Dosje javnega naročila 001825/2018
Naročnik: MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
Storitve: Nadgradnja informacijskega sistema za delo notarjev
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 49.312,40 EUR

JN001825/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.03.2018
JN001825/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.04.2018
JN001825/2018-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.05.2018
JN001825/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.06.2018
JN001825/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 23.07.2018
JN001825/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 24.07.2018
Zahtevek za revizijo

    JN001825/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
Župančičeva ulica 3
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Služba za javna naročila, pravne in splošne zadeve
jn.mp@gov.si
+386 13695342
+386 13695783

Internetni naslovi
http://www.mp.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/248095/RD-4300-64-2017.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/248095/espd/ESPD-4300-64-2017.zip
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nadgradnja informacijskega sistema za delo notarjev
Referenčna številka dokumenta: 4300-64/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
V okviru nadgradnje IS za delo notarjev bo nadgrajena informacijska rešitev za zagotovitev hitrejšega in kvalitetnejšega poslovanja fizičnih in pravnih oseb v zvezi notarskimi storitvami.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je nadgradnja informacijskega sistema za delo notarjev. Nadgradnja zajema izvedbo naslednjih aktivnosti: 1. Izvedba podrobne poslovne analize; 2. Izdelava Projekta za izvedbo (PZI); 3. Nadgradnja informacijskega sistema; 4. Predaja navodil in dokumentacije; 5. Usposabljanje uporabnikov informacijskega sistema.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 43
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Vsi pogoji so določeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.04.2018   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.04.2018   12:00
Kraj: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva ulica 6, 1000 Ljubljana, sejna soba v pritličju


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.05.2018   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.03.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 27.03.2018   09:51
VPRAŠANJE
Spoštovani
V obrazcu 09-Reference Merilo je v zadnji točki navedena zahteva:
"Uporaba tehnologij Microsoft .NET ogrodja, Windows Forms (WinForms) Windows Presentation Foundation (WPF), Windows Communication Foundation (WCF) ter DEVEXPRESS UI kontrol oz. komponent."
Zanima nas ali morajo biti na referenčnem projektu uporabljene vse zgoraj navedene tehnologije ali zadostuje, da je bila uporabljena vsaj ena od navedenih?

ODGOVOR
Spoštovani. Na referenčnem projektu morajo biti uporabljene vse zgoraj navedene tehnologije. Lep pozdravDatum objave: 06.04.2018   09:26
VPRAŠANJE
Spoštovani,
zanima me kdo je do sedaj razvijal, nadgrajeval in vzdrževal omenjeni IS?
Prav tako me zanima katere zajemne naprave - tablice se uporabljajo za zajem lastnoročnega podpisa?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani.
Sistem je razvil, nadgrajeval in vzdrževal ZASLON TELECOM d.o.o.
Podpisna tablica, ki se trenutno uporablja je Step Over - naturaSign Pad Colur Version 1.0 s pisalom oz. istoimenska tablica novejše verzije 2.0.
Lep pozdrav.Datum objave: 13.04.2018   15:41
VPRAŠANJE
Spoštovani
Prosimo vas za podaljšanje roka za oddajo ponudbe.
Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik bo rok za prejem ponudb podaljšal. Popravek bo objavljen na portalu javnih naročil.Datum objave: 16.04.2018   13:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,
zanima nas ali imajo uporabniki IS eNotar skupen poštni strežnik ter ali uporabljajo isti tip odjemalca (kot je npr. Outlook)?

Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR

Uporabniki nimajo skupnega poštnega strežnika, tip poštnega odjemalca pa je odločitev posameznega notariata.


Datum objave: 16.04.2018   13:26
VPRAŠANJE
Koliko uporabnikov se predvideva na izobraževanju?

ODGOVOR

Aplikacijo trenutno uporablja 94 uporabnikov. Predvidoma se bodo vsi udeležili izobraževanja.


