Dosje javnega naročila 008210/2017
Naročnik: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
Blago: 25 – PLENICE IN ROKAVICE
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 354.859,24 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN008210/2017-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 15.09.2017
JN008210/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.10.2017
JN008210/2017-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.10.2017
JN008210/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.02.2018
JN008210/2017-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.02.2018
JN008210/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 29.03.2018
JN008210/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 05.04.2018
JN008210/2017-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 05.04.2018
JN008210/2017-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 05.04.2018
JN008210/2017-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 05.04.2018
JN008210/2017-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 05.04.2018
JN008210/2017-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 05.04.2018
JN008210/2017-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 05.04.2018
JN008210/2017-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 05.04.2018
JN008210/2017-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 07.05.2018
JN008210/2017-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.01.2019
JN008210/2017-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 07.02.2019
JN008210/2017-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.02.2019
JN008210/2017-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 26.02.2019
JN008210/2017-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 26.02.2019
JN008210/2017-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 26.02.2019
JN008210/2017-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 26.02.2019
JN008210/2017-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 04.03.2019
JN008210/2017-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 06.11.2019
JN008210/2017-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.12.2019
JN008210/2017-C05 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 09.12.2019
JN008210/2017-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 31.01.2020
JN008210/2017-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 31.01.2020
JN008210/2017-Pog16 - Pogodba, objavljeno dne 31.01.2020
JN008210/2017-Pog17 - Pogodba, objavljeno dne 31.01.2020
JN008210/2017-Pog18 - Pogodba, objavljeno dne 31.01.2020
JN008210/2017-Pog19 - Pogodba, objavljeno dne 31.01.2020
JN008210/2017-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.01.2020
JN008210/2017-C06 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 07.02.2020
JN008210/2017-Pog20 - Pogodba, objavljeno dne 14.02.2020
JN008210/2017-C07 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 01.04.2020
JN008210/2017-ODL06 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.07.2020
JN008210/2017-Pog21 - Pogodba, objavljeno dne 03.08.2020
JN008210/2017-C08 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 07.08.2020
JN008210/2017-C09 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 20.08.2020
JN008210/2017-C10 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 24.11.2020
Zahtevek za revizijo

    JN008210/2017-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2018/S 063-139708

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
SI
Maribor
Slovenija
Služba za nabavo medicinskega materiala in storitev
dragan.s@ukc-mb.si
+386 23212566
+386 23311533

Internetni naslovi
http://www.ukc-mb.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: 25 – PLENICE IN ROKAVICE
Referenčna številka dokumenta: 460-E-DS-525/17
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141420
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je nabava plenic in rokavic.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 651.693,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141420
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je nabava plenic in rokavic.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN008210/2017-B01
Številka obvestila v UL: 2017/S 178-364195
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 14.09.2017
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
19.03.2018
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 14
Število prejetih ponudb MSP-jev: 13
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
ABENA-HELPI prodaja medicinskih in drugih pripomočkov d.o.o.
Dobrave 7B
1236
SI
Trzin
Slovenija

Da
KASTOR - MEDICAL DENTAL podjetje za veleprodajo, zastopanje, inženiring in zunanjo trgovino, Ljubljana, Vošnjakova 6
Vošnjakova ulica 6
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
PAUL HARTMANN ADRIATIC, družba za medicinske proizvode in storitve na področju preventive, diagnostike, higiene in zdravstvene oskrbe d.o.o.
Letališka cesta 3C
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
Kemofarmacija, veletrgovina za oskrbo zdravstva, d.d.
Cesta na Brdo 100
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.
Leskoškova cesta 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
IRIS, Mednarodna trgovina, d.o.o.
Cesta v Gorice 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
Izdelava predmetov iz PE folije, Matjaž Kavnik s.p.
Vosek 3E
2231
SI
Pernica
Slovenija

Da
TOSAMA Tovarna sanitetnega materiala d.o.o.
Šaranovičeva cesta 35
1230
SI
Domžale
Slovenija

