Dosje javnega naročila 001204/2018
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Blago: C-4/18; Nadgradnja semaforskih naprav MSKE 60 in SRTC za potrebe upravljanja iz CUVP.
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 295.264,40 EUR

JN001204/2018-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 01.03.2018
JN001204/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 22.03.2018
JN001204/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 22.03.2018
Zahtevek za revizijo

    JN001204/2018-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Martina Kokalj
jn.drsi@gov.si
+386 014788336
+386 014788036

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: C-4/18; Nadgradnja semaforskih naprav MSKE 60 in SRTC za potrebe upravljanja iz CUVP.
Referenčna številka dokumenta: 43001-19/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98300000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nadgradnja semaforskih naprav MSKE 60 in SRTC za potrebe upravljanja iz CUVP.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 242.020,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Republika Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Nadgradnja semaforskih naprav MSKE 60 in SRTC za potrebe upravljanja iz CUVP.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU
  • Gradnje, blago ali storitve lahko zagotovi samo določen gospodarski subjekt iz naslednjega razloga: zaščita izključnih pravic, vključno s pravicami intelektualne lastnine

Razlaga:
Predmet naročila je dobava strojne in programske opreme za nadgradnjo obstoječih semaforskih naprav tipa MSKE 60 in SRTC (proizvajalec Asist) za potrebe navezave na Center za upravljanje in vodenje prometa (CUVP) ter izvedba same navezave naprav za potrebe nadzora in upravljanja semaforskih naprav DRSI. V odvisnosti od stanja naprav je za vsako napravo potrebna določena nadgradnja strojne in programske opreme. Spisek opreme za priklop posamezne naprave je natančneje določen na osnovi pregleda (popisa) naprav.
Za komunikacijo med napravo in CUVP se uporabi obstoječa tehnična rešitev, ki je bila izvedena po pogodbi 2415-12-000233 Informacijski sistem nadzora in upravljanja naprav CUVP in novelirana po pogodbi 2431-16-001199 Nadgradnja obstoječih semaforskih naprav MSKE 60 in upravljanje naprav iz CUVP, ki jo je izvedel isti ponudnik in jo tudi sedaj zaradi tehničnih razlogov in zaradi garancije na delovanje sistema ne more izvesti drug ponudnik. Rešitev zajema preprogramiranje semaforske naprave, dopolnitev konfiguracije v master koncentratorju CUVP in izdelavo ter dinamizacijo scade s prenosom na portal. Ob tem mora biti omogočeno zadrževanje in krajšanje posamezne faze - SCO kontrola. Za vsako napravo se izvede prvo testiranje delovanja v preizkuševalnici proizvajalca in drugo testiranje delovanja po sami vgradnji opreme na lokaciji naprave. Vpis nove naprave v druge dele sistema CUVP ne sme biti dodatno zaračunan. Prikaz scade v aplikaciji mora biti enoten. Vsaka scada mora vsebovati ikono s povezavo do kamere s sliko križišča v kolikor je le ta na terenu postavljena. Predložiti je potrebno seznam vseh potencialnih alarmov za vsako novo semaforsko napravo ter seznam vseh potencialnih alarmov že navezanih semaforskih naprav na sistem CUVP. Na ekranskem delu aplikacije sistema CUVP naj bo označena morebitna medsebojna koordinacija semaforskih naprav.Nakup strojne in programske opreme je možen samo pri proizvajalcu semaforske naprave. Dela so vezana na obstoječe stanje in predstavljajo posege v obstoječo unikatno programsko opremo, ki deluje na opremi in napravah na terenu in v CUVP, katere izvajalec je Asist d.o.o., Ljubljana, ki razpolaga z vso izvedbeno dokumentacijo, vključno z izvorno kodo programske opreme. Iz tega vidika je navedeni izvajalec edini možni ponudnik tega naročila, saj iz tehničnih razlogov konkurence za predmet naročanja ni in naročilo lahko zagotovi le pozvani ponudnik (druga alinea 1 c

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN001204/2018-L01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 01.03.2018
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
16.03.2018
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
ASIST avtomatizacija sistemov d.o.o.
Cesta Ljubljanske brigade 23A
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 230.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 242.020,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.03.2018