Dosje javnega naročila 002829/2018
Naročnik: KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE, Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana
Gradnje: Izgradnja namakalnega sistema Jablje
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 451.005,43 EUR

JN002829/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 30.04.2018
JN002829/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.05.2018
JN002829/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.06.2018
JN002829/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 08.08.2018
JN002829/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 22.11.2018
Zahtevek za revizijo

    JN002829/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE
Hacquetova ulica 17
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
info@kis.si
+386 12805220
+386 12805255

Internetni naslovi
http://www.kis.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/253878/Objavljena_RD.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=417
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Raziskovalna dejavnost


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izgradnja namakalnega sistema Jablje
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila obsegajo dobavo opreme za namakalni sistem ter izvedbo vseh potrebnih gradbenih in inštalacijskih del skladno s projektom.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Trzin, Jablje
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila obsegajo dobavo opreme za namakalni sistem ter izvedbo vseh potrebnih gradbenih in inštalacijskih del skladno s projektom.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 120
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
01.06.2018   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.10.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 01.06.2018   12:00
Kraj: Elektronsko


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.05.2018   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE
Hacquetova ulica 17
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.04.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.05.2018   14:20
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

V primeru nastopa s podizvajalci - ali mora tudi podizvajalec imeti bonitetno oceno SB1 - SB6?

ODGOVOR
Spoštovani,

Naročnik ne zahteva izpolnjevanje pogoja za podizvajalce, mora pa pogoj v primeru skupne ponudbe izpolniti vsak izmed partnerjev.


Datum objave: 14.05.2018   11:40
VPRAŠANJE
V Razpisni dokumentaciji navajate možnost ogleda, in sicer, citiramo: "Ponudniki se morajo predhodno najaviti na ogled najkasneje do 26.4..2018 na elektronski naslov roman.novak@kis.si ali tomaz.poje@kis.si" Prosimo za popravek datuma, saj je rok za najavo ogleda potekel pred objavo razpisa na Portalu javnih naročil!

ODGOVOR
Naročnik spreminja točko 13.20 razpisne dokumentacije, tako, da se glasi:

Ponudniki imajo možnost ogleda mesta gradnje. Ponudniki imajo tako možnost seznanitve s stanjem in tekom izvedbe pogodbe ne morejo uveljavljati dodatnih stroškov, kot posledica nepredvidenih in naknadnih del. Ponudniki se morajo predhodno najaviti na ogled najkasneje do 21.5.2018 na elektronski naslov roman.novak@kis.si ali tomaz.poje@kis.si

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali lahko ponudnik pogoj odgovornega vodjo del izpolni skupaj s podizvajalcem?

ODGOVOR
Da.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Vezano na dokazilo bonitetne ocene, nas zanima, ali je veljavna Bonitetna ocena po pravilih Basel lI SB3 pripravljena dne 23.4.2018?


Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR
Ponudnik naj predloži bonitetno oceno za zadnje obdobje za katero je mogoče izdelati bonitetno oceno. Ponudniki, ki so dolžni oddati letno poročilo najkasneje do 31.3. naj predložijo bonitetno oceno za leto 2017, pri čemer čas izdelave bonitetne ocene ni pomemben.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za objavo projektne dokumentacije!

lp

ODGOVOR
Projekt je objavljen na spletni strani naročnika: www.kis.si


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V razpisni dokumentaciji na več koncih zahtevate žig podjetja.
Ker smo podjetje, ki posluje brez žiga vas prosimo, da nam pojasnite kako opremljena
ponudba ne bo izločena zaradi manjkajočega žiga:
- na vseh mestih kjer je zahtevan žig zapišemo, da poslujemo brez žiga
- na začetku ponudbe predložimo izjavo, da poslujemo brez žiga

Hvala za odgovor in lep pozdrav.


ODGOVOR
Ponudnik, ki posluje brez žiga naj ponudbi predloži izjavo, da posluje brez žiga.
Datum objave: 15.05.2018   09:35
VPRAŠANJE
V Razpisni dokumentaciji navajate možnost ogleda, in sicer, citiramo: "Ponudniki se morajo predhodno najaviti na ogled najkasneje do 26.4..2018 na elektronski naslov roman.novak@kis.si ali tomaz.poje@kis.si" Prosimo za popravek datuma, saj je rok za najavo ogleda potekel pred objavo razpisa na Portalu javnih naročil!

