Dosje javnega naročila 003041/2018
Naročnik: Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Pot na Fužine 2, 1000 Ljubljana
Storitve: Vodenje projektne pisarne Centra za kreativnost (CzK)
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN003041/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 14.05.2018
JN003041/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.05.2018
JN003041/2018-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.05.2018
JN003041/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.05.2018
JN003041/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 07.06.2018
Zahtevek za revizijo

    JN003041/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Muzej za arhitekturo in oblikovanje
Pot na Fužine 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Tanja Vergles
mao@mao.si
+386 15484270
+386 15400344

Internetni naslovi
http://www.mao.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/255099/Za_objavo.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=626
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
arhitektura, krajinska arhitektura, urbanizem, oblikovanje in fotografija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vodenje projektne pisarne Centra za kreativnost (CzK)
Referenčna številka dokumenta: JN 1/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je vodenje projektne pisarne Centra za kreativnost (CzK).
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79400000
79900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je vodenje projektne pisarne Centra za kreativnost (CzK).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Strokovne izkušnje (reference) imenovanega kadra60

Cena – Ponder:
40
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 52
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operacija , uvrščena v NRP pod št. NRP 3340-17-0048, se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, specifičnega cilja 3.1.1.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot so navedeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.05.2018   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.08.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.05.2018   12:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.05.2018   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.05.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.05.2018   15:26
1. VPRAŠANJE
Za predmet tega JN je naročnik že enkrat izvedel postoppek javnega naročanja in sklenil pogodbo z izbranim izvajalcem:
https://www.enarocanje.si/objavapogodb/PogodbaDetajli.aspx?IDPogodbeZaceten=87609&detailed=true

Ali je naročnik pogodbo z izbranim izvajalcem prekinil in kaj je bil razlog?


1. ODGOVOR:

Naročnik je na podlagi 8. člena sklenjene pogodbe št. JN03-2017 odstopil od sklenjene pogodbe, in sicer zaradi kršitev na strani izvajalca. Zaradi navedenega izvaja novo javno naročilo.Datum objave: 17.05.2018   15:30
2. VPRAŠANJE
Iz objavljenih podatkov izhaja, da ste za isti predmet javnega naročila in za isto obdobje že oddali javno naročilo in sklenili pogodbo z gospodarskim subjektom JHP d.o.o. Zakaj objavljate novo javno naročilo, saj nismo zasledili nobenih dodatnih objav, razen sklenitve pogodbe?

2. ODGOVOR
Naročnik je na podlagi 8. člena sklenjene pogodbe št. JN03-2017 odstopil od sklenjene pogodbe z gospodarskim subjektom JHP d.o.o., in sicer zaradi kršitev na strani izvajalca. Zaradi navedenega izvaja novo javno naročilo.Datum objave: 17.05.2018   15:32
3. VPRAŠANJE
Spoštovani,
ugotavljamo, da ste se zmotili, ker je v RD določeno, da je rok za postavitev vpr. 14.5.2018 do 18.00 ure (isti dan, kot je objavljena RD na portalu JN), v obvestilu pa 22.5. do 12h torej po roku za predložitev ponudbe. Na podlagi navedenega vas prosimo, da podaljšate roke za postavitev vprašanj in predložitve ponudbe za en teden.
Za razumevanje se vam zahvaljujemo
S spoštovanjem

3. ODGOVOR
Spoštovani,
Na portalu javnih naročil je naročnik takoj za objavo osnovne objave objavil popravek, in sicer Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje je 24.05.2018 ob 12:00, odpiranje ponudb 24.05.2018 ob 13.30 in rok za postavljanje vprašanj do 22.05.2018 do 12:00 ure.
Popravek je objavljen na povezavi: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=256756
Lep pozdrav
Datum objave: 17.05.2018   15:33
4. VPRAŠANJE
Objavljena je napačna spodnja povezava:

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=625

Povezava je na JN za kreativno delo, moralo pa bi biti na projektno pisarno.

4. ODGOVOR
Naročnik objavlja pravilno povezavo za oddajo javnega naročila na informacijskem sistemu eJN: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=626
Lep pozdrav
Datum objave: 17.05.2018   15:34
5. VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za pojasnilo, zakaj naročnik izvaja novo javno naročilo, ki je identično pred kratkim izvedenemu in zaključenemu javnemu naročilu, ki je bilo objavljeno pod št. JN008628/2017-W01in v katerem je bila sklenjena in objavljena pogodba o izvedbi javnega naročila? Pogodba je po objavljenih podatkih sklenjena za minimalno 2 leti oziroma celo do leta 2022, zaradi česar je absurdno, da naročnik razpisuje novo javno naročilo. Ponudniki imamo precej drugega dela in ne moremo biti na milost in nemilost prepuščeni neki samovolji naročnika, da pridobiva ponudbe, kadar sev mu pač zazdi. Če ima naročnik sklenjeno pogodbo za isti predmet ne sme izvajati novega javnega naročila, nezakonito pa je tudi, da ponudnikom dela stroške s pripravo ponudbe za nezakonita javna naročila.

