Dosje javnega naročila 002324/2018
Naročnik: OBČINA LENDAVA - LENDVA KÖZSEG, Glavna ulica 20, 9220 Lendava - Lendva
Gradnje: Center za zaščito in reševanje Lendava
ZJN-3: Odprti postopek

JN002324/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 30.03.2018
JN002324/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.04.2018
JN002324/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.06.2018
JN002324/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 20.06.2018
Zahtevek za revizijo

    JN002324/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA LENDAVA - LENDVA KÖZSEG
Glavna ulica 20
9220
SI
Lendava - Lendva
Slovenija
Danijela Levačič
danijela.levacic@lendava.si
+386 25772531
+386 25772509

Internetni naslovi
http://www.lendava.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.lendava.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Center za zaščito in reševanje Lendava
Referenčna številka dokumenta: 4311-0005/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Gradbena dela, obrtniška dela, zunanja ureditev, elektro inštalacije, strojne inštalacije in ostala dela
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Gradbena dela, obrtniška dela, zunanja ureditev, elektro inštalacije, strojne inštalacije in ostala dela
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Da
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Da
Opis variant:
Naročnik poleg klasične gradnje dopušča tudi montažno gradnjo iz jeklenih profilov in sendvič panelov pod pogoji kot navedeno v dokumentaciji.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.04.2018   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.07.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.04.2018   11:30
Kraj: Na sedežu naročnika


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.04.2018   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA LENDAVA - LENDVA KÖZSEG
Glavna ulica 20
9220
Lendava - Lendva
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.03.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.04.2018   09:14
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo k podaljšanju roka za oddajo ponudbe,saj v razpisanem času ni možno izdelat kvalitetne ponudbe !

ODGOVOR
Naročnik roka za oddajo ponudb ne bo podaljšal, saj meni, da je rok za oddajo ponudb glede na obseg zahtevane dokumentacije, ki jo morajo ponudniki predložiti v ponudbi, primeren.Datum objave: 11.04.2018   12:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,

po podrobnejšem pregledu razpisne dokumentacije, ugotavljamo, da naročnik roka za pripravo popolnih, pravilnih in sprejemljivih ponudb ni ocenil in odmeril sorazmerno s predmetom naročanja , kot ga obvezuje in svetuje veljavna zakonodaja javnega naročanja. Element namere (pre-) kratko odmerjenega roka se lahko s strani zainteresiranih ponudnikov med ostalim razlaga tudi na način, da naročnik kljub več pozivov na podaljšanje pravzaprav ne želi prejeti večjega števila konkurenčnih ponudb. S prekratko odmerjenim rokom za pripravo ponudb pa naročnik zavestno ali pa ne-namerno krši tudi temeljno načelo enakopravne obravnave VSEH ponudnikov. ( krajevna diskriminacija ). Ponudnik je dolžan objaviti zainteresiram ponudnikom iz širšega prostora ( trga) zagotoviti vse obstoječe in relevantne informacije, katere vključujejo tudi ogled lokacije in jim zagotoviti primeren čas, da takšne informacije pravilno ovrednotijo in v ponudbah upoštevajo.

Prosimo, da naročnik navedeno upošteva in podaljša rok za oddajo ponudb najmanj za 2 koledarska tedna.

lep pozdrav


ODGOVOR

Glej popravek z dne 11.4.2018.


Datum objave: 11.04.2018   13:06
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik!

Prosimo vas da nam na kratko razložite pojem: "Naročnik dopušča možnost variantne ponudbe"

Kako se izpolni ponudbeni predračun oz. datoteka "2._popis_del_-_center_za_zascito_in_resevanje" V njej imate predvideno klasično izvedbo in je v celoti zajeta v popisu. V kolikor se ponudnik odloči za montažno gradnjo mora prav tako izpolniti datoteko "2._popis_del_-_center_za_zascito_in_resevanje" ali pač vpiše ceno za katero je objekt sposoben izvesti, ter ne izpolnjuje nič v zvezi z gradbenimi, obrtniškimi ter instalacijskimi deli?

Hvala za odgovor!

