Dosje javnega naročila 001846/2018
Naročnik: OBČINA KRANJSKA GORA, Kolodvorska ulica 1B, 4280 Kranjska Gora
Gradnje: Gradnja kanalizacije v Podkorenu
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN001846/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 23.03.2018
JN001846/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.04.2018
JN001846/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 15.05.2018

    JN001846/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KRANJSKA GORA
Kolodvorska ulica 1B
4280
SI
Kranjska Gora
Slovenija
Bojana Hlebanja
hlebanja@kranjska-gora.si
+386 45809800
+386 45809824

Internetni naslovi
http://www.obcina.kranjska-gora.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.obcina.kranjska-gora.si
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Gradnja kanalizacije v Podkorenu
Referenčna številka dokumenta: 430-7/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45232440
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izgradnja kanalizacijskega omrežja za odvod komunalne odpadne vode na območju severno od regionalne ceste Podkoren – Kranjska Gora.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45232440
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Podkoren
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izgradnja kanalizacijskega omrežja za odvod komunalne odpadne vode na območju severno od regionalne ceste Podkoren – Kranjska Gora, od objekta s hišno št. Podkoren 1 do objekta s hišno št. 9.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.04.2018   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 17.07.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.04.2018   12:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.04.2018   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.03.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.03.2018   08:30
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ali bomo lahko oddali ponudbo še po klasični metodi ?

Lp

ODGOVOR
Ponudba se odda skladno z navodili določenimi v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in sicer:

3. PRIPRAVA IN PREDLOŽITEV PONUDBE
3.1. Priprava ponudbene dokumentacije

Ponudnik mora svojo ponudbo obvezno izdelati in oddati na izvirniku te dokumentacije, ki je dostopna preko Portala javnih naročil v PDF obliki in del (obrazci) v Word-u. Ponudba se odda v tiskani obliki. Zaželeno je, da poleg tiskane oblike ponudnik ponudbi priloži tudi scan celotne ponudbene dokumentacije v PDF obliki na CD ali USB.
Datum objave: 23.03.2018   12:27
VPRAŠANJE
Ali morajo biti pokrovi in rešetke dobavljeni po novem standardu, ki na pokrovih in rešetkah že zahteva nov napis: EN 124-2?

ODGOVOR
Da, za pokrove in rešetke je potrebno upoštevati zadnji veljavni standard, torej SIST EN 124-2-2015. Ves vgrajeni material mora ustrezati zadnjim veljavnim standardom. NOVI STANDARD ZA LTŽ SIST EN 124-2-2015 je objavljen tudi na spletni strani Občine pri predmetnem javnem naročilu.Datum objave: 28.03.2018   10:47
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Ali je lahko ovd gr. tehnik z opravljenim strokovnim izpitom?

LP

ODGOVOR
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila je jasno določeno katere pogoje mora izpolnjevati odgovorni vodja del:

2.3.2. Zagotovljen mora biti odgovorni vodja del, ki ima opravljen strokovni izpit za odgovorno vodenje del, v skladu z Zakonom o graditvi objektov in je včlanjen v inženirsko zbornico Slovenije;