Dosje javnega naročila 000992/2018
Naročnik: MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
Storitve: Vzpostavitev sistema za upravljanje s podatki pravosodnih organov
ZJN-3: Odprti postopek

JN000992/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 20.02.2018
JN000992/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.03.2018
JN000992/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.12.2018
JN000992/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 28.12.2018
Zahtevek za revizijo

    JN000992/2018-K01 Popravek (EU 14 - SL) 2018/S 059-130915

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
Župančičeva ulica 3
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Služba za javna naročila, pravne in splošne zadeve
jn.mp@gov.si
+386 13695342
+386 13695783

Internetni naslovi
http://www.mp.gov.si/Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzpostavitev sistema za upravljanje s podatki pravosodnih organov
Referenčna številka dokumenta: 4300-3/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Postavitev podatk. skladišča MP s podatki o poslovanju drugih organov, nadgradnja obstoječega BI orodja in sistema za polnjenje podatk. skladišča ter integracija z obstoječimi statističnimi bazami.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.03.2018
VI.6 Referenca izvirnega obvestila
Številka objave: JN000992/2018-B01
Referenca obvestila: 2018-243255
Številka obvestila v UL: 2018/S 036-078659
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 19.02.2018


Oddelek VII: Spremembe

VII.1.1 Razlog za spremembo
Sprememba izvirnih informacij, ki jih je predložil javni naročnik
VII.1.2 Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu
Številka oddelka: VI.3 Dodatne informacije
Mesto besedila, ki ga je treba popraviti: Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj
Datum in lokalni čas:

22.03.2018 15:30
Se glasi:

27.03.2018 12:30
Številka oddelka: VI.3 Dodatne informacije
Besedilo:

Se glasi:

Naročnik s tem obvestilom spreminja dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, in sicer spreminja dokument "Osnutek pogodbe«.
VII.2 Druge dodatne informacije
Naročnik s tem obvestilom spreminja dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, in sicer spreminja dokument "Osnutek pogodbe«. Popravek dokumentacije (nov osnutek pogodbe) je na voljo na naslovu: http://www.mp.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1246