Dosje javnega naročila 002242/2018
Naročnik: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana
Gradnje: Izvedba arheoloških izkopavanj skladno s kulturno varstvenim pogojem
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 70.066,04 EUR

JN002242/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 30.03.2018
JN002242/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.04.2018
JN002242/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 17.05.2018
JN002242/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 17.05.2018
JN002242/2018-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 03.08.2018
Zahtevek za revizijo

    JN002242/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Družba za upravljanje terjatev bank, d.d.
Davčna ulica 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Maja Vehab
maja.vehab@dutb.eu
+386 14293477
+386 14293859

Internetni naslovi
http://www.dutb.eu/si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/249143/KONČNA_RD.zip
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Prestrukturiranje bank sistemskega pomena


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba arheoloških izkopavanj skladno s kulturno varstvenim pogojem
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45112000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izvedba arheoloških izkopavanj skladno s kulturno varstvenim pogojem
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45112450
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba arheoloških izkopavanj skladno s kulturno varstvenim pogojem
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.04.2018   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.04.2018   13:00
Kraj: DUTB d.d., Davčna ulica 1, Ljubljana


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.04.2018   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.03.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.04.2018   11:04
VPRAŠANJE št. 1
V točki 3.2.2 zahtevate izkaz čistih prihodkov. Zadnja 3 poslovna leta se štejejo 2016, 2015, 2014 ali 2017, 2016, 2015?

ODGOVOR
Naročnik odgovarja, da se za zadnja 3 poslovna leta štejejo leta 2017, 2016 in 2015.Datum objave: 06.04.2018   11:05
VPRAŠANJE št. 2
Je potrebno območje ki se bo izkopavalo zasuti nazaj, oz. ga povrniti v stanje pred izvedenimi deli?

ODGOVOR
Naročnik odgovarja, da območja, ki se bo izkopavalo ni potrebno zasuti nazaj, ker bo ponudnik izkopani material deponiral neposredno ob lokaciji izkopa.