Dosje javnega naročila 800998/2014
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA BEŽIGRAD 
Storitve: Računovodske storitve
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti

NMV998/2014 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 08.05.2014
NMV1914/2014 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 20.06.2014
NMV1190/2016 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (NMV) (preklic/popravek NMV), objavljeno dne 26.02.2016
OS3257/2016 - Obvestilo o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma (ZJN-2) (OS - ZJN-2 ), objavljeno dne 01.03.2016
JN003737/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 21.04.2017
JN003737/2017-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 21.04.2017
JN003737/2017-X03 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 18.07.2017
JN003737/2017-X04 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 27.10.2017
JN003737/2017-X05 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 29.01.2018
JN003737/2017-X06 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 19.04.2018
JN003737/2017-X07 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 30.07.2018
JN003737/2017-X08 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 26.10.2018
Zahtevek za revizijo
    NMV998/2014 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Storitve

Računovodske storitve

Datum objave: 8. 5. 2014
Številka objave: NMV998/2014


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): OSNOVNA ŠOLA BEŽIGRAD, Črtomirova ulica 12, Kontakt: Mestna uprava, Služba za javna naročila, V roke: ga. Meta Bizjak, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 13064442. Telefaks +386 13064407. E-pošta meta.bizjak@ljubljana.si.
Internetni naslovi: http://www.ljubljana.si
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Izvajanje storitev računovodskega poslovanja za potrebe OŠ Bežigrad.
I.3)VRSTA NAROČILA: Storitve.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Predmet naročila je izvajanje računovodskih storitev za potrebe OŠ Bežigrad za obdobje štirih let.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 79211000 (Računovodske storitve)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2014/5/7989-67025463031912998014/RAC._OS_
BEZIGRAD.zip

I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 20. 5. 2014
Čas: 10:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 20. 5. 2014
Čas: 14:00
Kraj: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, II. nadstropje - Velika sejna soba.
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU: Določeno v razpisni dokumentaciji.
I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 13. 5. 2014
Čas: 10:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 7. 5. 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV1914/2014, Storitve: Računovodske storitve; datum objave: 20. 6. 2014

.