Dosje javnega naročila 002696/2018
Naročnik: JAVNI ZAVOD GASILSKA BRIGADA KOPER ENTE PUBBLICO VIGILI DEL FUOCO, CAPODISTRIA, Ljubljanska cesta 6, 6000 Koper - Capodistria
Blago: Nakup treh gasilskih vozil
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 176.491,30 EUR

JN002696/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 24.04.2018
JN002696/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.05.2018
JN002696/2018-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.05.2018
JN002696/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.06.2018
JN002696/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 18.06.2018
JN002696/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 18.06.2018
Zahtevek za revizijo

    JN002696/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 080-178493
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
JAVNI ZAVOD GASILSKA BRIGADA KOPER ENTE PUBBLICO VIGILI DEL FUOCO, CAPODISTRIA
Ljubljanska cesta 6
6000
SI044
Koper - Capodistria
Slovenija
Andreja BEŠTER
info@gb-koper.si
+386 56632830
+386 56632841

Internetni naslovi
http://www.gb-koper.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.eponudbe.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://www.eponudbe.si
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javni red in mir ter varnost


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup treh gasilskih vozil
Referenčna številka dokumenta: JN-01/18
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144210
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Naročnik oddaja javno naročilo v dveh sklopih, in sicer:
Sklop 1: Nakup gasilskega vozila z dvigalom
Sklop 2: Finančni leasing z dobavo dveh vozil GVGP-1
skladno s priloženimi specifikacijami.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Nakup gasilskega vozila z dvigalom
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144210
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI044 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Javni zavod Gasilska brigada Koper
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup gasilskega vozila z dvigalom
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.06.2018
Konec: 30.11.2018
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Finančni leasing z dobavo dveh vozil GVGP-1
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144210
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI044 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Javni zavod Gasilska brigada Koper
II.2.4 Opis javnega naročila
Finančni leasing z dobavo dveh vozil GVGP-1
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.06.2018
Konec: 21.12.2018
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Razvidno iz razpisne dokumentacije.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Razvidno iz razpisne dokumentacije.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Razvidno iz razpisne dokumentacije.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.05.2018   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.05.2018   10:00
Kraj: www.eponudbe.si pri objavi tega javnega naročila


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.05.2018   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
JAVNI ZAVOD GASILSKA BRIGADA KOPER ENTE PUBBLICO VIGILI DEL FUOCO, CAPODISTRIA
Ljubljanska cesta 6
6000
Koper - Capodistria
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.04.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.05.2018   13:34
VPRAŠANJE 1
Pri sklopu 2 je Finančni leasing z dobavo dveh vozil GVGP-1. Nikjer ni razvidno višina pologa.
Kakšna je višina pologa za sklop 2?
ODGOVOR 1
Kot je razvidno iz tabele v 3. členu Vzorca pogodbe za Sklop 2, je višina pologa 0 EUR.


VPRAŠANJE 2
ZAHTEVE NAROČNIKA:
1. SKLOP 1
Gospodarski subjekt je v obdobju od 1.1.2015 dalje uspešno dobavil najmanj 3 gasilska vozila z dvigalom, končnim uporabnikom, ki so poklicne gasilske enote v državah EU, pri čemer je bila vrednost posameznega vozila najmanj 100.000,00 EUR brez DDV.
VPRAŠANJE:
Glede na to, da se vozila z dvigalom izdelujejo redkeje kot ostala gasilska vozila in so posledično temu redkejša v operativnih enotah, vas naprošamo, če lahko zahtevo spremenite s 3 zahtevanih vozil na 2 vozili. Ali, da z dopolnitvijo zahteve dovolite in s tem omogočite, da lahko ponudniki ponudimo istovrstna vozila izdelana tudi za poklicne gasilske enote izven EU, katerih preverjanje referenc je sledljivo.
ODGOVOR 2
Naročnik je pri oblikovanju pogojev avtonomen, pri čemer pa je prepričan, da je le-te oblikoval sorazmerno s predmetom javnega naročila, zato referenčnega pogoja v delu, ki se nanaša na količino dobavljenih vozil, ne bo spreminjal. Ne glede na navedeno pa naročnik spreminja predmetni referenčni pogoj za Sklop 1 v delu, ki se nanaša na končne uporabnike, pri čemer bo, poleg poklicnim, dopustil tudi dobave prostovoljnim gasilskim enotam.


POPRAVEK 1
Naročnik objavlja popravek pogoja za sodelovanje iz točke 7.C.1 tako, da se po novem glasi:
1. SKLOP 1
Gospodarski subjekt je v obdobju od 1.1.2015 dalje uspešno dobavil najmanj 3 gasilska vozila z dvigalom, končnim uporabnikom, ki so poklicne ali prostovoljne gasilske enote v državah EU, pri čemer je bila vrednost posameznega vozila najmanj 100.000,00 EUR brez DDV.
(pogoj mora izpolnjevati ponudnik; v primeru sklicevanja na zmogljivosti drugih subjektov morajo slednji izvesti dobavo v delu za katere se zahtevajo te zmogljivosti)

Naročnik ne bo objavljal čistopisa razpisne dokumentacije, temveč bo štel, da ponudniki z oddajo ponudbe potrjujejo, da so seznanjeni s predmetnim popravkom.

