Dosje javnega naročila NMV2267/2015
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Storitve: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 28.000,00 EUR

NMV2267/2015 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 24.04.2015
NMV4808/2015 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 04.08.2015
NMV4808/2015-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 18.08.2015
    NMV2267/2015 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Storitve

Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

Datum objave: 24. 4. 2015
Številka objave: NMV2267/2015


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: Zoran Kalaković, V roke: Zoran Kalaković, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 13064408. Telefaks +386 13064407. E-pošta zoran.kalakovic@ljubljana.si.
Internetni naslovi: http://www.ljubljana.si
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Odstranitev objektov ali naprav in njihovo skladiščenje.
I.3)VRSTA NAROČILA: Storitve.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Naloge, ki jih bo izvajal izvajalec, po nalogu pooblaščene odgovorne osebe naročnika, obsegajo:
- odstranitev objektov ali naprav, predmetov, ki so postavljeni na javni površini v lasti Mestne občine Ljubljana (npr. gostinski vrtovi s pripadajočo opremo, sladoledne vitrine, premični prodajni objekti, stojnice, kioski, neprometni znaki, usmerjevalne table, objekti ali naprave za oglaševanje, dvigovanje plovil, zapornice in podobno);
- skladiščenje v prejšnji alineji primeroma navedenih objektov na varovanem prostoru, ki mora biti v minimalni velikosti 150m2,, od tega je nepokriti del v velikosti minimalno 50m2 ;
- na lokaciji, kjer so bili odstranjeni v predprejšnji alineji primeroma navedeni objekti, naprave ali predmeti, vzpostavitev prvotnega oz. prejšnjega stanja.

Obseg je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 71000000 (Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve)
71500000 (Storitve, povezane z gradbeništvom)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/4/4202-31157407422078266477/Razpisna
_dokumentacija_-_odstranitev_objektov_....zip

I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 12. 5. 2015
Čas: 09:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 12. 5. 2015
Čas: 10:00
Kraj: Javno odpiranje ponudb bo v prostorih Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1/II. nadstropje, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki želijo sodelovati pri javnem odpiranju ponudb, morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 6. 5. 2015
Čas: 13:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 24. 4. 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV4808/2015, Storitve: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve; datum objave: 4. 8. 2015

.