Dosje javnega naročila 002659/2018
Naročnik: OBČINA IG, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig
Gradnje: Izgradnja in sanacija komunalne infrastrukture v Iški vasi
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 227.291,66 EUR

JN002659/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 24.04.2018
JN002659/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.05.2018
JN002659/2018-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.05.2018
JN002659/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.06.2018
JN002659/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 17.07.2018
JN002659/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 17.07.2018
Zahtevek za revizijo

    JN002659/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA IG
Govekarjeva cesta 6
1292
SI
Ig
Slovenija
Katja Ivanus
katja.ivanus@obcina-ig.si
+386 12802300

Internetni naslovi
http://www.obcina-ig.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.s-procurement.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: http://www.s-procurement.si/
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izgradnja in sanacija komunalne infrastrukture v Iški vasi
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Javno naročilo zajema izgradnjo in sanacijo komunalne infrastrukture v Iški vasi.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Ig
II.2.4 Opis javnega naročila
V okviru izgradnje in sanacije komunalne infrastrukture v Iški vasi je predvidena:
a) sanacija vodovoda (od tč.142 do tč. 149)
b) ureditev pločnika ob državni cesti (R3-728/4815 IG – RAKITNA od KM 2.100 do KM 2.625)
c) izgradnja meteornega kanala (Kanal M1 (od PRJ5 do MRJ14); Kanal M2 (od PRJ5 do MRJ18))
d) postavitev javne razsvetljave na območju ureditve pločnika
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Za elektronsko oddajo ponudbe se morajo ponudniki registrirati na spletni strani http://www.s-procurement.si/ ("Vstopi v portal", "Registriraj se" kot ponudnik). Za tehnično pomoč pri registraciji in oddaji ponudbe se obrnite na podpora@s-procurement.si


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Pogoji, kot so določeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Pogoji, kot so določeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.05.2018   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.05.2018   10:10
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo v okviru informacijskega sistema »S-Procurement« na spletnem naslovu http://www.s-procurement.si/ dne 14. 5. 2018 in se bo začelo po 10:10 uri.


Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje bo potekalo tako, da bo naročnik ponudbe odprl v okviru informacijskega sistema »S-Procurement« po uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb. V okviru odpiranja ponudb se ponudbe dešifrirajo in so podatki iz vsebine ponudb dostopni naročniku. Ponudnikom, ki so oddali ponudbe, bo posredovan zapisnik o odpiranju ponudb v okviru sistema »S-Procurement«.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.05.2018   14:00

Dodatne informacije:
Ponudniki lahko zahteve za dodatna pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila posredujejo naročniku preko funkcionalnosti »Pojasnila« v informacijskem sistemu »S-Procurement«, dostopnem preko spletnega naslova http://www.s-procurement.si/, pri objavi predmetnega javnega naročila. Na drugače posredovane zahteve za dodatna pojasnila naročnik ni dolžan odgovoriti.

Zahteve za dodatna pojasnila je treba posredovati najkasneje do roka, določenega v informacijskem sistemu »S-Procurement«.

Naročnik bo na prejete zahteve za pojasnila odgovoril v okviru funkcionalnosti »Pojasnila« informacijskega sistema »S-Procurement«. Podana pojasnila bodo na voljo vsem ponudnikom, ki bo potrdili interes za oddajo predmetnega javnega naročila.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA IG
Govekarjeva cesta 6
1292
Ig
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.04.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.04.2018   15:50
VPRAŠANJE
Ali bi bil naročnik tako prijazen in objavil bolj natančen spletni naslov, kje se nahaja njegova razpisna dokumentacija, da ne raziskujemo cele spletne strani, kjer žal razpisne dokumentacije ne najdemo. Lepo prosimo za čimprejšnjo objavo spletne povezave do razpisne dokumentacije.

