Dosje javnega naročila 002847/2018
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Storitve: MONITORING PODZEMNE VODE IN POVRŠINSKIH VODOTOKOV
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN002847/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 04.05.2018
JN002847/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.05.2018
JN002847/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 01.06.2018
JN002847/2018-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.06.2018
JN002847/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.07.2018
JN002847/2018-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 11.07.2018
Zahtevek za revizijo

    JN002847/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Ana Gazvoda
ana.gazvoda@ljubljana.si
+386 13064401
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo odda centralni organ za nabavo
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/254623/Monitoring_-_RD._4.5._2018.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/254623/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=426
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: MONITORING PODZEMNE VODE IN POVRŠINSKIH VODOTOKOV
Referenčna številka dokumenta: 7560-18-210012
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
JAVNO NAROČILO ZAJEMA MONITORING PODZEMNE VODE IN POVRŠINSKIH VODOTOKOV
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: LJUBLJANA
II.2.4 Opis javnega naročila
JAVNO NAROČILO ZAJEMA MONITORING PODZEMNE VODE IN POVRŠINSKIH VODOTOKOV
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.11.2018
Konec: 01.12.2018
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
KOT DOLOČENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.05.2018   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.05.2018   10:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.05.2018   15:00

Dodatne informacije:
POJASNILA O VSEBINI RAZPISNE DOKUMENTACIJE SE LAHKO ZAHTEVA IZKLJUČNO PREKO PORTALA JAVNIH NAROČIL. POJASNILA BODO OBJAVLJENA NAJPOZNEJE DO 17.5. 2018
DO 15.00 URE POD POGOJEM, DA JE BIL ZAHTEVEK ZA POJASNILO PREJET PREKO POTRALA JAVNIH NAROČIL VSAJ DO 16.5. 2018 DO 15.00 URE. POJASNILA IN SPREMEMBE SO SESTAVNI
DEL RAZPISNE DOKUMENTACIJE IN JIH JE TREBA UPOŠTEVATI PRI PRIPRAVI PONUDBE.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.05.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.05.2018   09:57
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosim za seznam obrazcev in dokazil, ki jih je treba predložiti za podizvajalce. Prosim tudi za pojasnilo, ali velja tudi za podizvajalce, da morajo imeti veljavno akreditacijsko listino Slovenske akreditacije in dokazila o sodelovanju v primerjalnih shemah?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR

Spoštovani.

Obrazci, ki in dokazila, ki jih morate predložiti za podizvajalce so navedeni v razpisni dokumentaciji
številka 430-327/2018-13 z dne 3.5. 2018, ki je bila objavljena na portalu javnih naročil in v sistemu e-
e-JN. Za podizvajalce morate izpolniti naslednje obrazce:
- Udeležba podizvajalcev (Priloga 2);
- Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo (Priloga 3);
- Soglasje zakonitega zastopnika podizvajalca (Priloga 3);
- Izpolnjen ESPD obrazec;
- Pooblastilo pravne osebe (Priloga 11)
- Pooblastilo fizične osebe (Priloga 12)
- Podizvajalsko pogodbo.

Tudi za podizvajalce velja, da morajo imeti veljavno akreditacijsko listino Slovenske akreditacije in dokazila o sodelovanju v primerjalnih shemah.


Lepo pozdravljeni.Datum objave: 16.05.2018   13:50
VPRAŠANJE

Pozdravljeni,
ESPD obrazec, ki ste ga pripravili ima kot predmet navedeno "ANALIZA RODOVITNOSTI TAL IN VSEBNOSTI NEVARNIH SNOVI V TLEH IN PRIDELKIH NA VVO MOL V LETU 2018".
Zanima nas ali naj izpolnimo ta obrazec ali ga boste objavili popravljenega?

Prav tako nas zanima ali je potrebno vse obrazce in priloge tudi lastnoročno podpisat ali se šteje, da so z oddajo vsi dokumenti podpisani elektronsko ?

Hvala za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani.

Pripravili in objavili bomo nov ESPD obrazec.

Vse obrazce in priloge ni potrebno lastnoročno podpisati, ker se šteje, da so z oddajo dokumentov vsi
vsi dokumenti podpisani elektronsko.


Z lepimi pozdravi.