Dosje javnega naročila 804316/2015
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Gradnje: Fasadarska in štukaterska dela
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 96.506,03 EUR

NMV4316/2015 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 15.07.2015
JN005698/2016-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 22.09.2016
JN005698/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 29.09.2016
Zahtevek za revizijo
    NMV4316/2015 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Gradnje

Fasadarska in štukaterska dela

Datum objave: 15. 7. 2015
Številka objave: NMV4316/2015


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: www.ljubljana.si, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 13094440. Telefaks +386 13094407. E-pošta sonja.stramec@ljubljana.si.
Internetni naslovi: http://www.ljubljana.si
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: »Kongresni trg 7, obnova fasad in strehe v okviru programa Ljubljana – moje mesto«
I.3)VRSTA NAROČILA: Gradnje.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: »Kongresni trg 7, obnova fasad in strehe v okviru programa Ljubljana – moje mesto«
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 45410000 (Fasadarska in štukaterska dela)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/7/8093-49629629611818138335/LMM_Kong
resni_trg_7.zip

I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 29. 7. 2015
Čas: 09:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 29. 7. 2015
Čas: 10:30
Kraj: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana (II. nadstropje, Sejna soba).
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU: Kulturno varstveni pogoji št.: 35102-0616/2014/2 z 20. 8. 2014 in Kulturno varstveno soglasje št. 35102-0616/2014-6 z dne 15. 5. 2015; oboje od Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območne enote Ljubljana obljavljeno na http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/?type=244
I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 20. 7. 2015
Čas: 12:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 14. 7. 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.