Dosje javnega naročila 002615/2018
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Blago: izbira dobaviteljev pisarniškega materiala, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki za potrebe Mestne občine Ljubljana in Mestne knjižnice Ljubljana, 2018 - 2022
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 342.000,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN002615/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 19.04.2018
JN002615/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.05.2018
JN002615/2018-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.05.2018
JN002615/2018-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.05.2018
JN002615/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.06.2018
JN002615/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 25.07.2018
JN002615/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 27.07.2018
JN002615/2018-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 27.07.2018
JN002615/2018-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 19.10.2018
JN002615/2018-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 02.11.2018
JN002615/2018-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 23.01.2019
JN002615/2018-C05 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 30.01.2019
JN002615/2018-C06 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 31.01.2019
JN002615/2018-C07 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 16.04.2019
JN002615/2018-C08 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 02.05.2019
JN002615/2018-C09 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 02.05.2019
JN002615/2018-C10 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 19.07.2019
JN002615/2018-C11 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 02.08.2019
JN002615/2018-C12 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 08.08.2019
JN002615/2018-C13 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 28.10.2019
JN002615/2018-C14 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 30.10.2019
JN002615/2018-C15 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 31.01.2020
JN002615/2018-C16 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 03.02.2020
JN002615/2018-C17 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 24.04.2020
JN002615/2018-C18 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 04.05.2020
JN002615/2018-C19 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 31.07.2020
JN002615/2018-C20 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 04.08.2020
JN002615/2018-C21 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 22.10.2020
JN002615/2018-C22 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 26.10.2020
JN002615/2018-C23 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 22.01.2021
JN002615/2018-C24 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 26.01.2021
JN002615/2018-C25 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 22.04.2021
JN002615/2018-C26 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 22.04.2021
JN002615/2018-C27 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 16.07.2021
JN002615/2018-C28 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 12.08.2021
JN002615/2018-C29 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 21.10.2021
JN002615/2018-C30 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 22.10.2021
Zahtevek za revizijo

    JN002615/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 077-171086
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Alenka Mihelčič
alenka.mihelcic@ljubljana.si
+386 13064404
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si
http://www.ljubljana.si
MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA
Kersnikova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Alenka Mihelčič
alenka.mihelcic@ljubljana.si
+386 13064404
+386 13061206

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si
http://www.ljubljana.si
I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
Naročnika javnega naročila sta Mestna občina Ljubljana in Mestna knjižnica Ljubljana.
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/249054/razpisna_dokumentacija_(k).zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=153
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: izbira dobaviteljev pisarniškega materiala, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki za potrebe Mestne občine Ljubljana in Mestne knjižnice Ljubljana, 2018 - 2022
Referenčna številka dokumenta: 7560-18-200019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30192700
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
dobava pisarniškega materiala, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki za potrebe Mestne občine Ljubljana in Mestne knjižnice Ljubljana, 2018 - 2022
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30121100
30192700
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
dobava pisarniškega materiala, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki za potrebe Mestne občine Ljubljana in Mestne knjižnice Ljubljana, 2018 - 2022
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Določeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Določeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Določeno v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.05.2018   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.05.2018   12:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.05.2018   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.04.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.05.2018   13:24
Številka: 430-236/2018-8
Oznaka JN: 7560-18-200019
Datum: 4. 5. 2018


ZADEVA: Vprašanje potencialnega ponudnika

Preko Portala javnih naročil smo za javno naročilo »dobava pisarniškega materiala, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki za potrebe Mestne občine Ljubljana in Mestne knjižnice Ljubljana, 2018 - 2022« številka objave na Portalu javnih naročil JN002615/2018-B01 z dne 19. 4. 2018, prejeli naslednja vprašanja:

1. Vprašanje:

Spoštovani!
8 Barvice 12 barv 1/12 – kos 30 – Ali ponudimo ceno za posamezno barvico ali za komplet 1/12?
Odgovor: Za komplet 1/12 (popravljeno v popisu).

9 Barvice 24 barv 1/24 – kos 15 – Ali ponudimo ceno za posamezno barvico ali za komplet 1/24?
Odgovor: Za komplet 1/24 (popravljeno v popisu).

10 Barvni papir (8 do 12 barv) A3/80gr 1/250 intenzivne barve – zavitek 25 – Na podlagi ponudb na tržišču je barvni papir A3/80g dobavljiv le v 9 intenzivnih barvah. Standardno pakiranje A3/80g papirja je 1/500. Ali lahko ponudimo papir, ki je dobavljiv v 9 intenzivnih barvah? Ali lahko ponudimo pakiranje 1/500 in ceno zaradi primerljivosti ponudb preračunamo na zahtevanih 1/250 ali boste objavili popravljen seznam?
Odgovor: Lahko ponudite papir v 9 intenzivnih barvah. Lahko ponudite pakiranje 1/500 na zavitek in temu primerno preračunate ceno.

11 Barvni papir (8 do 12 barv) A3/80gr 1/250 pastelne barve – zavitek 25 – Na podlagi ponudb na tržišču je barvni papir A3/80g dobavljiv le v 11 pastelih barvah. Standardno pakiranje A3/80g papirja je 1/500. Ali lahko ponudimo papir, ki je dobavljiv v 11 pastelnih barvah? Ali lahko ponudimo pakiranje 1/500 in ceno zaradi primerljivosti ponudb preračunamo na zahtevanih 1/250 ali boste objavili popravljen seznam?
Odgovor: Lahko ponudite papir v 11 pastelnih barvah. Lahko ponudite pakiranje 1/500 na zavitek in temu primerno preračunate ceno.


12 Barvni papir (8 do 12 barv) A4/100gr 1/500 intenzivne barve – zavitek 5 – Zahtevani barvni papir v gramaturi 100g ne obstaja. Dobavljiv je papir A4 v gramaturi 80g, 120g, ki pa sta že v popisu. Prosimo, da zahtevo črtate iz popisa.
Odgovor: Artikel je črtan (popravljeno v popisu).

13 Barvni papir (8 do 12 barv) A4/120gr 1/500 intenzivne barve – zavitek 20 – Na podlagi ponudb na tržišču je barvni papir A4/120g dobavljiv le v 6 intenzivnih barvah. Ali lahko ponudimo papir, ki je dobavljiv v 6 intenzivnih barvah?
Odgovor: Lahko (popravljeno v popisu).

14 Barvni papir (8 do 12 barv) A4/200gr 1/500 intenzivne barve – zavitek 5 – Na podlagi ponudb na tržišču je barvni papir A4/200g intenzivne barve dobavljiv le v pakiranju 1/125. Ali lahko ponudimo papir pakiran 1/125 in ceno zaradi primerljivosti ponudb preračunamo na zahtevanih 1/500 ali boste objavili popravljen seznam?
Odgovor: Popravljeno v popisu.

15 Barvni papir (8 do 12 barv) A4/80gr 1/500 intenzivne barve – zavitek 35 – Na podlagi ponudb na tržišču je barvni papir A4/80g dobavljiv le v 9 intenzivnih barvah. Ali lahko ponudimo papir, ki je dobavljiv v 9 intenzivnih barvah?
Odgovor: Da, lahko ponudite papir v 9 intenzivnih barvah.

16 Barvni papir (8 do 12 barv) A4/80gr 1/500 pastelne barve – zavitek 30 – Na podlagi ponudb na tržišču je barvni papir A4/80g dobavljiv le v 11 pastelih barvah. Ali lahko ponudimo papir, ki je dobavljiv v 11 pastelnih barvah?
Odgovor: Da, lahko ponudite papir v 11 pastelnih barvah.

25 Beležka A6 črtasta, 40 listna z eno ali dvema črtama – kos 50 – Ali lahko ponudimo beležko le z eno črto?
Odgovor: Da.

60 DVD-R 4,7 GB – kos 100 – Ali je mišljen vsak DVD v svoji škatlici?
Odgovor: Da.

61 Etikete samolepilne 19x32 mm, 24 kom na polo (500 pol v zavitku) – zavitek 50 – Ali je količina 50 zavitkov (25.000 pol) pravilna?
Odgovor: V popisu sta popravljena naziv artikla in enota mere.

62 Etikete samolepilne 33x50 mm, 9 kom na polo (500 pol v zavitku) – zavitek 400 – Ali je količina 400 zavitkov (200.000 pol) pravilna?
Odgovor: V popisu sta popravljena naziv artikla in enota mere.

65 Etikete samolepilne FI 32 mm, 12 kom na polo (500 pol v zavitku) – zavitek 200 – Ali je količina 200 zavitkov (100.000 pol) pravilna?
Odgovor: V popisu sta popravljena naziv artikla in enota mere.

86 Flomaster v kvaliteti Staedtler Lumocolor 314, 1.0-2.5mm (lahko 1-2mm) (modra, črna, rdeča in zelena barva) – kos 120 – Ali lahko ponudimo flomaster debeline 1-2mm?
Odgovor: Da.

90 Flomastri večbarvni komplet 12/1 – kos 20 – Ali ponudimo ceno za posamezen flomaster ali za komplet 1/12?
Odgovor: Za komplet 1/12 (popravljeno v popisu).

91 Flomastri večbarvni komplet 12/1, maxi –kos 5 - Ali ponudimo ceno za posamezen flomaster ali za komplet 1/24?
Odgovor: Za komplet 1/24 (popravljeno v popisu).

