Dosje javnega naročila 002653/2018
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA RIHARDA JAKOPIČA, Derčeva ulica 1, 1000 Ljubljana
Blago: Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje 2 let in 4 mesecev za potrebe OŠ Riharda Jakopiča
ZJN-3: Odprti postopek

JN002653/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 23.04.2018
JN002653/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.05.2018
JN002653/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.07.2018
JN002653/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 10.09.2018
JN002653/2018-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 08.02.2019
JN002653/2018-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 12.04.2019
JN002653/2018-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 11.07.2019
JN002653/2018-C05 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 18.10.2019
JN002653/2018-C06 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 24.01.2020
JN002653/2018-C07 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 09.04.2020
JN002653/2018-C08 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 06.07.2020
JN002653/2018-C09 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 09.10.2020
JN002653/2018-C10 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 22.01.2021
JN002653/2018-C11 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 10.09.2021
JN002653/2018-C12 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 20.01.2022
Zahtevek za revizijo

    JN002653/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 079-176042
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OSNOVNA ŠOLA RIHARDA JAKOPIČA
Derčeva ulica 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Urška Brglez
urska.brglez@ljubljana.si
+386 13064448
+386 13061206

Internetni naslovi
http://www.osrihardajakopica.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/251266/RAZPISNA_DOKUMENTACIJA_-_JN_živila_OŠ_Riharda_Jakopiča.zip

Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Urška Brglez
urska.brglez@ljubljana.si
+386 13064448
+386 13061206

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=216
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje 2 let in 4 mesecev za potrebe OŠ Riharda Jakopiča
Referenčna številka dokumenta: 430-850/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil ter živil iz drugih shem kakovosti po sklopih za obdobje 2 let in 4 mesecev za potrebe OŠ Riharda Jakopiča.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Riharda Jakopiča, Derčeva ulica 1, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Mleko in mlečni izdelki.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 28
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Riharda Jakopiča, Derčeva ulica 1, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Bio mleko in mlečni izdelki.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 28
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: MESNI IZDELKI
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Riharda Jakopiča, Derčeva ulica 1, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Mesni izdelki.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 28
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: SVEŽE IN SUHO SADJE, ZELENJAVA
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Riharda Jakopiča, Derčeva ulica 1, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Sveže in suho sadje, zelenjava.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 28
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: PIJAČE
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Riharda Jakopiča, Derčeva ulica 1, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Pijače.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 28
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.05.2018   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.05.2018   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.05.2018   12:00

Dodatne informacije:
Naročnik, OŠ Riharda Jakopiča, je s pooblastilom na podlagi 3. odstavka 66. člena ZJN-3 za izvedbo postopka oddaje javnega naročila pooblastil Mestno občino Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana-
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OSNOVNA ŠOLA RIHARDA JAKOPIČA
Derčeva ulica 1
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.04.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.04.2018   11:48
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

8.Sklop zaporedna številka 14.
Bio kruh mešani pšenični črni.

Pšenični črni kruh je po pravilniku o kakovosti pekovskih izdelkov lahko narejen le iz pšenične črne moke, tako, da v tem ne more biti mešan pšenični črni kruh.

Prosim za popravek.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Strokovna komisija spreminja opis izdelka pod zaporedno številko 14, sklop 8 (Bio kruh in pekovsko pecivo – v kosu ali rezano po dogovoru), tako da se glasi: bio kruh pšenični črni, 0,7 do 1,0 kg, rezan in pakiran.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ponudniki moramo v ponudbenem predračunu navesti tudi blagovne znamke vseh živil, ki jih ponujamo.

Že v preteklem obdobju se je pojavila zahteva naročnikov po dobavi izključno v ponudbenem predračunu navedene blagovne znamke živil, kljub temu, da so določena živila kot je npr. sladkor, sol, olje ali podobni t.i. borzni artikli. Isti proizvajalci, iste surovine imajo lahko pakiranje embalaže za več različnih blagovnih znamk, poleg tega pa pogosto tudi menjajo svoje blagovne znamke.

Zato menimo, da smo manjši ponudniki v neenakopravnem položaju v primerjavi z velikimi trgovskimi družbami, ki v predračunu na primer navedejo lastno blagovno znamko in nato tekom trajanja sporazuma celo zamenjajo proizvajalca izdelkov, včasih pa le dobavitelja, blagovna znamka (nalepka) pa ostaja ista, medtem, ko se manjši ponudniki, ki si tega ne moremo privoščiti, zavežemo, da bomo 3 leta dobavljali isto blagovno znamko, ki je slučajno v tistem trenutku na voljo na trgu.

Mnogokrat se pri dobavi pojavi težava, ker naročniki kljub temu, da gre za enakovredne ali boljše izdelke, pogosto istega proizvajalca, zavračajo dobave živil, ker niso iste blagovne znamke, kot je bila navedena v ponudbenem predračunu.

Gre za izdelke, ki so po sestavi popolnoma neproblematični in večinoma vsebujejo le eno sestavino in ne gre za sestavljene/procesirane izdelke iz več sestavin. Zato prosimo naročnika, da v času trajanja sporazuma dobav borznih artiklov, kot so sladkor, olje, sol ipd. ne pogojujejo z blagovno znamko, kajti s tem dajejo prednost velikim trgovskim družbam s trgovskimi blagovnimi znamkami.

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal zahtev iz razpisne dokumentacije. Navedba proizvajalca ali blagovne ali trgovinske znamke naročniku omogoča identifikacijo izdelka ter s tem presojo ustreznosti ponujenih izdelkov. Obveznost dobavitelja pa je, da naročnika pisno obvesti o morebitnem nastopu okoliščin, ki bi vplivale na vsebinsko, vrednostno in terminsko izvršitev določil sporazuma. Obenem so primeri, v katerih je možna sprememba ponujenega artikla, opredeljeni v razpisni dokumentaciji in okvirnem sporazumu.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V razpisni dokumentaciji smo zasledili da bo naročnik ob morebitnem vzorčenju zahteval deklaracije, proizvodne specifikacije ali vzorce živil, z namenom preverjanja ustrezne kvalitete, ter da morajo biti vzorci živil brezplačni.

Prosimo naročnika, da lahko po morebitnem preverjanju neodprte vzorce prevzamemo nazaj, saj vsako vzorčenje s predložitvijo živil povzroča ponudnikom finančno breme, sploh v primeru kadar gre za masovno vzorčenje npr. vseh živil v sklopu.

