Dosje javnega naročila NMV6306/2015
Naročnik: SŽ - Infrastruktura, d.o.o. 
Blago: Razni stroji za posebne namene
ZJNVETPS: postopek naročila male vrednosti

NMV6306/2015 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 06.10.2015
NMV489/2016 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 26.01.2016
    NMV6306/2015 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Blago

Razni stroji za posebne namene

Datum objave: 6. 10. 2015
Številka objave: NMV6306/2015


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:36.a člen ZJNVETPS.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): SŽ - Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, Kontakt: nabava@slo-zeleznice.si, V roke: Gorazd GRBAC, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 12914416. Telefaks +386 12914833. E-pošta gorazd.grbac@slo-zeleznice.si.
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Drbnotirna mehanizacija 2015
I.3)VRSTA NAROČILA: Blago.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Stroji za privijanje in odvijanje tirnic, vrtanje pragov in naprava za prečni prenos tirnic.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 42990000 (Razni stroji za posebne namene)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/10/2445-23819444430541954756/RD_NMV_
Strojcki_SZ-Infra_2015.zip

I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 21. 10. 2015
Čas: 10:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 21. 10. 2015
Čas: 11:00
Kraj: Slovenske železnice, d.o.o., soba 606, Službe za nabavo in investicije, kolodvorska 11, 1000 Ljubljana.
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU: V razpisni dokumentaciji.
I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 16. 10. 2015
Čas: 10:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 5. 10. 2015
SKLOP ŠT. 1
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA Stroj za privijanje in odvijanje tirnic 7 kosov.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 42990000 (Razni stroji za posebne namene)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPU V razpisni dokumentaciji.
SKLOP ŠT. 2
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA Stroj za privijanje in odvijanje tirnic prenosni 2 kosa.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 42990000 (Razni stroji za posebne namene)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPU V razpisni dokumentaciji.
SKLOP ŠT. 3
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA Stroj za vrtanje pragov 7 kosov.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 42990000 (Razni stroji za posebne namene)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPU V razpisni dokumentaciji.
SKLOP ŠT. 2
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA Stroj za vrtanje pragov prenosni 1 kos.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 42990000 (Razni stroji za posebne namene)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPU V razpisni dokumentaciji.
SKLOP ŠT. 5
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA Naprava za pšrečni prenos tirnic 5 kosov.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 42990000 (Razni stroji za posebne namene)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPU V razpisni dokumentaciji.
SKLOP ŠT. 6
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA Voziček za prevoz opreme z zavoro in ročaji 6 kosov.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 42990000 (Razni stroji za posebne namene)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPU V razpisni dokumentaciji.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV489/2016, Blago: Razni stroji za posebne namene; datum objave: 26. 1. 2016

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.10.2015   11:42
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

Imamo vprašanje za sklop 2, Stroj za privijanje in odvijanje tirnic prenosni.

V razpisu navajate naslednje: stroj mora omogočat nastavljanje vrtilnega momenta min.1000 Nm
Naročnika prosimo, da natančno opiše kako se naj nastavlja vrtilni moment.
Ali zadostuje, da se vrtilni momenta nastavlja s pomočjo plina na pogonskem becinskem motorju?
Vendar tašna nastavitev ni natančna kot se zahteva za vijake.


ODGOVOR:
Stroj mora imeti vzvod ali stikalo za zvezno nastavitev vrtilnega momenta.

Datum objave: 15.10.2015   11:44
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštivani,

S tem sporočilom bi Vas radi seznanili, da smo zelo zainteresirani za udeležbo na javnem razpisu malih vrednosti za nabavo “Drobnotirne mehanizacije 2015“.
Vezano na Vaše predpisane TEHNIČNE ZAHTEVE V OBRAZCU 17, ki se nanašajo na SKLOP 5: NAPRAVA ZA PREČNI PRENOS TIRNI nas zanima, ali je lahko ponudimo našo napravo, ki je sicer težja od največje dovoljenje teže. Naša naprava tehta 170 kg, vendar pa je ustrezno temu tudi močnejša in bolj uporabna, saj lahko dviguje vse tipe tirnic in tudi najtežja kretniška srca.

Prosimo za odgovor.

Lep pozdrav,
GEISMAR


ODGOVOR:
V razpisnem obrazcu 17- Tehnične zahteve se pri sklopu 5-naprava za prečniprenos tirnic zahteva teža max. 170 kg.

Datum objave: 16.10.2015   14:17
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Pri preučevanju vaše razpisne dokumentacije za javno naročilo "Drobna tirna mehanizacija 2015", objavljeno na Portalu javnih naročil dne 6.10.2015, smo opazili, da manjkajo navodila glede števila ponudb - koliko originalov in koliko kopij - ki naj bi jih potencialni ponudniki oddali.

Kot tuji ponudnik moramo predložiti določene administrativne dokumente, ki se nanašajo na našo družbo in na naše predstavnike. Ali je potrebno, da je prevod teh dokumentov overjen pri notarju, ali ne?

Kot tuji ponudnik vam našo opremo lahko ponudimo le po ceni brez vključenega DDV. Zato vas naprošamo, da nam posredujete navodila, kako naj izpolnimo polje v Ponudbenem obrazcu, kjer je predvidena skupna vrednost v EUR z DDV?
Opazili smo tudi, da imate v tabeli na 1. strani obrazca št. 11 dvakrat vpisano "Skupno vrednost v EUR brez DDV". Ali je to napaka?

Lep pozdrav,


ODGOVOR:
Ponudnik odda en izvod ponudbepo navodilih, ki so zahtevana v razpisni dokumentaciji. Ponudba v kuverti mora biti zaprta in pravilno označena.

Prevod mara biti narejen,podpisanin potrjen s strani prevajalca, sodnega tolmača ali notarja.

V tabeli na 1. strani obrazca št. 11 je zanja kolona Skupna vrednost v EUR z DDV.