Dosje javnega naročila 002919/2018
Naročnik: VRTEC KOLEZIJA, Pod bukvami 11, 1000 Ljubljana
Blago: sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe Vrtca Kolezija
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 55.665,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN002919/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 08.05.2018
JN002919/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.05.2018
JN002919/2018-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.05.2018
JN002919/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.08.2018
JN002919/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 15.10.2018
JN002919/2018-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 05.02.2019
JN002919/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 25.04.2019
JN002919/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.04.2019
JN002919/2018-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.04.2019
JN002919/2018-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.04.2019
JN002919/2018-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 29.04.2019
JN002919/2018-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.08.2019
JN002919/2018-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 20.08.2019
JN002919/2018-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 20.08.2019
JN002919/2018-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 20.08.2019
JN002919/2018-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.08.2019
JN002919/2018-ODL06 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.08.2019
JN002919/2018-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 20.08.2019
JN002919/2018-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 20.08.2019
JN002919/2018-ODL07 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.08.2019
JN002919/2018-ODL08 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.08.2019
JN002919/2018-ODL09 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.08.2019
JN002919/2018-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 21.08.2019
JN002919/2018-ODL10 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.08.2019
JN002919/2018-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 21.08.2019
JN002919/2018-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 21.08.2019
JN002919/2018-ODL11 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.08.2019
JN002919/2018-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 27.08.2019
JN002919/2018-ODL12 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.10.2019
JN002919/2018-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 01.10.2019
JN002919/2018-C05 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 19.11.2019
JN002919/2018-ODL13 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.01.2020
JN002919/2018-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 30.01.2020
JN002919/2018-C06 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 06.02.2020
JN002919/2018-ODL14 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.07.2020
JN002919/2018-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 08.07.2020
JN002919/2018-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 08.07.2020
JN002919/2018-C07 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 20.07.2020
JN002919/2018-C08 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 27.08.2020
JN002919/2018-ODL15 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.09.2020
JN002919/2018-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 16.09.2020
JN002919/2018-ODL16 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.12.2020
JN002919/2018-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 29.12.2020
JN002919/2018-C09 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 02.02.2021
JN002919/2018-C10 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 11.03.2021
JN002919/2018-ODL17 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.05.2021
JN002919/2018-Pog16 - Pogodba, objavljeno dne 05.05.2021
JN002919/2018-C11 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 17.05.2021
JN002919/2018-C12 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 17.12.2021
Zahtevek za revizijo

    JN002919/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 089-199465
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
VRTEC KOLEZIJA
Pod bukvami 11
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Alenka Mihelčič
alenka.mihelcic@ljubljana.si
+386 013064404

Internetni naslovi
http://ljubljana.si
http://ljubljana.si
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/254163/razpisna_dokumentacija_(k).zip

Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Alenka Mihelčič
alenka.mihelcic@ljubljana.si
+386 13064404
+386 13061206

Internetni naslovi
http://ljubljana.si
http://ljubljana.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=445
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe Vrtca Kolezija
Referenčna številka dokumenta: 430-1000/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe Vrtca Kolezija
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: smetana, sir, namaz, puding, sladoled
Številka sklopa: 1.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15510000
15512000
15545000
15555100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
dobava živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
- živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti (SK)0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: bio mleko, jogurt, kilso melko, kefir, maslo, skuta
Številka sklopa: 1.2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15510000
15511000
15512000
15530000
15542100
15551300
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
dobava živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Živila iz shem kakovosti (brez eko živil): Pasterizirano mleko, fermentirani mlečni izdelki, sladka smetana, skuta, maslo, namaz
Številka sklopa: 1.3.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15510000
15512000
15530000
15542100
15545000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
dobava živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Živila iz shem kakovosti (brez eko živil): trajno mleko in sveži siri
Številka sklopa: 1.4.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15511210
15540000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
dobava živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Živila iz shem kakovosti (brez eko živil): kisla smetana in sir
Številka sklopa: 1.5.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15512000
15540000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
dobava živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Sveže svinjsko, žrebičkovo, kunčje meso in mesni izdelki
Številka sklopa: 2.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15113000
15118100
15119100
15130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
dobava živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
- živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti (SK)0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Živila iz shem kakovosti (brez eko živil): sveža mlada govedina, teletina in goveje kosti
Številka sklopa: 2.2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15111000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
dobava živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: živila iz shem kakovosti (brez eko živil): sveže piščančje meso in izdelki
Številka sklopa: 2.3.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15112000
15131500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
dobava živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 34
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: živila iz shem kakovosti (brez eko živil): sveže puranje meso
Številka sklopa: 2.4.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15112120
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
dobava živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: bio sveže goveje, telečje meso in izdelki
Številka sklopa: 2.5.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15111100
15111200
15130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
dobava živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: bio sveže piščančje meso
Številka sklopa: 2.6.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15112100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
dobava živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 34
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: zamrznjene ribe
Številka sklopa: 3.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15221000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
dobava živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
- živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti (SK)0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: konzervirane ribe
Številka sklopa: 3.2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15235000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
dobava živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
- živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti (SK)0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: kokošja jajca
Številka sklopa: 4.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03142500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
dobava živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
- živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti (SK)0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: bio kokošja jajca
Številka sklopa: 4.2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03142500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
dobava živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 34
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: sveža zelenjava in sadje
Številka sklopa: 5.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
dobava živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
- živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti (SK)0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 17