ODGOVOR
Dostop do razpisne dokumentacije vam je omogočen ob predhodni registraciji na spletni strani http://www.s-procurement.si Javno naročilo lahko najdete na različne načine, npr. z vnosom referenčne številke 4300/2018 v iskalnik. Kontaktna številka za dodatno podporo je 01 60 100 71. Ponudnikom so za optimalno uporabo portala S-Procurement na voljo posebna izobraževanja, na katera se lahko prijavite preko elektronskega naslova lara.valjavec@pppforum.siDatum objave: 26.04.2018   07:09
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Na navedeni spletni strani, kljub registraciji ni mogoče priti do dokumentacije za oddajo ponudbe za izvedbo javnega naročila. Prosim, da dokumentacijo objavite na mestu, ki bo brez težav dostopna vsem ponudnikom.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Pozdravljeni,
ugotavljamo, da imate potencialni ponudniki težave pri iskanju naročila, zato bomo v naslednjih dneh omogočili napredno iskanje. Za dostop do celotne dokumentacije se morate ponudniki registrirati (registracija je seveda brezplačna, ponudniki se boste registrirali samo enkrat in boste nato lahko vedno oddali ponudbe za katero koli javno naročilo, objavljeno na portalu, hkrati pa boste, ko boste izkazali interes za posamezno JN, o vsem sproti obveščeni). Ko se boste registrirali in poiskali javno naročilo, kliknete na desni strani gumb »podrobno«, nato gumb zgoraj desno »Zanima me!« (s čimer se ne zavezujete k oddaji ponudbe in naročnik ne vidi vaših podatkov), kliknete »Potrdi« (okenca »Komentar« vam ni treba izpolniti), prikazal se bo napis »Interes uspešno potrjen«, pod tem pa gumb »Glej povzetek naročila«, kjer lahko pregledate in prenesete celotno dokumentacijo. Kontaktna številka za dodatno podporo je 01 60 100 71. Ponudnikom so za optimalno uporabo portala S-Procurement na voljo brezplačna izobraževanja, na katera se lahko prijavite preko elektronskega naslova lara.valjavec@pppforum.si 

VPRAŠANJE
Spoštovani,

ponudniki moramo imeti brezplačen dostop do razpisne dokumentacije in nikakršnih stroškov z nadgraditvijo programov, da do teh lahko dostopamo!

ODGOVOR
Pozdravljeni,
dostop do razpisne dokumentacije je popolnoma brezplačen, potrebna je le registracija. Če boste imeli težave pri dostopu, je kontaktna številka za dodatno podporo 01 60 100 71. Ponudnikom so za optimalno uporabo portala S-Procurement na voljo brezplačna izobraževanja, na katera se lahko prijavite preko elektronskega naslova lara.valjavec@pppforum.si 

VPRAŠANJE
Spoštovani,

kako naj ponudniki vemo, da je referenčna številka naročila 4300/2018?

Na portalu se pojavi objava naročila, nikjer pa ni nobenih dokumentov, navodil, popisa.....

ODGOVOR
Pozdravljeni,
iskanje po referenčni številki je le eno od možnih iskanj naročila. S podatkom ste bili seznanjeni v okviru pojasnil, ki jih je podal naročnik. Ugotavljamo, da imate potencialni ponudniki težave pri iskanju naročila, zato bomo v naslednjih dneh omogočili napredno iskanje. Za dostop do celotne dokumentacije se morate ponudniki registrirati (registracija je seveda brezplačna, ponudniki se boste registrirali samo enkrat in boste nato lahko vedno oddali ponudbe za katero koli javno naročilo, objavljeno na portalu S-Procurement, hkrati pa boste, ko boste izkazali interes za posamezno JN, o vsem sproti obveščeni). Ko se boste registrirali in poiskali javno naročilo, kliknete na desni strani gumb »podrobno«, nato gumb zgoraj desno »Zanima me!« (s čimer se ne zavezujete k oddaji ponudbe in naročnik ne vidi vaših podatkov), kliknete »Potrdi« (okenca »Komentar« vam ni treba izpolniti), prikazal se bo napis »Interes uspešno potrjen«, pod tem pa gumb »Glej povzetek naročila«, kjer lahko pregledate in prenesete celotno dokumentacijo. Kontaktna številka za dodatno podporo je 01 60 100 71. Ponudnikom so za optimalno uporabo portala S-Procurement na voljo brezplačna izobraževanja, na katera se lahko prijavite preko elektronskega naslova lara.valjavec@pppforum.si Datum objave: 03.05.2018   08:04
VPRAŠANJE
Investitorja sprašujemo, če morajo LTŽ pokrovi in rešetke že imeti napis novega standarda EN 124-2? lp

ODGOVOR

DA, pokrovi morajo ustrezati standardu SIST EN 124-2-2015 in imeti obvezno napis EN124-2 D400.


