Dosje javnega naročila 002132/2018
Naročnik: SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o., Zaloška cesta 217, 1000 Ljubljana
Blago: Nabava ležajev WJ in WJP za kolesne dvojice 2018-2019
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN002132/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 29.03.2018
JN002132/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.04.2018
JN002132/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.04.2018
JN002132/2018-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.07.2018
Zahtevek za revizijo

    JN002132/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o.
Zaloška cesta 217
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
nabava@slo-zeleznice.si, Gorazd GRBAC
gorazd.grbac@slo-zeleznice.si
+386 12914416
+38 12914833

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/sl/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/248976/RD-ležaji__.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/248976/espd/Narocnik_ESPD.zip
I.6 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nabava ležajev WJ in WJP za kolesne dvojice 2018-2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34622000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nabava ležajev WJ in WJP za kolesne dvojice 2018-2019
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34622000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nabava ležajev WJ in WJP za kolesne dvojice 2018-2019
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.04.2018   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.04.2018   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.04.2018   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.03.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.04.2018   10:44
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali so dimenzije ležajev v mm, cm ali morda m? Ali so navedene dimenzije mišljene kot premer (fi)? Nikjer ni opažena še tretja diemenzija - širina?

Hvala za odgovore

LP

ODGOVOR

Gre za standardne ležaje WJ/WJP 130×240 in dimenzije ni potrebno pisati. Kljub temu so dimenzije ležajev naslednji:
- Zunanji Ø 240 -0,020
- Notranji premer puše Ø 130 -0,0180
- Notranji premer ležaja do valjčkov Ø 157 0+0,02
- širina 80 -0,10Datum objave: 04.04.2018   14:07
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali se bo upoštevala referenca podizvajalca? Hvala. Lepo pozdravljeni

ODGOVOR

Upošteva se tudi referenca proizvajalca, ki dobavljal ležaje najmanj enem železniškem prevoznem podjetju ali pooblaščeni delavnici za vzdrževanje železniških vozil iz držav članic UIC, kot je navedeno v obrazcu 15 razpisne dokumentacije.


Datum objave: 04.04.2018   14:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali se referenca dobavitelja ležajev (podizvajalec) upošteva kot primerna ali se upošteva zgolj referenca ponudnika (nosilca)?

Hvala za odgovor

ODGOVOR

Upošteva se tudi referenca proizvajalca, ki dobavljal ležaje najmanj enem železniškem prevoznem podjetju ali pooblaščeni delavnici za vzdrževanje železniških vozil iz držav članic UIC, kot je navedeno v obrazcu 15 razpisne dokumentacije


Datum objave: 09.04.2018   12:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,
1. Ali se upošteva dobava 4 tedne ali 1. mesec ali da je celo prva dobava v roku 60 dni?
2. Ker so dobavitelji iz USA morate upoštevati tudi praznike dobavitelja?
3. Ali boste upoštevali praznike pri roku dobav v SLO od koder je Naročnik ali ponudnik?
4. Ali je Naročnik upravičen do spremembe količine za 30%, saj po obligacijskih razmerjih naročnik in ponudnik nosita odgovornost do 10%? Kdaj bo Naročnik sporočil željo po spremembi količine?
5. O kateri garanciji govori naročnik v prvem odstavku na 38. strani (sklop 1 do 6)?

Hvala za posredovane odgovore!
ODGOVOR
1. Prva dobava 60 dni od podpisa pogodbe, ostalo količina 1 mesec od odpoklica.
2. Prazniki dobavitelja se ne upoštevajo.
3. Prazniki pri roku dobav se ne upoštevajo, saj gre za rok določen v koledarskih dnevih in ne delovnih dnevih.
4. Naročnik je v razpisni dokumentaciji navedel, da so količine okvirne, s tem, da lahko pride do odstopanj v višini 30%.
5. Tekst se pravilno glasi za oba ležaja.


Datum objave: 09.04.2018   12:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,
1. Ali se upošteva dobava 4 tedne ali 1. mesec ali da je celo prva dobava v roku 60 dni?
2. Ker so dobavitelji iz USA morate upoštevati tudi praznike dobavitelja?
3. Ali boste upoštevali praznike pri roku dobav v SLO od koder je Naročnik ali ponudnik?
4. Ali je Naročnik upravičen do spremembe količine za 30%, saj po obligacijskih razmerjih naročnik in ponudnik nosita odgovornost do 10%? Kdaj bo Naročnik sporočil željo po spremembi količine?
5. O kateri garanciji govori naročnik v prvem odstavku na 38. strani (sklop 1 do 6)?