II.2.1 Naslov
Naslov: bio južno sadje in zelenjava
Številka sklopa: 5.2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
dobava živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 18

II.2.1 Naslov
Naslov: zamrznjena zelenjava in sadje
Številka sklopa: 6.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
dobava živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
- živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti (SK)0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 19

II.2.1 Naslov
Naslov: konzervirana, vložena zelenjava in sadje ter marmelade
Številka sklopa: 6.2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15331400
15332100
15332230
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
dobava živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
- živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti (SK)0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 20

II.2.1 Naslov
Naslov: bio marmelada
Številka sklopa: 6.3.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15332230
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
dobava živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 21

II.2.1 Naslov
Naslov: kisla repa in zelje
Številka sklopa: 6.4.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03221114
15331142
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
dobava živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
- živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti (SK)0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 22

II.2.1 Naslov
Naslov: bio kisla repa in zelje
Številka sklopa: 6.5.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03221114
15331142
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
dobava živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 23

II.2.1 Naslov
Naslov: sadni, zelenjavni sokovi, nektarji
Številka sklopa: 7.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15321000
15322000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
dobava živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
- živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti (SK)0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 24

II.2.1 Naslov
Naslov: bio sok
Številka sklopa: 7.2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15320000
15321600
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
dobava živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 25

II.2.1 Naslov
Naslov: izdelki iz testa
Številka sklopa: 8.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
dobava živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
- živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti (SK)0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 26

II.2.1 Naslov
Naslov: mlevski izdelki in kaše
Številka sklopa: 9.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15610000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
dobava živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
- živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti (SK)0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 27

II.2.1 Naslov
Naslov: testenine
Številka sklopa: 9.2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15850000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
dobava živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
- živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti (SK)0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 28

II.2.1 Naslov
Naslov: riž
Številka sklopa: 9.3.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03211300
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
dobava živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
- živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti (SK)0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 29

II.2.1 Naslov
Naslov: vodni vlivanci, sveže vlečeno testo
Številka sklopa: 9.4.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
dobava živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
- živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti (SK)0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 30

II.2.1 Naslov
Naslov: bio moke, kaše in kosmiči
Številka sklopa: 9.5.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15612000
15613310
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
dobava živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 31

II.2.1 Naslov
Naslov: bio testenine
Številka sklopa: 9.6.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15850000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
dobava živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 32

II.2.1 Naslov
Naslov: kruh
Številka sklopa: 10.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15811100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
dobava živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
- živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti (SK)0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 33

II.2.1 Naslov
Naslov: kruh in drobno pekovsko pecivo brez vseh aditivov (moka, sol, kvas, voda)
Številka sklopa: 10.2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15811100
15812100
15813000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
dobava živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
- živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti (SK)0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 34

II.2.1 Naslov
Naslov: drobno pekovsko pecivo - žemlje, štručke, bombete, ...
Številka sklopa: 10.3.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15811000
15811200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
dobava živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
- živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti (SK)0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 35

II.2.1 Naslov
Naslov: rogljiči, torte, biskvitne rezine, zavitki in peciva
Številka sklopa: 10.4.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15811300
15833100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
dobava živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
- živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti (SK)0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 36

