Dosje javnega naročila 002497/2018
Naročnik: Vinarska zadruga Haloze, zadruga za razvoj vinogradništva in vinarstva z.o.o., socialno podjetje, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju
Blago: Nakup mobilne polnilne linije za vino
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 283.650,00 EUR

JN002497/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 11.04.2018
JN002497/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.05.2018
JN002497/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 13.08.2018
JN002497/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.08.2018

    JN002497/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 071-156925

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Vinarska zadruga Haloze, zadruga za razvoj vinogradništva in vinarstva z.o.o., socialno podjetje
Videm pri Ptuju 54
2284
SI
Videm pri Ptuju
Slovenija
Jožef Šmigoc
vinarska.zadruga@haloze.org
+386 27953200

Internetni naslovi
http://www.vidovaklet.haloze.org/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.vidovaklet.haloze.org/2018/04/javno-narocilo-nakup-mobilne-polnilne.html

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=56
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Zadruga, socialno podjetje
I.5 Glavna področja dejavnosti
trgovina


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup mobilne polnilne linije za vino
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
16600000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup mobilne polnilne linije za vino z minimalno delovno zmogljivostjo od 1500 l/h ali 2000 steklenic/h
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 232.500,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
16600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Videm pri Ptuju
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup mobilne polnilne linije za vino
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 232.500,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Povezovanje in blagovna znamka za kakovost vin v Halozah
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.04.2018   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.04.2018   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.04.2018   14:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Vinarska zadruga Haloze, zadruga za razvoj vinogradništva in vinarstva z.o.o., socialno podjetje
Videm pri Ptuju 54
2284
Videm pri Ptuju
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.04.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.