Običajna praksa je, da naročniki v primeru vzorčenja neodprte vzorce vrnejo, zato vas prosimo, da v primeru vzorčenja ravnate enako.

Hvala za razumevanje,
Lep pozdrav,

ODGOVOR
Strokovna komisija v tem delu ne bo dopolnjevala razpisne dokumentacije. Ponudniki se bodo v primeru, da želijo vračilo vzorcev, le-to dogovorili z naročnikom ob samem vzorčenju.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V razpisni dokumentaciji smo zasledili, da morajo biti cene fiksne za celotno trajanje pogodbe, kar pomeni 2 leti in 4 mesece oz. možnost povišanja cen v razpisni dokumentaciji sicer obstaja, vendar se kot podlaga za valorizacijo denarnih obveznosti v večletnih pogodbah pravnih oseb javnega sektorja lahko uporabi indeks cen ali indeks življenjskih potrebščin, valorizacija pa se lahko izvede šele po enem letu in ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen preseže 4% vrednosti, povišanje denarnih obveznosti pa lahko znaša največ 80% povišanja indeksa cen.

Glede na pretekle izkušnje je možnost povišanja cen pod takimi pogoji zelo majhna oz. nična, saj je za kumulativno zvišanje indeksa za več kot 4% potrebno precejšnje splošno povišanje cen, poleg tega pa so indeksi cen za hrano indikatorji za preteklost in ne odražajo trenutnega stanja na tržišču.
Indeksi cen na hrano so pokazatelji za preteklost, ki nikakor ne odražajo trenutnega položaja v katerem se ponudniki znajdemo.

Pri nekaterih živilih, katerih cene na trgu so odvisne od borznih špekulacij, cen energentov in pa tudi od naravnih vplivov (neugodne vremenske razmere, slaba letina, naravne katastrofe ipd.), katerih se ne da predvideti, je fiksnost cen več kot 1 leto nerealna.
Naj poudarimo, da so se cene nekaterih segmentov živil v Sloveniji v zadnjem letu povišale tudi za 15% ravno zaradi povišanja cen energentov in vremenskih vplivov.

Zato prosimo naročnika, da da spremeni fiksnost cen na 12 mesecev ali v primeru dokazljivega znatnega povišanja cen posameznih živil ali segmentov živil dopusti povišanje cen posameznih artiklov oz blagovnih skupin.

Verjamemo, da je tudi naročniku v interesu, da dobi čim ugodnejšo ponudbo, ki pa je ob upoštevanju trenutnih določil fiksnosti cen verjetno ne bo dobil, saj se bomo ponudniki vseeno zavarovali in ponudili višje cene, kot bi bilo to potrebno.

Lep pozdrav,

ODGOVOR
Naročnik je vezan na veljavno zakonodajo, kot javni zavod pa tudi na zakonodajo s področja javnih financ in jo mora spoštovati. V dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila ter v četrtem členu okvirnih sporazumov je navedeno, v kakšnem primeru, skladno z veljavno zakonodajo s področja javnih financ, med drugim tudi Pravilnikom o načinu valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04; v nadaljevanju Pravilnik), ponudnik lahko predlaga zvišanje ponudbenih cen. Hkrati sta tako ponudnik kot naročnik vezana na ostalo zavezujočo veljavno zakonodajo s področja, ki ureja izvrševanje pogodb javnega naročanja ter v vprašanju navedeno situacijo.

Datum objave: 07.05.2018   15:08
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali navedemo blagovne znamke v predračun?

Glede na to, da je potrebno dokument naložiti v razdelek Predračun in je le ta dostopen na javnem odpiranju ponudb?

Hvala vam.

ODGOVOR
Skladno s 6. točko I. poglavja predmetnega dokumenta v zvezi z oddajo javnega naročila, ponudnik obrazec Predračun (priloga 2) naloži v sistem e-JN, pod predmetno objavo, v razdelek »Predračun«. Obrazec bo javno objavljen ob javnem odpiranju ponudb. Iz samega obrazca (priloge 2) ne izhaja zahteva po navedbi blagovnih znamk.

Obenem pojasnjujemo, da zahteva po navedbi blagovnih znamk izhaja iz priloge 2/1, obrazec Popis blaga, ki pa ga ponudnik naloži v sistem e-JN, pod predmetno objavo, v razdelek »Druge priloge«. Navedeni obrazec na javnem odpiranju ponudb ne bo javno objavljen.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v razpisni dokumentaciji zahtevate certifikate (z vpisano št.artikla) v pdf obliki. Prav tako obrazce priloga-6, priloga-10 in priloga-11 (podpisan, žigosan) v pdf obliki.

Elektronska oddaja ponudb naj bi poenostavila postopke, česar pa v tem, da ponudniki tiskamo obrazce, jih podpisujemo in nato zopet pretvarjamo v elektronsko obliko ni zaznati. Elektronski podpis, ki je potreben za oddajo razpisa, je enakovreden žigu in podpisu, zato vas prosimo, da ponovno razmislite o smiselnosti vaših navodil.

Hvala za vaše razumevanje.

ODGOVOR
Iz 6. točke I. poglavja predmetnega dokumenta v zvezi z oddajo javnega naročila izhaja, da ponudnik na prilogo 4 (Certifikati) zapiše zaporedno številko živila iz ponudbenega predračuna, na katerega se certifikat nanaša, veljavne certifikate pa nato v .pdf datoteki naloži v sistem eJN, pod predmetno objavo. Pojasnjujemo, da iz navedenega zahteva po tiskanju priloge 4 ne izhaja, saj lahko ponudnik navedeno opravi z uporabo ustreznega elektronskega orodja.

V zvezi z izpolnjevanjem priloge 6 (Izjava – tehnična sposobnost) pojasnjujemo, da skladno s predmetnim dokumentom v zvezi z oddajo javnega naročila ponudnik obrazec izpolni in potrdi, medtem ko je izpolnjen, žigosan in podpisan obrazec v .pdf datoteki zahtevan le s strani podizvajalca oziroma partnerja v skupni ponudbi.

Zahteva glede izpolnitve, datiranja, podpisa in žigosanja obrazcev priloge 10 (Pooblastilo pravne osebe) in priloge 11 (Pooblastilo člana upravnega ali vodstvenega ali nadzornega organa oziroma pooblaščenca za zastopanje ali odločanje ali nadzor pri ponudniku ali podizvajalcu) pa temelji na pogojih glede načina pridobitve podatkov iz Kazenske evidence pri Ministrstvu za pravosodje.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

v navodilih imate zapisano, da moramo ponudniki priložiti ESPD obrazec v elektronski obliki podpisane xml datoteke.