II.2.1 Naslov
Naslov: keksi
Številka sklopa: 10.5.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15821200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
dobava živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
- živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti (SK)0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 37

II.2.1 Naslov
Naslov: bio kruh in drobno pekovsko pecivo - žemlje, štručke, ...
Številka sklopa: 10.6.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15811100
15811200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
dobava živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 38

II.2.1 Naslov
Naslov: bio keksi
Številka sklopa: 10.7.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15821200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
dobava živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 39

II.2.1 Naslov
Naslov: splošno prehrembeno blago
Številka sklopa: 11.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
dobava živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
- živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti (SK)0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 40

II.2.1 Naslov
Naslov: suho sadje in stročnice
Številka sklopa: 11.2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03212210
15332410
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
dobava živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
- živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti (SK)0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 34
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 41

II.2.1 Naslov
Naslov: dietna živila
Številka sklopa: 11.3.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15880000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
dobava živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
- živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti (SK)0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
v razpisni dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
v razpisni dokumentaciji

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
v razpisni dokumentaciji

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
v razpisni dokumentaciji

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.06.2018   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.06.2018   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.05.2018   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
VRTEC KOLEZIJA
Pod bukvami 11
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.05.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.05.2018   14:47
VPRAŠANJE

Pozdravljeni,

Razpis se oddaja elektronsko preko portala EJN, vendar ga tam nismo našli, tudi povezava zgoraj ne deluje.

ODGOVOR:
Oddaja ponudb v sistemu EJN je možna od 9.5.2018.

VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

Ponudba za vaš razpis je potrebno oddati elektronsko preko sistema Elektronsko javno naročanje (e-JN).

Ali se torej za naslednje obrazce smatra, da so "potrjeni/podpisani" ob oddaji na portal EJN (časovni žig, elektronski podpis) - sprašujemo ali je za te obrazce dovolj, da jih izpolnimo, pretvorimo v pdf in naložimo v ustrezen razdelek na portalu (brez da jih predhodno tiskamo, podpisujemo in žigosamo):
- Priloga 1 (prijavni obrazec)
- Priloga 2, 2/1 (predračun, popis blaga)
- Priloga 3 (ESPD)
- Priloga 4 (označeni certifikati)
- Priloga 5 (Izjava)
- Priloga 6 (Izjava)

Medtem ko je za naslednja obrazca še vedno potrebno, da sta predhodno podpisana in žigosana:
- Priloga 10 - Pooblastilo pravne osebe
- Priloga 11 - Pooblastilo fizične osebe

Prosimo za potrditev

Hvala za pojasnilo,
Lep pozdrav,

ODGOVOR:
Navodila za izpolnjevanje in predložitev obrazcev so za vsako posamično prilogo v okviru ponudbene dokumentacije podrobno opisana v točki 6 I. poglavja predmetnega dokumenta v zvezi z oddajo javnega naročila.

Način priprave in predložitve obrazcev, kakor ste ga opisali v vprašanju, je ustrezen, vendar ob tem opozarjamo, da navedeno velja le za ponudnika. Način izpolnjevanja in predložitve obrazcev za ostale sodelujoče (podizvajalce, partnerje v skupni ponudbi…) pa se v določenih primerih nekoliko razlikuje in je podrobno opisan v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V razpisni dokumentaciji smo zasledili, da morajo biti cene fiksne za celotno trajanje pogodbe, kar pomeni 3 leta.
Pri nekaterih živilih, katerih cene na trgu so odvisne od borznih špekulacij, cen energentov in pa tudi od naravnih vplivov (neugodne vremenske razmere, slaba letina, naravne katastrofe ipd.), katerih se ne da predvideti, je fiksnost cen 3 leta nerealna in neživljenjska.

V točki 4.1. in 4.2. razpisne dokumentacije ter v četrtem členu okvirnih sporazumov je sicer navedeno, v kakšnem primeru lahko ponudnik predlaga zvišanje ponudbenih cen. Podlaga je Pravilnik o načinu valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04; v nadaljevanju Pravilnik).
Kot podlaga za valorizacijo denarnih obveznosti v večletnih pogodbah pravnih oseb javnega sektorja se lahko uporabi indeks cen ali indeks življenjskih potrebščin, vendar se valorizacija lahko izvede šele po enem letu in ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen preseže 4% vrednosti, povišanje denarnih obveznosti pa lahko znaša največ 80% povišanja indeksa cen.

