Dosje javnega naročila 002917/2018
Naročnik: POKLICNA GASILSKA ENOTA CELJE, Dečkova cesta 36, 3000 Celje
Blago: SKUPNO JAVNO NAROČILO ZA DOBAVO ZAŠČITNIH OBLEK ZA GASILCE
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 120.089,48 EUR

JN002917/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 08.05.2018
JN002917/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.07.2018
JN002917/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 04.09.2018
JN002917/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 05.09.2018
JN002917/2018-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 05.09.2018
Zahtevek za revizijo

    JN002917/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 089-199467
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
POKLICNA GASILSKA ENOTA CELJE
Dečkova cesta 36
3000
SI034
Celje
Slovenija
Janko Požežnik
Janko.Pozeznik@celje.si
+386 34280900

Internetni naslovi
http://www.pge-celje.si

Javni zavod Gasilska brigada Maribor
Cesta proletarskih brigad 21
2000
SI
Maribor
Slovenija
info@gbmaribor.si
+386 23312541

Internetni naslovi
http://www.gasilskabrigadamaribor.si

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.s-procurement.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: http://www.s-procurement.si/
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javni red in mir ter varnost


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: SKUPNO JAVNO NAROČILO ZA DOBAVO ZAŠČITNIH OBLEK ZA GASILCE
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
35113400
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Naročnika vabita vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe v postopku oddaje javnega naročila za dobavo zaščitnih oblek za gasilce.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
35113400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI03 - Vzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Celje in Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo se vodi kot skupno javno naročilo naročnika Poklicne gasilske enote Celje in naročnika Gasilska brigada Maribor.

Pogodba se bodo sklenila z vsakim naročnikom ločeno.

Predmet javnega naročila je podrobneje opredeljen v poglavju »Tehnična specifikacija« OBR-Ponudba (OBR-1) in vzorcu pogodbe (OBR št. 5-Vzorec pogodbe), ki sta sestavna dela razpisne dokumentacije.

Predmetno javno naročilo je enovito in ni razdeljeno na sklope. Od ponudnikov se zahteva celovita ponudba, ki bo zajemala dobavo zaščitnih oblek skladno z določili razpisne dokumentacije, celotno obdobje trajanja pogodbe.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 7
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Pogoji, kot so določeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Pogoji, kot so določeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.06.2018   12:30
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.06.2018   13:00
Kraj: Ponudniki morajo ponudbe pripraviti in oddati v okviru informacijskega sistema »S-Procurement« na spletnem naslovu http://www.s-procurement.si/.
Ponudnik se mora pred začetkom priprave ponudbe registrirati v informacijskem sistemu »S-Procurement« na spletnem naslovu http://www.s-procurement.si/, v kolikor je že registriran, pa se prijavi.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb bo potekalo v okviru informacijskega sistema »S-Procurement«. Rok odpiranja ponudb je določen v informacijskem sistemu »S-Procurement«.
Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.06.2018   12:00

Dodatne informacije:
Ponudniki lahko zahteve za dodatna pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila posredujejo naročniku preko funkcionalnosti »Pojasnila« v informacijskem sistemu »S-Procurement« dostopnem preko spletnega naslova http://www.s-procurement.si/, pri objavi predmetnega javnega naročila. Na drugače posredovane zahteve za dodatna pojasnila naročnik ni dolžan odgovoriti.

Zahteve za dodatna pojasnila je treba posredovati najkasneje do roka določenega v informacijskem sistemu »S-Procurement«.

Naročnik bo na prejete zahteve za pojasnila odgovoril v okviru funkcionalnosti »Pojasnila« informacijskega sistema »S-Procurement«. Podana pojasnila bodo na voljo vsem ponudnikom, ki bo potrdili interes za oddajo predmetnega javnega naročila.

VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
POKLICNA GASILSKA ENOTA CELJE
Dečkova cesta 36
3000
Celje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.05.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.05.2018   08:55
VPRAŠANJE
Spoštovani
V razpisni dokumentaciji so podane značilnosti, ki jih ponuja samo en ponudnik/proizvajalec.
Na nekaj unikatnih rešitev, opisanih v razpisu, ima tudi veljaven patent, kar pomeni, da ga nihče drug ne sme uporabljati.
Namen razpisa je, da se išče najoptimalnejšo možnost na trgu, ne pa, da se omeji trg na enega samega proizvajalca in s tem tudi ponudnika.
Če bi takšna dokumentacija prestala test preverjanja, potem bi vi lahko v razpisu napisali, da želite Texportov izdelek in zraven napisali tudi model, ki ga znotraj njihovega programa želite, pa temu seveda ni tako.

Ker je takih unikatnih značilnosti preveč, mislim, da bi bilo najboljše, če razpis ponovite. V skladu s pravili.

Saj govorimo o več nivojih nepravilnosti. Od materiala, ki ga ima samo Texport, do njihove »rešitve« v sistemu membran, ki sploh ni najboljša, saj če se daje dodaten sloj na zunanjo stran membrane, to nikakor ni dobro, če leta pride v stik z vodo in takrat ta eXtreme rešitev postane slabost, naprej, odsevni trakovi, ki so opisani je izključno in 100% samo Texportova rešitev, ki pa je nihče drug niti noče posnemati (kaj s tem mislim, pokaže če si pogledate 2 leti staro obleko s temi trakovi in je vse jasno), »Zračna propustnost, testirana po postopku EN 31092« je tipična značilnost (copy/paste) extreme rešitve, ki pa je kot že prej omenjeno dosegljiva tako, da so izolativni del dali na zunanjo stran membrane, kar pa prinese velike slabosti v mokrih razmerah. Točka 8.3 pa enostavno ni smiselna in je napisana samo zaradi tega, ker je prepisana iz tehnične dokumentacije izdelka. Točka 8.6 (drugi odstavek) kjer opisujete DRD, ki naj bi bil prišit na zunanji material, to je spet Texportova rešitev, ki pa je slaba, saj edini, ki predpisujejo ta sistem je NFPA in tam je tole prepovedano, zakaj bi potem vi kopirali slabe rešitve?

In še bi lahko naštevali, nujnih popravkov je enostavno preveč, zato mislim, da bo najenostavneje, če se razpis ponovi, na pravilen način.


ODGOVOR
Naročnik ocenjuje, da lahko ponudbo odda več ponudnikov, pri čemer pa seveda morajo upoštevati specifične zahteve naročnika. V kolikor morajo ponudniki zaradi tega prilagoditi svoje standardne produkte, navedeno ne pomeni, da ne morejo oddati ponudbe. Naročnik je tudi jasno zapisal, da v kolikor je kjerkoli zapisal kakšno blagovno znamko ali rešitev, ki je zaščita z avtorskimi ali patentnimi pravicami, lahko ponudniki ponudijo enakovredno rešitev, pri čemer pa morajo ponudniki v takšnem primeru dokazati, da je ponujena rešitev dejansko po tehničnih in funkcionalnih lastnostih enakovredna.

Glede navedbe, ki se nanaša na materiale, je glede na podatke naročnika, je mogoče vse materiale kupiti na trgu, tako da v tem delu ocenjujemo, da navedbe niso utemeljene, ob tem pa lahko ponudniki vedno ponudijo enakovredne ali boljše materiale, kot je zapisano zgoraj.

Glede navedb, kjer se ponudnik opredeljuje glede "slabosti" zahtev naročnika iz tehnične specifikacije npr. zračna prepustnost, opis DRD, odsevni trakovi, gre za mnenje ponudnika, ki ne vpliva na možnost oddaje ponudbe, saj lahko enakovredno rešitev ponudi vsak ponudnik .