ODGOVOR
V skladu s 17. členom dokumentacije ponujeno izvedbo gradnje ustrezno označite na strani obrazca ponudba (OBRAZEC-1) ter k ponudbi predložite projektno nalogo s predlagano variantno ponudbo, iz katere bo razvidno izpolnjevanje minimalnih tehničnih zahtev naročnika. Te so jasno navedene v prvem odstavku 17. člena.
V primeru montažne gradnje se popisi ne izpolnjujejo, čeprav okolica objekta ostane po projektu nespremenjena ter elektro in strojne inštalacije ostanejo po projektu nespremenjene. V ponudbi se predloži projektna naloga iz katere izhaja predlog rešitve, ki je skladen z minimalnimi tehničnimi zahtevami naročnika.
Pogodba se sklepa po klavzuli "ključ v roke".Datum objave: 13.04.2018   11:35
VPRAŠANJE
LESENI STREŠNI PRIMARNI NOSILCI - LEPLJENCI
Dobava oz. izdelava in montaža nosilcev iz lepljenega lesa II. kvalitete dim. 24/100 cm, s protipožarnim premazom odpornosti R60, komplet z zaščito lesa proti črvom in z izvedbo pritrjevanja, z vsem pritrdilnim in veznim materialom ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Komplet z jeklenimi sidri po detajlu. m' 95,00
dim 24/100, L=13,20m, 7 kom


Kaj je pravilno 7 kom po 13,2 m ali 95 m?

ODGOVOR
Pravilno je 7 kom po 13,2 m.Datum objave: 13.04.2018   11:35
VPRAŠANJE
Dobava in montaža gasilnih aparatov, komplet z vsem pritrdilnim materialom, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
13A 183B kom 3,00
27A 144B kom 3,00
55B kom 1,00

Specificirajte gasilne aparate po tržno primerljivih navedbah kot ABC 6 kg,.....

ODGOVOR
13A 183B - gasilnik pena (AB - 12EG) 9kg
27A 144B - gasilnik prah (ABC -12EG) 9kg
55B - gasilnik CO2 (5EG) 5kgDatum objave: 13.04.2018   11:36
VPRAŠANJE
Prosimo za preveritev tipizacije ognjeodpornih vrat . Navedeno imate EI260 in EI290 ?

ODGOVOR
ODGOVOR:
Ognjeodporna vrata EI2 60/EI2 90
EI - izolativna
2 - da so obloge tal lahko gorljive
90/60 - čas požarne odpornosti v minutahDatum objave: 13.04.2018   11:36
VPRAŠANJE
Prosimo za objavo varnostnega načrta, požarnega elaborata, geomehanskega poročila , Pregled in poročilo obstoječega hidrantnega omrežja

ODGOVOR
Študija požarne varnosti je dosegljiva na spletni strani naročnika. Varnostni načrt, geomehansko poročilo in poročilo obst. hidrantnega omrežja niso bili izdelani.Datum objave: 13.04.2018   11:37
VPRAŠANJE
SPOŠTOVANI !

Naročnika pozivamo, da podaljša rok za oddajo ponudbe do 4. maja po praznikih, saj med temi prazniki javna uprava ne dela, kot ponudnik pa lahko še kakšno zadevo premislimo !

ODGOVOR
Datum objave: 13.04.2018   11:37
VPRAŠANJE
SPOŠTOVANI !

Naročnika pozivamo, da podaljša rok za oddajo ponudbe do 4. maja po praznikih, saj med temi prazniki javna uprava ne dela, kot ponudnik pa lahko še kakšno zadevo premislimo !

ODGOVOR
Rok ostaja nespremenjen.Datum objave: 17.04.2018   08:34
VPRAŠANJE
Ali je pogoj za ekonomski pogoj pravilen ?
Zahtevate potrdilo , da ponudnik 6 mesecev pred rokom za oddajo ponudbe ni bil blokiran ! Kako naj dobimo takšno potrdilo !
Na dan za oddajo ponudbe ne moremo dobiti potrdila o ne blokadi saj je nemogoče pridobiti dokument in ga vključiti v ponudbo in ponudbo oddat !
Prosimo za hiter odgovor

ODGOVOR
Za izpolnjevanje pogoja ponudnik predloži obrazec 5.Datum objave: 17.04.2018   08:35
VPRAŠANJE
Ali lahko za potrdilo o ne blokadi priložimo bon 2 ali mora biti potrdilo banke ?