Ko v obrazec vnesemo vse podatke, ga lahko shranimo, brez da ga elektronsko podpišemo. Ali ta obrazec ustreza?

Hvala za pojasnilo in lep pozdrav.

ODGOVOR
Iz 6. točke I. poglavja predmetnega dokumenta v zvezi z oddajo javnega naročila izhaja, da lahko ponudnik v sistem eJN naloži ESPD obrazec v elektronski obliki podpisane .xml datoteke. V primeru, ko se ESPD nanaša na ponudnika, ki oddaja ponudbo, v vprašanju opisan način zadošča, saj bo obrazec elektronsko podpisan v okviru oddane celotne ponudbene dokumentacije.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ali je obvezno oddati ponudbo elektronsko ali lahko v papirnati obliki?
HVALA IN LP

ODGOVOR
Ponudniki morajo skladno s 15. točko I. poglavja predmetnega dokumenta v zvezi z oddajo javnega naročila ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2. Drugačna predložitev ponudb glede na določbe Zakona o javnem naročanju (UL RS, št. 91/15 in 14/18) ni možna.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Prosimo za odgovore na spodnja vprašanja.

9. SKLOP: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO

1 Kokošja jajca A razred, talna reja, velikost L, lupina rjave barve – naročnika prosimo, da za ta artikel naredi poseben sklop, saj bo na ta način pridobil več cenovno ugodnejših ponudb. Hvala.
3 Fileti tunine, v kosih, v olju vsebuje minimalno 70 % tune, pakiranje 80 do 150 g - artikel ne obstaja. Obstaja le artikel, ki ima 70% tune, ki je v lastnem soku. Ali lahko ponudimo tuno, ki vsebuje 65% tune, v rastlinskem olju?
5 Losos dimljen, rezani file, 150g - artikel kot Rio Mare je bil s strani dobavitelji ukinjen. Imamo tudi izjavo dobavitelja. Lahko vam ponudimo navaden losos v rastlinskem olju v 150g pakiranju. Prosimo za odgovor. Hvala.
7 Tunina pašteta, (32 - 34 % ribe), 20 do 35 g – ali lahko ponudimo artikel, ki vsebuje več kot 34% tuninega mesa?
9 Jetrna pašteta , 20 do 35 g – ali lahko ponudimo 50g pakiranje?
19 Ekstra domača mešana, jagodna marmelada, min. 45% sadnega deleže / 100 g izdelka, brez kemičnih konzervansov in sladil, pakiranje do 850 g – naročnika prosimo, da loči artikel na dve postavki in sicer na mešano marmelado in jagodno marmelado, saj sta to dve različna artikla ali pa pove, kaj ponudimo ali mešano ali jagodno marmelado. Hvala.
20 Marmelada - različni okusi, porcijska 20-30 g, min 40 % sadnega deleža - V Pravilniku o kakovosti sadnih sokov in določenih istovrstnih izdelkov in v Priročniku z merilo kakovosti za živila v vzgojno- izobraževalnih ustanovah je opredeljeno, da morajo biti vse marmelade brez konzervansov. Porcijska pakiranja vsebujejo konzervanse. Ali ponudimo porcijsko pakiranje s konzervansi ali izdelek v 850g pakiranju brez konzervansov? Povejte kaj ponudimo. Hvala.
25 Kus kus – instant, pakiranje do 2 – ali lahko ponudimo 5kg pakiranje?
37 Grisini z oljčnim oljem, pakiranje do 20 do 30 g - artikel znamke Žito v 30g pakiranju je začasno ukinjen s strani proizvajalca. Nimamo podatka ali bodo spremenili pakiranje ali pa je ukinitev le začasna. Lahko vam pa ponudimo grisini palčke v 20g pakiranju, vendar niso z oljčnim oljem ali pa polnozrnate grisini palčke v 60g pakiranju, ki pa so z olivnim oljem. Povejte kaj ponudimo. Hvala.
50 Gorčica, pakiranje do 3 kg – ali lahko ponudimo 5kg pakiranje?
51 Lešniki praženi, fino mleti, razred I, pakiranje do 500 g – naročnika prosimo, da naredi ločen sklop za suho sadje. Hvala.
52 Lešniki, jedrca, razred I, pakiranje 200 do 1000 g - naročnika prosimo, da naredi ločen sklop za suho sadje. Hvala.
53 Mandlji, jedrca, razred I, pakiranje 200 do 1000 g - naročnika prosimo, da naredi ločen sklop za suho sadje. Hvala.
54 Orehova jedrca, fino mleti, razred I, pakiranje do 500 g - naročnika prosimo, da naredi ločen sklop za suho sadje. Hvala.
V kolikor je odgovor negativen nas zanima, če je naročnik tukaj želel mlete orehe ali jedrca?
55 Rozine brez konzervansov (nežveplane), razred I, pakiranje 500 do 1000 g - naročnika prosimo, da naredi ločen sklop za suho sadje, saj gre za zelo specifičen artikel, ki se ga zelo težko dobi. Hvala.
V kolikor je odgovor negativen nas zanima, če lahko ponudimo 200g pakiranje?
56 Suhe fige, brez konzervansov, razred I, pakiranje 500 do 1000 g - naročnika prosimo, da naredi ločen sklop za suho sadje, saj gre za zelo specifičen artikel, ki se ga zelo težko dobi. Hvala.
57 Suhi hruškovi krhlji, brez konzervansov, razred I, pakiranje 500 do 1000 g - naročnika prosimo, da naredi ločen sklop za suho sadje, saj gre za zelo specifičen artikel, ki se ga zelo težko dobi. Hvala.
V kolikor je odgovor negativen nas zanima, če lahko ponudimo artikel s konzervansi v 180g pakiranju ali artikel brez konzervansov v 200g pakiranju?
58 Suhe slive brez koščic, brez konzervansov, razred I, pakiranje 500 do 1000 g - naročnika prosimo, da naredi ločen sklop za suho sadje, saj gre za zelo specifičen artikel, ki se ga zelo težko dobi. Hvala.
59 Suhi olupljeni jabolčni krhlji brez konzervansov, razred I, pakiranje 500 do 1000 g - naročnika prosimo, da naredi ločen sklop za suho sadje, saj gre za zelo specifičen artikel, ki se ga zelo težko dobi. Hvala.
V kolikor je odgovor negativen nas zanima, če lahko ponudimo artikel s konzervansi v 180g pakiranju ali artikel brez konzervansov v 200g pakiranju?
71 Čokoladno lešnikov namaz (min. 13 % lešnikov, min. 7 % manj masten kakav v prahu), pakiranje 20 do 30 g – artikel z min. 13% lešnikov, min. 7 % manj masten kakav v prahu, ne obstaja v gramaturi od 20-30g. Ali lahko ponudimo artikel, ki vsebuje min. 13% lešnikov, min. 7 % manj masten kakav v prahu v 18g pakiranju? Odstopanje je minimalno. Hvala.
81 Koruzni kosmiči brez glutena, mleka in jajc (kakovost Schar ali enakovredno), pakiranje do 250 g – ali lahko ponudimo artikel v 375g pakiranju?
82 Musli, hrustljavi,(enakovredno Schar) brez glutena, jajc, mleka, pakiranje do 350 g – ali lahko ponudimo 425g pakiranje?
86 Rižev puding, vanilija, čokolada, pakiranje 110 do 140 g – ali lahko ponudimo artikel v 100g pakiranju? Odstopanje je minimalno. Hvala.
87 Riževe ploščice, kakovost Organ, pakiranje do 150 g – prosimo za dodatno obrazložitev ali naročnik želi riževe vaflje kot Lima ali hrustljave riževe kruhke kot Orgran. Če želi izdelek kot Orgran prosimo, da k opisu artikla pripiše brez vseh alergenov in tako bo dobil željeni izdelek. Hvala.

