Dosje javnega naročila NMV2377/2014
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Gradnje: Gradbena dela
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti

NMV2377/2014 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 11.07.2014
NMV2631/2014 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (NMV) (preklic/popravek NMV), objavljeno dne 22.07.2014
NMV4675/2014 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (NMV) (preklic/popravek NMV), objavljeno dne 29.10.2014
    NMV2377/2014 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Gradnje

Gradbena dela

Datum objave: 11. 7. 2014
Številka objave: NMV2377/2014


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Kontakt: Damian Žerjal, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 13064445. Telefaks +386 13064407. E-pošta damian.zerjal@ljubljana.si.
Internetni naslovi: http://www.ljubljana.si
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Vgradnja nove toplotne postaje za ogrevanje - zamenjava dotrajane toplotne postaje na Kresiji
I.3)VRSTA NAROČILA: Gradnje.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Vgradnja nove toplotne postaje za ogrevanje - zamenjava dotrajane toplotne postaje na Kresiji.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 45000000 (Gradbena dela)
45232142 (Gradbena dela na postaji za prenos toplote)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2014/7/12111-659722285989978816/Razpisna_
dokumentacija_toplotna_kresija,_10._7._2014,.zip

I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 30. 7. 2014
Čas: 10:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 30. 7. 2014
Čas: 12:00
Kraj: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 2. nadstropje, sejna soba
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 22. 7. 2014
Čas: 10:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 11. 7. 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.07.2014   14:07
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
SPOŠTOVANI!

NAROČNIKA PROSIMO, DA OBJAVI RAZPISNO DOKUMENTACIJO. (Navodila, obrazci,....).

Hvala na hitrem odgovoru in lep pozdrav.

ODGOVOR:

Naročnik je objavil Razpisno dokumentacijo v okviru objave na Portalu javnih naročil RS št. NMV2377/2014, in sicer pod točko 1.9) Obvestila o naročilu male vrednosti, kar je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil RS dne 11. 7. 2014.
Naročnik prosi potencialne ponudnike, da dobro preberejo razpisno dokumentacijo, in sicer preden postavijo vprašanje na Portalu javnih naročil RS, saj vprašanje jasno izkazuje dejstvo, da potencialni ponudnik ni dobro prebral razpisne dokumentacije.


Datum objave: 22.07.2014   13:45
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni

Kateri BON obrazec moramo priložiti? Ali zadostuje BON-2?
Ali lahko priložimo referenčna potrdila naročnikov na obrazcih pridobljenih za predhodna javna naročila (kopije)?

Lep pozdrav

ODGOVOR:
Spoštovani.

Naročnik je dovolil predložitev katerega koli obrazca, izdajatelja AJPES, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja in sicer plačanost davkov in prispevkov v zadnjih šestih mesecih pred predložitvijo ponudbe.

Lep pozdrav.

Datum objave: 22.07.2014   13:46
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo vas, da spremenite zahtevo po referencah saj krši zakonska določila, katera zahtevajo izvedbo referenčnih del v zadnjih petih letih.

ODGOVOR:

Spoštovani.

Naročnik bo objavil popravek razpisne dokumetnacije.

Lep pozdrav.

Datum objave: 25.07.2014   09:06
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali lahko priložimo referenčna potrdila naročnikov na obrazcih pridobljenih za predhodna javna naročila (kopije)?


ODGOVOR:
Spoštovani.

Potrdila ne smejo biti starejša od petih let pred oddajo ponudbe.

Lep pozdrav.

Datum objave: 31.07.2014   11:02
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

kolikor referenc se zhateva 3 ali 1? V razpisni dokumentaciji piše 3, na Prilogi št. 8 pa 1?

Hvala in lp

ODGOVOR:

Zahtevajo se 3 reference.

Lep pozdrav.