96 Folija za vezavo A4 0,20 MIC prozorna 100/1 – Ali je mišljen enak artikel kot pod zap.št. 227 (Platnica za špiralno vezavo PVC 0,20 MM PB 100-22 (prozorna), 1/100)?
Odgovor: Da, gre za isti artikel. Artikel 96 se briše in popravi količina pri artiklu 227. (popravljeno v popisu).

98 Fotokopirni papir A4/160gr 1/500 – zavitek 20 – Standardno pakiranje 160g papirja je 1/250. Ali lahko ponudimo papir pakiran 1/250 in ceno zaradi primerljivosti ponudb preračunamo na 1/500 ali boste objavili popravljen seznam?
Odgovor: Lahko ponudite papir pakiran 1/250 in temu primerno preračunate ceno.

122 – 130 Kuverta - vrečka podložena – Dimenzije oblazinjenih kuvert se razlikujejo glede na proizvajalca, ker nekateri merijo zunanje, drugi notranje mere. Ali lahko torej ponudimo po funkciji enakovredne oblazinjene kuverte, ki po dimenziji odstopajo za +/- 1cm?
Odgovor: Da.

150 Lepilni trak - krep 50mm x 50m – kos 15 – Ali je mišljen enak artikel kot pod zap.št. 155 (Lepilni trak zaščitni - rumen 50mm x 50m)?
Odgovor: Artikel 155 se briše (popravljeno v popisu).

158 Lepilo univerzalno v tubi 33g – kos 40 – Ali lahko ponudimo enakovredno lepilo v tubi 40g?
Odgovor: Da.

169 Mapa A4 plastificirana, 4 rinke, širina hrbtišča 3 cm, različne barve – Različni proizvajalci različno deklarirajo mape oz. lahko širine map odstopajo cca. 5mm, čeprav so mehanizmi oz. sponke v mapah enake. Ali lahko ponudimo mapo z odstopanjem širine 5mm?
Odgovor: Da.

171 Mapa A4 PVC s klip sponko , različne barve, prednja platnica prozorna – kos 200 – Ali lahko ponudimo mape iz okolju bolj prijaznega PP materiala?
Odgovor: Ne.

173 Mapa plastificiran karton z elastiko in klapo A4, 450 g, sortirane barve – Navadne kartonske mape so izdelane iz 450g kartona. Zaradi plastifikacije so mape z elastiko trše. Ali lahko ponudimo plastificirano mapo z elastiko in klapo A4 600g v sortiranih barvah?
Odgovor: Da.

174 Mapa podložna A4 s sponko zgoraj – kos 20 – Ali ponudimo samo tablico ali tudi pokrov, torej kot mapo?
Odgovor: Ponudite samo tablico s sponko.

179 Mapa PVC A4 z drsno sponko, (modra, rdeča, zelena, rumena in druge barve, prednja platnica prozorna) – kos 1000 – Ali lahko ponudimo mapo iz okolju bolj prijaznega PP materiala?
Odgovor: Ne.

183 Marker (ošiljena konica 1,5 do 3mm) v kvaliteti Staedtler, (modra, črna, rdeča in zelena barva) – Ali lahko ponudimo marker z ošiljeno konico 2mm kot Staedtler 352?
Odgovor: Da.

214 Ovitek papirnat za CD 1/50 – zavitek 20 – Ali lahko ponudimo ovitke pakiranje po 100 kos in ceno zaradi primerljivosti ponudb preračunamo na zahtevanih 50 kos?
Odgovor: Da, temu primerno preračunajte ceno.

222 Papirna samolepilna kocka v kvaliteti POST IT 3M 76 x 76 / 450 večbarvna – kos 910 – Ali lahko ponudimo kocke velikosti 75x75/450?
Odgovor: Ne.

223 Papirni samolepilni "z" lističi 76 x 76, rumeni kot POST IT R330 – kos 175 – Ali lahko ponudimo lističe velikosti 75x75?
Odgovor: Ne.

224 Papirni samolepilni lističi v kvaliteti POST IT 3M 127 x 76 / 100 – kos 135 – Ali lahko ponudimo lističe velikosti 125x75?
Odgovor: Ne.

225 Papirni samolepilni lističi v kvaliteti POST IT 3M 38 x 51 / 100 – kos 570 – Ali lahko ponudimo lističe velikosti 50x40?
Odgovor: Ne.

229 Predalniki v kakovosti Oblikovina (350x245X40mm), razne barve
Odgovor: Vprašanje ni razumljivo zastavljeno.

260 Sponke za papir - 30mm 1/100 v kvaliteti NIKO 3 – škatla 250 – Ali lahko ponudimo papirne sponke dolžine 28mm?
Odgovor: Da.

261 Sponke za papir kovinske 50 mm v kvaliteti Niko 1/100 – škatla 85 – Ali lahko ponudimo papirne sponke dolžine 49mm?
Odgovor: Da.

303 Zvezek A4 špiralni -mali, 100 listni – kos 30 – Kaj ste mislili z navedbo »mali«?
Odgovor: Mišljeno je »mali karo«. (popravljeno v popisu).


2. Vprašanje:
Spoštovani!

Ali moramo k ponudbi predložiti tudi vzorca okvirnih sporazumov in ali morata biti izpolnjena?
Odgovor: Ne.

Kaj je potrebno vpisati v obrazec PRILOGA 2/3 – priloga k obrazcu Ponudba?
Odgovor: Tu lahko vpišete opis posameznega ponujenega artikla.

Navajate, da mora biti ponudba v slovenskem jeziku. Zanima nas ali so tu izključena dokazila o ustreznosti artiklov, ki so v tujem jeziku?
Odgovor:
Ne.
Zahtevamo tehnično specifikacijo ponujenega papirja in dokazilo glede okoljskih zahtev. Če je dokazilo v tujem jeziku, mora biti iz dokazila jasno razvidno, da potrdilo ali specifikacija v tujem jeziku zadošča zahtevanim specifikacijam navedenih v razpisni dokumentaciji (npr. vlažnost papirja in vsi ostali zahtevani parametri, so lahko v tujem jeziku, z jasno razvidnimi posameznimi zahtevanimi vrednostmi).

Ali lahko pri artiklih, kjer navajate različne barve priložimo vzorec artikla le v eni barvi?
Odgovor: Da.

Pri nekaterih pisalih imate napisano »večbarven«. Ali je dovolj, če ponudimo pisala v treh osnovnih barvah: modra, črna in rdeča?
Odgovor: Da.

V popisu blaga imate kuverte s tiskom. Ali lahko tu priložimo le vzorec kuverte brez tiska?
Odgovor: Da.

Ponudbi moramo priložiti tudi referenčna potrdila. Ali so vrednosti mišljene brez DDV ali z DDV?
Odgovor: Z DDV.

V popisu blaga imate cene oblikovane na dve decimalni mesti. Prosimo, da ponudnikom dovolite, da cene popravimo na štiri decimalna mesta, saj imajo določeni artikli zelo nizko ceno (npr. kuverte, …), ki jo je moč izraziti le na 4 decimalke.
Odgovor: Cene / enote lahko podate na 4 decimalna mesta, skupne cene za ocenjene količine pa na dve decimalni mesti.

Ali moramo pri artiklih, ki se ponavljajo ponuditi enako ceno in ali lahko v primeru, da ponujamo enak artikel damo le en vzorec in ga označimo z obema zaporednima številkama (npr. 51 in 247, 96 in 227, 150 in 155)?
Odgovor:
Da, en vzorec lahko označite z več številkami vendar to ni več potrebno saj sta artikla 96 in 155 prečrtana, artikla 51 in 247 pa nista enaka (artikel 51 je čistilo za skener, artikel 247 pa je čistilo univerzalno)

V popisu blaga imate v stolpcu »D« navedene Naročnike. Ali je to napaka?
Odgovor: Stolpec D je brezpredmeten.

3. vprašanje:
Spoštovani,
prosimo, da dokumentacijo zaradi lažjega in bolj preglednega izpolnjevanja objavite tudi v word obliki.
Odgovor: Ponudnik lahko ponudbeno dokumentacijo v Word obliki zahteva na elektronskem naslovu alenka.mihelcic@ljubljana.si.


Skladno s podanimi odgovori bo naročnik objavil popravek.Datum objave: 08.05.2018   10:57

Spoštovani!

13 Barvni papir (8 do 12 barv) A4/120gr 1/500 intenzivne barve – zavitek 20 – Standardno pakiranje A4/120g papirja je 1/250. Ali lahko ponudimo papir, ki je pakiran 1/250 in ceno zaradi primerljivosti ponudb preračunamo na zahtevano pakiranje 1/500?
Odgovor: Da. Enota mere je 1 zavoj = 500 listov (popravljeno v popisu).

137 Kuverta B4/4 bela križno dno (250x353x40) silikonska – kos 2500 – Kuverta (odpiranje po širši strani) v zahtevani velikosti s križnim dnom ne obstaja. Ali lahko ponudimo ovojnico (odpiranje po ožji strani) B4/4 s križnim dnom?
Odgovor: Da (popravljeno v popisu).

177 Mapa PVC "U", 120 mic, Raster A4, 220x306mm velikost notranjosti mape, z luknjicami za vpenjanje v registrator – kos 22800 – Ali lahko ponudimo mape z odstopanjem cca. +5mm?
Odgovor: Da (popravljeno v popisu).