Hvala za posredovane odgovore!
ODGOVOR

1. Prva dobava 60 dni od podpisa pogodbe, ostalo količina 1 mesec od odpoklica.
2. Prazniki dobavitelja se ne upoštevajo.
3. Prazniki pri roku dobav se ne upoštevajo, saj gre za rok določen v koledarskih dnevih in ne delovnih dnevih.
4. Naročnik je v razpisni dokumentaciji navedel, da so količine okvirne, s tem, da lahko pride do odstopanj v višini 30%.
5. Tekst se pravilno glasi za oba ležaja.Datum objave: 12.04.2018   08:39
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnika prosimo za podaljšanje roka, saj na nekatera vprašanja nismo dobili že več kot en teden odgovora, ki so pomembna za pripravo ponudbe!

S spoštovanjem

ODGOVOR
Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudb.Datum objave: 12.04.2018   08:39
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ugotavljamo, da se obraze št. 15 pojavi v RD 2x! Na strani 34 in 40. Ali gre za napako ali je treba slediti RD? V nasprotnem prosimo za čistopis RD.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik bo objavil na portalu javnih naročil objavil korigirano razpisno dokumentacijoDatum objave: 12.04.2018   08:41
VPRAŠANJE
Spoštovani,
1. Ali Naročnik že ve kdaj bo izbranemu ponudniku sporočil zmanjšanje oz. povečanje količin?
2. Ali so navedene količine v Vzorcu Pogodbe (Obrazec 9, stran 26) dokončne za sklenitev Pogodbe?
3. Ali so količine lečajev v 1. členu vzorca Pogodbe (Obrazec 9, stran 26), količine, ki veljajo na dan odpiranja ponudb?
4. Naročnik omenja garancijski rok vsaj 6 let (Obrazec 14, stran 38) naveden v razpisni dokumentaciji kot sledi "Garancija za vse sklope (od 1 do 6) traja vsaj šest let in teče od trenutka, ko železniško vozilo z vgrajenimi novimi ležaji, ki so predmet tega javnega naročila, prične redno obratovati. Proizvajalec je odgovoren za vsa odstopanja od teh zahtev in priloženega načrta." Ta tekst je naročnik verjetno po pomoti vključil v to razpisno dokumentacijo, saj so v preostalem delu razpisne dokumentacije drugačni roki! Ali se naročnik zaveda, da s tako različnimi podatki ne omogoča ponudnikom priprave dopustnih ponudb kot to zahteva Zakon o javnem naročanju?
5. Kakšen je garancijski rok za ležaje ko so vgrajeni v železniško vozilo?
6. Naročnik zahteva od ponudnika, da mora vso ponudbeno dokumentacijo že v celoti izpolnjeno, podpisano in žigosano predložiti Naročniku in jo kasneje ne bo mogel tako spreminjati. Kdaj bo Naročnik na podlagi ugotovljenih nepravilnosti in dodatnih pojasnil ponudnikom posredoval zadnji verodostojen čistopis razpisne dokumentacije?

Za posredovano vsebino se vam že vnaprej zahvaljujem!

ODGOVOR
1. Ali Naročnik že ve kdaj bo izbranemu ponudniku sporočil zmanjšanje oz. povečanje količin?
Odgovor: Točnega podatka ni saj je vse odvisno od dejanske potrebe. Plan potreb ni točno določen in se spreminja – varira.

2. Ali so navedene količine v Vzorcu Pogodbe (Obrazec 9, stran 26) dokončne za sklenitev Pogodbe?
Odgovor: Količine v vzorcu pogodbe so okvirne. Količina glede na JN lahko znaša najmanj 1400 kos (-30%) oz: maksimalna količina 2600 kos (+30%). Velja za pozicijo 1 in 2.

3. Ali so količine ležajev v 1. členu vzorca Pogodbe (Obrazec 9, stran 26), količine, ki veljajo na dan odpiranja ponudb?
Odgovor: Da, to so okvirne količine in veljajo na dan odpiranja ponudb.