ODGOVOR
Kot dokazilo o neblokadi ponudnik predloži obrazec 5.Datum objave: 17.04.2018   08:37
VPRAŠANJE
nikjer nismo zasledili garancijo zaresnost ponudbe. Prosimo za pojasnilo .

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Ne razumemo zahteve naročnika po dopustnosti reference montažnih gradenj.
Objekt je masivne gradnje, streha je ravna .
Pozivamo naročnika, da reference za montažne gradnje opusti in prefereira svojega izvajalca del !
V primeru, da reference ne spremeni potrjuje domnevo o preferiranem izvajalcu !

ODGOVOR
Garancija za resnost ponudbe ni zahtevana.Datum objave: 17.04.2018   08:39
VPRAŠANJE
nikjer nismo zasledili garancijo zaresnost ponudbe. Prosimo za pojasnilo .

ODGOVOR
Garancija za resnost ponudbe ni zahtevana.

VPRAŠANJE
Ne razumemo zahteve naročnika po dopustnosti reference montažnih gradenj.
Objekt je masivne gradnje, streha je ravna .
Pozivamo naročnika, da reference za montažne gradnje opusti in prefereira svojega izvajalca del !
V primeru, da reference ne spremeni potrjuje domnevo o preferiranem izvajalcu !

ODGOVOR
Reference za montažne gradnje se upoštevajo oz. jih morajo ponudniki izkazati samo, če ponudijo variantno izvedbo del.
V primeru ponudbe klasične gradnje, se reference montažnih objektov ne upoštevajo. Upoštevajo se reference klasične gradnje.Datum objave: 17.04.2018   11:56
VPRAŠANJE
Verjetno je naročnik nekaj zamešal. Prosimo za pojasnilo !
Naročnik je podal odgovor , da ponudnik lahko poda variantno izvedbo !
Povdarjamo odgovor je variantno izvedbo !!!

ODGOVOR
Reference za montažne gradnje se upoštevajo oz. jih morajo ponudniki izkazati samo, če ponudijo variantno izvedbo del.
V primeru ponudbe klasične gradnje, se reference montažnih objektov ne upoštevajo. Upoštevajo se reference klasične gradnje.

ODGOVOR
Spoštovani,
znova podajamo odgovor:
Reference za montažne gradnje se upoštevajo oz. jih morajo ponudniki izkazati samo, če ponudijo variantno izvedbo del.
V primeru ponudbe klasične gradnje, se reference montažnih objektov ne upoštevajo. Upoštevajo se reference klasične gradnje.Datum objave: 18.04.2018   11:44
VPRAŠANJE
Zunanja ureditev !

Prosimo da določite velikost dreves , ki se rušijo. Podajte sliko in fi debel koliko komadov katerih velikosti.
Zadevo lahko tudi ocenite !

ODGOVOR
12 kom do premera 10 cm
5 kom premera 10 - 20 cm
3 kom premera 20 - 30 cm

VPRAŠANJE
Spoštovani !

Prosimo za objavo izvedbe jeklene okrasne fasade detajle skice sheme !

ODGOVOR
Izvedba jeklene fasade je razvidna iz objavljenega načrta PZI (detajli v načrtu GK).Datum objave: 18.04.2018   11:46
VPRAŠANJE
Spoštovani prosimo za pojasnilo.
Nedrsna keramika je R 10 ali R 11 ali,...
V popisih imate navedeno nedrsno keramik R9. Prosimo za preveritev podatka !

ODGOVOR
Nedrsnost R9 je pravilna, saj gre za notranjo keramiko. Drsnost keramike se določa z razredi od R9 - R11.Datum objave: 18.04.2018   11:47
VPRAŠANJE
ZIDARSKA DELA
Postavka 1.4.14: ali je sestava pravilna: estrih 6 cm, toplotna izolacija EPS 100, lahki beton 5 cm?
Postavka 1.4.17: ali gre za pohodno ali nepohodno zadevo ? Navedite lastnosti izolacije ki jo zahtevate !

TESARSKA DELA
Postavka 2.1.7: ali je enota kom pravilna ?


ODGOVOR
Postavka 1.4.14: ali je sestava pravilna: estrih 6 cm, toplotna izolacija EPS 100, lahki beton 5 cm? Sestava je pravilna.
Postavka 1.4.17: ali gre za pohodno ali nepohodno zadevo ? Zadeva ni pohodna

Postavka 2.1.7: Pravilna enota je m'.


