Dosje javnega naročila NMV5624/2015
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA d.d. 
Blago: Srednjenapetostni kabli
ZJNVETPS: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 173.813,40 EUR

NMV5624/2015 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 07.09.2015
NMV6875/2015 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 28.10.2015
NMV6875/2015-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 25.01.2016
    NMV5624/2015 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Blago

Srednjenapetostni kabli

Datum objave: 7. 9. 2015
Številka objave: NMV5624/2015


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:36.a člen ZJNVETPS.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, Kontakt: Miran Žnideršič, V roke: komisija za javna naročila, SI-5000 NOVA GORICA.
Tel. +386 53396600. Telefaks +386 53396705. E-pošta javna.narocila@elektro-primorska.si.
Internetni naslovi: http://www.elektro-primorska.si
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Dobava SN kabla
I.3)VRSTA NAROČILA: Blago.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Dobava SN kabla. Natančnejši opis je naveden v razpisni dokumentaciji.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 31321220 (Srednjenapetostni kabli)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/9/1838-27303240738595614688/Razpisna
_dokumentacija_za__SN_kabel.zip

I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 25. 9. 2015
Čas: 10:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 25. 9. 2015
Čas: 10:30
Kraj: Elektro Primorska d.d., Erjavčeva 22, Nova Gorica
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 15. 9. 2015
Čas: 10:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 7. 9. 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV6875/2015, Blago: Srednjenapetostni kabli; datum objave: 28. 10. 2015

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.09.2015   11:40
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Razjasnitev glede referenc. Blago, ki je razpisano je SN kabel tip N2XS 20 kV. Ali prav razumemo, da moramo tudi reference s strani končnega kupca imeti potrjene za tip kabla N2XS 20 kV višini 150.000 eur ? Hvala za hiter odgovor.

ODGOVOR:
Da, pravilno ste razumeli. Ponudbi morate priložiti potrjene reference s strani končnega kupca za 20 kV SN kabel tip N2XS(F)2Y v višini 150.000 eur.

Datum objave: 11.09.2015   08:48
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Glede nato, da so kabli lahko tudi FL, kar pomeni prečna in vzdolžna vodna zapora ali lahko priložimo reference tudi za N2XS (FL) 20 kV. ? Reference so zelo visoko postavljene, sta pa kabla N2XS (F) 2Y in N2XS (FL) 2Y funkcionalno popolnoma enakovredna, tehnično pa je (FL) boljši, saj ima tudi prečno vodno zaporo. V kolikor mi kot ponudnik oz. proizvajalec izkažemo reference za blago N2XS (F) ali N2XS (FL) skupaj, verjamemo, da s tem uspešno dokažemo sposobnost proizvajalca in ponudnika o uspešni vgradnji kabal N2XS v ENSTO-EU. Hvala za hiter odgovor.

ODGOVOR:
Ponudnik lahko predloži reference za razpisani kabel N2XS (F) 2Y 20 kV, kakor tudi za kabel N2XS (FL) 2Y 20 kV, skladno z ostalimi pogoji iz točke 2.10., pozicija 12. V pogojih, ki so navedeni v predmetni točki razpisne dokumentacije, naročnik preverja sposobnost ponudnika za izvedbo razpisanega javnega naročila, zato bo ponudniku priznal sposobnost tudi, v kolikor je v predpisanem obdobju dobavil končnemu kupcu navedene tipe kabla ne glede na presek, v zahtevanem minimalnem znesku.