Hvala za odgovore in lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik podaja odgovore poleg vprašanj:
9. SKLOP: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO

1 Kokošja jajca A razred, talna reja, velikost L, lupina rjave barve – naročnika prosimo, da za ta artikel naredi poseben sklop, saj bo na ta način pridobil več cenovno ugodnejših ponudb. Hvala. Naročnik popisov živil v tem delu ne bo spreminjal.
3 Fileti tunine, v kosih, v olju vsebuje minimalno 70 % tune, pakiranje 80 do 150 g - artikel ne obstaja. Obstaja le artikel, ki ima 70% tune, ki je v lastnem soku. Ali lahko ponudimo tuno, ki vsebuje 65% tune, v rastlinskem olju? Naročnik spreminja opis izdelka pod zaporedno številko 3, sklop 9 (Splošno prehrambeno blago), tako da se glasi: Fileti tunine, v kosih, v olju, vsebuje minimalno 65 % tune, pakiranje 80 do 150 g.
5 Losos dimljen, rezani file, 150g - artikel kot Rio Mare je bil s strani dobavitelji ukinjen. Imamo tudi izjavo dobavitelja. Lahko vam ponudimo navaden losos v rastlinskem olju v 150g pakiranju. Prosimo za odgovor. Hvala. Naročnik spreminja opis izdelka pod zaporedno številko 5, sklop 9 (Splošno prehrambeno blago), tako da se glasi: Dimljen losos, rezine, brez olja, pakiranje 100 do 300 g.
7 Tunina pašteta, (32 - 34 % ribe), 20 do 35 g – ali lahko ponudimo artikel, ki vsebuje več kot 34% tuninega mesa? Da.
9 Jetrna pašteta , 20 do 35 g – ali lahko ponudimo 50g pakiranje? Ne.
19 Ekstra domača mešana, jagodna marmelada, min. 45% sadnega deleže / 100 g izdelka, brez kemičnih konzervansov in sladil, pakiranje do 850 g – naročnika prosimo, da loči artikel na dve postavki in sicer na mešano marmelado in jagodno marmelado, saj sta to dve različna artikla ali pa pove, kaj ponudimo ali mešano ali jagodno marmelado. Hvala. Naročnik spreminja opis izdelka pod zaporedno številko 19, sklop 9 (Splošno prehrambeno blago), tako da se glasi: Ekstra domača jagodna marmelada, min. 45% sadnega deleža / 100g izdelka, brez kemičnih konzervansov in sladil, pakiranje do 850g.
20 Marmelada - različni okusi, porcijska 20-30 g, min 40 % sadnega deleža - V Pravilniku o kakovosti sadnih sokov in določenih istovrstnih izdelkov in v Priročniku z merilo kakovosti za živila v vzgojno- izobraževalnih ustanovah je opredeljeno, da morajo biti vse marmelade brez konzervansov. Porcijska pakiranja vsebujejo konzervanse. Ali ponudimo porcijsko pakiranje s konzervansi ali izdelek v 850g pakiranju brez konzervansov? Povejte kaj ponudimo. Hvala. Naročnik zahteva porcijsko pakiranje, četudi vsebuje konzervanse.
25 Kus kus – instant, pakiranje do 2 – ali lahko ponudimo 5kg pakiranje? Ne.
37 Grisini z oljčnim oljem, pakiranje do 20 do 30 g - artikel znamke Žito v 30g pakiranju je začasno ukinjen s strani proizvajalca. Nimamo podatka ali bodo spremenili pakiranje ali pa je ukinitev le začasna. Lahko vam pa ponudimo grisini palčke v 20g pakiranju, vendar niso z oljčnim oljem ali pa polnozrnate grisini palčke v 60g pakiranju, ki pa so z olivnim oljem. Povejte kaj ponudimo. Hvala. Naročnik spreminja opis izdelka pod zaporedno številko 37, sklop 9 (Splošno prehrambeno blago), tako da se glasi: Grisini, pakiranje do 20 do 30 g.
50 Gorčica, pakiranje do 3 kg – ali lahko ponudimo 5kg pakiranje? Da.
51 Lešniki praženi, fino mleti, razred I, pakiranje do 500 g – naročnika prosimo, da naredi ločen sklop za suho sadje. Hvala. Naročnik popisov živil v tem delu ne bo spreminjal.
52 Lešniki, jedrca, razred I, pakiranje 200 do 1000 g - naročnika prosimo, da naredi ločen sklop za suho sadje. Hvala. Naročnik popisov živil v tem delu ne bo spreminjal.
53 Mandlji, jedrca, razred I, pakiranje 200 do 1000 g - naročnika prosimo, da naredi ločen sklop za suho sadje. Hvala. Naročnik popisov živil v tem delu ne bo spreminjal.
54 Orehova jedrca, fino mleti, razred I, pakiranje do 500 g - naročnika prosimo, da naredi ločen sklop za suho sadje. Hvala. Naročnik popisov živil v tem delu ne bo spreminjal.
V kolikor je odgovor negativen nas zanima, če je naročnik tukaj želel mlete orehe ali jedrca? Naročnik zahteva fino mleta orehova jedrca.
55 Rozine brez konzervansov (nežveplane), razred I, pakiranje 500 do 1000 g - naročnika prosimo, da naredi ločen sklop za suho sadje, saj gre za zelo specifičen artikel, ki se ga zelo težko dobi. Hvala.
V kolikor je odgovor negativen nas zanima, če lahko ponudimo 200g pakiranje? Naročnik oblikovanih sklopov živil v tem delu ne bo spreminjal. Ponudniki lahko ponudite 200 g pakiranje izdelka.