Datum objave: 18.04.2018   11:48
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, da postavi realen rok za izvedbo del, saj projektno dokumentacijo tudi niste izdelali v 5 mesecih kot bi radi izvedli celoten objekt !

Naročnika pozivamo, da postavi realen rok za izvedbo del , tako da nebo trpela kaokovost izvedba in ne bo nepotrebnega hitenja, saj nimate niti določenih vseh parameterov izvedbe , ki bi morali biti že sedaj Z PZI določeni !

ODGOVOR
Rok izvedbe naorčnik zahteva do 5 mesecev.
Investitor glede na dosedanje izkušnje ocenjuje, da je objekt Center za zaščito in reševanje Lendava možno zgraditi v roku 4 do 5 mesecev. Gradnja zahtevnejšega objekta na zahtevnejši in težje dostopni lokaciji je bila izvedena v 5 mesecih. Kvaliteta in rok izvedbe sta odvisni od organizacije in kapacitete izvajalca.


Datum objave: 18.04.2018   11:50
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo k predložitvi terminskega plana, oziroma je bila to projektantska ocena na kateri osnovi je dal pogoj za izsiljevanje ponudnikov , da projekt izvedejo v 4 mesecih !

ODGOVOR
Rok izvedbe naorčnik zahteva do 5 mesecev.
Investitor glede na dosedanje izkušnje ocenjuje, da je objekt Center za zaščito in reševanje Lendava možno zgraditi v roku 4 do 5 mesecev. Gradnja zahtevnejšega objekta na zahtevnejši in težje dostopni lokaciji je bila izvedena v 5 mesecih. Kvaliteta in rok izvedbe sta odvisni od organizacije in kapacitete izvajalca.

VPRAŠANJE
Naročnik mora definirati rok trajanja izvedbe del , saj lahko manipulira s podpisom pogodbe in uvedbo del in tako zavlačuje rok pričetka del in hkrati skrajšuje naročnikov nedefinirani končni rok ki je september 2018.

Rok štiri mesece za samo izvedbo del po idealnih pogojih je tehnično nemogoč in sili izvajalca k preobremnitvi materiala in ljudi ter k tehnični nepravilni izvedbi oziroma napakam !

Volitve bodo tako že prej !

ODGOVOR
Rok izvedbe naorčnik zahteva do 5 mesecev.
Investitor glede na dosedanje izkušnje ocenjuje, da je objekt Center za zaščito in reševanje Lendava možno zgraditi v roku 4 do 5 mesecev. Gradnja zahtevnejšega objekta na zahtevnejši in težje dostopni lokaciji je bila izvedena v 5 mesecih. Kvaliteta in rok izvedbe sta odvisni od organizacije in kapacitete izvajalca.Datum objave: 18.04.2018   11:55
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo da razreši neskladje med predlogom pogodbe in razpisno dokumentacijo !

v 10 točki , naloge izvajalca je navedeno:
- zagotovil, da bo gradbišče urejeno v skladu z varnostnim načrtom gradbišča

Zadevo ponudniki ne moremo potrditi, saj naročnik ne deluje v skladu z veljavno zakonodajo in ni objavil in izdelal varnostni načrt, katerega bi pregledali, in preverili dodatne naloge iz varnostnega načrta, splošne zahteve po VZD izvajalci tako moramo izpolnjevati.

ODGOVOR
Varnostni načrt in geotehnično poročilo naroči izvajalec (glej postavke 6.1.2 in 6.1.4 v popisu del). Dokumentacija se izdela v času izvedbe del oz. ob pričetku izvedbe del. Izvajalec je dolžan upoštevati izdelan dokumentacijo (varnostni načrt in geotehnično poročilo) pri gradnji.Datum objave: 18.04.2018   11:56
VPRAŠANJE
10 točka pogodbe:

• zagotovil, da bo gradbišče urejeno v skladu z varnostnim načrtom gradbišča;
• upošteval določila in zahteve, ki bodo podane v varnostnem načrtu;


Naročnik hoče izvajalcem , ponudnikom podtaknit določena dela saj ni objavil in izdelal varnostni načrt !

Izdelajte in objavite varnostni načrt in podaljšajte rok za oddajo ponudbe !
Nismo ponudniki krivi, da niste izvedli svojo delo in pozabili na varsnotni načrt !