4. Naročnik omenja garancijski rok vsaj 6 let (Obrazec 14, stran 38) naveden v razpisni dokumentaciji kot sledi "Garancija za vse sklope (od 1 do 6) traja vsaj šest let in teče od trenutka, ko železniško vozilo z vgrajenimi novimi ležaji, ki so predmet tega javnega naročila, prične redno obratovati. Proizvajalec je odgovoren za vsa odstopanja od teh zahtev in priloženega načrta." Ta tekst je naročnik verjetno po pomoti vključil v to razpisno dokumentacijo, saj so v preostalem delu razpisne dokumentacije drugačni roki! Ali se naročnik zaveda, da s tako različnimi podatki ne omogoča ponudnikom priprave dopustnih ponudb kot to zahteva Zakon o javnem naročanju?
Odgovor: Garancija za oba ležaja 6 let in traja vsaj šest let in teče od trenutka, ko železniško vozilo z vgrajenimi novimi ležaji, ki so predmet tega javnega naročila, prične redno obratovati. Naročnik bo objavil na portalu javnih naročil objavil korigirano razpisno dokumentacijo

5. Kakšen je garancijski rok za ležaje ko so vgrajeni v železniško vozilo?
Odgovor: 6 let

6. Naročnik zahteva od ponudnika, da mora vso ponudbeno dokumentacijo že v celoti izpolnjeno, podpisano in žigosano predložiti Naročniku in jo kasneje ne bo mogel tako spreminjati. Kdaj bo Naročnik na podlagi ugotovljenih nepravilnosti in dodatnih pojasnil ponudnikom posredoval zadnji verodostojen čistopis razpisne dokumentacije?
Odgovor: Naročnik bo objavil na portalu javnih naročil objavil korigirano razpisno dokumentacijo.
Datum objave: 12.04.2018   08:41
VPRAŠANJE
Spoštovani,
1. glede na to, da je možno naročilo zmanjšati ali celo povečati do 30% nas zanima če se naročnik obvezuje, da naslednjega javnega naročila za ta predmet pogodbe v primeru zmanjšanja ne bo izvedel vsaj 1 leto po zaključku te pogodbe. V kolikor se ne namerava obvezati za rok 1. leta in bo razpisal novo javno naročilo po zaključku te pogodbe, naj določi rok v katerem se lahko zaveže, da ne bo manipuliral z izbranim ponudnikom po tem javnem naročilu.

Hvala za odgovor.


ODGOVOR
Pogodba z izbranim ponudnikom bo podpisana za obdobje dveh let, po katerem bo naročnik pravočasno objavil novo javno naročilo.Datum objave: 12.04.2018   08:42
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

po pregledu garancijskih rokov je kar nekaj nepravilnosti in sicer:

na strani 30 (pogodba), člen 22. navajate garancijo 24 mesecev od prevzema blaga
na strani 38 (tehnične zahteve) točka D, drugi odstavek, navajate garancijo šest (6) let, ko začne redno OBRATOVATI,
na strani 38 (tehnične zahteve) točka D, zadnji odstavek navajate 24 mesecev od dobave oz 12. mesecev od vgradnje ter ob rednem delovanju!

Prosimo za enotne pogoje garancije v vseh tekstih.

Prav tako nas zanima ali imate za to vrsto del izobražen kader in kolikšne izkušnje imajo, saj je v nasprotnem primeru garancija lahko zelo problematična in nedefinirana.

Hvala za posredovane odgovore

ODGOVOR
Naročnik bo objavil na portalu javnih naročil objavil korigirano razpisno dokumentacijo.Datum objave: 12.04.2018   08:42
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

navajate, da v kolikor ponudnik še ni sodeloval z Naročnikom imate pravico do audita! Prosimo vas, za opis postopka oz. kateri organi (če) bodo prisotni pri auditu. Ali je investicijska vrednost znana?

Lepo pozdravljeni

ODGOVOR
Audit bo izvajala institucija, ki je ustrezno certificirana. Izbral jo bo naročnik.Datum objave: 12.04.2018   08:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji na strani 37 navajate dimenzije cilindričnih ležajev WJ in WJP, 130 x 240. Na strani 38, točka 5., podvrsta (1) pa navajate dimenzije cilindričnih ležajev WJ 120 x 240 x 80 ter WJP 130x240x80. Po pregledu ne najdemo priloge D, ki jo prav tako navajate na strani 37.

V naprej hvala za vse odgovoreODGOVOR

Navedena je primerjava zamenljivosti ležajev posameznih proizvajalcem za obe dimenzije ležajev.


Datum objave: 12.04.2018   09:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,

po pregledu popravljene in danes objavljene RD ugotavljamo, da je stran 32 v word dokumentu PRAZNA. Ali je to napaka ali gre za kasnejše dopolnitve posameznih zaželjenih ponudnikov s strani Naročnika!?

S spoštovanjem

ODGOVOR

Izbrisan obrazec 15-Reference ponudnika, ki je bil dvakrat pomotoma v razpisni dokumentaciji.


Datum objave: 13.04.2018   07:14
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ponovno vas sprašujemo ali je znana investicijska vrednost?

Lep pozdrav

ODGOVOR
Ocenjena vrednost javnega naročila je znana, vendar je naročnik v skladu z določbami ZJN-3 ni dolžan objaviti.