ODGOVOR

Naročnik spreminja točko 13.20 razpisne dokumentacije, tako, da se glasi:

Ponudniki imajo možnost ogleda mesta gradnje. Ponudniki imajo tako možnost seznanitve s stanjem in tekom izvedbe pogodbe ne morejo uveljavljati dodatnih stroškov, kot posledica nepredvidenih in naknadnih del. Ponudniki se morajo predhodno najaviti na ogled najkasneje do 21.5.2018 na elektronski naslov roman.novak@kis.si ali tomaz.poje@kis.si


Datum objave: 15.05.2018   09:36
VPRAŠANJE

Kako je z podom kontejnerja, je mogoče kje odprt ali je izdelan v celoti?

ODGOVOR

Pod konterjnera je izdelan v celoti, na sami lokaciji pri montaži se bodo izvedle odprtine za dovodne in odvodne cevi ter električne instalacije.


Datum objave: 15.05.2018   09:40
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo za potrditev, da razumemo pravilno, da se v ponudbenem predračunu navede tip, model, proizvajalca opreme ter priloži kataloge le pri postavkah, kjer je navedena referenčna oprema, ponudnik pa nudi opremo, ki ni enaka referenčni.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Ponudnik na vseh mestih v ponudbenem predračunu, kjer je navedena referenčna oprema navede tip, model in proizvajalca opreme, ki jo ponuja in v kolikor ponujena oprema ni enaka referenčni predloži katalog iz katerega izhajajo karakteristike ponujene opreme. Ponudnik naj torej za vse postavke kjer je navedena referenčna oprema navede opremo, ki jo ponuja (tudi če je enaka referenčni), kataloge pa priloži le za postavke kjer ponujena oprema ni enaka referenčni.


Datum objave: 15.05.2018   09:43
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Ali bi lahko objavili pregledno situacijo/načrt/tehnično poročilo?

ODGOVOR

Naročnik je objavil celotno projektno dokumentacijo, ki zadostuje za pripravo ponudbe.


Datum objave: 15.05.2018   09:44
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Priloga RD naj bi bil tudi projekt. Prosimo za informacijo, kje se nahaja.
Popis vrtine.xls ne vsebuje stroškov vrtin, ki manjkajo tudi v rekapitulaciji. Prosimo za pojasnilo.
Lep pozdrav!

ODGOVOR

Projekt je objavljen na spletni strani naročnika: www.kis.si kjer so objavljeni tudi celotni popisi. Vrtine so že izvedene in zato niso zajete v pospisu.


Datum objave: 15.05.2018   09:56
VPRAŠANJE
Ali razumemo pravilno, da v ESPD obrazec pod "Zavarovanje poklicne odgovornosti" vpišemo višino zavarovanja odgovornosti, skladno s 33. členom ZGO-1?

ODGOVOR

Da, ponudnik naj navede zavarovanje poklicne odgovornosti v ESPD obrazcu in hkrati predloži tudi kopijo zavarovalne police.


Datum objave: 16.05.2018   11:22
VPRAŠANJE
Če v popisu del ni naveden referenčni proizvajalec opreme oz. produkta nam ni potrebno navajati proizvajalca in tipa (npr. kabli, PN cevi, razdelilniki, stikala, LED svetilka)
Prosim za potrditev, če je naša domneva pravilna.

ODGOVOR
Ponudnik na vseh mestih v ponudbenem predračunu, kjer je navedena referenčna oprema navede tip, model in proizvajalca opreme, ki jo ponuja in v kolikor ponujena oprema ni enaka referenčni predloži katalog iz katerega izhajajo karakteristike ponujene opreme. Ponudniku torej za postavke kjer referenčni tip opreme ni naveden ni potrebno navajati tipa, modela in proizvajalca opreme, ki jo ponuja.

VPRAŠANJE
V RD je razvidno, da mora ponudnik, ki nastopa s podizvajalcem v ponudbi predložiti kontaktne podatke in zakonite zastopnike ter navesti vse podizvajalce. Zanima nas, ali glede tega zadostuje ESPD, podizvajalska pogodba in izpolnjeni obrazci za pridobitev podatkov iz kazenskih evidenc za pravne in fizične osebe?

ODGOVOR
Da, vsi navedeni podatki se predložijo z ESPD obrazcem.

VPRAŠANJE
pozdravljeni,

zanima nas, ali je pomembno, koliko dni je star S.Bon obrazec?

