Dosje javnega naročila NMV1682/2015
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Storitve: Krajinsko oblikovanje za zelene površine
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 96.126,34 EUR

NMV1682/2015 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 30.03.2015
NMV3936/2015 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 30.06.2015
NMV3936/2015-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.07.2016
    NMV1682/2015 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Storitve

Krajinsko oblikovanje za zelene površine

Datum objave: 30. 3. 2015
Številka objave: NMV1682/2015


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: Špela Knol, V roke: Špela Knol, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 13064446. Telefaks +386 13064407. E-pošta spela.knol@ljubljana.si.
Internetni naslovi: http://www.ljubljana.si
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Obnova Plečnikovega vrta
I.3)VRSTA NAROČILA: Storitve.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Obnova Plečnikovega vrta
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 45112710 (Krajinsko oblikovanje za zelene površine)
45112712 (Krajinsko oblikovanje za vrtove)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/3/6793-23587963046917983773/OBJAVA.zip
I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 14. 4. 2015
Čas: 10:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 14. 4. 2015
Čas: 11:00
Kraj: Mestna uprava Mestne občine Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, II. nadstropje, sejna soba
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU: Projekt je sofinanciran iz EU sklada.
I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 7. 4. 2015
Čas: 15:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 30. 3. 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV3936/2015, Storitve: Krajinsko oblikovanje za zelene površine; datum objave: 30. 6. 2015

.