Datum objave: 11.05.2018   14:21
VPRAŠANJE
Ali je naročnik lastnik celotne kode, glede na navedeno v tehničnih specifikacijah: »Predmet javnega naročila iz leta 2009 je bil najem informacijske rešitve za zagotavljanje hitrejšega in kvalitetnejšega poslovanja fizičnih in pravnih oseb v zvezi z notarskimi storitvami. Informacijska rešitev je sestavljena iz razvite in licenčne programske opreme, strojne opreme ter vseh ostalih delov, ki omogočajo njeno uporabo glede na zahteve in tehnične specifikacije. Razvita programska oprema obsega namensko aplikativno programsko opremo tako na strani strežnika kot odjemalca, v kar spada vsa poslovna logika, logika dostopa do podatkov in uporabniški vmesnik namenske aplikativne programske opreme. Za razvito programsko opremo je bila naročniku v celoti predana izvorna koda brez dodatnih prevedenih knjižnic, za katere ni priložena izvorna koda z izjemo knjižnic, ki so že del platforme, za katero je izdelana razvita rešitev. Razvita programska oprema izrecno ne zajema operacijskega sistema in druge sistemske programske opreme, podatkovnega strežnika in programske opreme proizvajalca tablic za zajem lastnoročnega podpisa. » ?

ODGOVOR
Ministrstvo za pravosodje je lastnik celotne kode.Datum objave: 11.05.2018   14:23
VPRAŠANJE
Spoštovani
Časovni okvir izvedbe projekta je nejasen. Pogodba oz. projekt naj bi trajal 43 mesecev (navedeno na portalu eNaročanje). Od tega je 36 mesecev garancijski rok. Za izvedbo ostane 7 mesecev. Od tega je 2 meseca za razvoj in 2 meseca za pregled. Za razvoj je predvidenih 100 dni. Sledi še testiranje in izobraževanje. Vse navedeno je nemogoče zagotoviti v 7 mesecih.
Prosimo za pojasnilo glede rokov izvedbe po posameznih fazah.

ODGOVOR
Roki so jasno zapisani v osnutku pogodbe. Naročnik rokov ne namerava spreminjati.Datum objave: 11.05.2018   14:24
VPRAŠANJE
Kaj pomeni najem centralnega informacijskega centra za ta razpis? Ali mora ponudnik ponuditi enako kot je dosedanji ponudnik ponudil center z vso strojno in sistemsko programsko opremo ter nameščeno in
nastavljeno namensko programsko opremo? V tehnični specifikaciji je navedeno, da mora ponudnik v teku izvedbe analize ugotoviti ali je aplikacija primerna za selitev na infrastrukturo DRO. Kaj če ni primerna, ali bo potrebno ponuditi gostujoče okolje ali bo aplikacija ostala v obstoječem okolju in ali je to predmet druge pogodbe-ponudbe?


ODGOVOR
Cilj je, da aplikacija eNotar ne gostuje več na najeti opremi, zato se bo v fazi priprave PZI obstoječa aplikacija preverila, ali je primerna za selitev na infrastrukturo DRO.Datum objave: 11.05.2018   14:26
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v kateri tehnologiji je izdelan obstoječi modul Intranet ?
Lep pozdrav,

ODGOVOR
Modul še ne obstaja. Naročnik je danes na portalu objavil popravljene specifikacije in ostalo dokumentacijo.Datum objave: 11.05.2018   14:27
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v dokumentu "Tehnične specifikacije " je zapisano »Rešitev omogoča samodejno optično prepoznavo (OCR) vsebine skeniranih dokumentov«
Zanima nas katero orodje/knjižnica se uporablja za optično prepoznavo dokumentov?
Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR
Sistem eNotar ne uporablja dotične komponente OCR. Naročnik je danes na portalu objavil popravljene specifikacije in ostalo dokumentacijo.Datum objave: 11.05.2018   14:27
VPRAŠANJE
Spoštovani

V točki 2. Cilji projekta navajate funkcionalnost: » Integracija notarske blagajne (izdajanje računov, obdelava podatkov, izračun stroškov oz. združitev notarske blagajne in eNotar (ali pa vsaj baz – stranke, številke listin, tarifne številke) oz. razvoj nove blagajne«.

