Dosje javnega naročila 002725/2018
Naročnik: OBČINA KRANJSKA GORA, Kolodvorska ulica 1B, 4280 Kranjska Gora
Gradnje: Ureditev Pišnice s pritoki v območju golf igrišča v Kranjski Gori
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN002725/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 25.04.2018
JN002725/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.05.2018

    JN002725/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KRANJSKA GORA
Kolodvorska ulica 1B
4280
SI
Kranjska Gora
Slovenija
Bojana Hlebanja
hlebanja@kranjska-gora.si
+386 45809800
+386 45809824

Internetni naslovi
http://www.obcina.kranjska-gora.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.obcina.kranjska-gora.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=338
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Ureditev Pišnice s pritoki v območju golf igrišča v Kranjski Gori
Referenčna številka dokumenta: 430-19/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45246200
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je stabilizacija nivelete struge ter zaščita brežine Pišnice in Save pred erozijo. Istočasno se uredijo tudi iztočni odseki vseh treh desnih hudourniških pritokov Pišnice.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45246200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kranjska Gora
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je stabilizacija nivelete struge ter zaščita brežine Pišnice in Save pred erozijo. Istočasno se uredijo tudi iztočni odseki vseh treh desnih hudourniških pritokov Pišnice.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 90
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.05.2018   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 22.08.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.05.2018   12:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.05.2018   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.04.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.05.2018   14:18
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v popisu del za lesen talni prag na Savi je postavka:

Dobava borovega lesa, lupljenje, tesanje in vgradnja lesenih oblic fi 25-30 m3 288.

Ta količina se nam zdi pretirana, zato prosimo investitorja za obrazložitev ali ni pravilna enota ali je pri količini tipkarska napaka.

Že v naprej hvala za odgovor!

ODGOVOR
V navedeni postavki je količina 288 pravilna, napačna pa je merska enota. Ponudnik naj pri pripravi ponudbe upošteva tekoči meter, torej 288 m1 in NE 288 m3.
Naročnik se za napako opravičuje.Datum objave: 09.05.2018   14:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v popisu del je v poglavju: "3. LESEN TALNI PRAG NA SAVI", podpoglavju: "Zavarovalna dela", postavka: "4 Dobava borovega lesa, lupljenje, tesanje in vgradnja lesenih oblic fi 25-30" navedena količina 288 m3. Glede na objavljene detajle in preostale količine predvidevamo, da gre za napako v podani količini ali enoti. Bi moralo biti namesto m3 m1 (tako kot v predračunskih poglavjih 6 in 7)?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
V navedeni postavki je količina 288 pravilna, napačna pa je merska enota. Ponudnik naj pri pripravi ponudbe upošteva tekoči meter, torej 288 m1 in NE 288 m3.
Naročnik se za napako opravičuje.
Datum objave: 10.05.2018   13:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Žal je razpisna dokumentacija nedosegljiva

ODGOVOR

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila je dostopna na spletni strani občine, rubrika Informacije, Javna naročila - ZJN.