Dosje javnega naročila NMV4306/2015
Naročnik: GI 
Storitve: Storitve obdelave podatkov
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 146.156,00 EUR

NMV4306/2015 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 14.07.2015
NMV4678/2015 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 29.07.2015
NMV4678/2015-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 06.08.2015
NMV4882/2015 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (NMV) (preklic/popravek NMV), objavljeno dne 06.08.2015
    NMV4306/2015 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Storitve

Storitve obdelave podatkov

Datum objave: 14. 7. 2015
Številka objave: NMV4306/2015


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): GI, JAMOVA CESTA 2, Kontakt: info@gis.si, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 12002900. Telefaks +386 14250677. E-pošta info@gis.si.
Internetni naslovi: http://www.gis.si
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Organizacija izvajalske skupine za izvedbo obnove evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč
I.3)VRSTA NAROČILA: Storitve.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Organizacija izvajalske skupine za izvedbo obnove evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč.
Natančnejši opis se nahaja v Tehnični dokumentaciji.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 72310000 (Storitve obdelave podatkov)
72320000 (Storitve podatkovnih baz)
72330000 (Storitve standardizacije in klasifikacije vsebine ali podatkov)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije: http://gis.si
I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 27. 7. 2015
Čas: 10:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 27. 7. 2015
Čas: 11:00
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 20. 7. 2015
Čas: 10:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 14. 7. 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV4678/2015, Storitve: Storitve obdelave podatkov; datum objave: 29. 7. 2015

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.07.2015   09:11
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani, kje lahko najdemo razpisno dokumentacijo? Na spletni strani www.gis.si je namreč ne najdemo.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:
Spletni naslov je:
http://www.gis.si/sl/o-nas/informacije-javnega-znacaja/javna-narocila

Lep pozdrav.