Dosje javnega naročila 002411/2018
Naročnik: SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o., Zaloška cesta 217, 1000 Ljubljana
Storitve: Popravilo rezervnih delov EMG 312, ELOK 541 in potniških vagonov
ZJN-3: Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.073.699,88 EUR

JN002411/2018-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 03.04.2018
JN002411/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.04.2018
JN002411/2018-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.04.2018
JN002411/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.09.2018
JN002411/2018-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 23.11.2018
JN002411/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 26.11.2018

    JN002411/2018-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2018/S 065-145600
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o.
Zaloška cesta 217
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sandi Mesarič
sandi.mesaric@slo-zeleznice.si
+386 12914532

Internetni naslovi
https://www.sz-vit.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/249031/Popravilo_rezervnih_delov_EMG_312_ELOK_541_in_potniških_vagonov.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sandi Mesarič
sandi.mesaric@slo-zeleznice.si
+386 12914532

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/sl/

I.6 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Popravilo rezervnih delov EMG 312, ELOK 541 in potniških vagonov
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34600000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Popravilo rezervnih delov EMG 312, ELOK 541 in potniških vagonov
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34600000
50200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: SŽ – Vleka in tehnika, d.o.o., Center Ljubljana, Zaloška 217, 1000 Ljubljana, Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
1 79654 Modul HUR-40-A3-02 A2V00156014718 4 kos
2 79653 Modul HUR-40-A3-01 A2V00156013260 4 kos
3 88175 Monitor Display Sitet 650 Touch A2V00001165222 14 kos
4 80015 Naprava za proženje GTO A2V00001091279 8 kos
5 87960 Pretvornik pomožni HBU -Elok 541-večja napaka A2V00001245743 14 kos
6 94113 Popravilo VN modula IDC A2V00001150713 16 kos
7 89179 Popravilo VN modula PWR – večja napaka 312 A2V00001137410 8 kos
8 88531 Naprava medkabinske komunikacije Elok. 541 A2V00207351834 8 kos
9 79658 Kartica el. CR CKN A2V00001037640 12 kos
10 79856 MVB Compakt-Sibas Clip A2V00001104581 6 kos
11 79651 Kartica BK 5030A A2V00001146409 4 kos
12 94271 Kartica BK 5260 A2V00001095137 6 kos
13 93389 Kartica BK5231 A2V00001128727 4 kos
14 94579 Upravljalni pult PIS terminal A2V00001065103 2 kos
15 79659 Strojevodski monitor ser. 312 A2V00001060048 16 kos
16 94133 Statični pretvornik VN modul HUR-040.A3.03 A2V00156017529 8 kos
17 94133 Statični pretvornik VN modul HUR-040.A3.04 A2V00156017531 8 kos
18 80016 Modul GTO A2V00001083088 8 kos
19 95102/2 Polnilec baterij BLG- 056-B3.02.9 A2V00156018001 4
20 95101/1 Modul PWR 80.A3.01 A2V00001266055 8
21 95100/1 Komunikator SIBCOS M1300-0-9 A2V00001428872 3
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
Predvideno najmanjše število: 1
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.04.2018   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.04.2018   10:00

Dodatne informacije:
Javno odpiranje ponudb bo izvedeno 24.4.2018 ob 12.00 uri na naslovu, navedenem v razpisni dokumentaciji.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o.
Zaloška cesta 217
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.03.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.04.2018   13:47
VPRAŠANJE
Navodila ponudnikom, točka 3.11 Pogodba: Spoštovani, zanima nas, zaklaj mora ponudnik podpisati pogodbo, če bosta izvedena še 2 kroga pogajanj, ki bosta vplivala na pogodbena določila ter ceno?
Predlagamo, da se točka 3.11 popravi na naslednji način: "Vzorec pogodbe mora ponudnik izpolniti in parafirati vsako stran pogodbe Razpisni obrazec 14 – Vzorec pogodbe."

Naročik je objavil ESPD dokument in hkrati tudi obrazce za Ugotavljanje sposobnosti za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in dokazila. V izogib nesporazumom prosimo naročnika, naj navede, katere obrazce je potrebno izpolniti/priložiti ponudbeni dokumentaciji, v primeru, da ponudnik izpolni ESPD obrazec?

Naročnika prosimo da dopolni točko 3.10 Finančna zavarovanja s stavkom "Upravičenec bo po preteku bančnih garancije le-te vrnil naročniku garancij.“.
Predlagamo, da se s tem stavkom dopolnijo tudi vzorci bančnih garancij (Razpisni obrazci 11, 12,13).