Vsekakor se strinjamo, da obstaja možnost povišanja cen, ki pa je glede na pretekle izkušnje zelo majhna oz. nična, saj je za kumulativno zvišanje indeksa za več kot 4% potrebno precejšnje splošno povišanje cen, poleg tega pa so indeksi cen za hrano indikatorji za preteklost in ne odražajo trenutnega stanja na tržišču.

Kot smo že omenili, cene nekaterih živil na trgu zelo nihajo, poleg tega so se cene nekaterih segmentov živil v Sloveniji v zadnjem letu povišale tudi za 15%, prav zaradi povišanja cen energentov in neugodnih vremenskih vplivov, ki čedalje bolj vplivajo na cene živil.

Zato prosimo naročnika, da v primeru dokazljivega znatnega povišanja cen posameznih živil ali segmentov živil dopusti povišanje cen posameznih artiklov oz blagovnih skupin.

Verjamemo, da je tudi naročniku v interesu, da dobi čim ugodnejšo ponudbo, ki pa je ob upoštevanju trenutnih določil fiksnosti cen verjetno ne bo dobil, saj se bomo ponudniki vseeno zavarovali in ponudili višje cene, kot bi bilo to potrebno.

ODGOVOR:
Naročnik je vezan na veljavno zakonodajo, kot javni zavod pa tudi na zakonodajo s področja javnih financ in jo mora spoštovati. Kot sami ugotavljate je v točki 4.1. in 4.2. razpisne dokumentacije ter v četrtem členu okvirnih sporazumov navedeno, v kakšnem primeru, skladno z veljavno zakonodajo s področja javnih financ, med drugim tudi zgoraj v vprašanju navedenim Pravilnikom o načinu valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04; v nadaljevanju Pravilnik), ponudnik lahko predlaga zvišanje ponudbenih cen. Hkrati sta tako ponudnik kot naročnik vezana na ostalo pozitivno adekvatno zakonodajo s področja, ki ureja izvrševanje pogodb javnega naročanja ter v vprašanju navedeno situacijo.


Lep pozdrav.


Datum objave: 15.05.2018   09:38
Številka: 430-1000/2018-7
Oznaka JN: 7560-18-600020
Datum: 15. 5. 2018


ZADEVA: Vprašanje potencialnega ponudnika

Preko Portala javnih naročil smo za javno naročilo »izbor dobaviteljev sukcesivne dobave živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe Vrtca Kolezija« številka objave na Portalu javnih naročil JN002919/2018-B01 z dne 8. 5. 2018, prejeli naslednje vprašanje:

1. Vprašanje:
Pozdravljeni,
Glede na to, da se razpisna dokumentacija oddaja preko portala JN nas zanima ali lahko dobimo obrazce v wordu zaradi lažjega izpolnjevanja ter jih nato pretvorimo in priložimo v pdf obliki?
Hvala in lp

Odgovor:
Objavili bomo popravek, v katerem bo ponudbena dokumentacija v wordu.

Datum objave: 21.05.2018   13:40

Številka: 430-1000/2018-9
Oznaka JN: 7560-18-600020
Datum: 21. 5. 2018


ZADEVA: Vprašanje potencialnega ponudnika

Preko Portala javnih naročil smo za javno naročilo »izbor dobaviteljev sukcesivne dobave živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe Vrtca Kolezija« številka objave na Portalu javnih naročil JN002919/2018-B01 z dne 8. 5. 2018, prejeli naslednje vprašanje:

1. Vprašanje:
Pozdravljeni.
Prosimo za odgovore na spodnja vprašanja.
6.2. sklop: KONZERVIRANA, VLOŽENA ZELENJAVA IN SADJE TER MARMELADE
20 Hruškov kompot, manj sladek, min 55% plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez kem. konz., 820 g - 3,5 kg – ali lahko ponudimo artikel v 4200g pakiranju, ki ima 54,8% neto ploda?
Odgovor: Ponudite lahko:
20 Hruškov kompot, manj sladek, min 54,8% plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez kem. konz., 820 g - 4,2 kg

22 Ananasov kompot – rezine, manj sladek, min 55% plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez kem. konz., do 850 g - ali lahko ponudimo v 3050g pakiranju, saj imate razpisano večjo količino tega artikla?
Odgovor: Ponudite lahko:
22 Ananasov kompot – rezine, manj sladek, min 55% plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez kem. konz., do 3100 g


9.1. sklop: MLEVSKI IZDELKI IN KAŠE
10 Kus kus – instant, do 2 kg – ali lahko ponudimo 5kg pakiranje, saj imate razpisano večjo količino tega artikla?
Odgovor: Naročnik v tem delu ne bo spreminjal zahtev.