56 Suhe fige, brez konzervansov, razred I, pakiranje 500 do 1000 g - naročnika prosimo, da naredi ločen sklop za suho sadje, saj gre za zelo specifičen artikel, ki se ga zelo težko dobi. Hvala. Naročnik popisov živil v tem delu ne bo spreminjal.
57 Suhi hruškovi krhlji, brez konzervansov, razred I, pakiranje 500 do 1000 g - naročnika prosimo, da naredi ločen sklop za suho sadje, saj gre za zelo specifičen artikel, ki se ga zelo težko dobi. Hvala.
V kolikor je odgovor negativen nas zanima, če lahko ponudimo artikel s konzervansi v 180g pakiranju ali artikel brez konzervansov v 200g pakiranju? Naročnik oblikovanih sklopov živil v tem delu ne bo spreminjal. Ponudite lahko 200g pakiranje izdelka, brez konzervansov.
58 Suhe slive brez koščic, brez konzervansov, razred I, pakiranje 500 do 1000 g - naročnika prosimo, da naredi ločen sklop za suho sadje, saj gre za zelo specifičen artikel, ki se ga zelo težko dobi. Hvala. Naročnik popisov živil v tem delu ne bo spreminjal.
59 Suhi olupljeni jabolčni krhlji brez konzervansov, razred I, pakiranje 500 do 1000 g - naročnika prosimo, da naredi ločen sklop za suho sadje, saj gre za zelo specifičen artikel, ki se ga zelo težko dobi. Hvala. Naročnik oblikovanih sklopov živil v tem delu ne bo spreminjal.
V kolikor je odgovor negativen nas zanima, če lahko ponudimo artikel s konzervansi v 180g pakiranju ali artikel brez konzervansov v 200g pakiranju? Lahko ponudite izdelek v 200g pakiranju, brez konzervansov.
71 Čokoladno lešnikov namaz (min. 13 % lešnikov, min. 7 % manj masten kakav v prahu), pakiranje 20 do 30 g – artikel z min. 13% lešnikov, min. 7 % manj masten kakav v prahu, ne obstaja v gramaturi od 20-30g. Ali lahko ponudimo artikel, ki vsebuje min. 13% lešnikov, min. 7 % manj masten kakav v prahu v 18g pakiranju? Odstopanje je minimalno. Hvala. Da.
81 Koruzni kosmiči brez glutena, mleka in jajc (kakovost Schar ali enakovredno), pakiranje do 250 g – ali lahko ponudimo artikel v 375g pakiranju? Da.
82 Musli, hrustljavi,(enakovredno Schar) brez glutena, jajc, mleka, pakiranje do 350 g – ali lahko ponudimo 425g pakiranje? Ne.
86 Rižev puding, vanilija, čokolada, pakiranje 110 do 140 g – ali lahko ponudimo artikel v 100g pakiranju? Odstopanje je minimalno. Hvala. Da.
87 Riževe ploščice, kakovost Organ, pakiranje do 150 g – prosimo za dodatno obrazložitev ali naročnik želi riževe vaflje kot Lima ali hrustljave riževe kruhke kot Orgran. Če želi izdelek kot Orgran prosimo, da k opisu artikla pripiše brez vseh alergenov in tako bo dobil željeni izdelek. Hvala. Naročnik želi hrustljave riževe kruhke, opisu artikla pa dodatnih zahtev ne bo dodajal.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V razpisni dokumentaciji smo zasledili, da je potrebno vse obrazce in ESPD izpolniti in potrditi - ali ste s tem mislili potrditi zgolj z elektronskim podpisom (ob oddaji na portalu) ali ste mislili potrditi že natisnjene izvode obrazcev (žig, podpis, skeniranje) ter jih nato take naložiti na portal e-JN?

Glede na to, da se ponudba oddaja elektronsko, kjer je za oddajo pogoj, da imajo ponudniki ustrezno digitalno potrdilo, ki dejansko nadomešča podpis in na vseh oddanih dokumentih ustvari t.i. časovni žig, vas prosimo, da razmislite ali je smiselno, da ponudniki vse obrazce tiskamo, podpisujemo in nato zopet pretvarjamo v elektronsko obliko za oddajo na portal?

Skladno z informacijami Ministrstva za javno naročanje, ki smo jih dobili na predstavitvenih predavanjih naj bi bila elektronska oddaja ponudb za postopke javnega naročanja uvedena ravno z namenom poenostavitve postopkov, elektronski podpis, ki se zahteva za oddajo ponudb pa je enakovreden žigu in lastnoročnemu podpisu odgovorne osebe.

Zato prosimo naročnika, naj premisli o smiselnosti tiskanja, žigosanja, podpisovanja in skeniranja obrazcev ter dovoli ponudnikom, da oddamo zgolj izpolnjene obrazce ter jih podpišemo z elektronskim podpisom ob oddaji (ki se ustvari samodejno).

Hvala za razumevanje,
Lep pozdrav,

ODGOVOR
V dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila so v 6. točki I. poglavja opredeljena navodila za izpolnjevanje in predložitev obrazcev, za vsak posamezen dokument, glede na njegovo vsebino oziroma naravo. Iz navedenih navodil izhaja, katere dokumente v okviru ponudbene dokumentacije ponudnik potrdi (z elektronskim podpisom) in katere je potrebno izpolniti, žigosati, podpisati in naložiti (skenirane v .pdf datoteki).


