Dosje javnega naročila 003019/2018
Naročnik: Prostovoljno gasilsko društvo Ivanjkovci, Ivanjkovci 1, 2259 Ivanjkovci
Blago: Naročilo vozila GVC 16/25 po Tipizaciji GZS
ZJN-3: Odprti postopek

JN003019/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 11.05.2018
JN003019/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.06.2018
JN003019/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 09.07.2018
Zahtevek za revizijo

    JN003019/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 090-202055
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Prostovoljno gasilsko društvo Ivanjkovci
Ivanjkovci 1
2259
SI
Ivanjkovci
Slovenija
Natalija Fajfar
gasilciivanjkovci@gmail.com
+386 41651362

Internetni naslovi
http://www.gz-ormoz.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.gz-ormoz.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=536
I.4 Vrsta javnega naročnika
gasilsko društvo
I.5 Glavna področja dejavnosti
Obramba


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Naročilo vozila GVC 16/25 po Tipizaciji GZS
Referenčna številka dokumenta: 1/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144210
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Naročilo vozila GVC 16/25 po Tipizaciji GZS
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144210
II.2.3 Kraj izvedbe
SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ivanjkovci
II.2.4 Opis javnega naročila
Naročilo vozila GVC 16/25 po Tipizaciji GZS
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 11.06.2018
Konec: 10.04.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Navedeni v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Navedeni v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.06.2018   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 09.09.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 11.06.2018   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.06.2018   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Prostovoljno gasilsko društvo Ivanjkovci
Ivanjkovci 1
2259
Ivanjkovci
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.05.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.05.2018   00:08
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosim za objavo razpisne dokumentacije oziroma pravilno povezavo do nje.
Hvala!

ODGOVOR
Pozdravljeni.
Razpisna dokumentacija bo objavljena konec tedna.
lp

VPRAŠANJE
še danes ni objavljena razpisna dokumentacija.

ODGOVOR

Pozdravljeni.
Razpisna dokumentacija bo objavljena konec tedna.
lpDatum objave: 27.05.2018   19:19
Pozdravljeni.
Naročnik nebo spreminjal dokumentacije.

lp