Dosje javnega naročila NMV6327/2015
Naročnik: SŽ - Tovorni promet, d.o.o. 
Storitve: Mostna dvigala
ZJNVETPS: postopek naročila male vrednosti

NMV6327/2015 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 06.10.2015
    NMV6327/2015 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Storitve

Mostna dvigala

Datum objave: 6. 10. 2015
Številka objave: NMV6327/2015


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:36.a člen ZJNVETPS.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): SŽ - Tovorni promet, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, Kontakt: Mojca Tomšič, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 12914635. Telefaks +386 12914833. E-pošta mojca.tomsic@slo-zeleznice.si.
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Sanacija mostnega dvigala - Kontejnerski terminal Ljubljana
I.3)VRSTA NAROČILA: Storitve.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Predmet javnega naročila je obnova strojnih in elektro inštalacij na obstoječem mostnem dvigalu na kontejnerskem terminalu SŽ-Tovorni promet, d. o. o. v Ljubljani.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 42414500 (Mostna dvigala)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/10/12877-77442129678133876973/Mostno
_dvigalo_objava.zip

I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 27. 10. 2015
Čas: 9:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 27. 10. 2015
Čas: 11:00
Kraj: Sedež naročnika, Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana, sejna soba 606
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 19. 10. 2015
Čas: 11:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 6. 10. 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.10.2015   07:00
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:

Spoštovani
kaj je mišljeno pri 2.5.1. Tehnična sposobnost, da je ponudnik je v zadnjih treh letih pred rokom za prejem ponudb, uspešno izvedel vsaj tri istovrstne projekte v vrednosti 150.000,00 EUR (brez DDV) ali več. Ali to pomeni TRIJE projekti v vrednosti 150.000,00 EUR ali vsak projekt v vrednosti 150.000,00 EUR?

Hvala za odgovor in LP


ODGOVOR:

Spoštovani,

To pomeni vsak projekt v vrednosti 150.000,00 EUR (brez DDV) ali več.

Lep pozdrav.


Datum objave: 15.10.2015   09:28
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Ali za pokrivanje točke 2.5.1 šteje tudi izdelava novih dvigal, ki je tehnično na precej višjem nivoju kot zgolj obnova?

Lep pozdrav,

ODGOVOR:

Spoštovani,

Za pokrivanje točke 2.5.1 razpisne dokumentacije šteje tudi izdelava novih dvigal, ki je tehnično na precej višjem nivoju kot zgolj obnova, če je ponudnik nova dvigala tudi izdelal sam.

Lep pozdrav