ODGOVOR
Varnostni načrt in geotehnično poročilo naroči izvajalec (glej postavke 6.1.2 in 6.1.4 v popisu del). Dokumentacija se izdela v času izvedbe del oz. ob pričetku izvedbe del. Izvajalec je dolžan upoštevati izdelan dokumentacijo (varnostni načrt in geotehnično poročilo) pri gradnji.Datum objave: 18.04.2018   11:56
VPRAŠANJE
Naročnika opozarjamo v skladu z objavljenim osnutkom in 10 členom pogodbe , alinejo sedem, da se v podanih okoliščinah in podanih rokih (štiri mesece) predmet pogodbe kvalitetno ne da izvesti !

V skladu z nam dopuščeno zakonodajo bomo spremljali objekt in postopali po ZDIJZ.

ODGOVOR

Rok izvedbe naorčnik zahteva do 5 mesecev.
Investitor glede na dosedanje izkušnje ocenjuje, da je objekt Center za zaščito in reševanje Lendava možno zgraditi v roku 4 do 5 mesecev. Gradnja zahtevnejšega objekta na zahtevnejši in težje dostopni lokaciji je bila izvedena v 5 mesecih. Kvaliteta in rok izvedbe sta odvisni od organizacije in kapacitete izvajalca.


Datum objave: 18.04.2018   11:57
VPRAŠANJE
Spoštovani !

Glede nato, da je zakonska obveza, da naročnik izdela varnostni načrt ga pozivamo, da ga izdela, objavi na portalu in ustrezno podaljša rok za oddajo ponudbe, da ga ponudniki preučimo, in dodatno ovrednotimo zahteve , ki so navedene v varnostnem načrtu.

Ker še naročnik nima celotno zakonsko predpisane dokumentacije, ga pozivamo, da zadevo uredi in podaljša rok za oddajo ponudbe do popolne dokumentacije !


ODGOVOR
Varnostni načrt in geotehnično poročilo naroči izvajalec (glej postavke 6.1.2 in 6.1.4 v popisu del). Dokumentacija se izdela v času izvedbe del oz. ob pričetku izvedbe del. Izvajalec je dolžan upoštevati izdelan dokumentacijo (varnostni načrt in geotehnično poročilo) pri gradnji.
Rok za oddajo ponudbe se ne podaljša.


VPRAŠANJE
V skladu z veljavno zakonodajo je investitor primorani naročiti varnostni načrt pred izvedbo projekta, na podlagi tega pa po veljavni zakonodaji ponudniki - izvajalci izdelajo načrt gradbišča.

Varnostni načrt investitor mora objaviti.

Dokler ne bo varnostnega načrta , kjer so predvidene vse varnostne zahteve , ki vplivajo na samo izvedbo in posledično ekonomski del ponudba ni regularna in protizakonita !
Ni nam razumljivo kako se naj izdela projekt oziroma s čim boste ugotavljali skladje na tehničnem pregledu ko pa nimate izvedenih predhodnih elaboratov oziroma preiskav. Geomehansko poročilo po vašem ni potrebo in se temelji lahko glede na oceno in izkušnjo izvajalca !
Ali hidrantno omrežje na lokaciji izvedbe ne obstaja ? Ali samo ni pregledano tako, da se ne ve ali je v skladu s študijo požarne varnosti !

Naročnika pozivamo, da v najkrajšem možnem času izdela in objavi zahtevano dokumentacijo ter da možnost ponudnikom da zadevo pregledamo in na podlagi objavljenega podamo ponudbo !
Naročnik mora varnostni načrt , njegove pogoje in popise vključit v razpisani projekt in popise del !


ODGOVOR
Varnostni načrt in geotehnično poročilo naroči izvajalec (glej postavke 6.1.2 in 6.1.4 v popisu del). Dokumentacija se izdela v času izvedbe del oz. ob pričetku izvedbe del. Izvajalec je dolžan upoštevati izdelan dokumentacijo (varnostni načrt in geotehnično poročilo) pri gradnji.


Datum objave: 18.04.2018   11:58
VPRAŠANJE
Spoštovani !

Naročnika pozivamo k podaljšanju roka za oddajo ponudbe saj ni objavil z zakonom predpisano dokumentacijo potrebno za izvedbo del - varnostni načrt, ki je nujno potreben dokument, saj so v njem varnostne zahteve , ki jih je potrebo ovrednotiti in vključit v popise in posledično v izvedbo !

