da ta artikel premaknete v drug sklop, saj ta artikel spada pod sveže izdelke, mi pa smo ponudniki trajnega blaga. Hvala.

11.2. sklop: ZAČIMBE
12 Mleta sladka paprika, v embalaži, ki omgoča neprodušno zapiranje, do 500 g – ali lahko ponudimo 1kg pakiranje, saj imate razpisano večjo količino tega artikla. Hvala za odgovor.

11.3. sklop: OSTALA ŽIVILA IN DODATKI
1 Kakao prah, do 1 kg - naročnika prosimo, da določi minimalni delež kakavovega masla v izdelku. Na trgu je veliko izdelkov, ki se med seboj razlikujejo v ceni in kvaliteti. V kolikor želite kvaliteten izdelek zahtevajte min 20% delež kakavovega masla in v 100g pakiranju. Na trgu obstajajo izdelki, ki vsebujejo samo 10% kakavovega masla.
3 Instant kakao, min 25% kakava, do 1 kg - če želite artikel kot Benquick, potem naj naročnik zahteva izdelek v granulah.
8 Koruzni škrob brez glutena, do 200 g – ali lahko ponudimo 1kg pakiranje?
41 Vinski kis 4% , 1 L - prosimo za informacijo ali ponudimo kis, ki je pridelan po klasičnem naravnem postopku kisanja in je brez dodanih arom in antioksidantov kot so na primer k-metabisulfit oz. žveplov dioksid itd. ali pa ponudimo industrijski vinski kis, ki ima dodane antioskidante in arome. Hvala za pojasnilo.
42 Jabolčni kis 5% , brez konzervansov, 1 L - naročnika prosimo za dodatne informacije: Ali želite kis, ki je pridelan po klasičnem naravnem postopku kisanja iz starih vrst jabolk, kot so na primer krivopecelj, bobovec, mošancelj, carjevič in nima dodanih antioksidantov, kot na primer k-metabisulfit oz. žveplov dioksid itd. ali naročniku zadostuje le ena vrsta jabolka za izdelavo kisa, ki se pridela industrijsko in ima dodane antioksidante? Na trgu je več različnih vrst kisov. Razlikujejo se glede na način pridelave in tudi glede same sestavine (ena sorta ali več sort jabolk, dodani antioksidanti ali ne), Cena se temu primerno seveda razlikuje. Hvala za pojasnilo.
46 Grisini porcijski, 25-30 g - artikel znamke Žito v 30g pakiranju je začasno ukinjen s strani proizvajalca. Nimamo podatka ali bodo spremenili pakiranje ali pa je ukinitev le začasna. Ali vam lahko ponudimo grisini palčke v 20g pakiranju?
57 Zmes za krompirjevo testo, do 5 kg – ali lahko ponudimo 10kg pakiranje?
64 Zeliščni dodatek jedem, brez glutaminata, do 1 kg – če želite izdelek brez glutaminata, le ta obstaja v 300g pakiranju v dozi in v 3kg pakiranju v plastičnem vedru. Zahtevajte točno tako pakiranje, če ne, boste dobili navadno sušeno mleto jušno zelenjavo, ki pa ni sorodna vegeti.

11.5. sklop: DIETNA ŽIVILA
19 Tunin namaz brez jajc, mleka, ml. sestavin in konzervansov do 100 g – če želite artikel kot Rio Mare, potem zahtevajte izdelek v tubi. Hvala.
20 Testenine brez jajc, različne oblike do 500 g - prosimo za obrazložitev ali želite artikel deklariran brez jajc ali pa artikel, ki ima lahko jajca v sledovih. Prosimo tudi, da testenine ločite na oblike (polžki, peresniki, svedri), saj se cena med njimi občutno razlikuje.
21 Jušna zakuha brez jajc, različne oblike do 500 g – prosimo za obrazložitev ali želite artikel deklariran brez jajc ali pa artikel, ki ima lahko jajca v sledovih. Prosimo tudi, da jušne zakuhe ločite na oblike (obročki, rezanci), saj se cena med njimi občutno razlikuje.
36 Jušna zakuha (različnih oblik) brez glutena do 500 g (Schar in enakovredno) - prosimo tudi, da jušne zakuhe ločite na oblike (obročki, rezanci), saj se cena med njimi občutno razlikuje.
42 Pekovsko pecivo (bombice, žemlje..) brez glutena (Schar in enakovredno) - cene pekovskega peciva različnih oblik se med seboj občutno razlikujejo. Ali lahko ponudimo le eno obliko peciva? Ali vam lahko ponudimo štručke? Hvala za odgovor.

Hvala za odgovore in lep pozdrav.