Prosimo vas, da javno naročilo umaknete iz portala, ker imate že sklenjeno pogodbo za to javno naročilo.

5. ODGOVOR
Naročnik je na podlagi 8. člena sklenjene pogodbe št. JN03-2017 odstopil od sklenjene pogodbe z gospodarskim subjektom JHP d.o.o., in sicer zaradi kršitev na strani izvajalca. Zaradi navedenega izvaja novo javno naročilo. Izvedba javnega naročila tako ni nezakonita.Datum objave: 17.05.2018   15:58
6. VPRAŠANJE
iMAM VPRAŠANJE PRI SOGLASJU ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE – FIZIČNE OSEBE

Piše, da lahko namesto soglasja za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za fizične osebe (Priloge št. 5) lponudnik predloži ESPD, ki mora biti na koncu elektronsko podpisan s strani vseh zakonitih zastopnikov, tako da iz njega izhaja soglasje vseh fizičnih oseb za pridobitev podatkov.

Vprašanje: Kako naj izpolnimo ESPD, da bo iz njega izhajalo soglasje vseh fizičnih oseb za pridobitev podatkov? V katerem poglavju/točki ESPD je to soglasje?


6. ODGOVOR
Pred uvedbo eJN je bilo s to določbo mišljeno, da zastopniki gospodarskega subjekta soglasje za pridobitev podatkov iz kazenske evidence dajo tako, da na zadnji strani ESPD obrazca, kjer se podpiše ESPD obrazec, navedejo svoje ime in priimek ter se zraven podpišejo. Posebnega soglasja (na svojem obrazcu) potem ni bilo treba dajati. Posebnega mesta za takšen podpis v ESPD obrazcu ni. Gre za podpis na prazen kos papirja ob koncu ESPD obrazca.
Ker pa je bilo vmes zavzeto drugačno stališče MP in sicer, da se posebno soglasje kljub ESPD-ju potrebuje, naročnik ZAHTEVA, da vse fizične osebe podpišejo in ponudbi priložijo PRILOGO št. 5 SOGLASJE ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE – FIZIČNE OSEBE, saj na podlagi ESPD-ja do nadaljnjega MP noče več izdajati potrdil o nekaznovanosti.
Datum objave: 18.05.2018   08:38
7. VPRAŠANJE
V odgovoru na vprašanje Datum objave: 17.05.2018 15:26 je naročnik navedel:
“Naročnik je na podlagi 8. člena sklenjene pogodbe št. JN03-2017 odstopil od sklenjene pogodbe, in sicer zaradi kršitev na strani izvajalca. Zaradi navedenega izvaja novo javno naročilo.”
Ali prav razumemo, da bo naročnik, če se bo isti izvajalec ponovno prijavil na to naročilo, uveljavljal izločitveni razlog št. 8 iz razpisne dokumentacije (Če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, ne glede na to, s katerim naročnikom je bila pogodba o izvedbi javnega naročila ali koncesijska pogodba sklenjena, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije.) Prav tako nas zanima (ker gre za informacijo javnega značaja, ki se nanaša na porabo javnih sredstev), če je naročnik uvedel proti navedenemu izvajalcu ustrezne sankcije, ki so navedene v zadnjem odstavku 8. člena sklenjene pogodbe (V primeru če naročnik odstopi od pogodbe, je izvajalec dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 5.000 EUR in vso morebitno dodatno škodo, ki naročniku zaradi tega nastane.)

