Dosje javnega naročila 002302/2018
Naročnik: OBČINA PIVKA, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka
Gradnje: »PREPLASTITEV OBČINSKIH CEST«
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN002302/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 30.03.2018
JN002302/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.04.2018
JN002302/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.05.2018
JN002302/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 17.05.2018

    JN002302/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA PIVKA
Kolodvorska cesta 5
6257
SI
Pivka
Slovenija
Natalija Vilhar
natalija.vilhar@pivka.si
+386 57210100
+386 57210102

Internetni naslovi
http://www.pivka.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/249230/02_RD_POPIS_DEL-PREPLASTITEV_OBČINSKIH_CEST.zip
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: »PREPLASTITEV OBČINSKIH CEST«
Referenčna številka dokumenta: NV/01/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
"PREPLASTITEV OBČINSKIH CEST"
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
PREPLASTITEV OBČINSKIH CEST:

Dela bodo potekala v naseljih na območju občine Pivka.
1. Kosovelova ulica v Pivki: predvidena je rušitev obstoječega kamnitega zidu z izgradnjo novega kamnitega zidu. Uredi se obstoječo brežino in do asfaltira del javne poti.
2. Ureditev ceste na Jurščah: predvidena je širitev obstoječe ceste z razširitvijo brežin (samo gradbena dela) ter tamponiranjem bankin
3. Preplastitev lokalne ceste Trnje – Klenik: obstoječa cesta je v zelo slabem stanju. Potrebno je urediti odvodnjavanje z izgradnjo asfaltne mulde, izgradnjo propustov, izvedbo asfaltnih izravnav ter preplastitev obstoječega asfalta. Predvidena je ureditev bankin po končanem asfaltiranju
4. Ureditev pešpoti v Vilharjevo naselje: ureditev povezave med stanovanjskim delom naselja Pivka in šolskim okolišem
5. Ureditev ceste v Narinu: popravilo odseka javne poti – izkopi, asfaltiranje, ureditev brežin
6. Izgradnja pločnika v naselju Narin z izgradnjo TK in NN omrežja (samo gradbena dela), preplastitev obstoječega cestišča z ureditvijo odvodnjavanja ceste
7. Ureditev meteorne kanalizacije in ceste v Stari Sušici: Izgradnja meteorne kanalizacije za potrebe odvodnjavanja ceste, gradbena in asfalterska dela pri ureditvi ceste
8. Asfalterska dela v Palčju (pred Gasilnim domom, preplastitev središča vasi)
9. Asfalterska dela v Drskovčah: asfaltiranje makadamskega odseka javne poti
10. Asfalterska dela v Parjah: asfaltiranje makadamskega odseka javne poti
11. Ureditev odvodnjavanja v Zagorju: ureditev jarka in javne poti v makadamski izvedbi
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 1
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.04.2018   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 20.09.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.04.2018   10:30
Kraj: Javno odpiranje ponudb bo na sedežu naročnika Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka v sejni sobi.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Prisotni predstavniki gospodarskih subjektov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb strokovni komisiji izročiti pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju in za zastopanje ponudnika, ki morajo biti dana v pisni obliki. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.04.2018   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.03.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.