Dosje javnega naročila 002012/2018
Naročnik: Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Blago: Kovinska oprema za vozno mrežo
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 78.678,04 EUR

JN002012/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 28.03.2018
JN002012/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.05.2018
JN002012/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 17.10.2018
JN002012/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 23.10.2018
Zahtevek za revizijo

    JN002012/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
melita.hocevar@slo-zeleznice.si
+386 12914597
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/sl/infrastruktura

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/248708/Kovinska_oprema_za_vozno_mrežo.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/248708/espd/Narocnik_ESPD.zip
I.6 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Kovinska oprema za vozno mrežo
Referenčna številka dokumenta: 44/2018/19
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31224000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Kovinska oprema za vozno mrežo
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31224000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Kovinska oprema za vozno mrežo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.04.2018   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.04.2018   11:00
Kraj: Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska ulica 11; Ljubljana; SOBA 606


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.04.2018   11:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
28.03.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.04.2018   11:36
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,

v obrazcu 15, “Reference ponudnika” je navedeno, da mora ponudnik predložiti ”reference, iz katerih bo razvidno, da je v roku zadnjih 3 let pred objavo tega naročila dobavljal oziroma izdeloval kovinsko opremo za vozno mrežo ali enakovredne nosilne elemente kot so predmet tega javnega naročila. Nadalje pa, da mora biti iz referenčne liste razvidna vrsta kovinske opreme in vrednost.”

Glede tega menimo, da je predmet zahtevanih referenc nepravilno definiran, saj lahko prvi pogoj izpolni le en ponudnik, pri drugem pa ni jasno na kakšne elemente se to nanaša ter v katerih panogah se ti uporabljajo (ali samo na področju železniške infrastrukture, ali tudi drugje). Namreč, v zadnjih treh letih vam je kovinsko opremo za vozno mrežo dobavljal samo en ponudnik, zato to referenco lahko izpolni zgolj on. Prav tako ste prejšnja leta zahtevali reference “enakovrednih kovinskih elementov” kar je tudi pravilno in takšno besedilo ne predstavlja omejitve konkurence ter morebitne omejitve na področje železniške infrastrukture, kar bi lahko sklepali iz opredelitve trenutnih reference.

Zato vas prosimo za pojasnilo ali ”enakovredni nosilni elementi” zajemajo tudi ”enakovredne kovinske elemente”. V kolikor temu ni tako vas opozarjamo na kršitev temeljenjih načel ZJN-3 ter omejitve konkurence ter zahtevamo, da dikcijo ustrezno spremenite v ”enakovredne kovinske elemente”, sicer bomo vložili zahtevek za revizijo.


ODGOVOR

"Enakovredni nosilni elementi" zajemajo tudi "enakovredne kovinske elemente" tako, da se besedilo v obrazcu 15 "Reference ponudnika" glasi:

Ponudniki (proizvajalci) morajo izpolniti spodaj navedeni obrazec kot dokaz, da izpolnjujejo zahteve iz te razpisne dokumentacije, kar dokažejo s pisnim potrdilom referenc, (z žigom in podpisom naročnika), iz katerih bo razvidno, da so v roku zadnjih 3 let pred objavo tega javnega naročila dobavljali oziroma izdelovali kovinsko opremo za vozno mrežo ali enakovredne kovinske elemente kot so predmet tega javnega naročila. Iz referenčne liste mora biti razvidna vrsta kovinske opreme in vrednost. Minimalna skupna vrednost dobav znotraj držav EU mora biti najmanj 80.000,00 EUR (brez DDV).