9.2. sklop : TESTENINE
6 Zvezdice - jušna zakuha pšenična z jajci, do 1 kg – ali lahko ponudimo 5kg pakiranje?
Odgovor: Naročnik v tem delu ne bo spreminjal zahtev.
8 Polžki, pšenični brez jajc, do 1 kg - ali lahko ponudimo 5kg pakiranje, saj imate razpisano večjo količino izdelka?
Odgovor: da. 8 Polžki, pšenični brez jajc, do 5 kg
11 Kodrasti široki rezanci - pšenični z jajci, do 5 kg - artikel ne obstaja v gastro pakiranju. Na trgu obstajajo kodrasti široki rezanci brez jajc v 8kg in 12 kg pakiranju, kodrasti jajčni široki rezanci v 500g pakiranju in pa jajčni široki rezanci v 8kg pakiranju. Ker pa imate pri tem artiklu razpisano večjo količino, vas prosimo, če lahko ponudimo gastro pakiranje brez jajc ali pa navadne široke rezance v 8kg pakiranju. Hvala za odgovor.
Odgovor: Naročnik v tem delu ne bo spreminjal zahtev.

17 Školjke ali metuljčki - pšenični z jajci, do 5 kg - artikel ne obstaja v gastro pakiranju. Ker pa imate pri tem artiklu razpisano večjo količino, vas prosimo, če lahko ponudimo gastro pakiranje brez jajc v 5kg pakiranju. Hvala za odgovor.
Odgovor: Naročnik v tem delu ne bo spreminjal zahtev.
19 Pirine testenine (peresniki,….), od 1 kg – prosimo za dodatno pojasnilo ali ste mogoče tukaj mislili gramaturo do 1kg, saj imate pri večini artiklov napisano do 1kg. Samo pri temu artiklu imate napisano od 1kg. Ali lahko ponudimo 5kg pakiranje, saj imate razpisano večjo količino tega artikla? Hvala za odgovor.
Odgovor: Naročnik je pravilno opisal zahteve v opisu živil.
20 Polnozrnate testenine (polžki,…), do 1 kg - ali lahko ponudimo 5kg pakiranje, saj imate razpisano večjo količino tega artikla?
Odgovor: da. 20 Polnozrnate testenine (polžki,…), do 5 kg
22 Kapelati - pšenični polnozrnati s sirom - sveži do 5 kg – prosimo ,da ta artikel premaknete v drug sklop, saj ta artikel spada pod sveže blago, mi pa smo ponudniki trajnega blaga. Hvala. V primeru negativnega odgovora nas zanima, če lahko ponudimo navadne kapelete s sirom, je bil artikel nedavno ukinjen s strani dobavitelja.
Odgovor: Naročnik živil (Kapeleti) ne bo uvrstil v drug sklop.
23 Tortelini - pšenični s sirom - sveži, do 5 kg - prosimo, da ta artikel premaknete v drug sklop, saj ta artikel spada pod sveže blago, mi pa smo ponudniki trajnega blaga. Hvala.
Odgovor: Naročnik živil ne bo uvrstil v drug sklop

9.3. sklop: RIŽ
4 Riž neoluščen, ekstra kvalitete, do 1 kg - ali lahko ponudimo 5kg pakiranje, saj imate razpisano večjo količino tega artikla?
Odgovor: Naročnik v tem delu ne bo spreminjal zahtev.


9.4. sklop: VODNI VLIVANCI, SVEŽE VLEČENO TESTO
3 Sveže vlečeno testo, zvito-rola, do 500 g - prosimo, da ta artikel premaknete v drug sklop, saj ta artikel spada pod sveže izdelke, mi pa smo ponudniki trajnega blaga. Hvala.
Odgovor: Naročnik živil ne bo uvrstil v drug sklop


