Dosje javnega naročila 001782/2018
Naročnik: MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
Storitve: Izdelava PGD in PZI projektne dokumentacije za rekonstrukcijo objektov Glavni trg 2 in Dilančeva ulica 3 v Novem mestu.
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 166.365,30 EUR

JN001782/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 21.03.2018
JN001782/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.04.2018
JN001782/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.05.2018
JN001782/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 05.06.2018
JN001782/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 02.11.2018
Zahtevek za revizijo

    JN001782/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Seidlova cesta 1
8000
SI
Novo mesto
Slovenija
Vanja Lakner
vanja.lakner@novomesto.si
+386 73939333

Internetni naslovi
https://www.novomesto.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/247918/RD_objava.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava PGD in PZI projektne dokumentacije za rekonstrukcijo objektov Glavni trg 2 in Dilančeva ulica 3 v Novem mestu.
Referenčna številka dokumenta: 430-11/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekta za izvedbo za rekonstrukcijo objektov Glavni trg 2 in Dilančeva ulica 3.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mestna občina Novo mesto
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izdelava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in projekta za izvedbo (PZI) za rekonstrukcijo objektov na Glavnem trgu 2 in Dilančevi ulici 3, vključno s pridobitvijo soglasij pristojnih soglasodajalcev in pravnomočnega gradbenega dovoljenja ter izvedbo projektantskega nadzora v času gradnje. Projektna dokumentacija mora biti izdelana ločeno, za vsako stavbo posebej, prav tako pridobitev soglasij in pravnomočnega gradbenega dovoljenja ter izvedba projektantskega nadzora.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt bo delno sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj.
II.2.14 Dodatne informacije
V skladu z razpisno dokumentacijo.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.04.2018   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 19.06.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.04.2018   09:30
Kraj: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, II. nadstropje, velika sejna soba


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.04.2018   10:00

Dodatne informacije:
V skladu z razpisno dokumentacijo.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Seidlova cesta 1
8000
Novo mesto
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.03.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 27.03.2018   13:26
VPRAŠANJE
Predlagamo, da se roki za izvedbo projektne dokumentacije podaljšajo, ker so roki, navedeni v razpisu nerealni.

ODGOVOR

Naročnik ne bo spreminjal predvidenih rokov izvedbe naročila.

naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 27.03.2018   13:32
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

V navodilih ponudnikom, na str. 7, točka 10.2.1.4, druga vrstica, navajate, da je potrebno kot dokazilo oddati obrazec "Izjava za gospodarski subjekt o tehnični in kadrovski sposobnosti". V razpisni dokumentaciji tega obrazca ni bilo. Prosim, da ga objavite ali odstranite omenjeno kot dokazilo za prej navedeno točko.

V navodilih ponudnikom, na str. 8, točka 11, 1. odstavek, navajate besedilo "...(največ treh) ustreznih referenc iz točke 11.1.1.4 tega povabila ...". V navodilih nismo zasledili te točke. Na katero točko se navezuje omenjen citat?

Vnaprej hvala za odgovore.

Lep pozdrav,


ODGOVOR

Naročnik je napačno poimenoval obrazec, izpolniti je potrebno obrazec Izjava za gospodarski subjekt.

Na strani 8, pod točko 11. MERILO se omenjen citat navezuje na izkazovanje referenc iz točke 10.2.1.4 Tehnična in kadrovska sposobnost.

naročnik Mestna občina Novo mesto
Datum objave: 29.03.2018   11:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na vaš odgovor, da so roki za izdelavo projektne dokumentacije realni, upamo, da bodo tudi višje ponudbene cene za izvedbo del, za vas realne.


ODGOVOR

Naročnik rokov za izvedbo ne bo spreminjal, ponudnika pa bo izbral v skladu z razpisnimi pogoji.

naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 29.03.2018   11:48
VPRAŠANJE
Spoštovani.

1. Naprošamo za objavo predvidenih sredstev za izvedbo del po predmetnem razpisu. Vrednost del namreč močno presega 200.000 EUR brez DDV.
2. Ali predmetni razpis dopušča tolikšno višino ponudbe?
Prosimo za takojšnjo objavo odgovora.
Le toliko, da vemo, da ne izgubljamo časa z ogledi...
3. Zato naprošamo za podaljšanje roka za vprašanja, ogledov in ponudbe.

Hvala

ODGOVOR

Naročnik ne bo objavil podatka o ocenjeni vrednosti in višini zagotovljenih sredstev.

naročnik Mestna občina Novo mesto