ODGOVOR
Ponudnik naj predloži bonitetno oceno za zadnje obdobje za katero je mogoče izdelati bonitetno oceno. Ponudniki, ki so dolžni oddati letno poročilo najkasneje do 31.3. naj predložijo bonitetno oceno za leto 2017, pri čemer čas izdelave bonitetne ocene ni pomemben.

VPRAŠANJE
Ali razumemo pravilno, da je s strani naročnika potrebno predložiti samo potrjen obrazec "Potrdilo o referenčnem projektu", medtem ko obrazca "Izjava o referencah odgovornega vodje del" in "Reference", izpolni in potrdi samo ponudnik?

ODGOVOR
Da, potrdilo o referenčnem projektu ponudniki predložijo le za reference ponudnika, medtem ko za reference kadra zadostuje izjava ponudnika. Naročnik si pridržuje pravico preveriti priglašene reference kadra.

VPRAŠANJE
Prosimo naročnika za potrditev, da je izdajanje računov oziroma situacij elektronsko (v Vzorcu pogodbe to ni definirano).

ODGOVOR

Da, skladno z veljavno zakonodajo se bodo računi izdajali le v elektronski obliki.


Datum objave: 16.05.2018   14:37
VPRAŠANJE
Naročnika opozarjamo, da naj za gradbene proizvode, kjer navaja referenčni izdelek (primer: kot Pipelife PE100 SDR11 ali podobno.) raje navede standard, kateremu mora proizvod ustrezati.

ODGOVOR

Naročnik razpisne dokumentacije ne bo spreminjal, ponudniki naj pri pripravi ponudbe upoštevajo tehnične lastnosti, ki so lastne referenčno navedenim modelom.


Datum objave: 16.05.2018   14:44
VPRAŠANJE
V 3. in 5. alineji 8. člena Vzorca pogodbe navajate, citiramo:
"V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje da bo:
- pred pričetkom del na deloviščih, kjer hkrati opravlja dela dvoje ali več izvajalcev, s pisnim sporazumom določil skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, delavca, odgovornega za izvajanje teh ukrepov skladno z veljavno zakonodajo in zagotovil koordinatorja za varnost in zdravje pri delu,
- pred pričetkom del izdelal varnostni načrt, potrebno uskladitev varnostnega načrta in dokumentacije s spremembami na gradbišču ter zagotovil, da bo gradbišče urejeno v skladu z varnostnim načrtom,"

Prosimo naročnika za črtanje navedenega, saj je to obveznost naročnika ter prilagamo dopis Inšpektorata RS za delo:

IMENOVANJE KOORDINATORJEV NA GRADBIŠČIH S STRANI NAROČNIKOV PO ZAKONU O JAVNEM NAROČANJU

Na Inšpektoratu RS za delo smo bili pred kratkim s strani strokovne javnosti obveščeni, da naj bi se v Sloveniji vedno bolj uveljavlja praksa javnih naročil, v katerih naročniki svoje obveznosti po Uredbi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. l. RS, št. 83/05, v nadaljevanju Uredba) prenašajo na izvajalce del.

Uredba v svojem 4. členu določa, da mora naročnik ali nadzornik projekta imenovati enega ali več koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu, kadar je predvideno, da bo dela na gradbišču izvajalo dva ali več izvajalcev. Naročnik ali nadzornik projekta mora imenovati koordinatorja(e) posebej za fazo priprave projekta in za fazo izvajanja projekta. Poudariti je potrebno, da je nadzornik projekta po Uredbi naročnikov pooblaščenec. Tretji odstavek 9. člena Uredbe pa določa, da naročnik ali nadzornik projekta svojih obveznosti po Uredbi ne moreta prenesti na izvajalca del.

Res je, da živimo v času vsesplošne gospodarske krize, v kateri neposredni proračunski uporabniki vedno bolj občutimo pomanjkanje finančnih sredstev, vendar to ne more in ne sme biti opravičilo za “javno” kršenje zakonodaje. Prav zaskrbljujoče je, da naj bi bili kršitelji naročniki po Zakonu o javnem naročanju. Naročniki naj bi navajali obveznost zagotavljanja koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi izvajanja projekta v obsegu pogodbenih del v vzorcu pogodbe v razpisni dokumentaciji.

