Dosje javnega naročila 002699/2018
Naročnik: OBČINA JESENICE, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice
Blago: Ureditev Gorsko kolesarskega centra Pristava - Projekt Alpe Adria Karavanke/Karawanken
ZJN-3: Odprti postopek

JN002699/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 24.04.2018
JN002699/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 04.06.2018

    JN002699/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 080-178652
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA JESENICE
Cesta železarjev 6
4270
SI
Jesenice
Slovenija
Tea Jenkole
tea.jenkole@jesenice.si
+386 45869224
+386 45869273

Internetni naslovi
http://www.jesenice.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/253235/Dokumentacija_1_2_3_4_del_Obcina_Jesenice_JN_GKC.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=245
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Ureditev Gorsko kolesarskega centra Pristava - Projekt Alpe Adria Karavanke/Karawanken
Referenčna številka dokumenta: 430-1/2018-3
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45212140
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je ureditev Gorsko kolesarskega centra Pristava - Projekt Alpe Adria Karavanke/Karawanken.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 140.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 1: Gorsko kolesarski center Pristava - gradbena, obrtniška dela, inštalacije in notranja oprema
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45212140
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Pristava
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je ureditev gorsko kolesarskega centra Pristava - gradbena, obrtniška dela, inštalacije in notranja oprema.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Interreg V-A Slovenija-Avstrija 2014-2020, Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR).
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 2: Kolesarski poligon in kolesarska oprema
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45212140
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Pristava
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je ureditev gorsko kolesarskega centra pristava, in sicer kolesarskega poligona in dobava kolesarske opreme.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Interreg V-A Slovenija-Avstrija 2014-2020, Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR).
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.05.2018   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.05.2018   12:30
Kraj: Informacijski sistem e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.05.2018   10:30
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA JESENICE
Cesta železarjev 6
4270
Jesenice
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.04.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.05.2018   14:56
Odgovor na vprašanje št. 1

Vprašanje ponudnika:

vezano na 2. sklop imamo 2 vprašanji, in sicer:
Podizvajalec:
Ali se za podizvajalca šteje pogodbeni sodelavec (konkretno za primer bagerskih del na poligonu) ali pogodbeni sodelavec šteje v sklop storitev ponudnika?

Reference:
Ali je dogovor o sodelovanju tretiran enako kot pogodba?

Odgovor naročnika:

1. DA, v kolikor subjekt neposredno izvaja dela se šteje za podizvajalca.
2. Da, dogovor o sodelovanju se bo upošteval enako kot pogodba.

naročnik
Občina Jesenice