Dosje javnega naročila 002274/2018
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Storitve: Raziskava - Povečanje potresne odpornosti zidanih stolpnic v Ljubljani
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN002274/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 30.03.2018
JN002274/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.04.2018
JN002274/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 10.05.2018
Zahtevek za revizijo

    JN002274/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Dejan Mezek
dejan.mezek@ljubljana.si
+386 13064421
+386 13061206

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/248649/objava.zip
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Raziskava - Povečanje potresne odpornosti zidanih stolpnic v Ljubljani
Referenčna številka dokumenta: 430-176/2018-3
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Raziskava - Povečanje potresne odpornosti zidanih stolpnic v Ljubljani
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71221000
71240000
71317000
71350000
71500000
71510000
71600000
71630000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je raziskovalna naloga katere rezultat naj bo predlog ukrepov za povečanje potresne odpornosti 15 zidanih stolpnic v Ljubljani, ki so razdeljeni na tri tipe (Stolpnice tipa A, ki se nahajajo na območju med Streliško in Roško cesto, imajo nosilne zidove opečne. Stolpnice tipa B, ki se nahajajo na treh lokacijah v centru Ljubljane, imajo nosilne zidove grajene po sistemu ing. Umeka - betonski oziroma žlindrini votlaki so zaliti z betonom. Stolpnice tipa C, ki se nahajajo v Vodmatu, pa imajo zidove iz litega betona, od katerih so le nekateri notranji zidovi armirani do dveh tretjin višine stolpnice) in so bile v sklopu raziskave Potresna ogroženost ocenjene z največjo stopnjo potresne neodpornosti.
Čeprav bistvena odstopanja dejanskega stanja od podatkov iz zgoraj omenjene raziskave niso zelo verjetna, bo za načrtovanje protipotresnega utrjevanja potrebno nosilno konstrukcijo in njene materiale pregledati in preiskati. To zahteva tudi veljavni standard za potresno odporno projektiranje Evrokod 8 oziroma njegov 3. del, ki pokriva oceno in utrditev obstoječih konstrukcij. Predmet pregleda in preiskav je 15 stoplnic (karta), Pri tem naj bo vključen pregled nosilnih zidov posameznih stolpnic, zidne vezi, temeljenje in temeljna tla ter pregled eventuelnih kasnejših prezidav in njihov vpliv na konstrukcijo.
V nalogi naj bodo zasnovane in idejno oblikovane tri rešitve (možnosti), od katerih bi prvi dve pomenili ohranitev in utrditev konstrukcije, tretja pa nadomestitev stolpnice z novo. Pri prvih dveh možnostih se naj prouči vplive utrditvenih posegov na bistvene lastnosti stavbe (potresna odpornost, požarna odpornost, toplotnoizolacijske lastnosti, naravna osvetljenost prostorov) oziroma zasnuje optimalna kombinacija ukrepov za hkratno izboljšanje teh lastnosti.
Pri prvi možnosti naj bo postavljen pogoj, da se utrditev izvede ob uporabi vseh prostorov v stolpnici, medtem ko naj druga varianta zahteva začasno izselitev stanovalcev, ob tem se zavedamo, da bo bistveno večji obseg obrtniških del (obnova tlakov, ometov ipd).
Poleg tega se naj v nalogi prouči izvedbeni vidik (arhitekturno-urbanistični, energetska učunkovitost, naravna osvetljenost, sociološko-psihološki vidik).
V dialogu s stanovalci je potrebno pridobiti njihovo mnenje in finančne možnosti za izvedbo projekta, njihove poglede na začasno izselitev oziroma alternativne rešitve. V nekaterih stanovanjih živijo še prvotni stanovalci ali njihovi otroci. Njim bivanje v teh stolpnicah predstavlja nekaj več kot novim stanovalcem, ki se včasih brez pomisleka lotijo prenov in celo posegov v nosilno konstrukcijo, ki so bili v projektu izrecno prepovedani. Ob trenutnih finančnih vzpodbudah pa si vsi želijo in preverjajo možnosti energetske sanacije z namestitvijo toplotnoizolacijske obloge, čeprav se mnogi zavedajo, da bi si s tem začasno zaprli vrata za utrditev nosilne konstrukcije.
(več o tem glejte Programsko nalogo-priloga A)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 23.04.2018
Konec: 31.10.2018
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.04.2018   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 11.07.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 11.04.2018   10:00
Kraj: Dalmatinova 1, Ljubljana, v II. nadstropju, sejna soba


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.04.2018   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.03.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.