Dosje javnega naročila NMV795/2013
Naročnik: POŠTA SLOVENIJE d.o.o. 
Storitve: Pranje avtomobilov in podobne storitve
ZJNVETPS: postopek naročila male vrednosti

NMV795/2013 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 09.04.2013
NMV1871/2013 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 05.08.2013
    NMV795/2013 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Storitve

Pranje avtomobilov in podobne storitve

Datum objave: 9. 4. 2013
Številka objave: NMV795/2013


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:36.a člen ZJNVETPS.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): POŠTA SLOVENIJE d.o.o., SLOMŠKOV TRG 10, Kontakt: Sektor za investicije in nabavo, V roke: Natli Podgrajski, SI-2000 MARIBOR.
Tel. +386 24492384. Telefaks +386 24492379. E-pošta natli.podgrajski@posta.si.
Internetni naslovi: http://www.posta.si
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Pranje vozil PE Ljubljana
I.3)VRSTA NAROČILA: Storitve.
I.4)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: je pranje in čiščenje osebnih vozil (OS) in kombijev za PE Ljubljana.

Predmet naročila je mokro zunanje pranje (predpranje, pranje, pranje koles, pranje z mehko krtačo in šamponom ter sušenje vozila (avtopralnica) oziroma pranje vozila s šamponom, pranje koles, pranje z mehko krtačo ter temeljito ročno brisanje (pri ročnem pranju), talno tlačno pranje, voskanje in sušenje, notranje čiščenje in sesanje službenih vozil, ki se nahajajo na posameznih poštah. Pranje in čiščenje službenih vozil se bo izvajalo na lokacijah izbranih ponudnikov, za PE Ljubljana.

Komplet pranje vsebuje notranje čiščenje armature in gumi predpražnikov, temeljito sesanje, čiščenje stekel in zunanje mokro pranje.