177 Mapa PVC "U", 120 mic, Raster A4, 220x306mm velikost notranjosti mape, z luknjicami za vpenjanje v registrator – kos 22800 – Ali lahko ponudimo 130 mic mape iz PP materiala?
Odgovor: Ne.

178 Mapa PVC »L« 120 mic, 224x310mm (lahko tudi 227x305 mm), zunanje mere +/- 5mm, (trda, nedrseča) – kos 30250 – Ali lahko ponudimo 130 mic mape iz PP materiala?
Odgovor: Ne.

210 Obr. UPN neskončni po 3 na listu – kos 300 – Z uvedbo novega UPN obrazca z QR kodo proizvajalci ukinjajo proizvodnjo neskončnih UPN obrazcev. Prosimo, da artikel črtate iz popisa.
Odgovor: Artikel je črtan (popravljeno v popisu).

212 Obr. UPN spodaj za laserski tiskalnik – kos 2500 – Z uvedbo novega UPN obrazca z QR kodo proizvajalci ukinjajo proizvodnjo UPN obrazcev brez QR kode. Prosimo, da artikel črtate iz popisa.
Odgovor: Artikel je črtan (popravljeno v popisu).

226 plastelin 10 x 50 g – kos 10 – Ali ponudimo ceno za kos (posamezno barvo) ali ceno za komplet 10x50g?
Odgovor: Ponudi se ceno za komplet.

229 Predalniki v kakovosti Oblikovina (350x245X40mm), razne barve – kos 50 – Ali lahko ponudimo enakovredne predalnike v velikosti 348x255x65?
Odgovor: Ne.

251 Samolepilni lističi za označevanje v kvaliteti 3M POST IT Index (v različnih barvah) 680-1 (50 lističev v zavitku-blistru) – zavitek 300 – Ali je dovoljeno odstopanje v velikosti +-2%?
Odgovor: Ne.

Skladno s podanimi odgovori bo naročnik objavil popravek.


Datum objave: 10.05.2018   15:13
Spoštovani,

prosimo za potrditev:

296 Zvezek A4 - mali karo, mehka platnica, 52 listni , 70 gr, enobarvna platnica – kos 20 – Med vsemi ponudniki na slovenskem tržišču ne uspemo pridobiti ponudbe za 70gr zvezke z enobarvno platnico. Ali lahko ponudimo zvezke, 52 listne, 70g , ki nimajo enobarvne platnice?
297 Zvezek A4 veliki karo, mehka platnica, 52 listov, 70gr, enobarvna platnica – kos 10 – Med vsemi ponudniki na slovenskem tržišču ne uspemo pridobiti ponudbe za 70gr zvezke z enobarvno platnico. Ali lahko ponudimo zvezke, 52 listne, 70g , ki nimajo enobarvne platnice?
298 Zvezek A4 brezčrtni, mehka platnica, 52 listni, 70gr, enobarvna platnica – kos 10 – Med vsemi ponudniki na slovenskem tržišču ne uspemo pridobiti ponudbe za 70gr zvezke z enobarvno platnico. Ali lahko ponudimo zvezke, 52 listne, 70g , ki nimajo enobarvne platnice?
299 Zvezek A4 črtan, mehka platnica, 52 listov, 70gr, enobarvna platnica – kos 20 – Med vsemi ponudniki na slovenskem tržišču ne uspemo pridobiti ponudbe za 70gr zvezke z enobarvno platnico. Ali lahko ponudimo zvezke, 52 listne, 70g , ki nimajo enobarvne platnice?
Hvala.

Odgovor: Da, lahko so tudi dvo ali tro barvne platnice, vendar brez otroških oz. živalskih motivov.

Pozdravljeni,

159 Ločilni listi - karton, 230X110, lahko dim 225x100 (razne barve) 1/10 – zavitek 430 – Ali lahko ponudimo ločilne liste velikosti 230x100?
Odgovor: Da (popravljeno v popisu).


160 Ločilni listi - karton, A4, razne barve 1/10 – zavitek 100 – Ali lahko ponudimo ločilne liste velikosti 225x297mm?
Odgovor: Da (popravljeno v popisu).

167 Magnetki za tablo (magnetni del je večji od 30mm) v garnituri 1/10 – garnitura 30 –Kaj ste mislili z navedbo »magnetni del je večji od 30mm? Proizvajalci deklarirajo FI magnetov skupaj s prevleko oz. plastičnim ohišjem. Ponudniki ne moremo pridobiti podatkov za vse magnete, ki so dobavljivi na tržišču oz. jih tudi nimamo vseh na zalogi, da bi jih lahko premerili, poleg tega pa tudi pakiranja niso enotna. Prosimo, da navedete kateri FI magneta skupaj s prevleko vam lahko ponudimo.
Odgovor: Magnetki s prevleko so različne velikosti. Glede na naše potrebe ne držijo dovolj dobro, če imajo manjši magnetni del od zgoraj zahtevanega. Vztrajamo pri tej zahtevi.


215 Papir A4 100gr Conqueror Laid Diamond White 1/500 – zavitek 3 – Ali lahko ponudimo papir pakiran 1/50 in ceno zaradi primerljivosti preračunamo na 1/500?
Odgovor: Da (popravljeno v popisu).

Pozdravljeni.

290 Vrečka nosilna natron križno dno 32x43x15 – kos 500 – Zaradi morebitnega odstopanja v proizvodnji prosimo, da potrdite minimalno odstopanje pri vzorcu za +/-5mm.
Odgovor: Da (popravljeno v popisu).

297 Zvezek A4 veliki karo, mehka platnica, 52 listov, 70gr, enobarvna platnica – kos 10 – Ali ste mislili visoki karo?
Odgovor: Da (popravljeno v popisu).


304 Zvezek A5 črtan, mehka platnica, 52 listov 70 gr, enobarvna platnica – kos 30 – 70g zvezek z enobarvno platnico na slovenskem tržišču ni dobavljiv. Ali lahko ponudimo zvezek A5, črtni, mehka platnica, 52 listni, 70 gr, ki nima enobarvne platnice?
Odgovor: Da, lahko so tudi dvo ali tro barvne platnice, vendar brez otroških oz. živalskih motivov.

240 Registrator A4/40 (lahko A4/50) ozek z lepljenim ohišjem in kovinsko ojačanim robom ohišja, izdelan iz lepenke debeline najmanj 2 mm, kaširane v papir, enostransko plastificiran , raznobarvni, (primerni registratorji kot Esselte-Oxford ali Officeline-Premium) – kos 200 – Registratorji Officeline Premium nimajo kovinskega roba. Ali lahko ponudimo registratorje brez kovinskega roba?
Odgovor: Ne.

241 Registrator A4/50 (lahko A4/45) PVC ozek samostoječ, izdelan iz lepenke, debeline najmanj 2 mm, kaširane v papir, obojestransko plastificiran , kovinskim robom, raznobarvni (primerni registratorji kot Esselte-Oxford ali Officeline-Premium) – kos 320 – Registratorji Esselte-Oxford in Officeline Premium niso iz PVC materiala temveč so plastificirani, poleg tega niso obojestransko plastificirani. Ali lahko ponudimo samostoječ registrator, izdelan iz lepenke kaširane v papir, trden, enostransko plastificiran, s kovinskim robom ali brez kovinskega roba, raznobarvni z zamenljivo etiketo?
Odgovor: Ne.

242 Registrator A4/80 (lahko A4/75) PVC širok samostoječ, izdelan iz lepenke debeline najmanj 2 mm, kaširane v papir, obojestransko plastificiran , kovinskim robom, raznobarvni,(primerni registratorji kot Esselte-Oxford ali Officeline-Premium) – kos 500 – Registratorji Esselte-Oxford in Officeline Premium niso iz PVC materiala temveč so plastificirani, poleg tega niso obojestransko plastificirani. Ali lahko ponudimo samostoječ registrator, izdelan iz lepenke kaširane v papir, trden, enostransko plastificiran, s kovinskim robom ali brez kovinskega roba, raznobarvni z zamenljivo etiketo?
Odgovor: Ne

Spoštovani!

Oblikovina ima v ponudbi dva predalnika (2009 in 92009).

229 Predalniki v kakovosti Oblikovina (350x245X40mm), razne barve – kos 50 – Ali ste mislili predalnik Oblikovina 92009?

Odgovor: Predalnik mora ustrezati predpisanim dimenzijam, ki so določena v razpisu.

Spoštovani!

Vezano na vzorce sprašujemo:

10 Barvni papir (8 do 12 barv) A3/80gr 1/250 intenzivne barve – Ali lahko kot vzorec priložimo zavitek 500 listov?
Odgovor: Da (popravljeno v popisu).

11 Barvni papir (8 do 12 barv) A3/80gr 1/250 pastelne barve – Ali lahko kot vzorec priložimo zavitek 500 listov?
Odgovor: Da (popravljeno v popisu).

13 Barvni papir (8 do 12 barv) A4/120gr 1/500 intenzivne barve – Ali lahko kot vzorec priložimo zavitek 250 listov?
Odgovor: Da (popravljeno v popisu).

20 Baterijski vložek v kvaliteti DURACEL 23A, 12V – Ali lahko kot vzorec priložimo 1 kos baterije?
Odgovor: Ne.

95 Folija za plastificiranje A5, 154x216 125mic – Ali kot vzorec priložimo 1 kos folije?
Odgovor: Ne.

98 Fotokopirni papir A4/160gr 1/500 – Ali lahko kot vzorec priložimo zavitek 250 listov?
Odgovor: Da (popravljeno v popisu).