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v razpisni dokumentaciji smo zasledili pogoj za dostavo med 6.00 in 7.00 uro zjutraj.

Predvidevamo, da se je pogoj za dostavo med 6. in 7. uro oblikoval predvsem za sklope svežega programa kot so kruh, meso ter sadje in zelenjava.
Glede na blago, ki ga dostavljamo imamo ponudniki različno prilagojen način dostave ter smo različno logistično organizirani, nekateri vozijo z mnogo več vozili, nekateri z manj, glede na količino ter tudi vrsto blaga, ki ga dostavljamo.

Zato prosimo naročnika, da za sklope živil, ki se hranijo na sobni temperaturi in imajo daljši rok trajanja, omenjeni pogoj glede dostave spremeni v dostavo do 12. ure, gre za sklopa:
- splošno prehrambeno blago
- pijače

Seveda pa se bomo dobavitelji trudili, da naročnik prejme živila čimprej oz. ob medsebojno dogovorjeni uri.

Lep pozdrav,

ODGOVOR
Naročnik spreminja opis pogojev glede dostave, in sicer bo moral izbrani dobavitelj živila za sklopa 5. (Pijače) in 9. (Splošno prehrambno blago) dostavljati vsak dan, od ponedeljka do petka, do 12.00 ure ali po dogovoru z naročnikom. Ostali pogoji glede naročanja in dostave se ne spreminjajo.

Datum objave: 14.05.2018   12:12
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo za odgovore na spodnja vprašanja.

5. SKLOP: PIJAČE
6 Jabolčni sok, bistri, 100 % sadni delež, pakiranje 0,2 L – ali lahko ponudimo 250ml pakiranje?
7 Jabolčni sok, motni 100 % sadni delež, pakiranje 1 L - ali lahko ponudimo 100% jabolčni sok , ki je brez dodanega sladkorja in konzervansov ter je biološke pridelave?
9 Pomarančni sok, 100 % sadni delež, pakiranje 0,2 L - ali lahko ponudimo 250ml pakiranje?
14 Jagodni nektar, min. 45 % sadni delež, pakiranje 1 L – ali lahko ponudimo artikel s 40% sadnim deležem, kakor je predpisano v Pravilniku o nektarjih in sokovih, da nektar marelica lahko vsebuje 40% sadni delež?
17 Sirup jabolko, 100 % sadni delež, brez dodanega sladkorja, umetnih sladil in arom ter kemičnih konzervansov, pakiranje 5 l - ali lahko ponudimo izdelek brez dodanega sladkorja in kem. konzervansov, s 100% sadnim deležem v 0,7l pakiranju (slovenski proizvajalec). Pakiranje je identično 5l pakiranju, a je zaradi masovnejše produkcije skoraj 3x cenejše od 5l pakiranja. Ker je naročnik javni porabnik, menim, da vam bo v interesu dobiti izdelek po ugodnejši ceni (gre za isto vsebino, ampak drugačno pakiranje). Hvala za odgovor.
18 Sirup borovnica, jagoda 100 % sadni delež, brez dodanega sladkorja, umetnih sladil in arom ter kemičnih konzervansov, pakiranje 5 L – Ta artikel na trgu ne obstaja. Ali lahko ponudimo izdelek okus gozdni sadeži brez dodanega sladkorja in kem. konzervansov, s 100% sadnim deležem v 5l pakiranju?
19 Sirup jagoda 100 % sadni delež, brez dodanega sladkorja, umetnih sladil in arom ter kemičnih konzervansov, pakiranje 5 L - ali lahko ponudimo izdelek okus malina brez dodanega sladkorja in kem. konzervansov, s 100% sadnim deležem v 0,7l pakiranju (slovenski proizvajalec). Pakiranje je identično 5l pakiranju, a je zaradi masovnejše produkcije skoraj 3x cenejše od 5l pakiranja. Ker je naročnik javni porabnik, menim, da vam bo v interesu dobiti izdelek po ugodnejši ceni (gre za isto vsebino, ampak drugačno pakiranje). Hvala za odgovor.
21 Sirup višnja, 100 % sadni delež (zgoščeni jabolčni sok, min. 9 % zgoščenega soka višnje), brez dodanega sladkorja, umetnih sladil in arom ter kemičnih konzervansov, pakiranje 5 L - Naročnika prosimo, da umakne recepturo izdelka (zgoščeni jabolčni sok, min. 9 % zgoščenega soka višnje), ker ustreza le enemu ponudniku na trgu. S tako razpisanimi pogoji naročnik od ponudnikov zahteva, da pri izvedbi naročila sodeluje z določenim proizvajalcem, kar pa je v nasprotju z načelom zagotavljanja konkurence med ponudniki!
Ali lahko ponudimo izdelek okus bezeg brez dodanega sladkorja in kem. konzervansov, s 100% sadnim deležem v 0,7l pakiranju (slovenski proizvajalec). Pakiranje je identično 5l pakiranju, a je zaradi masovnejše produkcije skoraj 3x cenejše od 5l pakiranja. Ker je naročnik javni porabnik, menim, da vam bo v interesu dobiti izdelek po ugodnejši ceni (gre za isto vsebino, ampak drugačno pakiranje). Hvala za odgovor.
20 Sirup gozdni saadeži, 100 % sadni delež (zgoščeni jabolčni sok, min. 7 % zgoščenega soka gozdnih sadežev), brez dodanega sladkorja, umetnih sladil in arom ter kemičnih konzervansov, pakiranje 5 L - Naročnika prosimo, da umakne recepturo izdelka (zgoščeni jabolčni sok, min. 7 % zgoščenega soka gozdnih sadežev), ker ustreza le enemu ponudniku na trgu. S tako razpisanimi pogoji naročnik od ponudnikov zahteva, da pri izvedbi naročila sodeluje z določenim proizvajalcem, kar pa je v nasprotju z načelom zagotavljanja konkurence med ponudniki!

Hvala za odgovore.