ODGOVOR

Varnostni načrt in geotehnično poročilo naroči izvajalec (glej postavke 6.1.2 in 6.1.4 v popisu del). Dokumentacija se izdela v času izvedbe del oz. ob pričetku izvedbe del. Izvajalec je dolžan upoštevati izdelan dokumentacijo (varnostni načrt in geotehnično poročilo) pri gradnji.
Rok za oddajo ponudbe se ne podaljša.

Datum objave: 18.04.2018   11:59
VPRAŠANJE
Prosimo za pojasnilo ali je pogodbeno določilo na ključ ali izmere.
Zasledili smo pogodbeno določilo na ključ in v osnutku pogodbe , da se količine izvedenih del potrjujejo !?

Prosimo za pojasnilo.

Naročnik mora v popis vključiti zahteve po posebnih objektih ki jih zahteva, oziroma jih mora sam zagotoviti.

Zakaj zahteva naročnik od bodočega izvajalca terminski plan, ko pa je določil čas 4 mesece !
Ali dvomi v svoj terminski plan je pa spet prihaja do nesoglasij ! Ali bi radi preverjali kako se ne da izvesti objekta v štirih mesecih !

ODGOVOR

Pogodba je na ključ.
Rok izvedbe naorčnik zahteva do 5 mesecev.
Investitor glede na dosedanje izkušnje ocenjuje, da je objekt Center za zaščito in reševanje Lendava možno zgraditi v roku 4 do 5 mesecev. Gradnja zahtevnejšega objekta na zahtevnejši in težje dostopni lokaciji je bila izvedena v 5 mesecih. Kvaliteta in rok izvedbe sta odvisni od organizacije in kapacitete izvajalca.


Datum objave: 18.04.2018   12:01
VPRAŠANJE
V skladu z pogodbenimi določili mora naročnik v popis dodati postavko za zavarovanje objekta po njegovih določilih !

Izvajalec ima gradbišča zavarovana v skladu z zakonom in veljavno zakonodajo, ko naročnik izpostavlja določene pogoje kot je sedaj navedeno je to dodatna zadeva, ki jo je potrebno dodatno naročiti in plačati. Vi naročate , zato je potrebno plačati.
V popis je potrebno zato te postavke navesti , da jih ovrednotimo !!

v skladu s pogodbenimi določili mora naročnik objaviti vse projektne pogoje, soglasja ter rešitve od soglasodajalcev, da zadevo lahko proučimo in ovrednotimo ter vpišemo v postavke v popisih del. V primeru da postavk še ni jih je potrebno dodatno vnesti !

v 15 členu osnutka pogodbe se naslanjate na varnostni načrt, prosimo za izdelavo in objavo, da ga tudi ponudniki proučimo ter ovrednotimo ter vpišemo v popis !

Naročnik ne more od izvajalca zahtevati , da dela izvede takoj, kot to navaja v 19 členu pogodbe. Za vsako delo je potrebno določiti svoj čas ! Lahko je tu ena ura, 5 dni ali ,.....

ODGOVOR
Varnostni načrt in geotehnično poročilo naroči izvajalec (glej postavke 6.1.2 in 6.1.4 v popisu del). Dokumentacija se izdela v času izvedbe del oz. ob pričetku izvedbe del. Izvajalec je dolžan upoštevati izdelan dokumentacijo (varnostni načrt in geotehnično poročilo) pri gradnji.

Projektni pogoji in soglasja, ki so del PGD projekta, so dosegljivi na spletni strani www.lendava.si.Datum objave: 19.04.2018   08:47
VPRAŠANJE
ZEMELJSKA DELA:
Ni definirana deponija za odvoz izkopane zemljine, oziroma razdalja do katere se vozi ! pos. 1.1.2

BETONKS ADELA
Prosimo za pojasnilo postavke 1.2.7.. Laserska izravnava plošče ter strojna zagladitev. Kdaj in ko pa se bo vgrajeval Tal m kvarc?
Kako so predvidene dilatacije in kje se upoštevajo ? Prosimo za shemo izvedbe dilatacij !
Postavka 1.2.21: postavka ni razumljiva. Kaj se vgrajuje ali izvaja v tej postavki ?