Datum objave: 03.05.2018   08:55
VPRAŠANJE
Naročnik določa v razpisni dokumentaciji pogoj za odgovornega vodjo del, da je izvajal fekalno kanalizacijo s črpališčem. Razpis ne zajema tovrstnih del, zato naročnika pozivamo, da umakne to zahtevo.


ODGOVOR

Pozdravljeni. Za izpolnjevanje pogoja pri odgovornemu vodje del ni potrebno izkazati, da je ta izvajal sanitarno kanalizacijo in kanalizacijsko črpališče. Ponudniki naj sledijo obrazcu "OBR-Ponudba" dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.


Datum objave: 04.05.2018   09:22
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v razpisni dokumentaciji navajate, da boste vse zahteve za dodatna pojasnila objavljani na preko funkcionalnosti "Pojasnila" v sistemu "S-procurement".

Prosimo naročnika, da vsa dodatna pojasnila in popravke objavi tudi na portalu javnih naročil, ker "funkcionalnosti" Pojasnila v sistemu ni, oz. je nikakor ne moremo najti.ODGOVOR
Pozdravljeni,
naročnik je na vsa vprašanja odgovoril tudi preko portala javnih naročil.

VPRAŠANJE
Rok za postavljanje vprašanj se bo kmalu iztekel, nam pa še vedno ni uspelo prebiti do dokumentacije.

Pri vstopu v portal nam velikokrat javi napako:
Oprostite,
Prišlo je do napake. Prosimo, kontaktirajte tehnično podporo.
PreviousLink: /PRODPT1Marketplace/PlatformAlerts/PlatformAlertUserNotifica(...)

Če se nam slučajno uspe prebiti do naslednje stani nam po kliku »Zanima me!« in »Potrdi« javi napako:
Oprostite,
Prišlo je do napake. Prosimo, kontaktirajte tehnično podporo.
PreviousLink: /PRODPT1BusinessLine/Tendering/ShowInterest/SendFeedback?mke(...)

Dlje se nam še ni uspelo prebiti. Ali lahko lepo prosimo objavite kje dokumentacijo, da jo bomo lahko normalno prevzeli ?!?


ODGOVOR

Pozdravljeni,
predlagamo, da sledite navodilom, objavljenim na spletni strani http://www.s-procurement.si (drugi priročnik za uporabo). Če boste imeli pri pridobivanju dokumentacije še vedno težave, vas prosimo, da kontaktirate tehnično podporo na št. 01 60 100 71.


Datum objave: 04.05.2018   09:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo, da objavite razpisno dokumentacijo tu, na portalu javnih naročil, ali na spletni strani vaše občine, ali kjerkoli, kjer bo zanimanje za vaše javno naročilo ANONIMNO! Zanima nas tudi, zakaj bi morali le za informativni vpogled v vašo dokumentacijo opravljati kakršne koli registracije z vpisovanjem OSEBNIH PODATKOV??! Prosimo tudi ,oziroma zahtevamo, da ne opravljate na podlagi objave javnega naročila, tudi tržne dejavnosti promoviranja!! (spremljajoča reklama pri "OBVEZNI" registraciji) za razne plačljive pomoči pri pripravi elektronskih ponudb potencialnih ponudnikov!

Predlagamo vam, da sledite ponudnikovim predlogom in zahtevam ter objavite dokumentacijo na običajnih spletnih mestih, sicer bomo vložili zahtevek za revizijo.

Lep pozdrav!

ODGOVOR

Pozdravljeni,

portal S-Procurement je nabavna platforma, prilagojena vsem zahtevam slovenske zakonodaje in med drugim zagotavlja tudi popolno anonimnost potencialnih ponudnikov. Naročnik ne dostopa do podatka, kateri ponudniki so izkazali interes oz. kdo vse je vpogledal v razpisno dokumentacijo. Za dostop do celotne dokumentacije je zahtevana registracija, vendar pa je ta brezplačna in jo je potrebno izvesti le enkrat.