Pogodba, 17. člen, 2 odstavek se glasi:
Ostale obveznosti izvajalca so:
• da bo predstavniku naročnika omogočil vpogled v izvajanje pogodbenih del.

Predlagamo dopolnitev 2. odstavka tako da bi se po novem glasil:
"Ostale obveznosti izvajalca so:
• da bo predstavniku naročnika po vnaprejšnjem dogovoru omogočil vpogled v izvajanje pogodbenih del. Stroške vpogleda v izvajanje pogodbenih del nosi naročnik."

Pogodba, 20. člen navaja, da je Izvajalec dolžan naročniku povrniti vse nastale stroške popravila v garancijski dobi.
Naročnika prosimo, da objavi cenik za Stroške vgradnje in izgradnje rezervnih delov.

Pogodba, 25. člen, 4. odstavek: Predlagamo dopolnitev 4. odstavka na sledeč način: "Že opravljene dobave ali delne dobave se naročniku obračunajo in izvajalcu plačajo v skladu s pogodbo."


ODGOVOR
Spoštovani,

Vsebina točke 3.11 Navodila ponudnikom za pripravo ponudb, se spremeni tako, da se za besedno zvezo stran pogodbe postavi pika, ostalo besedilo se črta. Naročnik pričakuje izpolnitev in parafiranje vsake strani vzorca pogodbe.


V primeru, da ponudnik namerava predložiti ESPD obrazec, mora poleg tega predložiti še naslednje izpolnjene in podpisane razpisne obrazce št.: 3, 4, 6, 7, 8, 8a, 9, 10, 14 in 15.


Razpisna dokumentacija se spremeni tako, da se v poglavju točke 3.10 za vsakim od odstavkov, ki opredeljujejo finančno zavarovanje dopolni s stavkom »Upravičenec bo po preteku bančnih garancij le-te vrnil naročniku garancij.“. Z navedenim stavkom se dopolnijo tudi razpisni obrazci 11, 12, 13.


2. odstavek 17. člena vzorca pogodbe se dopolni tako, da se doda stavek "Stroške nosi naročnik".


V skladu z določbo v razpisni dokumentaciji, točka 2.14 Izvedba pogajanj (stran 7) je določba 20. člena vzorca pogodbe predmet pogajanj.


4. odstavek 25.člena vzorca pogodbe se dopolni z naslednjim stavkom "Že opravljene dobave ali delne dobave se naročniku obračunajo in izvajalcu plačajo v skladu s pogodbo."Lep pozdravDatum objave: 23.04.2018   14:31
VPRAŠANJE
1. Vzorec pogodbe, 19. člen, Naročniku predlagamo skrajšanje garancijskega roka iz 24 na 18 mesecev. Po novem bi se odstavek glasil: Za storitev popravila rezervnih delov EMG 312, ELOK 541 in potniških vagonov izvajalec zagotavlja, da bo izvedena strokovno in korektno za kar izvajalec daje garancijo za kakovost opravljenih storitev in sicer 12 mesecev od trenutka, ko železniško vozilo z vgrajenimi rezervnimi deli, na katerih je izvajalec opravil storitev popravila, prične redno obratovati oz. največ 18 mesecev od dobave popravljenih rezervnih delov naročniku, odvisno od tega, kaj nastopi prej.

2. Spoštovani, ponudnik predlaga dopolnitev 4a. Člena osnutka pogodbe z novim 6 .odstavkom, ki se glasi: "Če pride do sprememb izvajalca ali podizvajalca tekom izvajanja te pogodbe, mora izvajalec predhodno pridobiti naročnikovo soglasje."

3. Spoštovani, 10. člen osnutka pogodbe ne določa, v primerih kakšnega odstopanja dejanske od zahtevane kvalitete lahko naročnik kakovostni prevzem zavrne in v katerih ne, zaradi česar ponudnik predlaga nov zadnji stavek 10. člena, ki se glasi: "Naročnik je do zavrnitve prevzema upravičen samo v primeru bistvenih napak, ki preprečujejo uporabo predmeta dobave oziroma predajo predmeta dobave v obratovanje."

4. Spoštovani, univerzalno pravno nasledstvo gospodarskih družb je v slovenski javnonaročniški zakonodaji in praksi urejeno tako, da prevzemni pravni subjekt celotno „vstopi“ v pravni položaj prenosnega pravnega subjekta in da postane njegov pravni naslednik glede celote pravic, obveznosti in pravnih razmerij ter na ta način na prevzemnika preidejo vsa pravna razmerja glede premoženja prenosnika in prenos učinkuje neodvisno od volje drugih strank navzven. Glede na tako ureditev pravnega nasledstva ponudnik vljudno prosi naročnika, da potrdi, da bo spoštoval slovensko zakonodajo in prakso na področju javnih naročil tudi v tem delu - glede pravnega nasledstva.