Ne
SIMPS'S podjetje za svetovanje, inženiring, marketing, prodajo in servis, d.o.o.
Motnica 3
1236
SI
Trzin
Slovenija

Da
ALAMED svetovanje in inženiring d.o.o.
Motnica 5
1236
SI
Trzin
Slovenija

Da
GeoEnergetika, družba za okolju prijazne energije, d.o.o.
Nemčavci 64
9000
SI
Murska Sobota
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 651.693,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 651.693,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije

Dodatne informacije:
Okvirni sporazum za javno naročilo za nabavo blaga: 25 – PLENICE IN ROKAVICE se sklene za obdobje od pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila do 31.12.2020 z naslednjimi ponudniki:

1. Abena-Helpi, d.o.o., Dobrave 7b, 1236 Trzin,
2. Kastor Medical Dental, d.o.o., Vošnjakova 6, 1000 Ljubljana,
3. Paul Hartmann Adriatic, d.o.o., Letališka cesta 3c, 1000 Ljubljana,
4. Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo 100, 1000 Ljubljana,
5. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
6. Iris Mednarodna trgovina, d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana,
7. Matjaž Kavnik, s.p., Vosek 3e, 2231 Pernica,
8. Tosama, d.o.o., Vir, Šaranovičeva 35, 1230 Domžale,
9. Simps´s, d.o.o., Motnica 3, 1236 Trzin,
10. Alamed, d.o.o., Motnica 5, 1236 Trzin,
11. Geoenergetika, d.o.o., Nemčavci 64, 9000 Murska Sobota,

za vrste blaga navedene v Analizi ponudb s cenami (v nadaljevanju: analiza), razen za tiste vrste blaga, ki so v citirani analizi označene z izločitvenim kriterijem.

Plenice in rokavice so v skladu s sklepom Vlade RS št. 43000-8/2015/5, z dne 05.03.2015 predmet skupnih javnih naročil.

Okvirni sporazum se sklepa pod razveznim pogojem in bo prenehal veljati z dnem sklenitve okvirnega sporazuma na podlagi izvedenega postopka oddaje skupnega javnega naročila.
Naročnik ne sklene okvirnega sporazuma z naslednjima ponudnikoma:
1. Laborplast, d.o.o., Gortanova ulica 35, 5000 Nova Gorica,
2. Interpart, d.o.o., Cesta na Brdo 85, 1000 Ljubljana.

Naročnik sklene kupoprodajne pogodbe za obdobje od pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila do 31.12.2018 z naslednjimi ponudniki:

1. Abena-Helpi, d.o.o., Dobrave 7b, 1236 Trzin,
2. Tosama, d.o.o., Vir, Šaranovičeva 35, 1230 Domžale,
3. Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo 100, 1000 Ljubljana,
4. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
5. Kastor Medical Dental, d.o.o., Vošnjakova 6, 1000 Ljubljana,
6. Paul Hartmann Adriatic, d.o.o., Letališka cesta 3c, 1000 Ljubljana,
7. Geoenergetika, d.o.o., Nemčavci 64, 9000 Murska Sobota,

za tiste vrste blaga, za katere je naročnik prejel dve ali več dopustnih ponudb in za katere so zgoraj navedeni ponudniki ponudili najnižjo ceno brez DDV, razen za tiste vrste blaga, ki so v citirani analizi označene z izločitvenim kriterijem.

Kupoprodajna pogodba se sklepa pod razveznim pogojem in bo prenehala veljati z dnem sklenitve pogodbe na podlagi izvedenega postopka oddaje skupnega javnega naročila.

V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila naročnik za drugo in tretje obdobje ne bo odpiral konkurence za tiste vrste blaga, kjer je prejel samo eno dopustno ponudbo. Vsled predhodno navedenega bo naročnik za te vrste blaga s ponudnikom sklenil samo okvirni sporazum, brez kupoprodajne pogodbe, in sicer za obdobje od pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila do 31.12.2020.

VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
28.03.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.