Datum objave: 07.05.2018   16:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Imamo vprašanje in pripombo na vaš odgovor z dne 26.4.2018:

".....Za dostop do celotne dokumentacije se morate ponudniki registrirati (registracija je seveda brezplačna, ponudniki se boste registrirali samo enkrat in boste nato lahko vedno oddali ponudbe za katero koli javno naročilo, objavljeno na portalu S-Procurement, hkrati pa boste, ko boste izkazali interes za posamezno JN, o vsem sproti obveščeni). Ko se boste registrirali in poiskali javno naročilo, kliknete na desni strani gumb »podrobno«, nato gumb zgoraj desno »Zanima me!« (s čimer se ne zavezujete k oddaji ponudbe in naročnik ne vidi vaših podatkov), kliknete »Potrdi« (okenca »Komentar« vam ni treba izpolniti), prikazal se bo napis »Interes uspešno potrjen«, pod tem pa gumb »Glej povzetek naročila«, kjer lahko pregledate in prenesete celotno dokumentacijo. Kontaktna številka za dodatno podporo je 01 60 100 71. Ponudnikom so za optimalno uporabo portala S-Procurement na voljo brezplačna izobraževanja, na katera se lahko prijavite preko elektronskega naslova lara.valjavec@pppforum.si "

Prosimo, da točno opredelite in pojasnite vašo izjavo: "..ponudniki se boste registrirali samo enkrat in boste nato lahko vedno oddali ponudbe za katero koli javno naročilo, objavljeno na portalu S-Procurement, hkrati pa boste, ko boste izkazali interes za posamezno JN, o vsem sproti obveščeni)."

"..in boste nato lahko vedno oddali ponudbe za katero koli javno naročilo, objavljeno na portalu S-Procurement, .."

Predvidevamo, da naročnik sam ne premore strokovnega znanja za elektronsko objavo ponudbe in zato za to delo plačuje "pakete" pri dotični organizaciji in seveda pri tem porablja javna sredstva? Naj vas opozorimo, da večina ponudnikov v gospodarstvu premoremo dovolj strokovnega znanja za elektronsko oddajo ponudb v skladu z novo veljavno zakonodajo, ker imamo zaposlen strokovni kader, ki svoje znanje nadgrajuje neprestano in v koraku tako z novim tehnologijami, kot z novimi zakonskimi predpisi in nihče ne pomisli na možnost, da bi se poleg plačila osebnega dohodka za potrebno opravljeno delo, za to isto delo, naročevalo in PLAČEVALO podjetjem, ki so v uveljavitvi novega predpisa ,našli svojo tržno nišo.

Naročniku predlagamo, da resno razmisli o dejstvu, da potencialne ponudnike predmetnega javnega naročila usmerja na spletno stran, kjer se vrši tržna dejavnost (promoviranja paketnih ponudb portala) kar je dokaz tudi odgovor naročnika: "...ponudniki se boste registrirali samo enkrat in boste nato lahko vedno oddali ponudbe za katero koli javno naročilo,.." (????!!!!)

Lep pozdrav!

ODGOVOR

Oddaja ponudb preko spletnega portala za elektronsko oddajo ponudb S-Procurement je brezplačna. Ponudniki za pripravo in elektronsko oddajo ponudbe ne potrebujejo naročila nobene dodatne storitve. Postopek priprave in oddaje ponudbe je enostaven, transparenten in varen.Pojasnilo, da se ponudniki registrirajo samo enkrat, je namenjeno ponudnikom, ki bodo preko portala za elektronsko oddajo ponudb S-Procurement večkrat oddajali ponudbe za različna javna naročila in bodo s tem lahko prihranili na času za pripravo ponudb, saj bodo registracijo izvedli samo enkrat.


Datum objave: 07.05.2018   16:02
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

z namenom pridobitve vaše razpisne dokumentacije za vaše razpisano javno naročilo, smo na napoteni strani naleteli na sledeč zapis:


STE PONUDNIK?
Omogočamo vam dostop na trg elektronskega javnega naročanja. Pri nas dobite vso podporo, ki jo potrebujete za uspeh v postopkih javnega naročanja.
Javna naročila so za številna podjetja pomembna poslovna priložnost, vendar se pri tem soočajo s številnimi pravnimi vprašanji, zahtevami in pripravo dokumentacije, ki jo je treba predložiti. V mednarodnih postopkih je dodatna ovira jezik. Da bi vam zagotovili večjo varnost in ponudili podporo, ki jo potrebujete v vseh fazah priprave ponudbe, smo za vas zbrali vsa potrebna orodja in rešitve. Pripravite in pošljite svoje ponudbe. Preprosto in učinkovito.