TESARSKA DELA
Postavka 1.3.2. kaj je to enostranski opaže talne plošče?


ODGOVOR

Zemeljska dela:
V postavki je navedena gradbiščna deponija.

Betonska dela:
Tal M-kvarc se vgrajuje na sveži beton, kar je jasno razvidno iz popisa.
Shema in detajl dilatacije sta dosegljiva na spletni strani naročnika.
Dobava in vgrajevanje cementne malte trikotne oblike dim. 5/5 cm pri stiku podložnega betona temelja in AB temelja, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.

Tesarska dela:
Zapiranje AB talne plošče po obodu.

Datum objave: 20.04.2018   08:14
VPRAŠANJE
2.9.8 Izdelava, dobava in montaža kovinskega napisa, barva rdeča gasilska, pritrditev na mrežo, s podkonstrukcijo, vsem pritrdilnim in veznim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Center za zaščito in reševanje Lendava /Védelmi és Mentési Központ Lendva kom 1,00


Prosimo za natančen detajl velikost in vse potrebne dimenzije za izvedbo potrebnega za navedeno postavko !

ODGOVOR
Napis se izvede iz nerjavečega jekla debeline 2 mm, po standardu AISI304/W.Nr.1.4301 + PVC folija in pobarva z rdečo gasilsko barvo (RAL 3003). Dimenzije napisa so razvidne iz pdf datoteke, objavljene na strani naročnika.Datum objave: 20.04.2018   08:15
VPRAŠANJE
TLAKOVANA POVRŠINA pred glavnim vhodom
3.1.73 Strojno ročni izkop zemlje III. - IV. kategorije v globini 40 cm, komplet z nakladanjem, razkladanjem, odvozom zemlje na stalno deponijo do 5 km, ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. m3 6,00


Ali je enota pri postavki pravilna ? Ali je količina posledično nepravilne enote pravilna ?

ODGOVOR
Enota in količina sta pravilni.


VPRAŠANJE
3.1.59 Pregled podlage pod porušenim asfaltom, utrditev - komprimiranje, priprava na vgraditev nove plasti gramoznega nasutja z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. m2 740,00


Koliko se vgradi novega materiala ?

ODGOVOR
V tej postavki je zajeto rušenje obstoječega asfalta in priprava oz. poravnava podlage za navoz novega gramoza. Gramoz, ki se navozi, je predviden v postavki.Datum objave: 20.04.2018   08:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo, da dovolite predložitev že pridobljenih referenčnih, ki so po vsebini enaki zahtevani.

Hvala.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik dovoljuje predložitev dokazil na drugih obrazcih referenčnih potrdil.Datum objave: 20.04.2018   08:20
VPRAŠANJE
Da vam ne bo potrebno iskati !
Naloga investitorja !

ZGO
82. člen
(pogoji za začetek izvajanja del)

(2) Investitor mora poskrbeti za ustrezen načrt organizacije gradbišča, izdelan v skladu s pogoji iz gradbenega dovoljenja in za izdelavo varnostnega načrta v skladu s predpisi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu ter zagotoviti, da bo gradbišče urejeno v skladu z varnostnim načrtom. Izvajalec oziroma v primeru, če je več izvajalcev, tisti izvajalec, ki ga imenuje investitor, mora gradbišče urediti v skladu z varnostnim načrtom in izvajanje del organizirati tako, da zaradi njih na gradbišču ne bodo ogroženi varnost objekta, življenje in zdravje ljudi, promet, sosedni objekti ali okolje.

164. člen
(prekrški investitorja)
15. če ne poskrbi za predpisan načrt organizacije gradbišča in za izdelavo varnostnega načrta ter za ustrezno ureditev gradbišča (drugi odstavek 82. člena);


Podaljšajte rok za oddajo ponudbe dokler ne bo izdelan in objavljen varnostni načrt in ga vključili v popise del , da ga ponudniki lahko pregledamo in ovrednotimo !
Za varnostni načrt poskrbi investitor, na podlagi tega izvajalec naredi načrt gradbišča !

ODGOVOR
Varnostni načrt bo zagotovil naročnik in bo objavljen v ponedeljek, 23.4.2018. Varnostni načrt ne bo posegal v obstoječe popise del, ki se s tem dokumentom ne bodo bistveno spremenili oz. dopolnili, zato ostaja rok za oddajo ponudbe nespremenjen.


VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik !
Poglejte si veljavno zakonodajo ZGO in ZVD , kjer je natančno navedeno kdo izdela in naroči varnostni načrt in se v nobenem primeru ne more prenesti na ponudnika kot se vi izgovarjate.
Z vašim ravnanjem samo dokazujete vašo nevednost in absurdno administracijko moči, ki vam daje vsa pooblastila s katerim naredite iz bele črno !


Dobronamerno vas pozivamo , da upoštevate navedeno, drugače bomo primorani postopati z veljavno zakonodajo in
VPRAŠANJE
Spoštovani !

Glede nato, da je zakonska obveza, da naročnik izdela varnostni načrt ga pozivamo, da ga izdela, objavi na portalu in ustrezno podaljša rok za oddajo ponudbe, da ga ponudniki preučimo, in dodatno ovrednotimo zahteve , ki so navedene v varnostnem načrtu.

Ker še naročnik nima celotno zakonsko predpisane dokumentacije, ga pozivamo, da zadevo uredi in podaljša rok za oddajo ponudbe do popolne dokumentacije !


ODGOVOR
Varnostni načrt in geotehnično poročilo naroči izvajalec (glej postavke 6.1.2 in 6.1.4 v popisu del). Dokumentacija se izdela v času izvedbe del oz. ob pričetku izvedbe del. Izvajalec je dolžan upoštevati izdelan dokumentacijo (varnostni načrt in geotehnično poročilo) pri gradnji.
Rok za oddajo ponudbe se ne podaljša.

ODGOVOR
Varnostni načrt bo zagotovil naročnik in bo objavljen v ponedeljek, 23.4.2018. Varnostni načrt ne bo posegal v obstoječe popise del, ki se s tem dokumentom ne bodo bistveno spremenili oz. dopolnili, zato ostaja rok za oddajo ponudbe nespremenjen.Datum objave: 20.04.2018   08:22
VPRAŠANJE
V pogodbenih določilih prihaja do neskladja.
točka 9.
naročnik bo imenoval odgovornega nadzornika, ki bo ugotavljal količine in cene uporabljenega materiala ni pa upravičen potrditi ali odobriti nobene spremembe v zvezi s to pogodbo !
Kaj pomeni potrjevanje cen in količin ?

ODGOVOR
Obseg del odgovornega nadzornika del bo v skladu z vejavno zakonodajo.Datum objave: 20.04.2018   13:29
VPRAŠANJE
Zadeva se ne vidi v nobenem objavljenem načrtu !!

Prosimo za objavo detajlev !

VPRAŠANJE
Spoštovani !

Prosimo za objavo izvedbe jeklene okrasne fasade detajle skice sheme !

ODGOVOR
Izvedba jeklene fasade je razvidna iz objavljenega načrta PZI (detajli v načrtu GK).ODGOVOR

Detajl je dosegljiv na spletni strani naročnika.


Datum objave: 23.04.2018   11:09
VPRAŠANJE
Če varnostni načrt ne bo imel elemete ki bi vplivale na poppis ni kvalitetno izdelan, oziroma ne bo v skaldu s pravil varstva pri delu in vezano na vaš objekt, ki zahteva specifične oblike iz varstva pri delu. Prav tako mora naročnik izvzeti postavke v katerih navaja da ponudnik ovrednoti in naroči varnostni načrt.

Naročnika pozivamo, da uskaldi celoten popis in podaljša rok za oddajo ponudbe ter ne sili v nekja nerazumljivega !

ODGOVOR
Varnostni načrt bo izdelan v skladu z zakonskimi zahtevami. Naročnik bo natančno pojasnil, katere postavke iz popisa del, ponudniki zato NE ponudijo-ovrednotijo. V preostalem delu se popis del ne spreminja.
Roka za oddajo ponudb naročnik ne bo podaljšal.Datum objave: 23.04.2018   13:53
POJASNILO:
Varnostni načrt je objavljen na spletni strani naročnika.
Objavljen popis del že vsebuje postavke za ureditev gradbišča skladno z varnostnim načrtom (postavke 1.1.1., 3.1.0., 6.1.1. in 6.1.9.). Postavko 6.1.2. iz popisa del ponudnik NE PONUDI (se črta).