133, 135, 139, 141, 143, 145, 147 Kuverte +TISK – Potrdili ste, da lahko ponudimo kuverte brez tiska. Ali lahko v primeru, da je ponujena kuverta enaka kuverti pod drugo zap.št., artikel označimo z obema zap.št.?
Odgovor: Da.

181 Mapa viseča A4 1/10 z jahačem in plastificirano ojačanimi pregibi – Ali lahko kot vzorec priložimo 1 mapo?
Odgovor: Ne.

182 Mapa vložna za 2 CD za vlaganje v 2,3 ali 4 rinčne mape, 1/10 – Ali lahko kot vzorec priložimo 1 mapo?
Odgovor: Ne.

214 Ovitek papirnat za CD 1/50 – Ali lahko kot vzorec priložimo 1 kos papirnatega ovitka?
Odgovor: Ne.

215 Papir A4 100gr Conqueror Laid Diamond White 1/500 – Ali lahko kot vzorec priložimo zavitek 50 listov?
Odgovor: Da (popravljeno v popisu).

218 Papir Natron 126/92 ali 126x100 1/10 (90g) – Ali lahko kot vzorec priložimo 1 polo?
Odgovor: Ne.

273 – 278 Špirala – Ali lahko kot vzorec priložimo po 1 kos špirale?
Odgovor: Ne.

Ali lahko v primeru, če pride do ugotovitve, da lahko pod različnimi zap.št. ponudimo enak artikel, priložimo le en kos in tega primerno označimo z več zap.št.?
Odgovor: Da.

Spoštovani!

Prosimo za potrditev ali dopolnitev:

300, 301, 305, 306 Zvezki s trdimi platnicami….

1. Na slovenskem tržišču trenutno ni 70g zvezkov s trdimi platnicami. Proizvajalec iz tujine, ki večini ponudnikov v Sloveniji ponuja in prodaja take zvezke je spremenil svojo proizvodnjo in izdeluje zvezke, ki imajo 60g papir. Ali lahko ponudimo zvezke s trdimi platnicami, ki imajo 60g papir? V primeru, da zahtevate zvezke z 70g papirjem in enobarvno platnico, prosimo, da navedete blagovno znamko, ki je dobavljiva na slovenskem tržišču.
Odgovor: Da, lahko se ponudi tudi zvezke s trdimi platnicami, ki imajo 60 gramski papir (popravljeno v popisu).

2. Želeni zvezki niso 100 listni temveč so 96 listni. Za 100 listov se prištevata še platnici in sprednji ter zadnji list. Ali vam lahko ponudimo te zvezke?
Odgovor: Da (popravljeno v popisu).


Vprašanje vezano na fotokopirne papirje 80g A4 in A3
Poleg tehnične specifikacije papirja je v dodatnih zahtevah navedeno da je potrebno dostaviti še potrdilo da: "Ponudnik mora ponuditi pisarniški papir v katerem delež vlaknine pridobljene iz trajnostno upravljanih gozdov znaša najmanj 50% "
Ali je potrebno dodati še kakšen dodaten certifikat ali zadostuje zgoraj omenjeno dokazilo ?
Odgovor: Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

Vprašanje : Kuverte z enobarvnim tiskom
Ali je potrebno pri predložitvi vzorcev predložiti potiskane kuverte ali so lahko brez tiska - ponujena cena s tiskom.
Odgovor: Kot vzorec predložite kuverte brez tiska ponujena cena pa s tiskom.

Skladno s podanimi odgovori bo naročnik objavil popravek.


Datum objave: 21.05.2018   09:57
Številka: 430-236/2018-15
Oznaka JN: 7560-18-200019
Datum: 21. 5. 2018


ZADEVA: Vprašanje potencialnega ponudnika

Preko Portala javnih naročil smo za javno naročilo »dobava pisarniškega materiala, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki za potrebe Mestne občine Ljubljana in Mestne knjižnice Ljubljana, 2018 - 2022« številka objave na Portalu javnih naročil JN002615/2018-B01 z dne 19. 4. 2018, prejeli naslednja vprašanja:


1. Vprašanje:
Spoštovani!

240 Registrator A4/40 (lahko A4/50) ozek z lepljenim ohišjem in kovinsko ojačanim robom ohišja, izdelan iz lepenke debeline najmanj 2 mm, kaširane v papir, enostransko plastificiran, raznobarvni, (primerni registratorji kot Esselte-Oxford ali Officeline-Premium) –
Esselte-Oxford ima kovinsko ojačan rob ohišja. To je edini registrator na tržišču, ki ima kovinsko ojačan rob ohišja.
Officeline Premuim nima kovinsko ojačanega roba ohišja.
Pri zap. 243 in 244 ste zapisali, da je lahko brez kovinskega roba ohišja.
Prosimo za potrditev, da se lahko ponudi tudi registrator brez kovinskega roba ohišja, ker drugače vaša navedba »v kvaliteti Esselte-Oxford« ne vzdrži, ker bi to bilo preferiranje blagovne znamke.
Odgovor: LAHKO SE PONUDI REGISTRATOR BREZ KOVINSKEGA ROBA OHIŠJA, OSTALE KARAKTERISTIKE MORAJO BITI ENAKE KOT SO PREDVIDENE V POPISU ARTIKLOV JAVNEGA NAROČILA.

241 Registrator A4/50 (lahko A4/45) PVC ozek samostoječ, izdelan iz lepenke, debeline najmanj 2 mm, kaširane v papir, obojestransko plastificiran , kovinskim robom, raznobarvni (primerni registratorji kot Esselte-Oxford ali Officeline-Premium) –
Esselte-Oxford ne obstaja v samostoječi izvedbi. Sam registrator nima kovinskega roba. V izvedbi v škatli pa je plastificiran le enostransko.
Ali lahko ponudimo samostoječ registrator, izdelan iz lepenke, debeline najmanj 2 mm, kaširane v papir ki je enostransko plastificiran, s kovinskim robom, raznobarvni?
Odgovor: LAHKO SE PONUDI REGISTRATOR BREZ KOVINSKEGA ROBA OHIŠJA, OSTALE KARAKTERISTIKE MORAJO BITI ENAKE KOT SO PREDVIDENE V POPISU ARTIKLOV JAVNEGA NAROČILA.

242 Registrator A4/80 (lahko A4/75) PVC širok samostoječ, izdelan iz lepenke debeline najmanj 2 mm, kaširane v papir, obojestransko plastificiran , kovinskim robom, raznobarvni,(primerni registratorji kot Esselte-Oxford ali Officeline-Premium) –
Esselte-Oxford ne obstaja v samostoječi izvedbi. Sam registrator nima kovinskega roba. V izvedbi v škatli pa je plastificiran le enostransko.
Ali lahko ponudimo samostoječ registrator, izdelan iz lepenke, debeline najmanj 2 mm, kaširane v papir ki je enostransko plastificiran, s kovinskim robom, raznobarvni?
Odgovor: LAHKO SE PONUDI REGISTRATOR BREZ KOVINSKEGA ROBA OHIŠJA, OSTALE KARAKTERISTIKE MORAJO BITI ENAKE KOT SO PREDVIDENE V POPISU ARTIKLOV JAVNEGA NAROČILA.

2. Vprašanje:
121 . Kuverta - vrečka 43x30x7, silikonska, križno dno - Ali lahko ponudimo 40x30x7 , silikonska, križno dno .
Odgovor: NE.

3. Vprašanje:
Spoštovani!
Vzorci:
Vaša zahteva: Vzorci se naročniku predložijo brezplačno, ta pa si pridružuje pravico zadržati vzorce izbranega ponudnika z namenom ugotavljanja kvalitete kasneje dobavljenega blaga.«
Vprašanje: Ali se vzorci po izteku pogodbe vrnejo izbranemu ponudniku?
Odgovor: NE.

Artikli:
229 Predalniki v kakovosti Oblikovina (350x245X40mm), razne barve –
Proizvajalec Oblikovina ima v ponudbi dva različna predalnika:
- Model 2009 (deklarirana velikost: notranja 350x250x50, zunanja 355x265x60)
- Model 92009 (deklarirana velikost: notranja 345x245x40, zunanja 352x266x50)
Navedli ste kakovost proizvajalca Oblikovina. Glede na vaše navedbe velikosti, noben model proizvajalca ne ustreza. Kateri model predalnika Oblikovina želite, da vam ponudimo?
Odgovor: PONUDNIK LAHKO PONUDI PREDALNIK V VELIKOSTI 350X250X50.

4. Vprašanje:
52 Čistilo za belo tablo v spreju 125ml - Ali lahko ponudimo Čistilo za belo tablo v spreju 250ml
Odgovor: NE.

5. Vprašanje:
182, Mapa vložna za 2 CD za vlaganje v 2,3 ali 4 rinčne mape, 1/10 - Ali lahko ponudimo mapo za 4 CD v 2,3 ali 4 rinčne mape, 1/10
Odgovor: NE.

214 Ovitek papirnat za CD 1/50 – Ali lahko dostavimo vzorec pakiran 1/100
Odgovor: DA.

38 , 38, 41 – 44 Bloki 50l – Ali lahko ponudimo tudi bloke z več listi – sprememba teksta »50 listni ali več«
Odgovor: DA.

