Dosje javnega naročila 002665/2018
Naročnik: OBČINA CERKNO, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno
Gradnje: Izgradnja novega gasilskega doma PGD Plužnje
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 194.913,42 EUR

JN002665/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 24.04.2018
JN002665/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.07.2018
JN002665/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 26.07.2018
JN002665/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 26.07.2018
Zahtevek za revizijo

    JN002665/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA CERKNO
Bevkova ulica 9
5282
SI043
Cerkno
Slovenija
Martin Raspet
obcina@cerkno.si
+386 53734650

Internetni naslovi
http://www.cerkno.si/

KRAJEVNA SKUPNOST OTALEŽ
Otalež 1
5282
SI043
Cerkno
Slovenija
Martin Raspet
obcina@cerkno.si
+386 53734650

Internetni naslovi
http://www.cerkno.si/o-obcini/krajevne-skupnosti/ks-otalez/

GASILSKA ZVEZA CERKNO
Bevkova ulica 9
5282
SI043
Cerkno
Slovenija
Stanko Močnik
gzcerkno@gmail.com
+386 41636583

Internetni naslovi
http://www.gz-cerkno.si/

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO PLUŽNJE
Plužnje 10
5282
SI043
Cerkno
Slovenija
Zajc Andrej
pgd@pluznje.si
+386 41636583

Internetni naslovi
http://pluznje.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/253401/Razpisna_dokumentacija.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/253401/espd/ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=248
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izgradnja novega gasilskega doma PGD Plužnje
Referenčna številka dokumenta: 430-0003/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
V okviru projekta je predvidena izgradnja novega gasilskega doma PGD Plužnje.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45216000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI043 - Goriška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Plužnje
II.2.4 Opis javnega naročila
V okviru projekta je predvidena izgradnja novega gasilskega doma PGD Plužnje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Podaljšanje je mogoče skladno z določili vzorca pogodbe.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Opredeljeni v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.05.2018   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.05.2018   09:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.05.2018   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.04.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.04.2018   02:09
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji niso nikjer navedene reference ali to pomeni da naročnik
izvajalce ne bo preverjal kakšne ima reference oziroma zahteval da ima izkušnje
z izvedbo del.

ODGOVOR
Naročnik v okviru zakonskih možnosti glede na razpisan predmet javnega naročila ne zahteva specialnih referenc.

VPRAŠANJE
Zanima me kaj je z izvedbo elektro in strojnih inštalacij ker in objavljenih popisov del.
Prosimo še za objavo načrtov

ODGOVOR
Izvedba elektro in strojnih instalacij v predmetu javnega naročila ni vključena. Popis del je objavljen v okviru razpisne dokumentacije. Načrti bodo dosegljivi na spletni strani naročnika.Datum objave: 08.05.2018   23:47
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

9.11 Dobava in montaža točkovnih snegobranov, vključno s pritrdilnim materialom. m¹ 110,00

Točkovni snegobrani so ponavadi v komadih, ne pa v tekočih metrih, prosim za odgovor, za kakšne snegobrane konkretno gre in koliko jih je.

ODGOVOR
3 točkovni snegobrani na m2 strehe


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Prosim za odgovore na spodnja vprašanja.

6.03 Dobava in vgraditev PE kanalizacijskega revizijskega jaška DN 800 globine do 1,5m kompletno z LTŽ pokrovom Ø 600. kos 5,00
Kakšna je nosilnost pokrovov?

6.05 Dobava in vgraditev PE peskolova DN 400 globine do 1,0 m kompletno z vsemi pomožnimi deli in LTŽ pokrovom. kos 8,00
Kakšna je dimenzija pokrova in nosilnost?

6.07 Dobava in vgraditev standardnega vodomernega termo jaška. kos 1,00
Ali je potreben tudi pokrov in kakšen?

6.08 Dobava in vgraditev lovilca olj. kos 1,00
Za kakšen lovilec olj gre, dimenzije, karakteristike?

6.09 Dobava in polaganje PVC cevi Ø 50 mm vključno s fazonskimi kosi. m¹ 11,00
6.10 Dobava in polaganje PVC cevi Ø 150 mm vključno s fazonskimi kosi. m¹ 62,00
6.11 Dobava in polaganje PVC cevi Ø 200 mm vključno s fazonskimi kosi. m¹ 33,00
Ali se upošteva samo cevi ali tudi obbetoniranje oziroma obsip z peskom?

2.07 Dobava in izvedba kanmite zložbe v debelini 1,00 m pod temelji. m³ 214,00
Ali je suha kamnita zložba ali je v betonu?

ODGOVOR

6.03 Dobava in vgraditev PE kanalizacijskega revizijskega jaška DN 800 globine do 1,5m kompletno z LTŽ pokrovom Ø 600. kos 5,00
Kakšna je nosilnost pokrovov?
- nosilnost pokrovov: 12,5t (povozna površina)

6.05 Dobava in vgraditev PE peskolova DN 400 globine do 1,0 m kompletno z vsemi pomožnimi deli in LTŽ pokrovom. kos 8,00. Kakšna je dimenzija pokrova in nosilnost?
- dimenzija: fi 400
- nosilnost pokrovov: 1,5t

6.07 Dobava in vgraditev standardnega vodomernega termo jaška. kos 1,00
Ali je potreben tudi pokrov in kakšen?
Vodomerni termo jašek:
- vodomer Qn=2,5m3, DN 20
- LTŽ pokrov (npr. 450mm x 650mm)
- nosilnost 1,5t

6.08 Dobava in vgraditev lovilca olj. kos 1,00
Za kakšen lovilec olj gre, dimenzije, karakteristike?
Polipropilenski PP kompaktni koalescentni lovilec lahkih tekočin z usedalnikom,
s koalescentnim filtrom, z by-passom, nazivni pretok 4 l/s, pretok by-pass 16 l/s,
skupni pretok 20 l/s, EN858, stopnja čiščenja (5 mg/l), priključne cevi DN 200.

- LTŽ pokrov FI 600 z okvirjem, nosilnost 12,5t

6.09 Dobava in polaganje PVC cevi Ø 50 mm vključno s fazonskimi kosi. m¹ 11,00
6.10 Dobava in polaganje PVC cevi Ø 150 mm vključno s fazonskimi kosi. m¹ 62,00
6.11 Dobava in polaganje PVC cevi Ø 200 mm vključno s fazonskimi kosi. m¹ 33,00
Ali se upošteva samo cevi ali tudi obbetoniranje oziroma obsip z peskom?
- upošteva se tudi obbetoniranje

2.07 Dobava in izvedba kamnite zložbe v debelini 1,00 m pod temelji. m³ 214,00
Ali je suha kamnita zložba ali je v betonu?
- kamnita zložba v betonu