ODGOVOR
Naročnik podaja odgovore, zapisane poleg vprašanj:

5. SKLOP: PIJAČE
6 Jabolčni sok, bistri, 100 % sadni delež, pakiranje 0,2 L – ali lahko ponudimo 250ml pakiranje? Ne.
7 Jabolčni sok, motni 100 % sadni delež, pakiranje 1 L - ali lahko ponudimo 100% jabolčni sok , ki je brez dodanega sladkorja in konzervansov ter je biološke pridelave? Da.
9 Pomarančni sok, 100 % sadni delež, pakiranje 0,2 L - ali lahko ponudimo 250ml pakiranje? Ne.
14 Jagodni nektar, min. 45 % sadni delež, pakiranje 1 L – ali lahko ponudimo artikel s 40% sadnim deležem, kakor je predpisano v Pravilniku o nektarjih in sokovih, da nektar marelica lahko vsebuje 40% sadni delež? Navajate podatke o mareličnem nektarju. Naročnik zahtev glede odstotka sadnega deleža za izdelek pod zaporedno številko 14, sklop 5, ne spreminja.
17 Sirup jabolko, 100 % sadni delež, brez dodanega sladkorja, umetnih sladil in arom ter kemičnih konzervansov, pakiranje 5 l - ali lahko ponudimo izdelek brez dodanega sladkorja in kem. konzervansov, s 100% sadnim deležem v 0,7l pakiranju (slovenski proizvajalec). Pakiranje je identično 5l pakiranju, a je zaradi masovnejše produkcije skoraj 3x cenejše od 5l pakiranja. Ker je naročnik javni porabnik, menim, da vam bo v interesu dobiti izdelek po ugodnejši ceni (gre za isto vsebino, ampak drugačno pakiranje). Hvala za odgovor. Ne.
18 Sirup borovnica, jagoda 100 % sadni delež, brez dodanega sladkorja, umetnih sladil in arom ter kemičnih konzervansov, pakiranje 5 L – Ta artikel na trgu ne obstaja. Ali lahko ponudimo izdelek okus gozdni sadeži brez dodanega sladkorja in kem. konzervansov, s 100% sadnim deležem v 5l pakiranju? Naročnik spreminja opis izdelka pod zaporedno številko 18, sklop 5 (Pijače), tako da se glasi: sirup gozdni sadeži, 100% sadni delež, brez dodanega sladkorja, umetnih sladil in arom ter kemičnih konzervansov, pakiranje 5 l.
19 Sirup jagoda 100 % sadni delež, brez dodanega sladkorja, umetnih sladil in arom ter kemičnih konzervansov, pakiranje 5 L - ali lahko ponudimo izdelek okus malina brez dodanega sladkorja in kem. konzervansov, s 100% sadnim deležem v 0,7l pakiranju (slovenski proizvajalec). Pakiranje je identično 5l pakiranju, a je zaradi masovnejše produkcije skoraj 3x cenejše od 5l pakiranja. Ker je naročnik javni porabnik, menim, da vam bo v interesu dobiti izdelek po ugodnejši ceni (gre za isto vsebino, ampak drugačno pakiranje). Hvala za odgovor. Ne.
21 Sirup višnja, 100 % sadni delež (zgoščeni jabolčni sok, min. 9 % zgoščenega soka višnje), brez dodanega sladkorja, umetnih sladil in arom ter kemičnih konzervansov, pakiranje 5 L - Naročnika prosimo, da umakne recepturo izdelka (zgoščeni jabolčni sok, min. 9 % zgoščenega soka višnje), ker ustreza le enemu ponudniku na trgu. S tako razpisanimi pogoji naročnik od ponudnikov zahteva, da pri izvedbi naročila sodeluje z določenim proizvajalcem, kar pa je v nasprotju z načelom zagotavljanja konkurence med ponudniki! Naročnik opisa izdelka ne bo spreminjal.
Ali lahko ponudimo izdelek okus bezeg brez dodanega sladkorja in kem. konzervansov, s 100% sadnim deležem v 0,7l pakiranju (slovenski proizvajalec). Pakiranje je identično 5l pakiranju, a je zaradi masovnejše produkcije skoraj 3x cenejše od 5l pakiranja. Ker je naročnik javni porabnik, menim, da vam bo v interesu dobiti izdelek po ugodnejši ceni (gre za isto vsebino, ampak drugačno pakiranje). Hvala za odgovor. Ne.
20 Sirup gozdni sadeži, 100 % sadni delež (zgoščeni jabolčni sok, min. 7 % zgoščenega soka gozdnih sadežev), brez dodanega sladkorja, umetnih sladil in arom ter kemičnih konzervansov, pakiranje 5 L - Naročnika prosimo, da umakne recepturo izdelka (zgoščeni jabolčni sok, min. 7 % zgoščenega soka gozdnih sadežev), ker ustreza le enemu ponudniku na trgu. S tako razpisanimi pogoji naročnik od ponudnikov zahteva, da pri izvedbi naročila sodeluje z določenim proizvajalcem, kar pa je v nasprotju z načelom zagotavljanja konkurence med ponudniki! Naročnik opisa izdelka ne bo spreminjal.


VPRAŠANJE
5. SKLOP: PIJAČE
16 Sadni mix iz 5 vrst sadja, 100 % sadni delež, pakiranje od 200 do 250 ml – ALI LAHKO PONUDIMO ARTIKEL IZ 4 VRST SADJA S 100% SADNIM DELEŽEM, KOT RAUCH?

ODGOVOR
Da.


VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosim vas za odgovore na vprašanja.
9. sklop Splošno prehrambno blago
11 Koruza – sladka, zrnje, sterilizirana, pakiranje 2 do 3 kg - Ali lahko ponudimo 4,2 kg pakiranje?
19 Ekstra domača mešana, jagodna marmelada, min. 45% sadnega deleže / 100 g izdelka, brez kemičnih konzervansov in sladil, pakiranje do 850 g -Ali lahko ponudimo džem jagodni ali pa marmelado z 44% sadnim deležem?
36 Prepečenec porcijski v rezinah, pakiranje 20 - 35 g Dobavitelj je spremenil pakiranje na 47 g. Ali lahko ponudimo 47 g?
37 Grisini z oljčnim oljem, pakiranje do 20 do 30 g - ali vam lahko ponudimo 250gr, ker porcijskih nimamo trenutno na zalog?
57 Suhi hruškovi krhlji, brez konzervansov, razred I, pakiranje 500 do 1000 g ali dovolite odstopanje od 200g do 1000 g in ali dovolite, da je dodan antioksidant in k-Metabisulfit?
59 Suhi olupljeni jabolčni krhlji brez konzervansov, razred I, pakiranje 500 do 1000 g ali dovolite odstopanje od 200g do 1000 g in ali dovolite, da je dodan antioksidant in k-metabisulfit?