Datum objave: 10.05.2018   13:15
VPRAŠANJE 3
Za izdelavo 2. sklopa razpisa Finančni leasing z dobavo dveh vozil GVGP-1 vas prosimo, da podaljšate rok za oddajo za 10 dni, kar pomeni, da bi bila oddaja 2. sklopa razpisa Finančni leasing z dobavo dveh vozil GVGP-1 dne 31.05.2018. Ali je možna sprememba datuma oddaje razpisa za 10 dni?
ODGOVOR 3
Naročnik je podaljšal rok kot izhaja iz objavljenega POPRAVKA 2.


POPRAVEK 2
Naročnik podaljšuje naslednje roke:
Rok za vprašanja: 21.5.2018 do 9:00
Rok za oddajo ponudb: 31.5.2018 do 10:00
Odpiranje ponudb: 31.5.2018 ob 10:00

Datum objave: 15.05.2018   13:32
VPRAŠANJE 4
V poglavju PODVOZJE / OSNOVNE ZAHTEVE:
1.) Vprašanje;
- zahteva: premagovanje vzpona min. 45⁰
- vprašanje: glede na skrčeno izbiro terenskih vozil in njihovih modelov je zahtevani kot težko izpolniti, zato vas prosimo, če lahko zahtevo spremenite z navedbo od 42⁰ do 45⁰?

V poglavju PODVOZJE / DRUGE ZAHTEVE:
2.) Vprašanje;
- zahteva: ojačeno vzmetenje vozila izvedeno spredaj in zadaj z vzmetmi in blažilci
- po poizvedovanju pri dobaviteljih terenskih vozil v Sloveniji, smo prejeli informacije, da izvedbe ojačanega vzmetenja v originalni dobavi ne nudi nobeden od možnih ponudnikov. Možne so le predelave podvozji v specializiranih delavnicah, katere predelujejo vozila za namen vožnje izven urejenih cestišč, natančneje Off-Road predelave.
- vprašanje: ali je možno, da se s seznama pogojev ta zahteva odstrani, ker je praktično ne izpolnjuje nobeno podvozje, ki zahteva ostalim pogojem?
3.) Vprašanje;
- zahteva: stabilizatorji za zahtevne vozne razmere na obeh oseh
- tudi s to zahtevo smo naleteli pri dobaviteljih na isti odgovor kot pri vprašanju št.2
- vprašanje: ali je možno, da se s seznama pogojev ta zahteva odstrani, ker je praktično ne izpolnjuje nobeno podvozje, ki zahteva ostalim pogojem?
4.) Vprašanje;
- zahteva: zaščitna volanske letve
- ravno tako smo s to zahtevo naleteli pri dobaviteljih na isti odgovor kot pri vprašanju št.2 in št.3
- vprašanje: ali je možno, da se s seznama pogojev ta zahteva odstrani, ker je praktično ne izpolnjuje nobeno podvozje, ki zahteva ostalim pogojem?
5.) Vprašanje;
- zahteva: Ponudnik mora navesti vso opremo s proizvajalčevimi kodami, s katero je opremljeno podvozje.
- proizvajalci nam nudijo s kodami opremljen podatek koda vozila in koda motorja. Ostalih posameznih kod ni mogoče prejeti.
- vprašanje: ali lahko to zahtevo glede na navedena dejstva spremenite ali odstranite?

ODGOVOR 4
Ad 1.) Naročnik spreminja predmetno zahtevo, tako da se ponovno glasi: premagovanje vzpona min. 42⁰.
Ad 2.) Naročnik črta predmetno zahtevo.
Ad 3.) Naročnik črta predmetno zahtevo.
Ad 4.) Naročnik črta predmetno zahtevo.
Ad 5.) Naročnik črta predmetno zahtevo.

Naročnik ne bo objavljal čistopisa specifikacij, temveč bo štel, da ponudniki z oddajo ponudbe potrjujejo, da so s predmetnimi spremembami seznanjeni in se z njimi strinjajo.

Datum objave: 16.05.2018   14:43
POPRAVEK 3
Naročnik za SKLOP 2, zaradi tehničnih razlogov, umika zahtevo po finančnem leasingu in skladno s tem spreminja razpisno dokumentacijo v delu, ki se nanaša na:
- naziv Sklopa 2 tako, da se po novem glasi Sklop 2: Nakup dveh vozil GVGP-1,
- Merilo za izbiro za Sklop 2 iz točke 8. Ocenjevanje ponudb iz obrazca ePRO – Navodila ponudnikom tako, da se po novem glasi: Sklop 2 - razvidno iz obrazca ePRO – Ponudba-Pogodba, predračunska tabela v 3. členu, postavka »Skupaj v EUR brez DDV« ter
- besedilo vzorca pogodbe za Sklop 2, za katerega je naročnik na mestu, kjer se nahaja razpisne dokumentacija, objavil čistopis »ePRO – Ponudba-Pogodba_sklop 2_popravek«.

Ponudniki naj v ponudbi za Sklop 2 predložijo izpolnjen in podpisan obrazec »ePRO – Ponudba-Pogodba_sklop 2_popravek«. V kolikor bo ponudnik ponudbo oddal na starem obrazcu, bo naročnik tako ponudbo kot nedopustno izključil.

Naročnik ne bo objavljal čistopisa navodil ponudnikom, temveč bo štel, da ponudniki z oddajo ponudbe potrjujejo, da so s predmetnimi spremembami seznanjeni in se z njimi strinjajo.