Glede na razmere v gradbeni dejavnosti, so izvajalci gradbenih del pripravljeni pristati na vse naročnikove pogoje, samo da dobijo delo. Zaradi istih razlogov se ob imenovanju s strani izvajalcev ne pritožujejo niti koordinatorji. Ker so s takšno nezakonito prakso večinoma zadovoljni vsi vpleteni, na inšpektorat ne prejemamo konkretnih obvestil oz. prijav zoper takšno početje v večjem obsegu. Nedavno pa smo bili obveščeni o postopkih občine, katera je razpisala javni natečaj za novogradnjo osnovne šole. V vzorcu pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, je v poglavju obseg pogodbenih del med alinejami jasno napisano, da mora izvajalec poleg gradbenih, obrtniških del itd. zagotoviti tudi koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi izvajanja del.

S takšno prakso lahko naročniki uničujejo stroko varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih, saj prisilijo izvajalca in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi izvajanja projekta v konflikt interesov. Kako naj koordinator objektivno nadzira izvajalca, ki ga za to plačuje? Kako naj koordinator zagotovi zadostno število pregledov gradbišča, če to ni v interesu izvajalca, ki ga plačuje?

Sama informacija o spornem javnem natečaju sicer še ni dovolj, da bi na inšpektoratu ukrepali, ampak je potrebno kršitev ugotoviti na aktivnem gradbišču. V primeru omenjenega javnega natečaja občine za gradnjo osnovne šole smo opozorili naročnika, ki se je na to že pozitivno odzval. V tovrstnih primerih, kjer se je gradnja že začela, pa bomo na kraju samem ugotavljali zakonitost imenovanja koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi izvajanja projekta. V primeru ugotovljene kršitve bo inšpektor za delo naročniku izdal ureditveno odločbo in zahteval vzpostavitev stanja kot ga določa zakonodaja in ukrepal v prekrškovnem postopku.

S tem prispevkom želimo naročnike opozoriti na dosledno spoštovanje Uredbe v zvezi z imenovanjem koordinatorja.

Aktivna gradbišča, kjer je bil koordinator za varnost in zdravje pri delu v fazi izvajanja projekta imenovan s strani izvajalca del, pa lahko prijavite Inšpektoratu RS za delo in ukrepali bomo v skladu s pooblastili.

Inšpektorat RS za deloODGOVOR

Naročnik bo skladno z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05 in 43/11 – ZVZD-1) imenoval koordinatorja za varnost in zdravje pri delu ter zagotovil izdelavo varnostnega načrta. Naročnik bo objavil čistopis spremenjene razpisne dokumentacije.


Datum objave: 16.05.2018   14:47
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika, da popravi vsebino v obrazcu "Izjava o predložitvi bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi", saj je pravilna dolžina garancijske dobe za odpravo napak 5 let + 60 dni.

ODGOVOR

Naročnik spreminja obrazec "Izjava o predložitvi bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi" tako, da se glasi: "...izjavljam, da bomo v osmih dneh po končanju vseh del predmetnega javnega naročila, naročniku izročili bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi, ki znaša 60 dni po preteku 5 letnega garancijskega roka, v vrednosti 5 % od končne vrednosti investicije z DDV, skladno z vzorcem v obrazcu Bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi." Naročnik bo objavil čistopis spremenjene razpisne dokumentacije.


Datum objave: 18.05.2018   11:38
VPRAŠANJE
V 3. odstavku 7. člena Vzorca pogodbe navajate, citiramo: "Izvajalec se zavezuje, da je seznanjen s popisom del, po katerem bo dela izvajal in se v naprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za delo, nepopolnega in/ali neustreznega popisa ter se zavezuje, da bo tovrstne pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške, ne da bi zaradi tega trpel rok izvedbe del, funkcionalnost posameznih delov ali objekta kot celote." Prosimo naročnika, da citirano navedbo črta iz Vzorca pogodbe, saj ponudniki ne moremo vnaprej predvideti "nepredvidenih" pogojev za delo, prav tako pa smo dolžni dati ponudbo po predloženih popisih del, kar pomeni, da je popolnost in ustreznost objavljenega popisa del na strani naročnika, navsezadnje pa je obračun po enoti mere in ne na ključ!

