Dosje javnega naročila 001970/2018
Naročnik: OBČINA LOGATEC, Tržaška cesta 50A, 1370 Logatec
Gradnje: GOI dela pri izgradnji poslovilne vežice Rovte
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 425.408,59 EUR

JN001970/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 27.03.2018
JN001970/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.04.2018
JN001970/2018-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.04.2018
JN001970/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 07.08.2018
JN001970/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.08.2018
JN001970/2018-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 04.02.2019
JN001970/2018-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 02.04.2019
JN001970/2018-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 02.04.2019
Zahtevek za revizijo

    JN001970/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA LOGATEC
Tržaška cesta 50A
1370
SI
Logatec
Slovenija
obcina.logatec@logatec.si
+386 17590600
+386 17590620

Internetni naslovi
http://www.logatec.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/248526/Za_objavo_na_PJN_PV_Rovte.zip
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: GOI dela pri izgradnji poslovilne vežice Rovte
Referenčna številka dokumenta: 430-5/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izvedba GOI del pri izgradnji poslovilne vežice Rovte.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba GOI del pri izgradnji poslovilne vežice Rovte.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 8
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Podrobneje navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.04.2018   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 29.06.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.04.2018   10:00
Kraj: Javno odpiranje ponudb bo potekalo v Upravnem centru Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, v prostorih Občine Logatec (I. nadstropje).

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Podrobneje navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.04.2018   10:00

Dodatne informacije:
Naročnik bo pojasnila, navezujoča se na zastavljena vprašanja, podal najpozneje do ponedeljka 9. 4. 2018 do 12.00 ure, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno. Pojasnila bodo objavljena na Portalu javnih naročil.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.03.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.