71 Čokoladno lešnikov namaz (min. 13 % lešnikov, min. 7 % manj masten kakav v prahu), pakiranje 20 do 30 g - namaz, ki ga želite je pakiran po 15g. Ali lahko ponudimo 15g pakiranje?
81 Koruzni kosmiči brez glutena, mleka in jajc (kakovost Schar ali enakovredno), pakiranje do 250 g - Ali lahko ponudimo 300G?

ODGOVOR
Naročnik podaja odgovore, zapisane poleg vprašanj:

9. sklop Splošno prehrambno blago
11 Koruza – sladka, zrnje, sterilizirana, pakiranje 2 do 3 kg - Ali lahko ponudimo 4,2 kg pakiranje? Da.
19 Ekstra domača mešana, jagodna marmelada, min. 45% sadnega deleže / 100 g izdelka, brez kemičnih konzervansov in sladil, pakiranje do 850 g -Ali lahko ponudimo džem jagodni ali pa marmelado z 44% sadnim deležem? Naročnik spreminja opis izdelka pod zaporedno številko 19, sklop 9 (Splošno prehrambeno blago), tako da se glasi: Ekstra domača jagodna marmelada, min. 44% sadnega deleža / 100g izdelka, brez kemičnih konzervansov in sladil, pakiranje do 850g.
36 Prepečenec porcijski v rezinah, pakiranje 20 - 35 g Dobavitelj je spremenil pakiranje na 47 g. Ali lahko ponudimo 47 g? Da.
37 Grisini z oljčnim oljem, pakiranje do 20 do 30 g - ali vam lahko ponudimo 250gr, ker porcijskih nimamo trenutno na zalog? Ne.
57 Suhi hruškovi krhlji, brez konzervansov, razred I, pakiranje 500 do 1000 g ali dovolite odstopanje od 200g do 1000 g in ali dovolite, da je dodan antioksidant in k-Metabisulfit? Naročnik spreminja opis izdelka pod zaporedno številko 57, sklop 9 (Splošno prehrambeno blago), tako da se glasi: Suhi hruškovi krhlji, razred I, pakiranje 200 do 1000 g.
59 Suhi olupljeni jabolčni krhlji brez konzervansov, razred I, pakiranje 500 do 1000 g ali dovolite odstopanje od 200g do 1000 g in ali dovolite, da je dodan antioksidant in k-metabisulfit? Naročnik spreminja opis izdelka pod zaporedno številko 59, sklop 9 (Splošno prehrambeno blago), tako da se glasi: Suhi olupljeni jabolčni krhlji, razred I, pakiranje 200 do 1000 g.
71 Čokoladno lešnikov namaz (min. 13 % lešnikov, min. 7 % manj masten kakav v prahu), pakiranje 20 do 30 g - namaz, ki ga želite je pakiran po 15g. Ali lahko ponudimo 15g pakiranje? Ne.
81 Koruzni kosmiči brez glutena, mleka in jajc (kakovost Schar ali enakovredno), pakiranje do 250 g - Ali lahko ponudimo 300G? Da.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
V odgovoru na portalu, ste nam odgovorili, tako:

Datum objave: 07.05.2018 15:08
5 Losos dimljen, rezani file, 150g - artikel kot Rio Mare je bil s strani dobavitelji ukinjen. Imamo tudi izjavo dobavitelja. Lahko vam ponudimo navaden losos v rastlinskem olju v 150g pakiranju. Prosimo za odgovor. Hvala. Naročnik spreminja opis izdelka pod zaporedno številko 5, sklop 9 (Splošno prehrambeno blago), tako da se glasi: Dimljen losos, rezine, brez olja, pakiranje 100 do 300 g.

Če želite dimljen losos v rezinah, brez olja, vas prosimo, da postavko premaknete v drug sklop, saj je to sveže blago, mi pa smo ponudniki trajnega blaga. Lahko pa vam ponudimo navaden losos v rastlinskem olju v 150g pakiranju.

Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Izdelka naročnik ne umika iz sklopa, saj je le-ta razpisan v okviru sklopa Splošno prehrambeno blago, kjer so vključeni izdelki, ki zahtevajo enak način transporta in hranjenja, kot navedeni.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v izogib nejasnostim vas prosimo za pojasnilo glede izpolnjevanja in potrjevanja obrazcev.
Če smo prav razumeli se torej za naslednje obrazce smatra, da so "potrjeni/podpisani" ob oddaji na portal EJN (časovni žig, elektronski podpis) - za te obrazce je torej dovolj, da jih izpolnimo, pretvorimo v pdf in naložimo v ustrezen razdelek na portalu:

- Priloga 1 (prijavni obrazec)
- Priloga 2, 2/1 (predračun, popis blaga)
- Priloga 3 (ESPD)
- Priloga 4 (označeni certifikati)
- Priloga 5 (Izjava)
- Priloga 6 (Izjava)

Medtem ko je za naslednja obrazca še vedno potrebno, da sta podpisana in žigosana:
- Priloga 10 - Pooblastilo pravne osebe
- Priloga 11 - Pooblastilo fizične osebe

Prosimo za potrditev,
Hvala,
Lep pozdrav,

ODGOVOR
Navodila za izpolnjevanje in predložitev obrazcev so za vsako posamično prilogo v okviru ponudbene dokumentacije podrobno opisana v točki 6 I. poglavja predmetnega dokumenta v zvezi z oddajo javnega naročila. Glede izpolnjevanja in predložitve ESPD obrazca pa upoštevajte odgovor naročnika, objavljen 7. 5. 2018 ob 15:08 (ponudnik lahko v sistem eJN naloži ESPD obrazec v elektronski obliki podpisane .xml datoteke; v primeru, ko se ESPD nanaša na ponudnika, ki oddaja ponudbo, bo obrazec elektronsko podpisan že v okviru oddane celotne ponudbene dokumentacije).

Način priprave in predložitve obrazcev, kakor ste ga opisali v vprašanju, je ustrezen, vendar ob tem opozarjamo, da navedeno velja le za ponudnika. Način izpolnjevanja in predložitve obrazcev za ostale sodelujoče (podizvajalce, partnerje v skupni ponudbi…) pa se v določenih primerih nekoliko razlikuje in je podrobno opisan v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

v predračunih nismo zasledili sklopov za zamrznjena živila.
Jih naročnik res ne potrebuje?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Naročnik sklopov zamrznjenih živil v okviru objavljenega obvestila o javnem naročilu ne razpisuje.