Dosje javnega naročila 001842/2018
Naročnik: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana
Storitve: Storitve vodenja kreditov
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 235.762,56 EUR

JN001842/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 23.03.2018
JN001842/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.04.2018
JN001842/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 09.07.2018
JN001842/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.07.2018

    JN001842/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Bleiweisova cesta 30
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
mag. Teja Božovič Holc
tbozovicholc@ekosklad.si
+386 12414868
+386 12414860

Internetni naslovi
http://www.ekosklad.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/248074/JN_4300-2-2017.zip
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Storitve vodenja kreditov
Referenčna številka dokumenta: 4300-2/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66110000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Storitve vodenja kreditov
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: na lokaciji ponudnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Storitve vodenja kreditov za kredite, odobrene na javnih pozivih za kreditiranje okoljskih naložb pravnih oseb, samostojnih podjetnikov posameznikov in zasebnikov, ki opravljajo gospodarsko dejavnost na območju Republike Slovenije, objavljenih v letih 2018-2021
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 46
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot ponudnik lahko v predmetnem postopku javnega naročanja sodeluje vsaka banka ali hranilnica, ki ima dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih, vzajemno priznanih in dodatnih finančnih storitev in je članica sistema izmenjave podatkov in informacij o zadolženosti fizičnih oseb (SISBON) in poslovnih subjektov (SISBIZ).
Dodatne zahteve so razvidne iz tehničnih specifikacij, ki so priloga navodil in določil vzorca pogodbe.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.04.2018   13:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 16.06.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.04.2018   08:00
Kraj: Ljubljana, Bleiweisova cesta 30

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Na javnem odpiranju se bodo najprej odprli umiki ponudb, nato pa pravočasno prispele ponudbe po vrstnem redu prispetja. Naročnik bo o postopku odpiranja vodil zapisnik. Na javnem odpiranju lahko sodelujejo predstavniki ponudnikov, ki niso zakoniti zastopniki ponudnikov, in sicer s pisnim pooblastilom, brez pisnega pooblastila pa lahko sodelujejo zakoniti zastopniki ponudnika.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.04.2018   13:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.03.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.