V točki 4.7. Integracija in vzpostavitev davčne blagajne nadalje navajate sledeče: »V okviru nadgradnje sistema se eNotar dopolni tako, da vzpostavi enotni program za izdajanje računov, obdelava podatkov, izračun stroškov oz. združitev notarske blagajne in eNotarja (ali pa vsaj baz – stranke, številke listin, tarifne številke). »

- Zanima nas ali je ta notarska blagajna že izdelana, kakšne so natančne tehnične specifikacije te blagajne in kje se blagajna nahaja?
- Kaj pomeni v Točki 2. Cilji: »oz. razvoj nove blagajne«? Ali to pomeni, da se ponudnik sam odloči ali bo delal integracijo ali razvijal novo blagajno in ali se v primeru razvoja nove blagajne strošek razvoja vpiše v predračunu pod točko 8. Integracija in vzpostavitev notarske blagajne?
- V kolikor se ponudnik odloči za integracijo, ali obstoječa blagajna vsebuje že vse zahtevane funkcionalnosti naročnika?


ODGOVOR
V okviru eNotarja notarska blagajna ne obstaja.
Večina notarjev uporablja notarsko blagajno drugega ponudnika. Prvenstveni cilj nadgradnje je razvoj nove blagajne. V rubrikah elektronskih vpisnikov v okviru eNotarja se vpisujejo podatki o uporabljenih tarifnih postavkah in vrednosti predmeta, kar je osnova za vzpostavitev notarske blagajne, omogočena pa je tudi možnost vpisovanja številke računa
Datum objave: 11.05.2018   14:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,
zanima nas ali je pri integraciji s FURS mišljen samo prenos podatkov v zvezi s pridobitvijo in odsvojitvijo poslovnih deležev?
Če ne, katere podatke se bo še prenašalo/pregledovalo pri tej integraciji?

Do katerih evidenc IRSD bo dostopala aplikacija eNotar?

Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR
V zvezi z drugimi preverjanji po 10.a členu ZGD – povezave s FURS in IRSD (podatek, ali je bila osebi v zadnjih treh letih s pravnomočno odločbo Inšpektorata Republike Slovenije za delo oziroma Finančne uprave Republike Slovenije najmanj dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo oziroma prekrška v zvezi z zaposlovanjem na črno).

Povezava s CKE - podatek, ali je bila oseba zaradi pravnomočne obsodbe na kazen zapora zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine vpisana v kazensko evidenco ministrstva, pristojnega za pravosodje).

Pri poročanju FURS po 339. členu Zakona o davčnem postopku je potrebno vzpostaviti avtomatično pošiljanje podatkov v zvezi s pridobitvijo in odsvojitvijo poslovnih deležev (podlaga je 339. člen Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – 63/16)), obrazec KP-KDVP-Notar pa določa nabor podatkov, ki se posredujejo FURS. Shema xsd se nahaja na spletnem naslovu: https://edavki.durs.si/Documents/Schemas/KP_KDVP_Notar_1.xsd.Datum objave: 11.05.2018   14:29
VPRAŠANJE
Spoštovani
- V predračunu ni postavke za izobraževanje in podporo uporabnikom. Kako se bo to obračunalo?
- Kaj pomeni, da mora ponudnik v sklopu usposabljanja zagotoviti tudi pomoč uporabnikom v okviru delovanja sistema? (koliko časa in na kakšen način?


ODGOVOR
Podpora uporabnikom ni predmet naročila. Postavko, kamor ponudnik lahko vpiše ceno za usposabljanje uporabnikov, pa je naročnik dodal v popravljen obrazec Predračun, ki ga je danes objavil na portalu.Datum objave: 11.05.2018   14:30
VPRAŠANJE
Spoštovani,

še vedno čakamo na odgovore na več zastavljenih vprašanj. Neodgovorjena vprašanja so bila posredovana v obdobju od 5.4 do 9.4. Zanima nas ali naj vprašanja ponovno posredujemo.