7. ODGOVOR
Naročnik je v dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila vključil 2 izključitvena pogoja in sicer:
- št. 7 (Če lahko naročnik z ustreznimi sredstvi izkaže, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta.) ter
- št. 8 (Če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, ne glede na to, s katerim naročnikom je bila pogodba o izvedbi javnega naročila ali koncesijska pogodba sklenjena, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije).
Oba izključitvena pogoja sta po mnenju naročnika podana za istega izvajalca, zaradi česar pretekli izvajalec pogodbe, od katere je naročnik odstopil, ne more oddati dopustne ponudbe v tem postopku javnega naročanja.
Naročnik namreč uveljavlja več sankcij zoper izvajalca pogodbe, od katere je naročnik odstopil.
Datum objave: 18.05.2018   08:42
8. VPRAŠANJE
Spoštovani,

smo podjetje z dolgoletno tradicijo na področju vodenja projektov in imamo meddrugim tudi 1 referenco za vodenje projekta, financiranega s strani Ministrstva za kulturo in strukturnih skladov s področja kulturnega in kreativnega sektorja, v okviru finančne perspektive 2014-2020, ki pa se je vodil preko ISARR sistema. Gre za informacijski sistem organa upravljanja (Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko), ki se je uporabljal ne le za potrebe cilja konvergenca v finančni perspektivi 2007-2013 in cilja naložbe za rast in delovna mesta v finančni perspektivi 2014-2020, temveč tudi za potrebe vseh čezmejnih sodelovanj Republike Slovenije, kjer SVRK nastopa v vlogi OU. Dejansko gre za predhodni IS, preden je IS e-MA bila prevzeta v produkcijo. IS e-MA pa zadošča le za potrebe cilja naložbe za rast in delovna mesta v finančni perspektivi 2014-2020, torej v bistveno manjšem obsegu, kot IS ISARR.

Na podlagi navedenega pozivamo naročnika, da spremeni pogoj za reference ponudnika tako, da dopusti tudi referenco za vodenje projekta, financiranega s strani Ministrstva za kulturo in strukturnih skladov s področja kulturnega in kreativnega sektorja, v okviru finančne perspektive 2014-2020 in za katerega je poročal preko IS ISARR.

S spoštovanjem

8. ODGOVOR
Spoštovani,

čeprav naročnik povsem razume predlog, je imel v preteklosti z istim javnim naročilom izredno slabo izkušnjo. Del problema naročnik vidi tudi v tem, da da ni zahteval izkušenj s točno tem sistemom poročanja, ki ga uporablja, saj so specifike sistema prisotne. Ministrstvo za kulturo je prvi zahtevek naročnika celo zavrnilo zaradi napak v poročanju, zaradi česar namerava naročnik v drugo narediti vse, kar je v njegovi moči, da čim bolj zniža tveganje pridobitve izvajalca, ki predmetu javnega naročila ne bi bil kos.Datum objave: 18.05.2018   08:43
9. VPRAŠANJE
Ali je za naročnika namesto kadrov z zahtevanimi certifikati dopusten tudi kader z bistveno več izkušenj - npr. 10 let delovnih izkušenj na področju vodenja projektov. Domnevamo namreč, da so izkušnje pomembnejše od certifikata, vsaj glede na predmet javnega naročila.

9. ODGOVOR
Naročnik pogojev ne bo spreminjal in pri njih v celoti vztraja. Kako r je bilo že pojasnjeno, naročnik ne more tvegati še enega javnega naročila, kjer bi se izkazalo, da izvajalec predmetu javnega naročila ne bi bil kos.Datum objave: 18.05.2018   09:02
10. VPRAŠANJE
Smo zainteresirani ponudnik in smo vodilii projekte na drugih posredniških telesih (npr. Ministrstvo za izobraževanje) za katerega poročamo preko informacijskega sistema EMA. Naročnika želimo opozoriti, da je takšen pogoj v nasprotju z osnovnimi načeli ZJN-3, saj referenc v RS za vodenje projekta, financiranega s strani Ministrstva za kulturo skorajda ni, ker je EMA nov sistem s številnimi težavami, zaradi katerih prihaja do časovnih zamikov. Verjamemo, da je naročnik zainteresiran izvesti transparentno javno naročilo z enakopravno obravnavo ponudnikov tudi v predmetni fazi, zato vas prosimo, da dopustite tudi referenco drugega posredniškega organa oziroma ministrstva za EMO.

10. ODGOVOR
Naročnik vljudno prosim, da natančneje specificirate, kateri pogoj točno je nezakonit oziroma da navedete, za kateri pogoj točno želite, da se spremeni, saj tega iz vprašanja ni mogoče razbrati.Datum objave: 22.05.2018   09:54
11. VPRAŠANJE
Pozdravljeni, vljudno vas naprošamo, da umaknete zahtevane certifikate, ker s tem omejujete konkurenco, saj boste prejeli zelo majhno št. ponudb in posledično preplačali željeno storitev.

Za razumevanje se vam zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo

F.L.