6. Vprašanje:
Spoštovani!
Vezano na razpisno dokumentacijo:
- Točka 8: Priprava ponudbene dokumentacije:
Vaša zahteva: »Vsi dokumenti, ki sestavljajo ponudbo, morajo biti zvezani tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno priložiti.«
Prosimo za dodatno obrazložitev navedene zahteve glede na to, da se ponudba oddaja elektronsko v inf.sistemu e-JN.
Odgovor: Ponudba se oddaja elektronsko, zato je vezanje ponudbe brezpredmetno.

Vezano na artikle:
167 Magnetki za tablo (magnetni del je večji od 30mm) v garnituri 1/10 –
Vaš odgovor (Magnetki s prevleko so različne velikosti. Glede na naše potrebe ne držijo dovolj dobro, če imajo manjši magnetni del od zgoraj zahtevanega. Vztrajamo pri tej zahtevi.)
Ponudniki ne moremo pridobiti podatkov za vse magnete, ki so dobavljivi na tržišču oz. jih tudi nimamo vseh na zalogi, da bi jih lahko premerili, poleg tega pa tudi pakiranja niso enotna.
- Prosimo, da potrdite odstopanje +/-5mm. V primeru, da ostajate pri vaši zahtevi prosimo, da navedete blagovno znamko, ki izpolnjuje vaše zahteve.
Odgovor: ODSTOPANJA NE MOREMO POTRDITI. IZDELKI NAJ BODO PRIMERLJIVI S KVALITETO MAGNESY.

- Ali lahko ponudimo magnete v drugačnem pakiranju in ceno zaradi primerljivosti ponudb preračunamo na zahtevanih 10 kos?
Odgovor: DA.

296 Zvezek A4 - mali karo, mehka platnica, 52 listni , 70 gr, enobarvna platnica –
297 Zvezek A4 veliki karo, mehka platnica, 52 listov, 70gr, enobarvna platnica –
298 Zvezek A4 brezčrtni, mehka platnica, 52 listni, 70gr, enobarvna platnica –
299 Zvezek A4 črtan, mehka platnica, 52 listov, 70gr, enobarvna platnica –
304 Zvezek A5 črtan, mehka platnica, 52 listov 70 gr, enobarvna platnica –
Naše vprašanje(296, 297, 298, 299, 304):
Zvezki z mehkimi platnicami so v večini namenjeni šolarjem in ne toliko poslovnežem. Glede na vašo zahtevo po čim manj pisanih platnicah na tržišču ni veliko ponudnikov in proizvajalcev, ki bi izpolnjevali vaše zahteve in tudi nimajo v ponudbi zvezkov z enotno gramaturo papirja. Glede na izvedbo zvezka so gramature listov tudi 60gr ali 80gr.
- Ali lahko ponudimo zvezke, ki imajo 80g liste?
Odgovor: DA, ponudite zvezke, ki imajo najmanj 70g.
- Ali so lahko platnice večbarvne, brez živalskih in otroških motivov, vendar še vedno s prikazom mesta ali tihožitja?
Odgovor: DA.

Vezano na vzorce:
20 Baterijski vložek v kvaliteti DURACEL 23A, 12V – kos – Ne razumemo odgovora na ponudnikovo vprašanje, da se ne sme ponuditi kos baterije za vzorec, saj vendar zahtevate ceno za kos. Koliko kosov pa naj bi priložili?
Odgovor: PONUDNIK MORA PRILOŽITI IZDELEK V ORIGINALNI EMBALAŽI. V KOLIKOR SO BATERIJE ORIGINALNO PAKIRANE POSAMEZNO, ZADOSTUJE EN KOS.

181 Mapa viseča A4 1/10 z jahačem in plastificirano ojačanimi pregibi – V odgovoru ste napisali, da ponudniki ne smemo ponuditi kos mape za vzorec. Glede na to, da se lahko na osnovi ene mape preveri ustreznost artikla, prosimo, da potrdite možnost oddaje ene mape kot vzorca.
Odgovor: PONUDNIK MORA PRILOŽITI CELOTEN ZAVOJ IN NE SAMO EN VZOREC MAPE.

182 Mapa vložna za 2 CD za vlaganje v 2,3 ali 4 rinčne mape, 1/10 – V odgovoru ste napisali, da ponudniki ne smemo ponuditi kos mape za vzorec. Glede na to, da se lahko na osnovi ene mape preveri ustreznost artikla, prosimo, da potrdite možnost oddaje ene mape kot vzorca.
Odgovor: PONUDNIK MORA PRILOŽITI CELOTEN ZAVOJ IN NE SAMO EN VZOREC MAPE.

214 Ovitek papirnat za CD 1/50 – V odgovoru ste napisali, da ponudniki ne smemo priložiti le en kos papirnatega ovitka za CD. Glede na to, da lahko na osnovi enega ovitka preverite ustreznost, prosimo, da potrdite možnost oddaje enega ovitka.
Odgovor: PONUDNIK MORA PRILOŽITI CELOTEN ZAVOJ IN NE SAMO EN VZOREC OVITKA.

V primeru, da vztrajate pri vzorcu v zavitku: Potrdili ste, da lahko ponudimo drugačno pakiranje in ceno preračunamo na zahtevano. Ali lahko predložimo vzorec originalnega pakiranja 1/100?
Odgovor: DA.

218 Papir Natron 126/92 ali 126x100 1/10 (90g) – V odgovoru ste napisali, da ponudniki ne smemo priložiti le en kos natron papirja. Glede na to, da lahko na osnovi ene pole preverite ustreznost, prosimo, da potrdite možnost oddaje ene pole natron papirja.
Odgovor: PONUDNIK MORA PRILOŽITI CELOTEN ZAVOJ IN NE SAMO ENE POLE.

7. Vprašanje:
Spoštovani,
Prosimo za naslednja pojasnila:
Zap. št. 300 Zvezek A4 črtan, trda platnica, 100 listov, šivan, papir najmanj 70 gr, enobarvna platnica - standardna vezava je 96 listov + prvi in zadnji list + prednja in zadnja platnica kar nekateri štejejo za 100 listov – ali lahko ponudimo te zvezke?
Odgovor: DA.

Zap. št. 296 - Zvezek A4 - mali karo, mehka platnica, 52 listni , 70 gr, enobarvna platnica:
1. Ali lahko ponudimo zvezke z višjo gramaturo, npr. 80g?
Odgovor: DA, ponudite zvezke, ki imajo najmanj 70g.

2. Različni proizvajalci imajo različno štetje listov, nekateri štejejo prvi in zadnji list in prvo in zadnjo platnico. Ali lahko ponudimo zvezke z odstopanjem +/- 4 liste?
Odgovor: DA.

3. Večina proizvajalcev ima zvezke z motivi in ne z enobarvno platnico. Ali lahko ponudimo zvezke z motivom?
Odgovor: DA, VENDAR BREZ ŽIVALSKIH IN OTROŠKIH MOTIVOV. DOPUŠČENA JE MOŽNOST S PRIKAZOM MEST ALI TIHOŽITIJ.

Zap. št. 297 - Zvezek A4 veliki karo, mehka platnica, 52 listov, 70gr, enobarvna platnica:
1. Ali lahko ponudimo zvezke z višjo gramaturo, npr. 80g?
Odgovor: DA, ponudite zvezke, ki imajo najmanj 70g.

2. Različni proizvajalci imajo različno štetje listov, nekateri štejejo prvi in zadnji list in prvo in zadnjo platnico. Ali lahko ponudimo zvezke z odstopanjem +/- 4 liste?
Odgovor: DA.

3. Večina proizvajalcev ima zvezke z motivi in ne z enobarvno platnico. Ali lahko ponudimo zvezke z motivom?
Odgovor: DA, VENDAR BREZ ŽIVALSKIH IN OTROŠKIH MOTIVOV. DOPUŠČENA JE MOŽNOST S PRIKAZOM MEST ALI TIHOŽITIJ.

Zap. št. 298 - Zvezek A4 brezčrtni, mehka platnica, 52 listni, 70gr, enobarvna platnica:
1. Ali lahko ponudimo zvezke z višjo gramaturo, npr. 80g?
Odgovor: DA, ponudite zvezke, ki imajo najmanj 70g.

2. Različni proizvajalci imajo različno štetje listov, nekateri štejejo prvi in zadnji list in prvo in zadnjo platnico. Ali lahko ponudimo zvezke z odstopanjem +/- 4 liste?
Odgovor: DA

3. Večina proizvajalcev ima zvezke z motivi in ne z enobarvno platnico. Ali lahko ponudimo zvezke z motivom?
Odgovor: DA, VENDAR BREZ ŽIVALSKIH IN OTROŠKIH MOTIVOV. DOPUŠČENA JE MOŽNOST S PRIKAZOM MEST ALI TIHOŽITIJ.

Zap. št. 299 - Zvezek A4 črtan, mehka platnica, 52 listov, 70gr, enobarvna platnica:
1. Ali lahko ponudimo zvezke z višjo gramaturo, npr. 80g?
Odgovor: DA, ponudite zvezke, ki imajo najmanj 70g.

2. Različni proizvajalci imajo različno štetje listov, nekateri štejejo prvi in zadnji list in prvo in zadnjo platnico. Ali lahko ponudimo zvezke z odstopanjem +/- 4 liste?
Odgovor: DA.

