Dosje javnega naročila 002703/2018
Naročnik: BOLNIŠNICA SEŽANA, Cankarjeva ulica 4, 6210 Sežana
Storitve: IZVAJANJE STORITVE PREVOZA PACIENTOV.
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 300.160,00 EUR

JN002703/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 24.04.2018
JN002703/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.07.2018
JN002703/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 20.08.2018
JN002703/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 22.08.2018

    JN002703/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 080-179296
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
BOLNIŠNICA SEŽANA
Cankarjeva ulica 4
6210
SI
Sežana
Slovenija
Silvana Šonc
bolnica.sezana@siol.net
+386 57074000

Internetni naslovi
http://www.bolnisnica-sezana.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/251716/JN_05-18_IZVAJANJE_STORITVE_PREVOZA_PACIENTOV-RD.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=254
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: IZVAJANJE STORITVE PREVOZA PACIENTOV.
Referenčna številka dokumenta: JN 05/18
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
85143000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
IZVAJANJE STORITVE PREVOZA PACIENTOV.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
85143000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
IZVAJANJE STORITVE PREVOZA PACIENTOV.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
V skladu z razpisno dokumentacijo.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
V skladu z razpisno dokumentacijo.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.05.2018   08:30
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.05.2018   09:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.05.2018   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
BOLNIŠNICA SEŽANA
Cankarjeva ulica 4
6210
Sežana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.04.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.05.2018   07:49
VPRAŠANJE št. 1:
Spoštovani,

kot naročnik v javnem naročilu za izvajalca nenujnih in sanitetnih reševalnih prevozov, ki bo za naročnika in po njegovem nalogu izvajal pogodbene sekundarne prevoze.
V rubriki » Pogoji za dokazovanje tehnične , kadrovske spodobnosti in obvezna dokazila« je navedeno
Pogoj 11 : Ponudnik je v obdobju od 2015 do vključno 2018 izvajal prevoze pacientov za potrebe naročnika.
Pogoj, ki ga navajate ne more biti izključujoč za tako javno naročilo, saj oži krog možnih izvajalcev, oziroma, po našem mnenju preferira samo enega. Ali za pogoj štejejo tudi reference oziroma izvajanje prevozov za druge javne zavode (UKC Ljubljana, Onkološki inštitut Ljubljana… ) ?

Pogoj 14 : Navedeno je, da mora izpolnjevati pogoje za opravljanje prevozov iz 9. Člena Pravilnika o prevozih pacientov, v drugem odstavku pa so navedene zahteve za strokovno usposobljenost delavcev, ki niso v skladu s Pravilnikom o prevozih pacientov. Pravilnik navaja : Nenujne prevoze opravlja ekipa v sestavi zdravstveni reševalec-spremljevalec in zdravstveni reševalec-voznik.
Ne glede na določbo 9. člena tega pravilnika, lahko do leta 2012 opravljajo delo voznika nujnega in nenujnega prevoza ter spremljevalca na nenujnih prevozih zdravstveni tehniki, ki nimajo nacionalne poklicne kvalifikacije zdravstveni reševalec/zdravstvena reševalka.
Ali je potrebno, da imajo delavci ponudnika, ki bodo izvajali nenujne reševalne prevoze, nacionalno poklicno kvalifikacijo zdravstveni reševalec ali lahko delo opravljajo tudi delavci s V. stopnjo izobrazbe navedene smeri v razpisu, kar ni v skladu s sprejetim Pravilnikom ?

Relacije in kilometri : Zanima nas, ali se pri navedenih kilometrih za navedene relacije obračuna tudi štartnina, ki zajema prevzem in oddajo pacienta, kot navajajo Navodila o beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev in Splošni dogovor za posamezno pogodbeno leto ZZZS-ja, katera določila tudi navajate v javnem naročilu ?