Naročnik oddaja naročilo po sklopih, in sicer so sklopi razvidni iz ponudbenega predračuna.
I.5)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 50112300 (Pranje avtomobilov in podobne storitve)
I.6)RAZDELITEV NA SKLOPE: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
I.7)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije: http://www.posta.si
I.8)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 26. 4. 2013
Čas: 12:00
I.9)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 26. 4. 2013
Čas: 13:00
Kraj: Slomškov trg 10, 2000 Maribor
I.10)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.11)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 17. 4. 2013
Čas: 10:00
I.12)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 9. 4. 2013
SKLOP ŠT. 1
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA pošta Domžale
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 50112300 (Pranje avtomobilov in podobne storitve)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 2
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA pošta Domžale
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 50112300 (Pranje avtomobilov in podobne storitve)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 3
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA pošta Komenda
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 50112300 (Pranje avtomobilov in podobne storitve)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 4
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA Medvode
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 50112300 (Pranje avtomobilov in podobne storitve)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 5
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA mengeš
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 50112300 (Pranje avtomobilov in podobne storitve)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 6
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA Radomlje
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 50112300 (Pranje avtomobilov in podobne storitve)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 7
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA pošta Vodice
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 50112300 (Pranje avtomobilov in podobne storitve)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 8
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA Pošta Lukovica
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 50112300 (Pranje avtomobilov in podobne storitve)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 9
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA pošta Trojane
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 50112300 (Pranje avtomobilov in podobne storitve)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 10
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA pošta Moravče
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 50112300 (Pranje avtomobilov in podobne storitve)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 11
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA pošta Begunje pri Cerknici
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 50112300 (Pranje avtomobilov in podobne storitve)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 12
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA pošta Borovnica
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 50112300 (Pranje avtomobilov in podobne storitve)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 13
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA pošta Cerknica
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 50112300 (Pranje avtomobilov in podobne storitve)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 14
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA pošta Loški Potok
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 50112300 (Pranje avtomobilov in podobne storitve)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 15
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA pošta Nova vas
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 50112300 (Pranje avtomobilov in podobne storitve)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 15
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA pošta Rakek
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 50112300 (Pranje avtomobilov in podobne storitve)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 17
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA pošta Stari trg pri Ložu
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 50112300 (Pranje avtomobilov in podobne storitve)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 18
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA pošta Vrhnika
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 50112300 (Pranje avtomobilov in podobne storitve)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 19
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA pošta Vrhnika
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 50112300 (Pranje avtomobilov in podobne storitve)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 20
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA Dolenja Vas
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 50112300 (Pranje avtomobilov in podobne storitve)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 21
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA pošta Grosuplje
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 50112300 (Pranje avtomobilov in podobne storitve)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 22
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA pošta Grosuplje
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 50112300 (Pranje avtomobilov in podobne storitve)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 23
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA pošta Kočevje
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 50112300 (Pranje avtomobilov in podobne storitve)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 24
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA pošta Kočevje
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 50112300 (Pranje avtomobilov in podobne storitve)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 25
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA pošta Kočevska Reka
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 50112300 (Pranje avtomobilov in podobne storitve)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 26
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA pošta Ribnica
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 50112300 (Pranje avtomobilov in podobne storitve)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 27
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA pošta Rob
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 50112300 (Pranje avtomobilov in podobne storitve)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 28
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA pošta Sodražica
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 50112300 (Pranje avtomobilov in podobne storitve)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 29
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA pošta Struge
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 50112300 (Pranje avtomobilov in podobne storitve)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 30
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA pošta Šmarje Sap
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 50112300 (Pranje avtomobilov in podobne storitve)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 31
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA pošta Velike Lašče
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 50112300 (Pranje avtomobilov in podobne storitve)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 32
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA pošta Videm-Dobrepolje
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 50112300 (Pranje avtomobilov in podobne storitve)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 33
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA pošta Hrastnik
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 50112300 (Pranje avtomobilov in podobne storitve)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 34
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA pošta Izlake
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 50112300 (Pranje avtomobilov in podobne storitve)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 36
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA pošta Kisovec
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 50112300 (Pranje avtomobilov in podobne storitve)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 36
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA pošta Kresnice
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 50112300 (Pranje avtomobilov in podobne storitve)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 37
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA pošta Litija
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 50112300 (Pranje avtomobilov in podobne storitve)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 38
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA pošta Šmartni pri Litiji
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 50112300 (Pranje avtomobilov in podobne storitve)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 39
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA pošta Trbovlje
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 50112300 (Pranje avtomobilov in podobne storitve)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 40
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA pošta Vače
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 50112300 (Pranje avtomobilov in podobne storitve)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 41
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA pošta zagorje ob Savi
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 50112300 (Pranje avtomobilov in podobne storitve)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 42
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA PE Ljubljana
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 50112300 (Pranje avtomobilov in podobne storitve)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 43
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA pošta Ljubljana
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 50112300 (Pranje avtomobilov in podobne storitve)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 44
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA pošta Ljubljana
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 50112300 (Pranje avtomobilov in podobne storitve)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 45
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA pošta Ljubljana Černuče
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 50112300 (Pranje avtomobilov in podobne storitve)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 46
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA pošta Ljubljana Črnuče
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 50112300 (Pranje avtomobilov in podobne storitve)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 47
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA pošta Brezovica pri Ljubljani
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 50112300 (Pranje avtomobilov in podobne storitve)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 48
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA pošta Notranje Gorice
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 50112300 (Pranje avtomobilov in podobne storitve)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 49
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA pošta Log pri Brezovici
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 50112300 (Pranje avtomobilov in podobne storitve)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 50
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA pošta Ig
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 50112300 (Pranje avtomobilov in podobne storitve)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 51
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA pošta Škofljica
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 50112300 (Pranje avtomobilov in podobne storitve)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV1871/2013, Storitve: Pranje avtomobilov in podobne storitve; datum objave: 5. 8. 2013

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.04.2013   15:22
VPRAŠANJE
Potrebovali bi informacijo o vrsti kombi vozila na lokaciji Lj. Črnuče zaradi ocene ali gre vozilo preko pralne steze, ker smo omejeni z višino vozil.

ODGOVOR
Pošta 1231 Ljublj.-Črnuče ima Renault Trafic 2,0 dci, povišan.