3. Večina proizvajalcev ima zvezke z motivi in ne z enobarvno platnico. Ali lahko ponudimo zvezke z motivom?
Odgovor: DA, VENDAR BREZ ŽIVALSKIH IN OTROŠKIH MOTIVOV. DOPUŠČENA JE MOŽNOST S PRIKAZOM MEST ALI TIHOŽITIJ.

Zap. št. 300 Zvezek A4 črtan, trda platnica, 100 listov, šivan, papir najmanj 70 gr, enobarvna platnica - standardna vezava je 96 listov + prvi in zadnji list + prednja in zadnja platnica kar nekateri štejejo za 100 listov – ali lahko ponudimo te zvezke?
Odgovor: DA.

Zap. št. 304 - Zvezek A5 črtan, mehka platnica, 52 listov 70 gr, enobarvna platnica:
1. Ali lahko ponudimo zvezke z višjo gramaturo, npr. 80g?
Odgovor: DA, ponudite zvezke, ki imajo najmanj 70g.

2. Različni proizvajalci imajo različno štetje listov, nekateri štejejo prvi in zadnji list in prvo in zadnjo platnico. Ali lahko ponudimo zvezke z odstopanjem +/- 4 liste?
Odgovor: DA.

3. Večina proizvajalcev ima zvezke z motivi in ne z enobarvno platnico. Ali lahko ponudimo zvezke z motivom?
Odgovor: DA, VENDAR BREZ ŽIVALSKIH IN OTROŠKIH MOTIVOV. DOPUŠČENA JE MOŽNOST S PRIKAZOM MEST ALI TIHOŽITIJ.

Zap. št. 305 Zvezek A5 črtan, trda platnica, 100 listov, šivan, papir najmanj 70 gr, enobarvna platnica - standardna vezava je 96 listov + prvi in zadnji list + prednja in zadnja platnica kar nekateri štejejo za 100 listov – ali lahko ponudimo te zvezke?
Odgovor: DA.

8. Vprašanje:
Spoštovani!
Proizvajalci imajo v katalogih označene oz. deklarirane širine registratorjev. Zaradi postopkov v proizvodnji pa je lahko končni izdelek nekoliko drugačen oz. lahko širina odstopa (tudi pri registratorjih, ki ste jih navedli kot registratorje primerjalne kakovosti). Ali lahko ponudimo registratorje, ki jih imajo proizvajalci deklarirane in je iz proizvajalčevih katalogov razvidno, da izpolnjujejo zahteve, pa vendar odstopajo +/-5mm?
Odgovor: DA.

9. vprašanje:
Pozdravljeni,
170 Mapa A4 plastificirana, 4 rinke, širina hrbtišča 5 cm, različne barve - Različni proizvajalci različno deklarirajo mape oz. lahko širine map odstopajo cca. 5mm, čeprav so mehanizmi oz. sponke v mapah enake. Ali lahko ponudimo mapo z odstopanjem širine 5mm?
Odgovor: DA.

10. vprašanje:
Fotokopirni papirji : zap št. 97 , 99
V tehnični specifikaciji ste podali zahteve, ki jih ima samo en proizvajalec, s tem da ta proizvajalec ne razpolaga z zahtevanim certifikatom uredbe o zelenem naročanju (eco label). Vsi ostali proizvajalci nimajo papirja ki bi zadostil pogoju vlažnosti kar lahko tudi podpremo z dokazili.
Ali lahko ponudimo fotokopirni papir z nekoliko drugačnimi tehničnimi karakteristikami ki ima veljaven eco label.
Naročnika prosimo da še enkrat preveri zahtevane tehnične specifikacije in jih ustrezno spremeni.
Odgovor: Odgovor bo objavljen kasneje.

11. Vprašanje
Spoštovani!
1. Ali so zahteve v navodilih samo za fotokopirni papir A3 pod zap.št. 97 in A4 pod zap.št. 99?
Odgovor: DA.

2. Navedli ste katere zahteve morajo biti razvidne iz tehnične specifikacije. Pod točko 5 belina (ISO 11475) ste navedli min 155%-3%. Proizvajalci kot enoto za merjenje beline navajajo enoto CIE. Ali lahko ponudimo papir in dokazilo, ki izpolnjuje zahtevo po belini (ISO 11475) CIE 150 – 3%?
Odgovor: DA.

Spoštovani!
Glede n to, da še vedno čakamo vaše odgovore, predvidevamo, da tudi vi potrebujete čas, da jih pripravite. Rok za oddajo vprašanj poteče jutri. Prosimo, da odgovore objavite čim prej. Ker iz izkušenj vemo, da lahko še vedno pride do nejasnosti oz. nerazumevanja, prosimo, da podaljšate rok za oddajo vprašanj.
S spoštovanjem.
Odgovor: Odgovori so objavljeni. Naročnik je že prej podaljšal roke.

12. Vprašanje:
Zaporedne številke : 296, 297 , 298 , 299,304
Ali je lahko ponudimo zvezke z isto toleranco gramature "najmanj 70g"
Odgovor: DA.

Ali so vzorci lahko z motivom(sliko) ?
Odgovor: DA, VENDAR BREZ ŽIVALSKIH IN OTROŠKIH MOTIVOV. DOPUŠČENA JE MOŽNOST S PRIKAZOM MEST ALI TIHOŽITIJ.

Ali lahko ponudimo zvezke s toleranco strani "najmanj 52 listov"
Odgovor: DA.

302, 303
Ali lahko ponudimo zvezke s toleranco strani "najmanj 100 listov"
Odgovor: DA

13. Vprašanje
291 in 292 - Po informacijah zastopnika Dahle sta vrečki za oba navedena uničevalca enaki - ali označimo 1 vzorec z dvema zaporednima številkama ali boste spremenili specifikacijo.
Odgovor: OZNAČITE VZOREC Z DVEMA ŠTEVILKAMA.

14. Vprašanje:
Spoštovani,
Se opravičujemo, kajti pri oddaji vprašanja smo podali napačen datum, zato oddajamo popravljeno vprašanje:
Danes je 21.5.2018. Prosimo, da ponudnike obvestite kdaj boste objavili odgovore na oddana vprašanja, saj pričakujemo odgovore že od 10.5.2018.
Lepo pozdravljeni.
Odgovor: Odgovori so objavljeni. Naročnik je že prej podaljšal roke.

15. Vprašanje:
Spoštovani,
danes je 25.5.2018. Prosimo, da ponudnike obvestite kdaj boste objavili odgovore na oddana vprašanja, saj pričakujemo odgovore že od 10.5.2018.
Lepo pozdravljeni.
Odgovor: Odgovori so objavljeni. Naročnik je že prej podaljšal roke.

16. Vprašanje:
Spoštovani,
kaj pomeni prestavitev roka za oddajo ponudbe pri garanciji za resnost ponudbe in njeni veljavnosti?
Ker glede na vaš podatek, da boste podali odgovore 15.5., vendar niste tega dne vsaj zapisali, da boste podaljšali rok za oddajo ponudbe, nismo mogli več čakati z naročilom garancije. Pomeni, da je garancija naročena in kot veste ni zastonj in pri popravkih veljavnosti le te zopet lahko pričakujemo določen strošek.
Hvala za odgovor.
Odgovor: Odgovori so objavljeni. Naročnik je že prej podaljšal roke.


Skladno s podanimi odgovori bo naročnik objavil popravek.Datum objave: 23.05.2018   14:49
Številka: 430-236/2018-16
Oznaka JN: 7560-18-200019
Datum: 23. 5. 2018


ZADEVA: Vprašanje potencialnega ponudnika

Preko Portala javnih naročil smo za javno naročilo »dobava pisarniškega materiala, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki za potrebe Mestne občine Ljubljana in Mestne knjižnice Ljubljana, 2018 - 2022« številka objave na Portalu javnih naročil JN002615/2018-B01 z dne 19. 4. 2018, prejeli naslednja vprašanja:


1. Vprašanje:
Pozdravljeni!
1 Arhivska mapa s klapo , sponko in enim trakom – Standardne arhivske mape z eno sponko in enim trakom nimajo klape. Ali lahko ponudimo arhivsko mapo, ki nima klape? V primeru, da ostajate pri svoji zahtevi prosimo, da navedete blagovno znamko artikla , ki izpolnjuje vaše zahteve.
Odgovor: PRIJAVITELJI LAHKO PONUDIJO ARHIVSKO MAPO BREZ KLAPE.

112 Kemični svinčnik na patent s sponko v kvaliteti PILOT BL G-2 0.5mm (črn, moder, rdeč, zelen) – Pisalo, ki ga navajate kot primerjalno kvaliteto ni kemčini svinčnik temveč roler. Ali lahko ponudimo roler na patent s spono v kvaliteti Pilot BL-G2-05 (črn, moder, rdeč, zelen)?
Odgovor: DA

113 Kemični svinčnik na patent s sponko v kvaliteti PILOT BL G-2 0.7mm (večbarvno) – Pisalo, ki ga navajate kot primerjalno kvaliteto ni kemčini svinčnik temveč roler. Ali lahko ponudimo roler na patent s sponko v kvaliteti Pilot BL-G2-07 (večbarvno)?
Odgovor: DA

120 Kuverta - vrečka 40x28x4 ad E4/4, silikonska, križno dno – Pri preverjanju vzorcev domačega proizvajalca smo ugotovili odstopanja velikosti, ki se razlikujejo od deklarirane. Ali lahko ponudimo kuverto-vrečko, ki je deklarirana 40x28x4 ad E4/4, vendar zaradi procesa proizvodnje velikost odstopa največ 3mm?
Odgovor: DA

121 Kuverta - vrečka 43x30x7, silikonska, križno dno – Pri preverjanju vzorcev domačega proizvajalca smo ugotovili odstopanja velikosti, ki se razlikujejo od deklarirane. Ali lahko ponudimo kuverto-vrečko, ki je deklarirana 43x30x7, vendar zaradi procesa proizvodnje velikost odstopa največ 3m?
Odgovor: LAHKO ODSTOPA DO NAJVEČ 3MM.