Če želite oddati ponudbo, vam lahko pomagamo!
REGISTRIRAJTE SE


Naše VPRAŠANJE:
- ne želimo se registrirati na spletno stran, ne želimo opraviti registracije, (to bi pomenilo proti naši volji) kamor ste nas napotili: ali to pomeni, da ne moremo sodelovati kot ponudnik v vašem razpisanem javnem naročilu?
- ali je Registracija z osebnimi podatki pogoj za oddajo ponudbe v postopku oddaje vašega razpisanega javnega naročila: DA ali NE??

Prosimo za korekten in hiter odgovor!

Hvala in lep pozdrav!ODGOVOR

Anonimna oddaja ponudb, enako kot v primeru pisnih ponudb, tudi pri elektronski oddaji ponudb ni mogoča. Ponudniki, ki želijo elektronsko oddati ponudbe se morajo ustrezno identificirati, temu je namenjena registracija ponudnikov.


Datum objave: 07.05.2018   16:02
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

s čem zagotavlja to podjetje anonimnost potencialnih ponudnikov, glede na to, da preko gumba "Registriraj se" razpolaga za osebnimi podatki , medtem ko oseba ni seznanjena, niti ne izda soglasja za uporabo teh podatkov??


Vprašanje se nanaša na odgovor: - portal S-Procurement je nabavna platforma, prilagojena vsem zahtevam slovenske zakonodaje in med drugim zagotavlja tudi popolno anonimnost potencialnih ponudnikov.Lep pozdrav!

ODGOVOR


Podjetje Vortal, ki zagotavlja delovanje spletne platforme S-Procurement je certificirano z varnostnim standardom ISO 27001, ki med drugim zagotavlja tudi popolno revizijsko sled vseh aktivnosti, ki se izvajajo v okviru spletne platforme za elektronsko oddajo ponudb. Navedeno tudi preprečuje možnosti zlorab.

Datum objave: 08.05.2018   13:27
VPRAŠANJE
Zahteve, ki jih naročnik zahteva v razpisni dokumentaciji, objavljeni na portalu javnih naročil, se ne skladajo z zahtevami na portalu "S-Procurement".
Razpisna dokumentacija ne zahteva pooblastil o nekaznovanju za vodilne osebe, prav tako ne zahteva potrjenih referenc v tej fazi oddaje ponudbe.
Prosimo, da zahteve uskladite in nam podate točne informacije za pravilno izvedeno in pripravljeno ponudbo.
Hvala.

ODGOVOR

Naročnik je objavil popravek dokumentacije.


Datum objave: 10.05.2018   09:20
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
na spletni strani, kjer pod pogojem Registracije z osebnimi podatki ,usmerjate (in pogojujete sodelovanje v postopku javnega razpisa) ponudnike po vašo razpisno dokumentacijo, se mora vsak ponudnik v postopku Registracije strinjati s POGOJI UPORABE - V ANGLEŠKEM JEZIKU!

Prosimo za pojasnilo, glede na veljavne zakonske predpise!ODGOVOR
Pozdravljeni,

hvala za obvestilo, splošni pogoji dostopa in uporabe so sedaj ob registraciji v slovenskem jeziku, dostopni pa so tudi na http://s-procurement.si med priročniki za uporabo.Datum objave: 10.05.2018   10:05
VPRAŠANJE
Ali moramo v elektronsko prijavo priložiti potrjene reference za podjetje in OVD?

ODGOVOR


Ni potrebno, v obrazcu Ponudba zgolj navedete referenčne posle ponudnika oz. OVD. Kot izhaja iz Navodil, v fazi oddaje ponudbe ni nujno, da so referenčna dela potrjena s strani naročnika referenčnega posla.

Datum objave: 10.05.2018   10:08
VPRAŠANJE
Ali moramo v elektronsko prijavo priložiti dokumente o bonitetnih ocenah?
V razpisni ste napisali, da v tej fazi niso potrebna dokazila kot je BON ali S.BON-1/P, da bo naročnik zahteval ta dokazila pri preverjanju ponudb.
Želimo odgovor DA ali NE.