5. Spoštovani, glede na to, da osnutek pogodbe o tem molči, predlagamo, da se zaradi uravnoteženja medsebojnih pravic in obveznosti pogodbenih strank, osnutek pogodbe dopolni tako, da se v pogodbo doda nov člen 13.a: »Odškodninska odgovornost izvajalca je omejena na pogodbeno vrednost za vse škodne primere skupaj.
Izvajalec naročniku ne odgovarja za morebitno refleksno škodo, škodo zaradi zaupanja, nemožnosti uporabe stvari, izgube dobička, izgube podatkov, izpada proizvodnje, izpada prodaje, plačanih pogodbenih kazni in odškodnin ter zagotovitev drugih koristi na podlagi zahtevkov tretjih oseb, oziroma drugih oblik posredne škode. Omejitev odškodninske odgovornosti ne velja, če je izvajalec škodo povzročil iz hude malomarnosti ali namenoma. «
Za ponudnika je omejitev odškodninske odgovornosti na predvidljivo raven pomembna, saj lahko le na ta način v polnosti ovrednoti in omeji tveganja povezana s pogodbo.

6. Spoštovani, glede na predlagani nov člen o omejitvi odškodninske odgovornosti, ponudnik predlaga, da se zadnji odstavek 12. člena, ki se začne:"V vsakem izmed primerov.." briše. Pravico do povrnitve škode ima naročnik namreč tudi v primeru, če je odškodninska odgovornost urejena v posebnem členu, kot ga predlaga ponudnk.

7. Spoštovani, zaradi zagotovitve spoštovanja predpisov s področja izvoznih in uvoznih omejitev prosimo, da se v pogodbo vključi tudi naslednji nov člen:
Prodajalec ni dolžan izpolniti svojih pogodbenih obveznosti, če za izpolnitev obstajajo zakonske ovire, ki izvirajo iz nacionalnih ali mednarodnih predpisov EU v zvezi z zunanjo trgovino, embargov ali drugih sankcij.
Kupec izjavlja, da je vse blago, dobavljeno na podlagi te pogodbe, namenjeno izključno lastni rabi.

8. Spoštovani, Obligacijski zakonik jasno določa roke za grajanje napak - tako očitnih kot skritih, kar je pri gospodarskih pogodbah pri subjektivno določenih rokih takoj. Podaljševanje zaradi pridobivanja rezultatov analiz škoduje interesom ponudnikov in vnaša pravno ne-varnost, medtem ko zakon poskuša to preprečiti. Kot skrben gospodarstvenik mora naročnik pregled opraviti takoj in napake grajati takoj, zaradi česar ponudnik predlaga spremembo 14. člena osnutka pogodbe, tako da se briše stavek: Če kontrolni pregled zahteva dodatne laboratorijske preiskave, se rok podaljša za 15 dni.

9. Spoštovani, zaradi načela sorazmernosti ponudnik predlaga spremembo 15. člena tako, da se ta glasi: "V primeru zamude dobavnega roka ima naročnik pravico do pogodbene kazni, in sicer 5 ‰ (pet promilov) za vsak dopolnjen teden zamude od vrednosti blaga, z dobavo katerega je prodajalec v zamudi, vendar največ do 10% vrednosti posameznega naročila."

10. Spoštovani, zaradi uravnoteženja pogodbenih tveganj ponudnik predlaga dopolnitev 19. člena z novim odstavkom, ki se glasi: "Za zamenjani oziroma popravljeni del začne jamstveni rok teči znova. Odgovornost za napako v vsakem primeru preneha po poteku dvakratnika jamstvenega roka, šteto od dne prevzema predmeta dobave."

11. Spoštovani, v primeru odpovedi pogodbe ima skladno z določili Obligacijskega zakonika vsaka stranka pravico do povračila škode, poleg tega si je to pravico v osnutku pogodbe naročnik sebi izgovoril. Iz obeh razlogov zatov ponudnik prosi naročnika, da korektno spremeni 25. člen osnutka pogodbe ter zadnji odstavek, ki se glasi: "..Zaradi odpovedi pogodbe naročnik..." briše.


ODGOVOR
Spoštovani,


Spremeni se besedilo 2. odstavka, točke 2.14 Izvedba pogajanj, na 7. strani razpisne dokumentacije, tako, da se črta 4. člen in 19. člen. V skladu s spremembo, je določba 19. člena vzorca pogodbe predmet pogajanj.