137 Kuverta B4/4 bela križno dno (250x353x40) silikonska – Pri preverjanju vzorcev domačega proizvajalca smo ugotovili odstopanja velikosti, ki se razlikujejo od deklarirane. Ali lahko ponudimo kuverto-vrečko, ki je deklarirana B4/4, vendar zaradi procesa proizvodnje velikost odstopa največ 3m?
Odgovor: LAHKO ODSTOPA DO NAJVEČ 3MM.

146 Kuverta vrečka C4 bela silikonska – Pri preverjanju vzorcev domačega proizvajalca smo ugotovili odstopanja velikosti, ki se razlikujejo od deklarirane. Ali lahko ponudimo kuverto-vrečko, ki je deklarirana C4, vendar zaradi procesa proizvodnje velikost odstopa največ 3m?
Odgovor: LAHKO ODSTOPA DO NAJVEČ 3MM.

152 Lepilni trak (selotejp), prozoren v kvaliteti Aero 24x66 – Ali lahko ponudimo trak 25x66?
Odgovor: DA

167 Magnetki za tablo (magnetni del je večji od 30mm) v garnituri 1/10 –
Ali lahko ponudimo, katerih velikost je 30mm ali več? DA
Ali lahko v primeru, da je osnovno pakiranje drugačno od zahtevanega kot vzorec priložimo le en zavitek originalnega pakiranja? DA
Odgovor:

170 Mapa A4 plastificirana, 4 rinke, širina hrbtišča 5 cm, različne barve – Ali lahko ponudimo mapo katere širina hrbtišča je 4 cm in širina mape 5 cm?
V primeru, da vam ponujena mapa ne ustreza prosimo, da navedete blagovno znamko primerjalne kakovosti, ki izpolnjuje vaše zahteve.
Odgovor: LAHKO SE PONUDI MAPA Z 4 CM HRBTIŠČEM, VENDAR MORA IMET RINČNA MAPA OSTALE KARAKTERISTIKE, KI SO NAVEDEN V JAVNEM NAROČILU.

172 Mapa kartonska z elastiko, širina hrbtišča 2 cm (sortirane barve) – Ali lahko ponudimo mapo A4 plastificiran karton z elastiko, širina hrbtišča 2cm (sortirane barve)?
Odgovor: DA

217 Papir karbon A4 za ročno uporabo 1/100 moder, črn – Papir karbon je črne barve, indigo pa modre. Za katerega želite ponudbo? Za katerega naj damo vzorec?
Odgovor: V PRIJAVI PONUDITE OBA TIPA PAPIRJA (KARBON IN INDIGO). KOT VZOREC LAHKO PRILOŽITE KARBON ALI INDIGO PAPIR.

227 Platnica za špiralno vezavo A4 PVC 0,20 MM PB 100-22 (prozorna), 1/100 – Kaj pomeni oznaka PB 100-22? Ali želite ponudbo za standardne platnice za špiralno vezavo A4 pvc 0,20 mm (prozorna)?
Odgovor: LAHKO

241 Registrator A4/50 (lahko A4/45) PVC ozek samostoječ, izdelan iz lepenke, debeline najmanj 2 mm, kaširane v papir, obojestransko plastificiran , kovinskim robom, raznobarvni (primerni registratorji kot Esselte-Oxford ali Officeline-Premium) –
Registrator Esselte-Oxford in Officeline-Premium ne obstajata v navedenih zahtevah – niso samostoječi in niso obojestransko plastificirani. Samostoječi registratorji, ki naj bi izpolnjevali vaše zahteve ne obstajajo kot obojestransko plastificirani.
Ali lahko ponudimo registrator, ki ni objestransko plastificiran temveč enostransko? V primeru, da ostajate pri zahtevi, prosimo, da navedete blagovno znamko artikla , ki izpolnjuje vaše zahteve.
Odgovor:
LAHKO SE PONUDI ENOSTRANSKO PLASTIFICIRANJE V KVALITETI ESSELTE-OXFORD ALI OFFICELINE-PREMIUM

242 Registrator A4/80 (lahko A4/75) PVC širok samostoječ, izdelan iz lepenke debeline najmanj 2 mm, kaširane v papir, obojestransko plastificiran , kovinskim robom, raznobarvni,(primerni registratorji kot Esselte-Oxford ali Officeline-Premium) –
Registrator Esselte-Oxford in Officeline-Premium ne obstajata v navedenih zahtevah – niso samostoječi in niso obojestransko plastificirani. Samostoječi registratorji, ki naj bi izpolnjevali vaše zahteve ne obstajajo kot obojestransko plastificirani.
Ali lahko ponudimo registrator, ki ni objestransko plastificiran temveč enostransko? V primeru, da ostajate pri zahtevi, prosimo, da navedete blagovno znamko artikla , ki izpolnjuje vaše zahteve.
Odgovor:
LAHKO SE PONUDI ENOSTRANSKO PLASTIFICIRANJE V KVALITETI ESSELTE-OXFORD ALI OFFICELINE-PREMIUM
2. Vprašanje:
Fotokopirni papirji: zap št. 97 , 99
V tehnični specifikaciji ste podali zahteve, ki jih ima samo en proizvajalec, s tem da ta proizvajalec ne razpolaga z zahtevanim certifikatom uredbe o zelenem naročanju (eco label). Vsi ostali proizvajalci nimajo papirja ki bi zadostil pogoju vlažnosti kar lahko tudi podpremo z dokazili.
Ali lahko ponudimo fotokopirni papir z nekoliko drugačnimi tehničnimi karakteristikami ki ima veljaven eco label.
Naročnika prosimo da še enkrat preveri zahtevane tehnične specifikacije in jih ustrezno spremeni.

Odgovor: PRIJAVITELJI LAHKO PONUDIJO PAPIR Z ABSOLUTNO VLAGO MED 4,1% IN 4,5% (SIST ISO 287), PRI TEM MORAJO ZAGOTOVITI, DA OSTALI PARAMETRI USTREZAJO RAZPISNIM POGOJEM SKLADNO Z UREDBO O ZELENEM JAVNEM NAROČAJU.


3. Vprašanje:
Spoštovani,
Podali ste odgovor:
»Datum objave: 21.05.2018 09:57
16. Vprašanje:
Spoštovani,
kaj pomeni prestavitev roka za oddajo ponudbe pri garanciji za resnost ponudbe in njeni veljavnosti?
Ker glede na vaš podatek, da boste podali odgovore 15.5., vendar niste tega dne vsaj zapisali, da boste podaljšali rok za oddajo ponudbe, nismo mogli več čakati z naročilom garancije. Pomeni, da je garancija naročena in kot veste ni zastonj in pri popravkih veljavnosti le te zopet lahko pričakujemo določen strošek.
Hvala za odgovor.
Odgovor: Odgovori so objavljeni. Naročnik je že prej podaljšal roke.«

V razpisni dokumentaciji ste zapisali, da boste odgovore objavili najkasneje 15.5. Tega dne odgovori niso bili objavljeni in tudi niste podali informacije, da boste podaljšali rok za oddajo ponudbe. Ker je bil rok za oddajo ponudbe 22.5., nismo mogli več čakati z naročilom uradnih dokumentov (garancija, reference) in smo takrat, ko je bila končno podana objava 16.5., da podaljšujete rok za oddajo, že imeli podpisane te dokumente – pomeni, da nam je banka že izdala Finančno zavarovanje za resnost ponudbe in so naročniki-njihove uradne osebe že podpisali reference.
Prosimo vas, da v izogib napačni interpretaciji na obeh straneh, potrdite oz. natančno zapišete glede rokov veljavnosti, ki jih pričakujete. Ker glede na vaše odgovore, moramo ponovno naročiti oz. dati v popravek dokumente, ki jih že imamo.

1. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe
Zapisali ste, da mora biti veljavnost ponudbe 4 mesece od datuma, določenega za prejem ponudb. Veljavnost finančnega zavarovanja za resnost ponudbe pa mora biti do vključno datuma veljavnosti ponudb. Rok za oddajo ponudb je 5.6.2018.
Prosimo za potrditev, ali je datum veljavnosti ponudbe in veljavnosti zavarovanja za resnost ponudbe 5.10.2018 za vas ustrezen?

Odgovor:
S popravkom objave je naročnik spremenil roke in sicer:
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj je do 25. 5. 2018 do 10.00 ure. Naročnik bo odgovore objavil najkasneje 28. 5. 2018.
Rok za sprejem ponudb je do 5. 6. 2018, ura ostaja nespremenjena.
Odpiranje ponudbe bo dne 5. 6. 2018, ura ostaja nespremenjena.
Veljavnost ponudbe in finančnega zavarovanje je 4 mesece od 5. 6. 2018.