ODGOVOR:
Naročnik spreminja opise živil:
3.2. sklop: KONZERVIRANE RIBE
- pod zap. št. 3 na “Sterilizirani kosi skuše v rastlinskem ali sončničnem olju, do 2000 g”.
6.2. sklop: KONZERVIRANA, VLOŽENA ZELENJAVA IN SADJE TER MARMELADE
- pod zap. št. 20 na “Hruškov kompot, manj sladek, min 54% plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez kem. konz., 820 g – 4,2 kg”.
11.3. sklop: OSTALA ŽIVILA IN DODATKI
- pod zap. št. 41 na:” Vinski kis 4%, brez antioksidantov, 1 L”,
- pod zap. št. 42 na “Jabolčni kis 5% , brez konzervansov in antioksidantov, 1 L”,
- pod zap. št. 46 na “Grisini porcijski, 20-30 g”.


Naročnik ne bo spreminjal opisa živil:
6.2 sklop: KONZERVIRANA, VLOŽENA ZELENJAVA IN SADJE TER MARMELADE
- pod zap. št. 22.
9.1 SKLOP: MLEVSKI IZDELKI IN KAŠE
- pod zap. št. 10.
9.2. sklop : TESTENINE
- pod zap. št. 6, 8, 17, 18, 19 (naročnik je pravilno zapisal zahteve v opisu živila) in 20.
Naročnik živili pod zaporednima št. 22 in 23 ne bo uvrstil v drug sklop, saj je pri oblikovanju sklopov avtonomen.
9.3. sklop: RIŽ
- pod zap. št. 4.
9.4. sklop: VODNI VLIVANCI, SVEŽE VLEČENO TESTO
Naročnik živilo pod zaporedno št. 3 ne bo uvrstil v drug sklop, saj je pri oblikovanju sklopov avtonomen.
11.2. sklop: ZAČIMBE
- pod zap. št. 12 (naročnik je že v predhodnih odgovorih povečal razpon pakiranja do 640 g).
11.3. sklop: OSTALA ŽIVILA IN DODATKI
- pod zap. št. 1,3, 8, 57, 64.
11.5 sklop: DIETNA ŽIVILA
- pod zap. št. 19, 20 (Naročnik želi testenine, ki so deklarirane brez jajc in ne bo razpisal več artiklov testenin brez jajc zaradi različnih oblik. Ponudnik naj ponudi artikel, ki ustreza opisu.), 21 (Naročnik želi artikel, ki je deklariran brez jajc in ne bo razpisal več artiklov brez jajc zaradi različnih oblik. Ponudnik naj ponudi artikel, ki ustreza opisu), 36 (Naročnik ne bo razpisal več artiklov jušne zakuhe brez glutena zaradi različnih oblik. Ponudnik naj ponudi artikel, ki ustreza opisu.) in 42 (Naročnik ne bo razpisal več artiklov pekovskega peciva brez glutena, zaradi različnih oblik. Ponudnik mora ponuditi artikel, ki ustreza opisu artikla).


Datum objave: 20.04.2018   13:10
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Prosimo za odgovore na spodnja vprašanja.

7.1. sklop: SADNI, ZELENJAVNI SOKOVI, NEKTARJI
4 Jabolčni sok, 100% sadni delež, brez dodanega sladkorja, umetnih sladil, arom in kem. konz., 0,2 L – ali lahko ponudimo 250ml pakiranje?
6 Pomarančni sok, 100% sadni delež, brez dodanega sladkorja, umetnih sladil, arom in kem. konz., 0,2 L - ali lahko ponudimo 250ml pakiranje?
13 Nektar multivitaminski, min 50% sadni delež, brez umetnih sladil, arom in kem. konz., do 0,2L - ali lahko namesto nektarja ponudimo 100% sadni sok brez dodanega sladkorja, brez umetnih sladil, arom in kem. konz. v 0,2l pakiranju?
14 Nektar jagoda, min.45% sadni delež, brez umetnih sladil, arom in kem. konz., embalaža omogoča ponovno zapiranje, 1L - ali lahko ponudimo artikel s 40% sadnim deležem, kakor je predpisano v Pravilniku o nektarjih in sokovih, da nektar jagoda lahko vsebuje 40% sadni delež?
16 Nektar marelica, min.43% sadni delež, brez umetnih sladil, arom in kem. konz., 0,2L - ali lahko ponudimo artikel s 40% sadnim deležem, kakor je predpisano v Pravilniku o nektarjih in sokovih, da nektar marelica lahko vsebuje 40% sadni delež?

Hvala.

ODGOVOR
Naročnik ne bo spremenil naslednjih opisov živil:
7.1. sklop: SADNI, ZELENJAVNI SOKOVI, NEKTARJI
- pod zap. št. 4, 6, 14 in 16.
Pod zap. št. 13 ponudnik lahko ponudi tudi 100% multivitaminski sadni sok brez dodanega sladkorja, brez umetnih sladil, arom in kem. konz. v 0,2l pakiranju, embalaža mora omogočiti higiensko pitje neposredno iz embalaže (npr. pokrovček z navojem) ali pa mora biti priložena slamica.

DODATNO POJASNILO
Naročnik je v odgovoru z dne 18.4.2018 (11:57) pomotoma pri sklopu Riža navedel številko 9.1. Pravilna številka je 9.3.

Naročnik bo na podlagi odgovorov na vprašanja objavil popravek predračunskih obrazcev – ponudbe.