Dosje javnega naročila NMV1206/2014
Naročnik: MESTNE LEKARNE 
Blago: Notranja oprema
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti

NMV1206/2014 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 20.05.2014
NMV2555/2014 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 18.07.2014
    NMV1206/2014 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Blago

Notranja oprema

Datum objave: 20. 5. 2014
Številka objave: NMV1206/2014


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): MESTNE LEKARNE, Šutna 7, SI-1241 Kamnik.
Tel. +386 17770181. Telefaks +386 18319205. E-pošta uprava@mestnelekarne.si.
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Dobava in montaža notranje opreme za lekarno Radomlje.
I.3)VRSTA NAROČILA: Blago.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Dobava in montaža notranje opreme za lekarno Radomlje.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 39200000 (Notranja oprema)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2014/5/2456-68935185283919773715/JN_oprema.zip
I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 10. 6. 2014
Čas: 10:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 10. 6. 2014
Čas: 12:00
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 2. 6. 2014
Čas: 23:59
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 19. 5. 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV2555/2014, Blago: Notranja oprema; datum objave: 18. 7. 2014

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.05.2014   09:40
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

Prosimo, če posredujete na portal popis opreme
v excelu, da bomo lahko vpisovali cene v
elektronski obliki in istočasno posredujte še
načrte opreme.

lep pozdrav

ODGOVOR:
Popisi opreme v excelu so dostopni na spletni strani naročnika.
Projektna dokumentacija, ki zaradi tehničnih razlogov ne more biti dostopna na spletnih straneh naročnika oz. na portalu javnih naročil, je po predhodni najavi na vpogled pri naročniku JZ Mestne lekarne, Šutna 7, 1241 Kamnik, pri ga. Ksenija Čevka, tel. 01 777 01 86.
Projektno dokumentacijo se na zahtevo posreduje tudi v elektronski obliki.