2. Reference:
naročniki so nam pred podaljšanjem roka za oddajo ponudb potrdili reference : » Datum začetka posla je 1.6.2015 in datum končanja posla je »še traja«.
Vrednost že dobavljenega blaga pa se je upoštevala do 16.5.2018, to je na dan podpisa reference (posli se bodo nadaljevali še po 6.5.2018).
Ali so že pridobljene reference ustrezne in jih lahko priložimo v ponudbi?
Hvala.
Odgovor: Skladno z razpisno dokumentacijo, se morajo reference nanašati na obdobje zadnjih treh let pred oddajo ponudbe. Naročnik bo kot ustrezno obdobje upošteval datum od 22. 5. 2015 (glede na prvotni rok za oddajo ponudb) do 5. 6. 2018, ne glede na datum oddaje ponudbe.


4. Vprašanje:
Spoštovani!
Dne 10.5.2018 ste pri določenih odgovorih napisali »popravljeno v popisu«. Ali to pomeni, da boste objavili popravek specifikacije?
Odgovor: DA.Lep pozdrav.

Skladno s podanimi odgovori bo naročnik objavil popravek.


Datum objave: 24.05.2018   10:09

Številka: 430-236/2018-17
Oznaka JN: 7560-18-200019
Datum: 24. 5. 2018


ZADEVA: Vprašanje potencialnega ponudnika

Preko Portala javnih naročil smo za javno naročilo »dobava pisarniškega materiala, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki za potrebe Mestne občine Ljubljana in Mestne knjižnice Ljubljana, 2018 - 2022« številka objave na Portalu javnih naročil JN002615/2018-B01 z dne 19. 4. 2018, prejeli naslednja vprašanja:


1. Vprašanje:
Spoštovani!
Prosimo za potrditev:

45 Blok za belo tablo 68x99 cm, bel/karo 20listov – Pri preverjanju vzorcev smo ugotovili, da bloki za belo tablo kljub deklaraciji proizvajalca odstopajo od navedenih oz. deklariranih velikosti. Ali lahko ponudimo blok, katerega velikost je deklarirana 68x99, dejanska velikost pa je 68x97,5?
Odgovor: Da.

172 Mapa kartonska z elastiko, širina hrbtišča 2 cm (sortirane barve) – Ali lahko ponudimo mapo s klapo in elastiko, širina hrbtišča 2cm?
Odgovor: NE – mapa mora biti narejena iz kartona.


2. Vprašanje:
Pozdravljeni!
20 Baterijski vložek v kvaliteti DURACEL 23A, 12V – Vezano na vaš odgovor »PONUDNIK MORA PRILOŽITI IZDELEK V ORIGINALNI EMBALAŽI. V KOLIKOR SO BATERIJE ORIGINALNO PAKIRANE POSAMEZNO, ZADOSTUJE EN KOS« - Ali to pomeni, da mora biti v primeru, da kot vzorec priložimo le 1 kos (1 baterijo), le-ta samostojno pakirana?
Odgovor: NE – v primeru, da ima proizvajalec v originalni embalaži pakirane 4 baterije, je potrebno priložiti celotno pakiranje (se pravi 4 baterije). V kolikor je 1 kos baterije originalno pakiran s strani proizvajalca, posredujete le tega.


Lep pozdrav.

Skladno s podanimi odgovori bo naročnik objavil popravek.


Datum objave: 25.05.2018   07:56

Številka: 430-236/2018-20
Oznaka JN: 7560-18-200019
Datum: 24. 5. 2018


ZADEVA: Vprašanje potencialnega ponudnika

Preko Portala javnih naročil smo za javno naročilo »dobava pisarniškega materiala, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki za potrebe Mestne občine Ljubljana in Mestne knjižnice Ljubljana, 2018 - 2022« številka objave na Portalu javnih naročil JN002615/2018-B01 z dne 19. 4. 2018, prejeli naslednja vprašanja:


1. Vprašanje:

Pozdravljeni!

172 Mapa kartonska z elastiko, širina hrbtišča 2 cm (sortirane barve) –

1. Vprašanje in odgovor:
Ali lahko ponudimo mapo A4 plastificiran karton z elastiko, širina hrbtišča 2cm (sortirane barve)?
Odgovor: DA

2. Vprašanje in odgovor:
Ali lahko ponudimo mapo s klapo in elastiko, širina hrbtišča 2cm?
Odgovor: NE – mapa mora biti narejena iz kartona.

Prosimo, da potrdite, da lahko ponudimo kartonsko mapo, ki je plastificirana, s klapo in elastiko, širina hrbtišča 2 cm (sortirane barve).
Odgovor: Ne. Ponudite: »Mapa kartonska (lahko plastificiran karton)z elastiko, širina hrbtišča 2 cm (sortirane barve).« Brez klape.

Lep pozdrav.Datum objave: 25.05.2018   14:10
Številka: 430-236/2018-21
Oznaka JN: 7560-18-200019
Datum: 25. 5. 2018


ZADEVA: Vprašanje potencialnega ponudnika

Preko Portala javnih naročil smo za javno naročilo »dobava pisarniškega materiala, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki za potrebe Mestne občine Ljubljana in Mestne knjižnice Ljubljana, 2018 - 2022« številka objave na Portalu javnih naročil JN002615/2018-B01 z dne 19. 4. 2018, prejeli naslednja vprašanja:


1. Vprašanje:
Spoštovani,
172 Mapa kartonska z elastiko, širina hrbtišča 2 cm (sortirane barve) – Zahtevane mape brez klap (zavihkov) in z elastiko NE OBSTAJAJO.

V primeru, da želite zahtevano mapo prosimo, da navedete blagovno znamko, ki trži mape in hkrati izpolnjuje vaše zahteve.

V nasprotnem primeru pa prosimo, da potrdite, da lahko ponudimo: Mapa A4 kartonska (lahko plastificiran karton) z klapo (zavihki) z elastiko, širina hrbtišča 2 cm (sortirane barve).

Odgovor: Lahko ponudite mapo s klapo.


2. Vprašanje:
Pozdravljeni!
Naše vprašanje in vaš odgovor:
Prosimo, da potrdite, da lahko ponudimo kartonsko mapo, ki je plastificirana, s klapo in elastiko, širina hrbtišča 2 cm (sortirane barve).
Odgovor: Ne. Ponudite: »Mapa kartonska (lahko plastificiran karton)z elastiko, širina hrbtišča 2 cm (sortirane barve).« Brez klape.

Glede na vaš zadnji odgovor, prosimo, da navedete oznako artikla in blagovno znamko, ki izpolnjuje vaše zahteve, kajti standardne mape, kartonske, plastificirane z elastiko in širino hrbtišča imajo vse klape oz. 3 zavihke (spodaj, zgoraj in ob stani), da listi ne padejo iz mape.

Odgovor: Lahko ponudite mapo s klapo.


3. Vprašanje:
Pozdravljeni,
VEZA: Fotokopirni papirji (zap.št. 97 in 99):
Vprašanje ponudnika: V tehnični specifikaciji ste podali zahteve, ki jih ima samo en proizvajalec, s tem da ta proizvajalec ne razpolaga z zahtevanim certifikatom uredbe o zelenem naročanju (eco label). Vsi ostali proizvajalci nimajo papirja ki bi zadostil pogoju vlažnosti kar lahko tudi podpremo z dokazili.
Ali lahko ponudimo fotokopirni papir z nekoliko drugačnimi tehničnimi karakteristikami ki ima veljaven eco label?
Naročnika prosimo da še enkrat preveri zahtevane tehnične specifikacije in jih ustrezno spremeni.

Odgovor: PRIJAVITELJI LAHKO PONUDIJO PAPIR Z ABSOLUTNO VLAGO MED 4,1% IN 4,5% (SIST ISO 287), PRI TEM MORAJO ZAGOTOVITI, DA OSTALI PARAMETRI USTREZAJO RAZPISNIM POGOJEM SKLADNO Z UREDBO O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU.

Naša vprašanja:
Glede na nejasnost vprašanja in podanega odgovora, ki je bil objavljen na Portalu vezano na fotokopirni papir:
1. Vaša navedbe glede vlage (ISO 287) med 4,1% in 4,5% - Fotokopirnega papirja A4in A3 80 gr, ki izpolnjuje vašo novo zahtevo, ne poznamo oz. trdimo, da je vaša nova navedba vlažnosti omejila možnost oddaje pravilnih ponudb, zato prosimo, da navedete papir oz. blagovno znamko primerjalne kakovosti, ki izpolnjuje vaše zahteve?
Odgovor: Ponudite lahko fotokopirni papir z absolutno vlago 4,25% +/-0,75%.

2. Hkrati prosimo za potrditev, da lahko ponudimo papir, ki izpolnjuje vaše prvotne navedbe (vlažnost 4,1%+/-0,5%) v Razpisni dokumentaciji (Priloga A: Vrsta in opis storitev in blaga, ki je predmet javnega naročila)?
Odgovor: Da.


4. Vprašanje
76 Etikete za laserski tiskalnik v kvaliteti Zweckform (105x37mm) 1/101 – Etikete pakirane 1/101 niso dobavljive. Ali ste misli pakiranje 1/100?
Odgovor: Da.


Skladno s podanimi odgovori bo naročnik objavil popravek.


Lep pozdrav.