11. ODGOVOR
Naročnik vztraja pri postavljeni zahtevi, saj namen postavljenega pogoja ni omejevanje konkurence, temveč pridobitev usposobljenega ponudnika za ustrezno in kvalitetno izvedbo javnega naročila. Postavljeni pogoj je sorazmeren s predmetom javnega naročila in povezan z njim.
Datum objave: 22.05.2018   09:56
12. VPRAŠANJE
Naročnikova zahteva za vodjo projektne pisarne in strokovnjaka za projektno vodenje, da morata imeti veljaven certifikat s področja projektnega vodenja (PMI,IPMA,ECQA) nima nobene pravne podlage zato je nezakonita. S predmetno zahtevo nedovoljeno preferira strokovnjake s certifikatom brez praktičnih izkušenj, saj je naročnik določil, da mora eden izmed imenovanih dveh strokovnih kadrov imeti eno referenco... Naročnika pozivamo, k odpravi nezakonitosti tako, da dopusti tudi možnost prijave strokovnjakov z dejanskim znanjem na področju vodenja projektov in sicer vodenja vsaj 10 projektov na področju evropske kohezijke politike. V nasprotnem primeru bomo vložili zahtevek za revizijo zoper razpisno dokumentacijo.

12. ODGOVOR
Naročnik vztraja pri postavljeni zahtevi, saj namen postavljenega pogoja ni omejevanje konkurence, temveč pridobitev usposobljenega ponudnika za ustrezno in kvalitetno izvedbo javnega naročila. Postavljeni pogoj je sorazmeren s predmetom javnega naročila in povezan z njim.
Ne drži, da naročnik praktičnih izkušenj ne preverja, saj je tudi glede praktičnih izkušenj določena referenca, ki je najbolj neposredno povezana s predmetom javnega naročanja, zaradi česar naročnik resnično preverja vse aspekte usposobljenosti ponudnika.Datum objave: 22.05.2018   09:57
13. VPRAŠANJE
Pozdravljeni, naprošamo vas, da zahtevo po omenjenih certifikatih premestite raje v osnutek pogodbe kot odložni pogoj za dobo 1 leta za veljavnost le te. S tem boste dopustili, da strokovnajki pridobijo željene certifikate v roku 1 leta in boste pridobili bistveno več ponudb in prihranili sredstva pri plačilu zunanjega izvajalca za vodenje projekta. Tak pristop je v javni upravi velikokrat uporabljen, saj se pri kadrih dopusti, da v določenem obdobju po začetku dela opravijo dodaten izpit za željen certifikat. Razumemo, da ste se pri prejšnjem naročilu opekli, vendar, če boste vztrajali na svojem stališču, boste na koncu bistveno preplačali storitve vodenja konkretnega projekta.

13. ODGOVOR
Naročnik pogoja ne bo spreminjal, saj ne želi prevzeti nobenega tveganja v zvezi z izborom neustreznega izvajalca več.Datum objave: 22.05.2018   09:57
14. VPRAŠANJE
Zaradi kompleksnosti priprave ponudbe in kompleksnosti samega naročila prosimo za podaljšanje roka za oddajo naročila vsaj za en teden. Na ta način bo naročnik zagotovil večjo konkuenčnost.

14. ODGOVOR
Rok za oddajo ponudb je bil primerno dolg, javno naročilo ni kompleksno. Naročnik roka za oddajo ponudb ne bo podaljševal.Datum objave: 22.05.2018   10:01
15. VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji na str. 23 v razpredelnici pod tč. 3 (Deseti odstavek 76. člena ZJN-3) naročnik med drugim tudi navaja kot pogoj, da "Oba imenovana kadra morata imeti najmanj univerzitetno oziroma prvo bolonjsko stopnjo izobrazbe in veljaven certifikat s področja projektnega vodenja (PMI, IPMA, ECQA). Oseba, nominirana kot vodja projektne pisarne mora biti zaposlena pri ponudniku."

Pogoj, da mora biti oseba, nominirana kot vodja projektne pisarne zaposlena pri ponudniku je v nasprotju z načelom zagotavljanja konkurence med ponudniki (5. člen ZJN-3), načelom enakopravne obravnave ponudnikov (7. člen ZJN-3) in načelom sorazmernosti (8. člen ZJN-3). Če je s tem pogojem naročnik želel doseči stalnost in kontinuiteto kadra, je za ta namen uporabil napačen in nedopusten pogoj. Delovno razmerje je v praksi lažje razvezati kot pogodbeno, saj je zakonski odpovedni rok delavca 30 dni ali manj, pogodbeni roki pa so običajno daljši. Pozivamo naročnika, naj ta nesmiselni pogoj črta.