Hvala.
Lep pozdrav,

ODGOVOR
Vsi odgovori so bili objavljeni, skupaj s popravljeno razpisno dokumentacijo.Datum objave: 25.05.2018   14:02
VPRAŠANJE
V tehničnih specifikacijah - točka 4.1 je zapisano »Aplikacija eNotar se dopolni z modulom Intranet tako, da se na levi dodata funkcionalnosti sporočila/pošta in forum.«. Kaj natančno je mišljeno z navedbo »na levi«?

Hvala.
Lep pozdrav.

ODGOVOR

V stolpcu, ki ponuja možnost za dostop do posameznih funkcionalnosti eNotarja, se doda gumb za novo funkcionalnost sporočila/pošta in forum.


Datum objave: 25.05.2018   14:03
VPRAŠANJE
Ali se lahko za modul Intranet pripravi ločena rešitev, izven obstoječe aplikacije eNotar, ki bi bila z njo integrirana na takšen način, da uporabnika aplikacije eNotar ne moti pri delu?

Hvala.
Lep pozdrav.

ODGOVOR

Intranet se vzpostavi kot del aplikacije eNotar.


Datum objave: 25.05.2018   14:05
VPRAŠANJE
V kolikor se izkaže, da obstoječa aplikacija ni primerna za selitev na DRO, ali stroške gostovanja aplikacije naročnik krije v okviru drugega poslovnega razmerja?

Hvala.
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Informacijski sistem za delo notarjev je trenutno nameščen na gostujoči informacijski opremi, ki jo notarji trenutno najemajo. Na enak način se bo v nadaljevanju urejalo razmerje v primeru, da obstoječa aplikacija ni primerna za selitev na DRO.


Datum objave: 25.05.2018   14:06
VPRAŠANJE
Kateri podatki se bodo prenašali iz evidence »Osebni stečaj – AJPES«?

Hvala.
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Iz registra osebnih stečajev se prenašajo in uparijo naslednji podatki::
• identifikacijski podatki o dolžniku: ime, priimek, prebivališče, EMŠO, datum rojstva
• opravilna številka in datum izdaje sklepov o začetku in končanju postopka osebnega stečaja ter sodišče, ki je izdalo sklep,
• datum pravnomočnosti sklepa o začetku in končanju postopka osebnega stečaja.
Datum objave: 25.05.2018   14:07
VPRAŠANJE
Ali se lahko za modul notarska blagajna pripravi ločena rešitev, izven obstoječe aplikacije eNotar, ki bi bila z njo integrirana na takšen način, da uporabnika aplikacije eNotar ne moti pri delu?

Hvala.
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Notarska blagajna se vzpostavi kot del aplikacije eNotar.Datum objave: 28.05.2018   13:20
VPRAŠANJE
V tehničnih specifikacijah – točka 4.1 je zapisano »…če gre za občutljive vsebine pa sistem, ki zagotavlja enkripcijo in potrdila o dostavi (dostopna točka AS4, ki jo Notarska zbornica ima dostopno).«
- Kje si lahko preberemo več o možnostih integracije za ta sistem? V kolikor te informacije niso javno dostopne, naročnika prosimo, da te informacije objavi.
- Ali naročnik ta sistem že uporablja pri kakšni aplikaciji?

Hvala.
Lep pozdrav.

ODGOVOR

Vročanje v občutljivih postopkih se izvede s kvalificirano storitvijo zaupanja elektronske priporočene dostave skladno z uredbo eIDAS (EU) št. 910/2014.
Integracija s kvalificirano storitvijo zaupanja elektronske priporočene dostave se izvede preko storitev spletnih servisov in zajema klic do 5 različnih spletnih storitev (WS) za pošiljanje in prejem sporočil.
Zaenkrat sistem nima vključene integracije.