Dosje javnega naročila 002385/2018
Naročnik: OBČINA ČRNOMELJ, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
Gradnje: Gradnje na občinskih cestah in objektih v občini Črnomelj
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.136.044,05 EUR

JN002385/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 03.04.2018
JN002385/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 04.09.2018
JN002385/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 12.09.2018

    JN002385/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 065-144030
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ČRNOMELJ
Trg svobode 3
8340
SI
Črnomelj
Slovenija
Srečko Janjoš
srecko.janjos@crnomelj.si
+386 73061100
+386 73061130

Internetni naslovi
http://www.crnomelj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.crnomelj.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Gradnje na občinskih cestah in objektih v občini Črnomelj
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Sklop 1
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST V LETU 2018
• Poglobitev pri ESOL-u
• Sanacija LC Radenci
Sklop 2
OBVOZNICA ČRNOMELJ (Kajuhova ul.-Ul-21.oktobra)
Sklop 3
OBNOVA OBČINSKIH CEST
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za vse sklope
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST V LETU 2018: Poglobitev pri podjetju ESOL (projekt PZI), Sanacija Lokalne ceste Radenci (cca 1,2 km)
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST V LETU 2018: Poglobitev pri podjetju ESOL (projekt PZI), Sanacija Lokalne ceste Radenci (cca 1,2 km)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.06.2018
Konec: 31.10.2018
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: OBVOZNICA ČRNOMELJ (Kajuhova ulica – Ulica 21. oktobra)
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
OBVOZNICA ČRNOMELJ (Kajuhova ulica – Ulica 21. oktobra)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.06.2018
Konec: 31.10.2018
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: OBNOVA OBČINSKIH CEST
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 1
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST V LETU 2018
• Poglobitev pri ESOL-u
• Sanacija LC Radenci
Sklop 2
OBVOZNICA ČRNOMELJ (Kajuhova ul.-Ul-21.oktobra)
Sklop 3
OBNOVA OBČINSKIH CEST
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.06.2018
Konec: 30.11.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
morebitno podaljšanje v primeru slabših vremenskih razmer
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.05.2018   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.05.2018   09:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.04.2018   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA ČRNOMELJ
Trg svobode 3
8340
Črnomelj
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.03.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.04.2018   09:57
Spoštovani,
obveščamo vas, da je javni razpis za "Gradnje na občinskih cestah in objektih v občini Črnomelj" objavljen na spletni strani Občine Črnomelj in sicer na spletni strani: http://www.crnomelj.si
Lp
Srečko Janjoš, Občina Črnomelj

Datum objave: 05.04.2018   15:46
V zvezi z LTŽ pokrovi in rešetkami vas obveščamo, da morajo že imeti napis novega standarda.
Lp
Srečko Janjoš, Občina Črnomelj

Datum objave: 06.04.2018   12:14
Spoštovani,
tako kot ste že sami ugotovili je potrebno imeti najmanj 5 primerljivih referenc v vrednosti vsaj 100.000 € z DDV za posamezno pogodbo, za max. število točk (30) pa je potrebno imeti takšnih 15 referenc.
Lp
Srečko Janjoš, Občina Črnomelj

Datum objave: 19.04.2018   08:06
Zaradi prvomajskih praznikov in posledično tudi dopustov je Občina Črnomelj delno ugodila vaši prošnji in se odločila za spremembo roka za predložitev ponudb za gradnjo na občinskih cestah in objektih v občini Črnomelj in sicer se rok iz ponedeljka 07.05.2018 prestavi na četrtek 10.05.2018 do 9:00 ure. Odpiranje ponudb bo isti dan v četrtek 10.05.2018 ob 9:30 uri.Datum objave: 20.04.2018   12:48
V zvezi z postavljenim vprašanjem:
Naročnika naprošamo, da definira referenčne pogoje in sicer zahtevate v opisu
1. Seznam gradenj cest v zadnjih 5 letih
2. najmanj 5 primerljivih tovrstnih objektov nizke gradnje, rekonstruiranih ali zgrajenih v zadnjih 5 letih

A referenci zadostimo tudi z drugim objektom nizkih gradenj, kjer je bilo vključeno asfaltiranje površin?

Odgovor:
Velja tako, kot smo zapisali in sicer za reference bomo upoštevali izgradnje oziroma rekonstrukcije cest z vgradnjo pripadajoče gospodarske infrastrukture in ne izvedb, kje so se izvajale le preplastitve in tudi ne za izgradnjo drugih objektov nizke gradnje, kjer je bilo vključeno asfaltiranje površin.
Lep pozdrav.
Občina Črnomelj

Datum objave: 20.04.2018   13:07
V zvezi z vprašanjem:
Prosimo za pojasnilo postavke N50 - Dobava in vgraditev BUS nadstrešnic - 4000 kos. Predvidevamo, da je prišlo do napake v popisu in prosimo za popravek. Prav tako prosimo naročnika, da objavi predviden oziroma želen tip nadstrešnice.

Odgovor:
Najlepše se vam zahvaljujemo za obvestilo o očitni projektantski napaki v zvezi z dobavo in vgraditvijo BUS nadstrešnic. Vsekakor sta predvidena 2 kosa na postavki dobava in vgraditev BUS nadstrešnice po izboru naročnika z vsemi potrebnimi deli in materiali.
Predvidi se sodoben tip urbane-mestne BUS nadstrešnice.
Lep pozdrav.
Občina Črnomelj

Datum objave: 23.04.2018   15:40
V zvezi s podaljšanjem roka vas ponovno obveščamo, da smo rok za predložitev ponudb za gradnjo na občinskih cestah in objektih v občini Črnomelj podaljšali iz ponedeljka 07.05.2018 na četrtek 10.05.2018 do 9:00 ure. Odpiranje ponudb bo isti dan v četrtek 10.05.2018 ob 9:30 uri.
Občina Črnomelj