15. ODGOVOR
Naročnik umika zahtevo, da morata biti imenovana kadra zaposlena pri ponudniku. Zahteva pa, da ima ponudnik že ob oddaji ponudbe sklenjeno pogodbo z delodajalcem priglašenih kadrov, kar pomeni, da bo na poziv naročnika lahko izkazal, da je bila pogodba sklenjena že ob oddaji ponudbe in da je bila ta zahteva izpolnjena že pob oddaji ponudbe ter da se ta delodajalec kadra prijavi kot podizvajalec, saj je po vsebini takšno razmerje med ponudnikom in delodajalcem podizvajalsko razmerje. Naročnik nadalje ne bo dovolil menjave imenovanega strokovnega kadra brez njegovega soglasja.Datum objave: 22.05.2018   10:02
16. VPRAŠANJE
Vprašanje glede priloge št. 5 SOGLASJE ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE – FIZIČNE OSEBE.

Kako obrazec elektronsko podpiše fizična oseba? Ne vidimo možnosti za uporabo digitalnega potrdila.


16. ODGOVOR
Fizično podpisan obrazec se skenira in odda v paketu odda kot ponudbeni dokument.
Datum objave: 22.05.2018   10:15
17. VPRAŠANJE
Prosimo vas, da pri pogoju za ponudnikovo referenco dopustite tudi možnost, da ponudnik izpolnjuje vaš pogoj z dvema referencama tako, da z eno referenco dokaže, da je ponudnik v zadnjih 3 letih pred oddajo ponudbe izvedel oziroma izvaja vodenje projekta, financiranega s strani Ministrstva za kulturo in strukturnih skladov s področja kulturnega in kreativnega sektorja, v okviru finančne perspektive 2014-2020, ki se je vodil preko ISARR sistema (predhodnik E-MA) in
- da je isti ponudnik v drugem ministrstvu že poročal poročal preko informacijskega sistema e-MA.
Glede na strahove, ki ste jih izrazili v predhodnih odgovorih je taka kombinacija referenc za vas zagotovo ustrezna, saj boste dobili ponudnika s točno takšnimi izkušnjami, kot jih želite le, da bo svoje predhodno dobro opraljeno delo dokazal z 2 referenčnima potrdiloma. To je v primerjavi s prvotnim pogojem, ki ste ga objavili za vas celo večja varovalka, saj bosta 2 različna referenčna naročnika potrdila ponudnikovo kvaliteto.

Na tem mestu vas naprošamo tudi, da podaljšate rok za oddajo ponudbe, ker kljub temu, da imamo bistveno več referenčnih poslov kot ponudnik, kot pa jih zahtevate v RD, nismo še uspeli pridobiti referenčnih potrdil.
Lep pozdrav

17. ODGOVOR
Naročnik od pogoja ne bo odstopil. Izkušnje so namreč pokazale, da imajo različni organi različne specifike pri poročanju ter da nepoznavanje teh specifik pripelje do zavračanja zahtevkov naročnika in neustreznosti poročanja. Naročnik za ceno povečanja konkurenčnosti ne bo ponovno trpel negativnih posledic pri neustreznem poročanju, saj so situacije, ko se ponudniki čutijo sposobne izvesti javno naročilo, na koncu pa poročanju niso kos, očitno pogoste.Datum objave: 22.05.2018   10:16
18. VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
v povezavi z odgovorm št. 10 vam sporočamo, da se pogoj nanaša na točko 9.2.4./2 ( 22. stran razpisne dokumentacije). Razumemo, da ste imeli s prejšnjm izvajalcem težave, če nima izkušenj z informacijskim sistemom e-MA. Zaradi navedenega smo vas prosili, da dopustite tudi referenco drugega posredniškega organa oziroma ministrstva za EMO. V kolikor boste spremenili razpisno dokumentacijo v tej smeri, boste še vedno dobili kvalitetnega ponudnika z izkušnjami pri poročanju preko IS EMA.
Prosimo vas tudi, da podaljšate rok za predložitev ponudbe za en teden, ker od 1.4.2018 potrebujemo ponudniki dlje časa za pripravo ponudbe zaradi zagotovitve ustreznega digitalnega potrdila, predhodne registracije preko SI-PASS-a in nato v IS MJU (ejn2)
Lep pozdrav

18. ODGOVOR
Naročnik pogoja ne bo spremenil, glede obrazložitve odločitve glejte odgovor št. 17.