Dosje javnega naročila 002673/2018
Naročnik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA, vodovod, kanalizacija, d.o.o., Postojna, Jeršice 3, 6230 Postojna
Storitve: Odvoz in prevzem dehidriranega blata iz ČN Postojna in ČN Pivka
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 255.404,56 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN002673/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 24.04.2018
JN002673/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.05.2018
JN002673/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 31.05.2018
JN002673/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 31.05.2018
JN002673/2018-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 27.07.2018
JN002673/2018-X03 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 25.10.2018
JN002673/2018-X04 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 30.01.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002673/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA, vodovod, kanalizacija, d.o.o., Postojna
Jeršice 3
6230
SI
Postojna
Slovenija
Kovod Postojna, d.o.o., Lucija Zwölf
lucija.zwolf@kovodpostojna.si
+386 57000795
+386 57000799

Internetni naslovi
http://www.kovodpostojna.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/253472/RD_-_ODVOZ_IN_PREVZEM_DEHIDRIRANEGA_BLATA.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/253472/espd/ESPD_-_ODVOZ_BLATA_2018.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=286
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Voda


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Odvoz in prevzem dehidriranega blata iz ČN Postojna in ČN Pivka
Referenčna številka dokumenta: 96/2-2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90530000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je odvoz in prevzem dehidriranega blata.
Naročilo se izvaja sukcesivno glede na potrebe naročnika.
Z izbranim ponudnikom bo naročnik sklenil okvirni sporazum za obdobje 24 m
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
90530000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ČN Postojna in ČN Pivka
II.2.4 Opis javnega naročila
Odvoz in prevzem dehidriranega blata iz ČN Postojna in ČN Pivka
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru, da do poteka veljavnosti okvirnega sporazuma naročnik ne bo imel pravnomočno izbranega ponudnika zaradi razloga, ki ni nastal po njegovi krivdi, se lahko rok veljavnosti okvirnega sporazuma podaljša do podpisa okvirnega sporazuma z izbranim ponudnikom za naslednje obdobje, vendar v vsakem primeru ne za dalj kot eno leto, ob upoštevanju veljavne zakonodaje, ki ureja javno naročanje.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.05.2018   13:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 11.05.2018   13:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.05.2018   13:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.04.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.