ODGOVOR
Za izpolnitev 2. pogoja za izkazovanje ekonomskega in finančnega položaja (bonitetna ocena) je zahtevana predložitev bonitetne informacije že v fazi oddaje ponudbe. Kot zahtevano dokazilo je namreč predvideno: "Ponudniki za izkazovanje izpolnjevanja pogoja predložijo bonitetno informacijo, izdano s strani agencije AJPES, Moody's, S&P, Fitch ali s strani druge finančne institucije, ki uporablja metodologijo Basel II. Iz bonitetne informacije mora biti razvidna bonitetna ocena. Listina ne sme biti izdana več kot 30 dni pred rokom za oddajo ponudb."Datum objave: 10.05.2018   10:13
VPRAŠANJE
Naročnik v razpisni dokumentaciji NE zahteva pooblastil o nekaznovanju za vodilni kader. V elektronskem opisu v informacijskem sistemu »S-Procurement« pa je potreba po zgoraj omenjenih dokumentih.
Ali prilagamo pooblastila o nekaznovanju za vodilni kader?
Če je potrebno prilagati ta pooblastila, potem vas prosimo, da te obrazce tudi objavite.


ODGOVOR
Pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence niso zahtevana v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in jih ni potrebno oddati. Naročnik je v tem delu popravil objavo dokumentacije, tako da je predložitev pooblastil predvidena šele v fazi pregledovanja in ocenjevanja ponudb.Datum objave: 10.05.2018   10:18
VPRAŠANJE
»Datum objave: 08.05.2018 13:27
VPRAŠANJE
Zahteve, ki jih naročnik zahteva v razpisni dokumentaciji, objavljeni na portalu javnih naročil, se ne skladajo z zahtevami na portalu "S-Procurement".
Razpisna dokumentacija ne zahteva pooblastil o nekaznovanju za vodilne osebe, prav tako ne zahteva potrjenih referenc v tej fazi oddaje ponudbe.
Prosimo, da zahteve uskladite in nam podate točne informacije za pravilno izvedeno in pripravljeno ponudbo.
Hvala.

ODGOVOR

Naročnik je objavil popravek dokumentacije.«
Naše vprašanje v nadaljevanju vašega pomanjkljivega odgovora:
Prosimo za pojasnilo, kje se nahaja »popravek dokumentacije«.
Vaš celoten razpis je zelo slabo pripravljen. V primeru, da ponudniki oddamo na tak slab način pripravljene ponudbe, smo pri vas obsojeni, da nas izločite.
V primeru, da želite pridobiti konkurenčne in realne ponudbe, vas prosimo, da pripravite razpisno na tak način, da o razumljiva vsem, ne samo vam.
Pričakujemo vaš jasen odgovor.
Dne 08.05.2018 ob 13:27 ste objavili odgovor na poziv, da uskladite razpisno dokumentacijo z dokumentacijo, ki je zahtevana v v informacijskem sistemu »S-Procurement«.
Vaš odgovor se je glasil, da ste objavili popravek dokumentacije.
Prosimo za pojasnilo kje so objavljene spremembe in kaj zajemajo spremembe.
Hvala za odgovor


ODGOVOR

Pozdravljeni,
Ko na portalu S-Procurement odprete predmetno javno naročilo s klikom na gumb "Pojdi na mapo ključnih priložnosti" na desni strani zgoraj, dostopate do sporočil, objav in pojasnil (zavihki se nahajajo na desni strani). Pojasnila v zvezi s popravki dokumentacije so objavljeni pod zavihkom "OBJAVE". S klikom na gumb "Podrobno" pri predmetnem naročilu dostopate do celotne dokumentacije in informacij, kjer pa so spremembe že vidne in upoštevane (torej datum roka za sprejem ponudb, postavljanje vprašanj, odpiranja ponudb ter informacije o dokumentih, ki jih je potrebno predložiti v fazi oddaje ponudbe in dokumentih, ki jih je potrebno predložiti šele v kasnejši fazi).

Datum objave: 10.05.2018   10:35
VPRAŠANJE
Ali je potrebno v elektronsko prijavo priložiti scan podpisanih dokumentov?

ODGOVOR
Vse zahtevane obrazce je potrebno izpolniti in jih podpisati na mestu, kjer je predviden podpis. Te dokumente nato skenirate in jih naložite. Enako velja tudi za zahtevana dokazila.Datum objave: 10.05.2018   10:39
VPRAŠANJE
Povezava na portal v informacijskem sistemu »S-Procurement« »http://www.s-procurement.si/, pri objavi predmetnega javnega naročila« ni aktivna in ne vemo kaj je objavljeno pod navedeno povezavo.
Prav tako v informacijskem sistemu »S-Procurement« ni možno razbrati kakšne so spremembe v razpisni dokumentaciji
Prosimo za pojasnilo ali drugo povezavo na obstoječi link.