ODGOVOR


Spoštovani,

Naročnik vzorca pogodbe ne bo spreminjal, vsak ponudnik pa se lahko skladno z lastno poslovno politiko odloči, ali bo sodeloval na predmetnem javnem naročilu ali ne. V izogib morebitnemu napačnemu razumevanju določil razpisne dokumentacije in vzorca pogodbe naročnik pojasnjuje, da v predmetnem javnem naročilu ne gre za uporabo klavzule »ključ v roke« v smislu 659. člen OZ, pač pa za obračun po dejansko izvedenih količinah, pri čemer mora ponudbena cena vključevati stroške, kot izhaja iz Navodil ponudnikom in vzorca pogodbe.

Datum objave: 23.05.2018   10:36
VPRAŠANJE
(ponudnik vpiše položaj nominiranega kadra)

Kaj je mišljeno, da vpišemo pod položaj?

ODGOVOR

Ponudnik naj navede delovno mesto ali funkcijo v organizaciji, če je ta določena.


Datum objave: 23.05.2018   10:44
VPRAŠANJE
Kako bo presojana ustreznost ponudbe v primeru, da se sicer bistvene tehnične lastnosti referenčno navedenega izdelka ujemajo s ponujeno opremo konkurenčnega ponudnika, določene nebistvene lastnosti pa ne?

ODGOVOR

Pri presoji se bo upoštevala primerljiovst ponujene opreme z referenčno opremo, glede na osnovne karakteristike ponuejenega materiala, ki bodo podane in priložene ponudbi. Nebistvene lastnosti se ne bodo upoštevale oziroma se lahko razlikujejo od referenčnega modela. Primeroma glede cevi Pipelife PE100 SDR11 se bo upošteval zahtevan material in pritisk kateri mora imeti nazivni.

Datum objave: 23.05.2018   11:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Vezano na referenčno delo:
//
v zadnjih petih letih pred objavo tega javnega naročila že izvedel najmanj eno (1) podobno gradnjo v višini ponudbene cene (brez DDV) po ponudbi za to javno naročilo. Kot podobne gradnje bo naročnik upošteval zaključena dela izgradnje namakalnega sistema ali vodovoda. Kot zaključena dela bo naročnik upošteval projekte za katero je bilo izdano uporabno dovoljenje oz. je naročnik njihovo izvedbo potrdil z zapisnikom o prevzemu.
//
me zanima, ali boste upoštevali kot ustrezno referenčno delo izgradnjo hidrantnega omrežja in črpališča v višini ponudbene cene?


ODGOVOR

Spoštovani,

Da, naročnik bo priznal tudi referenco za izgradnjo hidrantnega omrežja in črpališča v višini ponudbene cene. Naročnik spreminja prvi odstavek točke 13.13. razpisne dokumentacije tako, da se glasi:

Naročnik bo priznal usposobljenost ponudniku, ki bo izkazal, da je v zadnjih petih letih pred objavo tega javnega naročila že izvedel najmanj eno (1) podobno gradnjo v višini ponudbene cene (brez DDV) po ponudbi za to javno naročilo. Kot podobne gradnje bo naročnik upošteval zaključena dela izgradnje namakalnega sistema ali vodovoda ali hidrantnega omrežja in črpališča. Kot zaključena dela bo naročnik upošteval projekte za katero je bilo izdano uporabno dovoljenje oz. je naročnik njihovo izvedbo potrdil z zapisnikom o prevzemu.

Datum objave: 23.05.2018   17:58
VPRAŠANJE
Ali obrazce, ki se vežejo na odgovornega vodjo del izpolni podizvajalec, če je zaposlen pri podizvajalcu?
Ali moramo skleniti podizvajalsko pogodbo, če uporabljamo kapacitete podizvajalca?


ODGOVOR
Spoštovani,

podizvajalec mora izpolniti tiste obrazce, ki so v poglavju 7 določeni za podizvajalce oziroma v okviru poglavja 13.
Kader nominira glavni ponudnik, zato obrazec izpolni ponudnik (glavni ponudnik). V primeru, da se izkazuje kadrovska sposobnost preko kapacitet podizvajalcev mora biti iz ponudbe razvidno v kolikšnem obsegu se uporablja kapacitete podizvajalca. Ponudnik naj v primeru uporabe kapacitet podizvajalca predloži v ponudbi pravno podlago (podizvajalsko pogodbo) iz katere izhaja vsebina podizvajalskega razmerja.

VPRAŠANJE
Ne najdemo popravka razpisne dokumentacije. ste že objavili?

ODGOVOR
Spoštovani,

Naročnik je popravek poslal v objavo dne 23.5.2018.