Dosje javnega naročila 002423/2018
Naročnik: SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o., Zaloška cesta 217, 1000 Ljubljana
Storitve: Dobava in montaža antigrafitnih folij na vozna sredstva
ZJN-3: Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 391.973,80 EUR

JN002423/2018-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 03.04.2018
JN002423/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.06.2018
JN002423/2018-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 20.08.2018
JN002423/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 31.08.2018

    JN002423/2018-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2018/S 065-145601
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o.
Zaloška cesta 217
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Damjan Maroh
damjan.maroh@slo-zeleznice.si
+386 12914251

Internetni naslovi
https://www.sz-vit.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/249029/Razpisna_dokumentacija_-_Dobava_in_montaža_antigrafitnih_folij_na_vozna_sredstva.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Damjan Maroh
damjan.maroh@slo-zeleznice.si
+386 12914251

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si

I.6 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava in montaža antigrafitnih folij na vozna sredstva
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34600000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Dobava in montaža antigrafitnih folij na vozna sredstva
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34600000
50220000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: SŽ - Vleka in tehnika d.o.o., Center Ljubljana, Zaloška cesta 217, Ljubljana, SŽ - Vleka in tehnika d.o.o., Center Maribor, Kurilniška 8, Maribor, SŽ - Vleka in tehnika d.o.o., Center Ptuj, Osojnikova
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava in montaža antigrafitnih folij na vozna sredstva:
1 Dobava in montaža antigrafitne folije na ELOK 363 10 kos
2 Dobava in montaža antigrafitne folije na ELOK 342 4 kos
3 Dobava in montaža antigrafitne folije na EMG 310 (tri-členska) 2 kos
4 Dobava in montaža antigrafitne folije na DMG 713-715 (dvo-členska) 6 kos
5 Dobava in montaža antigrafitne folije na DMG 711 3 kos
6 Dobava in montaža antigrafitne folije na težko motorno drezino 911 5 kos
7 Dobava in montaža antigrafitne folije na težko motorno drezino 915 1 kos
8 Dobava in montaža antigrafitne folije na težko motorno drezino 916 1 kos
9 Dobava in montaža antigrafitne folije na DMG 813/814 (dvo-členska) 9 kos
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 20
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
Predvideno najmanjše število: 1
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.05.2018   08:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.04.2018   10:00

Dodatne informacije:
Priloge, ki so del razpisne dokumentacije - tehničnih zahtev, so zaradi preobsežnosti objavljene na spletni strani Slovenskih železnic, kjer so objavljeni javni razpisi.
http://www.slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice/razpisi

VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o.
Zaloška cesta 217
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.03.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.04.2018   08:44
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v zvezi objavljenega natečaja JN 002423/2018-E01 dne 03 tm., ki se nanaša na dobavo in montažo antigrafitnih folij na vozna sredstva, vljudno prosimo za sledeče obrazložitve.
a) Ob ogledu predmetov dela na voznih sredstvih smo bili seznanjeni od strani zastopnikov naročnika naj bi izvajalec moral pristopiti tudi barvanju strešnega dela in spodnjega ispod koša (vozičkov in dr.) vozil katerih zunanji del koša je namenjen lepljenju z antigrafitno folijo. Ker tega nismo zasledili v tehničnih zahtevah v obrazcu 20, prosimo za odgovor, če to spada zraven k izvedbi, ki ste jo zahtevali v razpisnem natečaju.
b) V prilogi št. 6 zgoraj omenjenega razpisa, so predstavljeni dezajni motornih drezin 911, 915 in 916, glede na dejstvo, da nismo uspeli si ogledati vseh tipov drezin, ker niso bile takrat v delavnici prosimo, da potrdite kateri tip drezine 911 mislite obdelati; 911/210 – 911/008 ali 911/301, kajti v priloženi dokumentaciji ste vnesli 3 tipologije. Prav tako prosimo, da potrdite za ostale drezine tipologijo 915/204 in 916/003.
Hvala za čimprejšnji odgovor.


ODGOVOR

Spoštovani,

posredujemo vam odgovor na vaše vprašanje.

a. Predmet lepljenja so samo stranski in čelni deli koša vozila brez strehe in pod košem vozila, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji.

b. 915-200 Skupaj 25 m2 brez stekel 22 m2 leto količina 1 leto 2018
911-300 Skupaj 25 m2 brez stekel 22 m2 leto količina 2 leto 2018
911-200 Skupaj 44,5 m2 brez stekel 35,5 m2 leto količina 3 leto 2019
916-000 Skupaj 30,8 m2 brez stekel 26,8 m2 leto količina 1 leto 2019

Lep pozdrav.


VPRAŠANJE
Spoštovani,
v zvezi objavljenega natečaja JN 002423/2018-E01 dne 03 tm., ki se nanaša na dobavo in montažo antigrafitnih folij na vozna sredstva, vljudno prosimo za sledeče obrazložitve.
a) Ob ogledu predmetov dela na voznih sredstvih smo bili seznanjeni od strani zastopnikov naročnika naj bi izvajalec moral pristopiti tudi barvanju strešnega dela in spodnjega ispod koša (vozičkov in dr.) vozil katerih zunanji del koša je namenjen lepljenju z antigrafitno folijo. Ker tega nismo zasledili v tehničnih zahtevah v obrazcu 20, prosimo za odgovor, če to spada zraven k izvedbi, ki ste jo zahtevali v razpisnem natečaju.
b) V prilogi št. 6 zgoraj omenjenega razpisa, so predstavljeni dezajni motornih drezin 911, 915 in 916, glede na dejstvo, da nismo uspeli si ogledati vseh tipov drezin, ker niso bile takrat v delavnici prosimo, da potrdite kateri tip drezine 911 mislite obdelati; 911/210 – 911/008 ali 911/301, kajti v priloženi dokumentaciji ste vnesli 3 tipologije. Prav tako prosimo, da potrdite za ostale drezine tipologijo 915/204 in 916/003.
Hvala za čimprejšnji odgovor.


ODGOVOR

Spoštovani,

posredujemo vam odgovor na vaše vprašanje.

a. Predmet lepljenja so samo stranski in čelni deli koša vozila brez strehe in pod košem vozila, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji.

b. 915-200 Skupaj 25 m2 brez stekel 22 m2 leto količina 1 leto 2018
911-300 Skupaj 25 m2 brez stekel 22 m2 leto količina 2 leto 2018
911-200 Skupaj 44,5 m2 brez stekel 35,5 m2 leto količina 3 leto 2019
916-000 Skupaj 30,8 m2 brez stekel 26,8 m2 leto količina 1 leto 2019

Lep pozdrav.