ODGOVOR
Pozdravljeni,
Ko na portalu S-Procurement odprete predmetno javno naročilo s klikom na gumb "Pojdi na mapo ključnih priložnosti" na desni strani zgoraj, dostopate do sporočil, objav in pojasnil (zavihki se nahajajo na desni strani). Pojasnila v zvezi s popravki dokumentacije so objavljeni pod zavihkom "OBJAVE". S klikom na gumb "Podrobno" pri predmetnem naročilu dostopate do celotne dokumentacije in informacij, kjer pa so spremembe že vidne in upoštevane (torej datum roka za sprejem ponudb, postavljanje vprašanj, odpiranja ponudb ter informacije o dokumentih, ki jih je potrebno predložiti v fazi oddaje ponudbe in dokumentih, ki jih je potrebno predložiti šele v kasnejši fazi).

VPRAŠANJE
Zapis z dne 09.05.2018 ob 15:30 uri
Vaše vodenje javnega razpisa št. JN002659/2018 v teh dneh spravlja veliko število ponudnikov v slabo voljo. Najprej nedostopna razpisna dokumentacija v informacijskem sistemu »S-Procurement«, ki je še v hudih porodnih krčih in ne sledijo ne vašim, kaj šele našim vprašanjem, ki se pojavljajo ob razpisu z elektronsko oddajo ponudb.
Podaljšali ste rok za oddajo ponudb in rok za oddajo vprašanj na portal. Po več kot 24 urah od objave kar ste podaljšali roke (objava o podaljšanju roka je bila objavljena 08.05.2018), še vedno ni mogoče poslati vprašanja na portal javnih naročil. Samo upamo lahko, da bo portal sproščen v nekaj urah in nam potem ostane samo še en dan za postavljanje vprašanj na omenjeni javni razpis, ki je resnično zelo slabo pripravljen, kljub ponovitvi razpisa.


ODGOVOR
Na Portalu javnih naročil so pozabili podaljšati rok za postavljanje vprašanj kljub objavi popravka, ki je vsebovala tako podaljšanje roka. Po večih poskusih smo jih uspeli šele danes preklicati, da so odpravili napako.

Datum objave: 10.05.2018   10:57
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

z namenom pridobitve vaše razpisne dokumentacije za vaše razpisano javno naročilo, smo na napoteni strani naleteli na sledeč zapis:


STE PONUDNIK?
Omogočamo vam dostop na trg elektronskega javnega naročanja. Pri nas dobite vso podporo, ki jo potrebujete za uspeh v postopkih javnega naročanja.
Javna naročila so za številna podjetja pomembna poslovna priložnost, vendar se pri tem soočajo s številnimi pravnimi vprašanji, zahtevami in pripravo dokumentacije, ki jo je treba predložiti. V mednarodnih postopkih je dodatna ovira jezik. Da bi vam zagotovili večjo varnost in ponudili podporo, ki jo potrebujete v vseh fazah priprave ponudbe, smo za vas zbrali vsa potrebna orodja in rešitve. Pripravite in pošljite svoje ponudbe. Preprosto in učinkovito.

Če želite oddati ponudbo, vam lahko pomagamo!
REGISTRIRAJTE SE


Naše VPRAŠANJE:
- ne želimo se registrirati na spletno stran, ne želimo opraviti registracije, (to bi pomenilo proti naši volji) kamor ste nas napotili: ali to pomeni, da ne moremo sodelovati kot ponudnik v vašem razpisanem javnem naročilu?
- ali je Registracija z osebnimi podatki pogoj za oddajo ponudbe v postopku oddaje vašega razpisanega javnega naročila: DA ali NE??

Prosimo za korekten in hiter odgovor!

Hvala in lep pozdrav!ODGOVOR


Omogočen je dostop do dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila brez registracije.

Datum objave: 11.05.2018   15:01
VPRAŠANJE
Ali bo naročnik izvedel pogajanja?

Prosimo za ocenjeno vrednost investicije.

ODGOVOR

Oddaja javnega naročila se izvaja po odprtem postopku, zato pogajanja niso predvidena. Naročnik se je odločil, da ocenjene vrednosti investicije ne bo razkril.