Dosje javnega naročila 002319/2018
Naročnik: MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
Gradnje: Ureditev hodnika za pešce skozi naselje Muhaber
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 366.072,50 EUR

JN002319/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 30.03.2018
JN002319/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.05.2018
JN002319/2018-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.05.2018
JN002319/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 19.06.2018
JN002319/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.06.2018
JN002319/2018-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 13.05.2019
JN002319/2018-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 14.05.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002319/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Seidlova cesta 1
8000
SI
Novo mesto
Slovenija
Alena Gluhak
alena.gluhak@novomesto.si
+386 73939258

Internetni naslovi
https://www.novomesto.si/si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/249251/JN_Ureditev_hodnika_za_pešce_skozi_naselje_Muhaber.zip
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Ureditev hodnika za pešce skozi naselje Muhaber
Referenčna številka dokumenta: 430-12/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je ureditev enostranskega hodnika za pešce ob lokalni cesti skozi naselje Muhaber v Novem mestu v dolžini cca 305 m.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233120
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Novo mesto
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je ureditev enostranskega hodnika za pešce ob lokalni cesti skozi naselje Muhaber v Novem mestu v dolžini cca 305 m. V območju ureditve hodnika za pešce se bo hkrati uredila še cestna razsvetljava, odvodnjavanje ceste z izgradnjo nove meteorne cestne kanalizacije z izpustom v dve ponikovalnici, avtobusno postajališče na vozišču z izvedbo čakalne ploščadi s tipsko nadstrešnico ter hišni priključki k stanovanjskim hišam.
Predmet javnega naročila je podrobneje razviden iz popisov del in tehničnega poročila, ki so sestavni del te razpisne dokumentacije
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.04.2018   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 28.06.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.04.2018   09:30
Kraj: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, II. nadstropje, velika sejna soba.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
V skladu z navodili iz razpisne dokumentacije naročnika.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.04.2018   10:00

Dodatne informacije:
V skladu z navodili iz razpisne dokumentacije naročnika.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.03.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.04.2018   14:22
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Naročnika pozivamo, da dopusti preložitev referenčnih potrdil v fotokopijah na drugih obrazcih, ki izkazujejo zahteve po referenčnih pogojih, kot obrazec v razpisni dokumentaciji.
Vsakokratno potrjevanje referenc je namreč zamudno in povsem nepotrebno delo tako za ponudnika kot za potrjevalca.
Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR
Naročnik dopušča predložitev referenčnih potrdil tudi na drugih obrazcih, če le-ti vsebujejo vse podatke, ki so zahtevani na obrazcu "Referenčno potrdilo".
Naročnik Mestna občina Novo mestoDatum objave: 11.04.2018   16:18
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Ali naročnik ne zahteva garancije za resnost ponudbe?
Lepo pozdravljeni.


ODGOVOR
Naročnikove zahteve so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
Naročnik Mestna občina Novo mesto