ODGOVOR
Odgovor na vprašanje št. 1:
1. Za pogoj 11 se štejejo reference oz. referenca katerega koli naročnika za katerega je ponudnik izvajal storitve prevoza pacientov skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
2. (Pogoj 14) V skladu z 9. členom Pravilnika... mora ponudnik zagotoviti za nenujne reševalne prevoze ekipo v sestavi zdravstveni reševalec spremljevalec in zdravstveni reševalec voznik, ki morata imeti ustrezno strokovno usposobljenost. Dokaz za to je certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije.
3. Glede »štartnine« naj ponudnik upošteva 6. odstavek poglavja »A.03.4 NAROČANJE PREVOZOV IN OSTALO« razpisne dokumentacije.
Datum objave: 18.05.2018   07:51
VPRAŠANJE št. 2:
Spoštovani,
kot naročnik v javnem naročilu za izvajalca nenujnih in sanitetnih reševalnih prevozov, ki bo za naročnika in po njegovem nalogu izvajal pogodbene sekundarne prevoze.
V rubriki » Pogoji za dokazovanje tehnične , kadrovske spodobnosti in obvezna dokazila« je navedeno
Pogoj 11 : Ponudnik je v obdobju od 2015 do vključno 2018 izvajal prevoze pacientov za potrebe naročnika.
Pogoj, ki ga navajate ne more biti izključujoč za tako javno naročilo, saj oži krog možnih izvajalcev, oziroma, po našem mnenju preferira samo enega. Ali za pogoj štejejo tudi reference oziroma izvajanje prevozov za druge javne zavode (UKC Ljubljana, Onkološki inštitut Ljubljana… ) ?
Pogoj 14 : Navedeno je, da mora izpolnjevati pogoje za opravljanje prevozov iz 9. Člena Pravilnika o prevozih pacientov, v drugem odstavku pa so navedene zahteve za strokovno usposobljenost delavcev, ki niso v skladu s Pravilnikom o prevozih pacientov. Pravilnik navaja : Nenujne prevoze opravlja ekipa v sestavi zdravstveni reševalec-spremljevalec in zdravstveni reševalec-voznik.
Ne glede na določbo 9. člena tega pravilnika, lahko do leta 2012 opravljajo delo voznika nujnega in nenujnega prevoza ter spremljevalca na nenujnih prevozih zdravstveni tehniki, ki nimajo nacionalne poklicne kvalifikacije zdravstveni reševalec/zdravstvena reševalka.
Ali je potrebno, da imajo delavci ponudnika, ki bodo izvajali nenujne reševalne prevoze, nacionalno poklicno kvalifikacijo zdravstveni reševalec ali lahko delo opravljajo tudi delavci s V. stopnjo izobrazbe navedene smeri v razpisu, kar ni v skladu s sprejetim Pravilnikom ?
Relacije in kilometri : Zanima nas, ali se pri navedenih kilometrih za navedene relacije obračuna tudi štartnina, ki zajema prevzem in oddajo pacienta, kot navajajo Navodila o beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev in Splošni dogovor za posamezno pogodbeno leto ZZZS-ja, katera določila tudi navajate v javnem naročilu ?
24.člen
(1) Cene, oblikovane po Dogovoru, in določene s pogodbo med izvajalci in Zavodom, se uporabljajo tudi za izračun doplačil zavarovanih oseb, za obračun zdravstvenih storitev za tuje zavarovane osebe po zakonodaji EU in medržavnih pogodbah, za begunce, za osebe, za katere se stroški zdravljenja krijejo iz državnega proračuna (npr. nezavarovane osebe) ter za obračun storitev med izvajalci, ki imajo sklenjeno pogodbo z Zavodom.


ODGOVOR na vprašanje št. 2:
1. (Pogoj 11) Naročnik je na to vprašanje odgovoril z odgovorom na vprašanje št. 1.
2. (Pogoj 14) Naročnik je na to vprašanje odgovoril z odgovorom na vprašanje št. 1.
3. (Relacije in kilometri) Naročnik je na to vprašanje odgovoril z odgovorom na vprašanje št. 1.
4. Naročnik se strinja z navedbo.