11.1. sklop: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
19 Česen zrnati, steklena embalaža, do 50 g – ali lahko ponudimo 70g pakiranje?
Odgovor: da. 19 Česen zrnati, steklena embalaža, do 70 g
26 Mleta sladka paprika, v embalaži, ki omogoča neprodušno zapiranje, do 500 g – ali lahko ponudimo 640g ali 1kg pakiranje?
Odgovor: da. 26 Mleta sladka paprika, v embalaži, ki omogoča neprodušno zapiranje, do 1000 g
35 Timijan, v embalaži, ki omogoča neprodušno zapiranje, do 350g – ali lahko ponudimo 450g pakiranje?
Odgovor: da. 35 Timijan, v embalaži, ki omogoča neprodušno zapiranje, do 450g
37 Kakao prah, do 1 kg - naročnika prosimo, da določi minimalni delež kakavovega masla v izdelku. Na trgu je veliko izdelkov, ki se med seboj razlikujejo v ceni in kvaliteti. V kolikor želite kvaliteten izdelek zahtevajte min 20% delež kakavovega masla. Na trgu obstajajo izdelki, ki vsebujejo samo 10% kakavovega masla.
Odgovor: 37 Kakao prah, min 20% delež kakavovega masla, do 1 kg
40 Instant kakao, min 25% kakava, do 1 kg - v kolikor želi naročnik izdelek kakav kot Benko (Benquick), naj zahteva izdelek v granulah. Izdelek v prahu ni tako dobro vodotopen, kot izdelek v granulah. Hvala.
Odgovor: Naročnik v tem delu ne bo spreminjal zahtev.
45 Koruzni škrob brez glutena, do 200 g – ali lahko ponudimo 1kg pakiranje?
Odgovor: Naročnik v tem delu ne bo spreminjal zahtev.
68 Majoneza, 620 -750 g – ali lahko ponudimo 1100g pakiranje?
Odgovor: Naročnik v tem delu ne bo spreminjal zahtev.
78 Vinski kis 4% , 1 L - prosimo za informacijo ali ponudimo kis, ki je pridelan po klasičnem naravnem postopku kisanja in je brez dodanih arom in antioksidantov kot so na primer k-metabisulfit oz. žveplov dioksid itd. ali pa ponudimo industrijski vinski kis, ki ima dodane antioskidante in arome. Hvala za pojasnilo.
Odgovor: Ponudite: Vinski kis 4% , brez antioksidantov in arom, 1 L
79 Jabolčni kis 5% , brez konzervansov, 1 L - naročnika prosimo za dodatne informacije: Ali želite kis, ki je pridelan po klasičnem naravnem postopku kisanja iz starih vrst jabolk, kot so na primer krivopecelj, bobovec, mošancelj, carjevič in nima dodanih antioksidantov, kot na primer k-metabisulfit oz. žveplov dioksid itd. ali naročniku zadostuje le ena vrsta jabolka za izdelavo kisa, ki se pridela industrijsko in ima dodane antioksidante? Na trgu je več različnih vrst kisov. Razlikujejo se glede na način pridelave in tudi glede same sestavine (ena sorta ali več sort jabolk, dodani antioksidanti ali ne), Cena se temu primerno seveda razlikuje. Hvala za pojasnilo.
Odgovor: Ponudite: Jabolčni kis 5% , brez konzervansov in antioksidantov, 1 L
83 Grisini porcijski, 25-30 g - artikel znamke Žito v 30g pakiranju je začasno ukinjen s strani proizvajalca. Nimamo podatka ali bodo spremenili pakiranje ali pa je ukinitev le začasna. Ali vam lahko ponudimo grisini palčke v 20g pakiranju?
Odgovor: da. 83 Grisini porcijski, 20-30 g
101 Zeliščni dodatek jedem, brez glutaminata, do 1 kg - če želite izdelek brez glutaminata, le ta obstaja v 300g pakiranju v dozi in v 3kg pakiranju v plastičnem vedru. Zahtevajte točno tako pakiranje, če ne, boste dobili navadno sušeno mleto jušno zelenjavo, ki pa ni sorodna vegeti.
Odgovor: Naročnik v tem delu ne bo spreminjal zahtev.


