Dosje javnega naročila 003042/2018
Naročnik: Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Pot na Fužine 2, 1000 Ljubljana
Storitve: Raziskovalno delo Centra za kreativnost (CzK)
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN003042/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 14.05.2018
JN003042/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.05.2018
JN003042/2018-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.05.2018
JN003042/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.05.2018
JN003042/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 07.06.2018
Zahtevek za revizijo

    JN003042/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Muzej za arhitekturo in oblikovanje
Pot na Fužine 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Tanja Vergles
mao@mao.si
+386 15484270
+386 15400344

Internetni naslovi
http://www.mao.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/255121/Jn_raziskave_MAO.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=625
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
arhitektura, krajinska arhitektura, urbanizem, oblikovanje in fotografija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Raziskovalno delo Centra za kreativnost (CzK)
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega razpisa je analiza kulturnega in kreativnega sektorja (KKS), podpornih politik za KKS, razvojnih potencialov ter delovanja in uspešnosti Centra za kreativnost.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega razpisa je analiza kulturnega in kreativnega sektorja (KKS), podpornih politik za KKS, razvojnih potencialov ter delovanja in uspešnosti Centra za kreativnost.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Strokovne izkušnje (reference) kadra pri izvajanju analiz in raziskav, strokovnih podlag, priporočil, mednarodnih in nacionalnih projektov in delavnic v slovenskem jeziku s področja KKS15
Strokovne izkušnje (reference) kadra pri pripravi državnih strateških dokumentov15
Strokovne izkušnje (reference) kadra pri pripravi strokovnih podlag, strategij in poročil za oblikovalce politik na področju kreativnih in/ali kulturnih industrij10

Cena – Ponder:
60
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.06.2018
Konec: 01.10.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operacija , uvrščena v NRP pod št. NRP 3340-17-0048, se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, specifičnega cilja 3.1.1.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot so navedeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.05.2018   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.08.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.05.2018   10:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.05.2018   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.05.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.05.2018   10:10
1. VPRAŠANJE
Spostovani,

kot je navedeno v razpisni dokumentaciji je potrebno v razdelek "drugi dokumenti" naloziti tudi obrazec "Ponudbeni predračun", ki bo merodajen za veljavne podatke prijave.
Ali obstaja obrazec, ki je ze pripravljen in dosegljiv med ponudbeno dokuemtacijo - zal ga ne najdemo.

Hvala in lep pozdrav.


2. ODGOVOR
Ponudbenega predračuna naročnik ni pripravil, obstaja samo obrazec Ponudbe, ki mora biti naložen v razdelek »Predračun« v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb. Drugi del navodila, ki se nanaša na ponudbeni predračun tako ni aktualen, naročnik se opravičuje za napako.