V vzorcu pogodbe člen 4a ne obstoji. V kolikor je bil mišljen člen 5a vzorca pogodbe, sporočamo, da ga naročnik ne bo spremenil.


V skladu z navedbo v razpisni dokumentaciji, točka 2.14 Izvedba pogajanj (stran 7) je določba 10. člena vzorca pogodbe predmet pogajanj.


Naročnik vedno spoštuje zakonodajo veljavno v Republiki Sloveniji.


V skladu z določbo v razpisni dokumentaciji, točka 2.14 Izvedba pogajanj (stran 7) je določba 12. člena vzorca pogodbe predmet pogajanj in s tem v zvezi tudi omejitev pogodbene odškodninske odgovornosti.


Naročnik bo dopolnil vzorec pogodbe z novim členom, ki se bo glasil: "Izvajalec bo izpolnil svoje pogodbene obveznosti pod pogojem, da za izpolnitev ni ovir, ki bi izvirale iz nacionalnih ali mednarodnih predpisov v zvezi z zunanjo trgovino, embargov ali drugih sankcij."


V skladu z določbo v razpisni dokumentaciji, točka 2.14 Izvedba pogajanj (stran 7) je določba 14. člena vzorca pogodbe predmet pogajanj.


V skladu z določbo v razpisni dokumentaciji, točka 2.14 Izvedba pogajanj (stran 7) je določba 15. člena vzorca pogodbe predmet pogajanj.


Kot že zgoraj navedeno, se spremeni besedilo 2. odstavka, točke 2.14 Izvedba pogajanj, na 7. strani razpisne dokumentacije, tako, da se črta 4. člen in 19. člen. V skladu s spremembo, je določba 19. člena vzorca pogodbe predmet pogajanj.


V skladu z določbo v razpisni dokumentaciji, točka 2.14 Izvedba pogajanj (stran 7) je določba 25. člena vzorca pogodbe predmet pogajanj.Lep pozdrav


Datum objave: 23.04.2018   14:58
VPRAŠANJE
Spoštovani, pošiljamo vam sledeča vprašanja vezana na razpisno dokumentacijo:
1. Vzorec pogodbe, 3. člen: "Izvajalec mora izvesti storitev popravila rezervnih delov za EMG 312, ELOK 541 in potniških vagonov najkasneje v 60 (šestdesetih) dneh, od dne, ko naročnik pisno obvesti izvajalca, da je rezervni del, ki je potreben popravila, pripravljen za izročitev."

Spoštovani, kot izkušen izvajalec na področju popravil rezervnih delov, ocenjujemo, da je dobavni rok nerazumno kratek. Zaradi narave dela predlagamo, da spremenite zahtevo po izvedbi popravila iz 60 dni v 6 mesecev. Predlagamo spremembo 3. člena na sledeči način:"Izvajalec mora izvesti storitev popravila rezervnih delov za EMG 312, ELOK 541 in potniških vagonov najkasneje v 6 (šestih) mesecih, od dne, ko naročnik pisno odobri zahtevo za izvedbo obnove v skladu z 9. členom."

2. Vzorec pogodbe, 4. člen:"Izvajalec je dolžan izstaviti račun za opravljeno storitev (popravilo rezervnih delov), najkasneje v roku 8 dni od opravljene storitve in mu priložiti naslednje dokumente:
• specifikacijo opravljenih del (za vsak rezervni del mora biti izstavljen posamezen račun s specifikacijo stroškov opravljenih del)
• defektažni zapisnik, ki mora biti podpisan s strani predstavnikov obeh pogodbenih strank
• poročilo o preizkusu, na podlagi EN 10204 3.1 ali 3.2".

Spoštovani, naročnika prosimo, da spremeni 4. člen na sledeč način: ""Izvajalec je dolžan izstaviti račun za opravljeno storitev (popravilo rezervnih delov), najkasneje v roku 8 dni od opravljene storitve in mu priložiti naslednje dokumente:
• dobavnico
• defektažni zapisnik
• poročilo o preizkusu, na podlagi EN 10204 3.1 ali 3.2".

3. Vzorec pogodbe, 9. člen: Naročnika prosimo, da se v 1. odstavek doda naslednji stavek: " Stroške sodelovanja naročnika pri defektaži nosi naročnik (prevoz, nočitev)."