11.3. sklop: DIETNA ŽIVILA
19 Tunin namaz brez jajc, mleka, ml. sestavin in konzervansov do 100 g - če želite artikel kot Rio Mare, potem zahtevajte izdelek v tubi. Hvala.
Odgovor: Naročnik v tem delu ne bo spreminjal zahtev.
20 Testenine brez jajc, različne oblike do 500 g - prosimo za obrazložitev ali želite artikel deklariran brez jajc ali pa artikel, ki ima lahko jajca v sledovih. Prosimo tudi, da testenine ločite na oblike (polžki, peresniki, svedri), saj se cena med njimi občutno razlikuje.
Odgovor: Naročnik želi testenine, ki so deklarirane brez jajc in ne bo razpisal več artiklov testenin brez jajc zaradi različnih oblik. Ponudnik naj ponudi artikel, ki ustreza opisu.
21 Jušna zakuha brez jajc, različne oblike do 500 g - prosimo za obrazložitev ali želite artikel deklariran brez jajc ali pa artikel, ki ima lahko jajca v sledovih. Prosimo tudi, da jušne zakuhe ločite na oblike (obročki, rezanci), saj se cena med njimi občutno razlikuje.
Odgovor: Naročnik želi testenine, ki so deklarirane brez jajc in ne bo razpisal več artiklov testenin brez jajc zaradi različnih oblik. Ponudnik naj ponudi artikel, ki ustreza opisu.
36 Jušna zakuha (različnih oblik) brez glutena do 500 g (Schar in enakovredno) - prosimo tudi, da jušne zakuhe ločite na oblike (obročki, rezanci), saj se cena med njimi občutno razlikuje.
Odgovor: Naročnik ne bo razpisal več artiklov jušne zakuhe brez glutena zaradi različnih oblik. Ponudnik naj ponudi artikel, ki ustreza opisu.
42 Pekovsko pecivo (bombice, žemlje..) brez glutena (Schar in enakovredno) - cene pekovskega peciva različnih oblik se med seboj občutno razlikujejo. Ali lahko ponudimo le eno obliko peciva? Ali vam lahko ponudimo štručke? Hvala za odgovor.
Odgovor: Naročnik ne bo razpisal več artiklov pekovskega peciva brez glutena, zaradi različnih oblik. Ponudnik mora ponuditi artikel, ki ustreza opisu artikla.


2. Vprašanje:
Pozdravljeni,
Ali bi bilo za naročnika sprejemljivo, da namesto popisovanja posameznih certifikatov s številkami sklopov in artiklov na katere se nanašajo (ročno) in skeniranja popisanih certifikatov, priložimo in označimo certifikate na sledeč način:
- Napravimo seznam vseh artiklov, ki imajo znak kakovosti ali EKO certifikat (s številko sklopa, št. artikla, nazivom artikla)
- Pri vsakem navedenem artiklu na seznamu označimo interno številko certifikata, ki izdelku pripada
- Priložimo certifikate, označene z internimi številkami
Menimo, da bo preglednost na ta način še večja.
Prosimo za mnenje in potrditev, Hvala, Lep pozdrav,
Odgovor: Naročnik v tem delu ne bo spreminjal zahtev.


3. Vprašanje:
Spoštovani,
Prosimo za odgovore na spodnja vprašanja
8.1. sklop: IZDELKI IZ TESTA
2 Krompirjevi svaljki z dodatkom ržene moke, do 2 kg

Ali lahko namesto svaljkov z dodatkom ržene moke ponudimo Polnozrnate svaljke s polnozrnate moke 1kg?
Odgovor: Naročnik v tem delu ne bo spreminjal zahtev.

9.2. sklop : TESTENINE
14 Peresniki- pšenični z jajci, do 5 kg
Prosimo ali vam lahko ponudimo pakiranje do 10 kg ?
Odgovor: Naročnik v tem delu ne bo spreminjal zahtev.
3 Rinčice - jušna zakuha, pšenična z jajci, do 1 kg
Prosimo ali vam lahko ponudimo pakiranje do 4 kg Zlato polje?
Odgovor: Naročnik v tem delu ne bo spreminjal zahtev.
5 Rižek - jušna zakuha pšenična z jajci, do 1 kg
Prosimo ali vam lahko ponudimo pakiranje do 5 kg Zlato polje?
Odgovor: Naročnik v tem delu ne bo spreminjal zahtev.


4. Vprašanje:
Pozdravljeni,
3.1.sklop:
- rdeči okun file: s kožo ali brez kože?
Odgovor: Rdeči okun - file posamič zamrznjen, (max 10% odstopanje od naročene teže zrezka), 1. kval., brez kosti in kože


5. Vprašanje:
Spoštovani,
v prijavnih obrazcih imate pod Prilogo 3 ESPD obrazec. Glede na to, da se ponudba oddaja elektronsko, nas zanima, ali je potrebno kljub temu ESPD obrazec natisniti in ga priložiti še v pdf obliki?
Odgovor: Ni potrebno.

Skladno s podanimi odgovori bomo objavili popravek popisa.