4. Vzorec pogodbe, 9. člen, 1. odstavek, zadnji stavek: Ne glede na to ali naročnik sodeluje pri defektaži ali ne, mora izvajalec pripraviti naročniku defektažni zapisnik, merilni list in predračun, ter vso dokumentacijo dostaviti naročniku.
Na podlagi strokovnosti prosimo naročnika, da se stavek spremeni na naslednji način: "Ne glede na to ali naročnik sodeluje pri defektaži ali ne, mora izvajalec pripraviti naročniku defektažni zapisnik in ponudbo za popravilo, ter vso dokumentacijo dostaviti naročniku."

5. Vzorec pogodbe, 9. člen 2. odstavek: Naročnika prosimo da dopolni 2. odstavek na sledeči način: Naročnik v roku 48 ur od prejema zapisnika o defektaži in ponudbe za popravilo, po elektronski pošti naroči izvedbo obnove.

6. Vzorec pogodbe, 9. člen, 3. odstavek: V defektažnem zapisniku se definira:
- vrsta in obseg okvare
- način popravila in potrebni rezervni deli

Na podlagi izkušenj, prosimo naročnika, da se odstavek popravi na sledeči način: " V defektažnem zapisniku se definira:
- vrsta in obseg okvare
- potrebne komponente."

7. Vzorec pogodbe, 9. člen, 4. odstavek: "O izvedenem pregledu se sestavi defektažni zapisnik, ki je podlaga za nadaljevanje popravila in mora biti podpisan s strani obeh pogodbenih strank.
Če se v toku popravila pokaže potreba po dodatnih delih, ki niso specificirana v defektažnem zapisniku, se sestavi dodatni defektažni zapisnik, ki vsebuje tehnične ugotovitve in ceno dodatnih del, na isti način. Potrdi ga predstavnik naročnika. "
Spoštovani, menimo, da je 4. odstavek nepotreben, saj je obveznost defektažnega zapisnika definirana v 1. odstavku 9. člena ter tudi v 4. členu, hkrati pa je v pogodbi definirana maksimalna cena popravila, tako ponujena cena popravila za posamezno blago na popravilu ne sme biti višja od pogodbene cene. Predlagamo, da se 4. odstavek briše v celoti.

8. Vzorec pogodbe, 10. člen: Spoštovani, predlagamo da se 10. člen v celoti briše ter da se ga nadomesti z naslednjim členom:
"Izvajalec se obvezuje, da naročnika povabi h kakovostnemu prevzemu najmanj 8 dni pred začetkom dobave posameznega sklopa, ki je predmet pogodbe. Stroški prevzema bremenijo naročnika.
Pri prevzemu mora biti predložen defektažni zapisnik (poročilo o napaki in popravilu). "

9. Pogodba, 25. člen, 3. odstavek: Predlagamo dopolnitev 3. odstavka na sledeč način: "Odpoved je mogoča po tem, ko naročnik izvajalca na kršitev pisno opozori in mu pusti primeren dodatni rok za izpolnitev obveznosti, najmanj pa 30 dni, izvajalec pa niti v dodatnem roku obveznosti ne izpolni."


ODGOVOR
Spoštovani,


V skladu z določbo v razpisni dokumentaciji, točka 2.14 Izvedba pogajanj (stran 7) je določba 3. člena vzorca pogodbe predmet pogajanj.


Spremeni se besedilo 2. odstavka, točke 2.14 Izvedba pogajanj, na 7. strani razpisne dokumentacije, tako, da se črta 4. člen in 19. člen. V skladu s spremembo, je določba 4. člena vzorca pogodbe predmet pogajanj.


V skladu z določbo v razpisni dokumentaciji, točka 2.14 Izvedba pogajanj (stran 7) je določba 9. člena vzorca pogodbe predmet pogajanj.


V skladu z določbo v razpisni dokumentaciji, točka 2.14 Izvedba pogajanj (stran 7) je določba 10. člena vzorca pogodbe predmet pogajanj.


V skladu z določbo v razpisni dokumentaciji, točka 2.14 Izvedba pogajanj (stran 7) je določba 25. člena vzorca pogodbe predmet pogajanj.Lep pozdravDatum objave: 23.04.2018   15:02
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v Razpisni dokumentaciji je zahtevano Zavarovanje za resnost ponudbe., poglavje 3.10. hkrati pa je navedeno, kdaj lahko naročnik unovči garancijo za resnost ponudbe. V točki 2.14 Navodil ponudnikom je navedeno, da bosta izvedena 2 kroga pogajanj ter da je predmet pogajanj cena in določbe vzorca pogodbe.
Naročnika prosimo za potrditev, da v primeru neuspešnih pogajanj ne bo unovčil garancije za resnost ponudbe.

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik bo unovčil bančno garancijo za resnost ponudbe v primerih, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji.

Lep pozdrav